Úvodná stránka / Main page
2019
Predošlé ročníky
Predošlé ročníky festivalu:

 

Program 2018

Mestský hrad, Kostol sv. Kataríny
Kremnica
sobota o 19.00 hodine

*  *  *  *  *

 

30. jún
Mgr. István Nagy - Slovensko
 
J. S. Bach: Toccata a fuga d mol, BWV 565
J. Reubke: Organová sonáta na "94. Psalm"
R. Wagner: Tannhäuser - predohra
(transkripcia S. E. Warren)
R. Wagner: Tristan a Izolda
Prelúdium a Liebestod
(transkripcia J. E. West)
 
7. júl
Prof. Loreto Aramendi - Španielsko
 
J. S. Bach: Triová sonáta č.1 Es dur, BWV 525
J. Brahms: Prelúdium a fúga g mol
F. Liszt: Funérailles
(transkripcia L. Robilliard)
F. Liszt: Ad nos, ad salutarem undam
 
14. júl
Mag. Lisa Hummel - Nemecko
 
F. Liszt: Prelúdium a fuga na B-A-C-H
M. Duruflé: Prelúdium a fuga na meno d´Alain
Ch.-M. Widor: Symfónia č.6 g mol
 
21. júl
Mag. Martin Rabensteiner - Taliansko
 
C. Franck: Chorál č.2 h mol
C. Franck: Chorál č.3 a mol
J. Reubke: Organová sonata c mol na "94.Psalm"
 
28. júl
Mgr. István Nagy - Slovensko
 
Ch.-M. Widor: Symfónia č.6 g mol - Allegro
J. S. Bach: Passacaglia a fuga c mol, BWV 582
F. A. Guilmant: Sonáta č.5 c mol
 
4. august
Mag. Giovanni Petrone - Taliansko
 
M. Reger: Introdukcia a passacaglia d mol
C. Franck: Prelúdium, fuga a variácia h mol
C. Franck: Chorál č.1 E dur
C. Franck: Chorál č.2 h mol
L. Boellmann: Gotická suita
 
11. august
Mag. András Lakner-Bognár - Maďarsko
 
J. S. Bach: Concerto d mol, BWV 596
F. Mendelssohn-Bartholdy: Sonáta pre organ A dur
L. Vierne: Symfónia pre organ č. 3 fis mol - Adagio a Finale
L. Boellmann: Gotická suita
 
 
 
Hlavný registrátor a záložný organista:
Mgr.art. Ján Bulla
  Program 2017

 
Kremnica 
Mestský hrad, Kostol sv. Kataríny 

  sobota o 19.00 hodine


  

1. júl  

slávnostný otvárací koncert

Predstavujeme slovenských organistov:

Ján Bulla - István Nagy

J. S.Bach: Toccata a fuga, d mol, BWV 538

F. Mendelssohn-Bartholdy: Sonata č. 2 pre organ c mol, op. 65 

* * * * * * * *

C. Franck: Fantázia A dur

                                    Preludium, Fuga a Variácia

                    Chorál č. 3 a mol


8. júl

 

Dramaturgicko-umelecký úvod k 1. časti festivalu 
o 18.40 hod.
 
Pavol Valášek - ( Slovensko )
 
J. Reubke: Sonata c mol "94. Psalm"
 
M. Duruflé: Suita, opus 5
 
F. Liszt: Les préludes, symfonická báseň
( transkripcia H. Deutsch )
 
 
 
 
  15. júl
 
 
Prof. Szilveszter Rostetter - ( Maďarsko )
  

J. S. Bach: Toccata a fuga d mol, BWV 565

Ouverture D dur, BWV 1068 - Air

F. Liszt: Preludium a fuga na B-A-C-H

Consolacie E dur, Des Dur

( transkripcia F. Liszt )

Ad nos, ad salutarem undam


22. júl

 

Mag. Stefan Donner - ( Rakúsko )
 
M. Reger: Toccata a fuga a mol, opus 80
 
L. van Beethoven: Symfónia č. 7 - II. časť - Allegretto
( transkripcia A. M. Trovato )
 
E. H. Grieg: Peer Gynt, opus 56 - suita
( transkripcia Harvey B. Gaul )
 
F.- A. Guilmant: Sonáta č. 1 d mol, opus 42
 

29. júl

 

Dramaturgicko-umelecký úvod k 2. časti festivalu
o 18.40 hod.
 
