Úvodná stránka / Main page
2020
Accommodation
Penzión Veža, Dolná 68/4, 967 01 Kremnica
tel.: +421 45 6744 231, +421 908 835 350, +421 907 566 246

www.penzion-veza.sk

Official accommodation of festival Kremnica Castle Organ.

 © 1997-2020 Ars Consulting Bratislava