Úvodná stránka / Main page
2017
Organizátor
Organizátori festivalu Kremnický hradný organ:
 
Ars Consulting
Furdekova 5
851 04 BRATISLAVA 5
Slovenská republika
 
 * * *
Asociácia pre európske umenia
občianske združenie
 
IBAN: SK86 3100 0000 0040 5008 9101
SWIFT: LUBASKBX
 
Furdekova 5
851 04 BRATISLAVA 5
Slovenská republika
 
Tel:  +421 903 719 654


E-mail:     organ@kremnickyhradnyorgan.sk

 © 1997-2017 Ars Consulting Bratislava