Mgr. István Nagy - ( Slovensko )
 
L. Boellmann: Gotická suita, opus 25
 
F. Liszt: Ad nos, ad salutarem undam
 
R. Wagner: Tristan a Isolda ( Predohra a Liebestod )
( transkripcia J. E. West )
 
 

5. august

 

Prof. Hans-Ola Ericsson - ( Švédsko / Kanada )
 
J. S. Bach: Fantázia G dur (Pièce d’Orgue), BWV 572
 
J.- Ph. Rameau: Livre d’orgue de Monsieur Rameau
Ouverture
Tendre amour, choeur de voix humaines
Danse des Sauvages, dans le goût du concerto
( transkripcia: Y. Rechsteiner )
 
O. Messiaen: Livre d’ orgue (1951)
Chants d’ oiseaux
 
W. A. Mozart: Variácie C dur, KV 171Anh./ 28
( s M. Budáčovou - Slovensko - McGill University Montreal )
 
Kódex z Robertsbridge ( okolo 1330/1360):
1. Estampie
2. Estampie
3. Adesto - Firmissime fidem teneaumus - Alleluia
 
J. S. Bach: O Mensch bewein deinˇSünde gross, BWV 622
 
A. Mellnäs: Omnia tempus habent ( 1971 )
( transkripcia Hans-Ola Ericsson 2011 )
 
J. S. Bach: Passacaglia c mol, BWV 582
                                                                        

      12. august

 

Mag. Gabriele Marinoni - ( Taliansko )
 
 
M. Reger: Fantázia na chorál „Ein feste Burg ist unser Gott“ opus 27
( pri príležitosti 500. výročia Lutherovej reformácie )
 
D. Buxtehude: Fantázia na chorál „Nun freut euch, lieben Christen, g´mein“
 
W. A. Mozart: Fantasie f-moll KV 608
 
R. Wagner: Tristan a Isolda ( Predohra a Liebestod )
( transkripcia E. Lemare / G. Marinoni )
 

 
 
Festivalový záložný organista:  Mgr.art. Ján Bulla - ( Slovensko )Program 2016

Kremnica 
Mestský hrad, Kostol sv. Kataríny 

  sobota o 19.00 hodine


*******

 

2. júl  

slávnostný otvárací koncert

Monika Kecskés a László Deák  - ( Maďarsko )
 
 

Aléxander Guilmant: 

Sonáta pre organ č. 5, opus 80

Wolfgang Amadeus Mozart:

Fantázia pre organ f mol, KV 608

Jean Langlais: 

Fantázia pre dvoch organistov

Pierre Cochereau:  

Symfónia v improvizácii

 
  9. júl

 
Mária Budáčová - ( Slovensko )
Finalistka Medzinárodnej organovej súťaže Montreal
 
 
Spevácky zbor Adoremus - zbormajster Dušan Bill
 
sólisti: Hana Friedová, soprán - Angelika Zajícová, alt
Matúš Šimko, tenor - Tomáš Šelc, bas
 
 

Ludovico da Viadana:
 
Exsultate Justi
 
Antonín Tučapský:
 
Pater mi
 
Alfred Schnittke:
 
Gospodi
 
Max Reger:

Symfonická fantázia a fuga d mol, opus 57 "Inferno"

 

Wolfgang Amadeus Mozart:

Requiem d mol, KV 626 

pre sóla, zbor a organ

 
16. júl
 
Bálint Karosi ( Maďarsko, USA ) 
 
 
 Dieterich Buxtehude:
 
Preludium g mol pre organ, BuxWV 163
 
Johann Sebastian Bach:
 
Fantázia a fuga a mol, BWV 944
Nun danket alle Gott
Vater unser im Himmelreich, BWV 622
Preludium a fuga e mol
 
Bálint Karosi:
 
Improvizácia na chorálovú tému
Variácie na chorál Bélu Bartóka
 
 
23. júl
 

Prof. Gianluca Libertucci - ( Vatikán, Taliansko )

 Louis Vierne:
 
Symfónia č. 4 pre organ, opus 32
 
Ottorino Respighi:
 
Elevazione
 
Card. Domenico Bartolucci:
 
Postludio
 
Percy E. Fletcher:
 
Festival Toccata 

30. júl
 
Thomas Gaynor - (Nový Zéland)
 
 
Johann Sebastian Bach:
 
Fantázia a fuga g mol, BWV 542
 
Maurice Duruflé:
 
Preludium a fuga na meno Alain
 
Charles-Marie Widor:
 
Symfónia pre organ č. 6

6. august
 
Mária Budáčová - ( Slovensko )
Finalistka Medzinárodnej organovej súťaže Montreal
Spevácky zbor Adoremus - zbormajster Dušan Bill
sólisti:
Hana Friedová, soprán - Angelika Zajícová, alt
Matúš Šimko, tenor - Tomáš Šelc, bas

Anonym ( C.M. )
 
Alleluia
 
Jakobus Gallus:
 
Duo Seraphim
 
Wolfgang Amadeus Mozart:
 
Laudate Dominum Vesperae solennes  de confessore  KV 339
Graduale "Sancta Maria, mater Dei" KV 273
 
Franz Liszt:
 
Ave Maria
Fantázia a fuga na B-A-C-H
 
 
Wolfgang Amadeus Mozart:
  
Requiem d mol, KV 626
 
pre sóla, zbor a organ
 
 
13. august
 
Mag. Martin Rabensteiner - ( Taliansko )
 
  

Léon Boellmann:

Gotická suita, op. 25

Maurice Duruflé:

Suita pre organ, opus 5

Max Reger:  

Sonata pre organ d mol, č. 2

 

 
Festivalový záložný organista:  Ján Bulla - ( Slovensko )Program 2015

Kremnica – Mestský hrad 

 Kostol sv. Kataríny - nedeľa o 18.00 hodine

5. júl  

slávnostný otvárací koncert

Robert Kovács - ( Maďarsko )
Hlavný organista - Dóm Eisenstadt

 Edvard Hagerup Grieg:
 
Aasina smrť ( smútočná hudba)
zo suity Peer Gynt, opus 46
 
Robert Schumann:
 
4 Skizzen für den Pedalflügel, opus 58
Fúga na B-A-C-H, opus 60, č. 6
 
Max Reger :
 
Toccata e mol, opus 65/11
Fúga E dur.opus 65/12
 
Franz Schmidt:
 
Chaconna cis mol
 
           
  12. júl
 
Mária Budáčová - ( Slovensko )
Finalistka Medzinárodnej organovej súťaže Montreal

Antonio Vivaldi / Johann Sebastian Bach:

Concerto d mol, BWV 596
 
  Franz Liszt:
 
Orfeus
 
Modest Petrovič Musorgski:
 
Noc na Lysej hore
trankripcia: Zsigmond Szathmáry
 
  Maurice Duruflé:
 
        Suita, opus 5
 
 
19. júl
 
Ján Bulla - ( Slovensko ) 

Mgr. IstvánNagy - ( Slovensko )

 
Charles-Marie Widor:
 
Symfónia č. 9, Gotická pre organ, opus 70
 
*
 Peter Iljič Čajkovskij:
 
Luskáčik, opus 71 - fragmenty z baletu
 
Dance of the Sugar Plum Fairy - Tanec cukrovej víly
Arabian Dance - Arabský tanec
Waltz of the Flowers - Kvetinový valčík
 
     Edvard Hagerup Grieg:   
 
     Peer Gynt, suita č. 1, opus 46
 
Ráno
Aasina smrť
Anitrin tanec
 
Aram Chačaturjan:
 
Valčík z baletu Maškaráda
Valčík z baletu Gajané
 
 
26. júl
 
Gabriele Marinoni - ( Taliansko )
 
Hudba Franza Liszta
Medzi náboženstvom a svetskosťou
 
 "Ich hatte viel Bekűmmernis"
úvod a fuga zo záverečného zboru kantáty J. S. Bacha, BWV 21
úprava pre organ: F. Liszt
 
"Aus tiefer Not schrei ich zu dir"
úvodný zbor z kantáty J. S. Bacha, BWV 38
úprava pre organ: F. Liszt
 
"Evocation á la Chapelle Sixtine"
na témy z "Miserere" od G. Allegri a "Ave Verum Corpus" W. A. Mozarta
úprava pre organ: F. Liszt
 
"Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen"
prelúdium pre organ na motívy z kantáty J. S. Bacha, BWV 12
úprava pre organ: Alexander Winterberger
 
"Ad nos, ad salutarem undam"
fantázia a fuga na motívy z opery "Le Prophéte" G. Meyerbeera
 
 
2. august
 
Mag. Ernst Wally - ( Rakúska republika )
 
Dóm sv. Štefana, Viedeň
 
Ernst Wally:
 
Improvizácia
 
Rudolf Bibl:
 
Sonáta č. 1 pre organ, opus 74
 
Claude Debussy:
 
La Cathédrale Engloutie
 
César Franck:
 
Cantabile
 
Denis Bédard:
 
Suita pre organ
 
 
9. august
 
Prof. Enrico Viccardi - ( Taliansko )
 
Johann Sebastian Bach:
 
Toccata, Adagio a Fuga, BWV 564

Félix-Alexandre Guilmant : 
 
Sonáta č. 1, opus 42
 
Ottorino Respighi

Preludio in la minore sopra un Corale di Bach "Ich hab mein Sach Gott heimgestellt"
 
Joseph Gabriel Rheinberger:
 
Sonáta č. 16, opus 175
 
 
16. august
 
Humberto Salvagnin - ( Brazília )
 
Louis James Alfred Lefébure-Wély:
 
Offertoire d mol
 
Francois Delor:
 
Štyri skladby v starom francúzskom štýle
 
Marcelo Giannini:
 
Evocations
 
Franz Liszt:
 
Fantázia a fúga na "Ad nos, ad salutarem undam"
 
 
 
 
Festivalový záložný organista:  Ján Bulla - ( Slovensko )
 Program 2014

Kremnica – Mestský hrad 

 Kostol sv. Kataríny - nedeľa o 18.00 hodine


6. júl  

slávnostný otvárací koncert

Johannes Zeinler - ( Rakúsko )
Medzinárodná organová súťaž Vaduz 2013 - 1. cena

 César Franck:
 
Chorál č. 1 E dur
 
Olivier Messiaen:
 
L'Ascension
( 2. a 3. časť )
 
Max Reger:
 
12 kusov, opus 65 ( Rapsódia cis mol )
 
Robert Schumann:
 
6 štúdií pre pedálový klavír, opus 56 ( č. 4: Innig )
 
Julius Reubke:
 
Sonáta na 94. Psalm
                     
  13. júl
 
Mgr. István Nagy( Farský kostol Kolárovo, Slovensko )

Léon Boëlmann:

Gotická suita, opus 25
 
  Johann Sebastian Bach:

Air

     Alexándre Guilmant:
 
        Symfónia pre organ č. 5
 
 
20. júl
 
Prof. Balázs Szabó - ( Maďarsko )
 
Johann Sebastian Bach:
 
Concerto d mol podľa Vivaldiho, BWV 596
 
Olivier Messiaen:
 
Transport de joie
 
     Maurice Duruflé:   
 
     Sicilienne ( Suita, opus 5 )
 
Jean Demessieux:
 
Oktávy ( Šesť etúd, opus 6 )
 
Max Reger:
 
Chorálová fantázia
„Wie schön leucht uns der Morgenstern, opus. 40, č. 1
 
 
27. júl
 
Prof. Gianluca Libertucci - ( Vatikán, Taliansko )
organista Vikariátu mesta Vatikán a Baziliky sv. Petra, Pápežskej švajčiarskej gardy,
Generálnych audiencií sv. Otca, Konzervatórium Benedetto Marcello" Benátky 
 
Johann Sebastian Bach:
 
 Preludium a fuga Es dur, BWV 552
 
Wolfgang Amadeus Mozart:
 
Andante F dur, KV 616
 

Felix Mendelssohn-Bartholdy:

Sonáta pre organ c mol, opus 65, č. 2
                                                               
Alexándre Guilmant:
 
          Priére, opus 16, č. 2  
 
Franz Liszt:

Preludium a fuga na B-A-C-H
 
George Thalben-Ball:
 
Elégia  
 
   Théodore Dubois:
 
Toccata
 
 
3. august
 
Prof. Josef Kšica - ( Česká republika )
 
Katedrála sv. Víta, Praha-Hradčany
 
Johann Sebastian Bach:
 
Preludium a fuga h mol, BWV 544
 
Chorálové trio "Nun freut euch, lieben Christen g´mein, BWV 734
 
Bedřich  Smetana:
 
Fuga A dur
 
Antonín Dvořák:
 
Preludium a Fughetta D dur
 
Leoš Janáček:
 
Postludium z Glagolskej omše
 
Klement Slavický:
 
Invocation
 
Petr Eben:
 
Versetti:
 
I. Ad Offertorium super Pueri Hebreaeorum
II. Ad Communionem super Adoro Te

Max Reger:
 
Sonata č. 2 d mol, opus 60
 
 
10. august
 
Zbor ADOREMUS -  ( Slovensko )
Zbormajster: Dušan Bill    Mária Budáčová - organ
 
Na pamiatku priateľov festivalu
 
Charler-Marie Widor:
 
Symfónia pre organ f mol, č. 5, 1. časť

Maurice Durudflé: 
 
Scherzo
 
Requiem, opus 9
 
 
17. august
 
Gabriele Marinoni - ( Taliansko )
 
Léon Boëlmann:
 
Suite gothique, opus 25
 
Jehan Alain:
 
Suite
 
Louis Nicolas Clerambault:
 
Suite du deuxième ton
 
Maurice Duruflé:
 
Suite, opus 5
 
Festivalový záložný organista:  Ján Bulla - ( Slovensko )
 Program 2013

Kremnica – Mestský hrad 

 Kostol sv. Kataríny - nedeľa o 18.00 hodine

 

7. júl  

slávnostný otvárací koncert

Espen Melbö - ( Nórsko )

Arild Sandvold:
 
Introdukcia a passacaglia h mol
 
César Franck:
 
Chorál č. 1 E dur
 
Otto Olssohn:
 
Preludium a fuga F dur
 
Julius Reubke:
 
Sonáta na 94. Psalm
 

14. júl

Prof. Gianluca Libertucci - ( Taliansko, Vatikán )

Johann Sebastian Bach:

Toccata a fuga d mol, "Dórska", BWV 538

Giuseppe Liberto:

Psallam Tibi

     César Franck:   
 
                       Chorál č. 2 h mol - Chorál č. 3 a mol                                
 

21. júl

Prof. Corrado Cavalli - ( Taliansko )

Camille Saint-Saëns:

Tri prelúdiá a fuga, opus 99

César Franck:

Preludium, fuga a variácie, opus 18

Louis Vierne:
 
           Symfónia pre organ č. 2, opus 20

 

28. júl
 
Mgr. István Nagy( Slovensko )
 
István Nagy:
 
 Improvizácia
 
Max Reger:
 
Fantázia pre organ na chorál "Wachet auf, ruft uns die Stimme"
opus 52/2
 
Johann Sebastian Bach:
 
Preludium a fuga G dur, BWV 541
 
Franz Liszt:
 
Fantázia a fúga na chorál "Ad nos, ad salutarem undam"

 

4. august

Mag. Peter Frisée  - ( Rakúsko )
 
Johann Sebastian Bach:
 
Preludium a fuga e mol, BWV 548
 
Franz Liszt:
 
Fantázia a fúga na B-A-C-H
 
Charles Marie Widor:
 
Symfónia pre organ č. 6
 

 11. august
 
Prof. Johannes Rauh ( Nemecko )
 
Max Reger:
 
Orgelstücke, opus 80, č. 7 - 12
 
Johannes Rauh:
 
Organové meditácie na Jánove zjavenie
 
Louis Vierne:
 
Symfónia č. 3 pre organ, opus 28

 
18. august  
 
Prof. Mónika Kecskés - ( Maďarsko )
 
César Franck:
 
Fantázia A dur
 
Chorál č. 2 h mol
 
Grand Pieces Symphonique, opus 17
 
 Program 2012

Kremnica – Mestský hrad 

 Kostol sv. Kataríny - nedeľa o 18.00 hodine

 

8. júl  

slávnostný otvárací koncert

Prof. Silvia Márquez Chulilla (Španielsko)

Johann Sebastian Bach:

Prelúdium a fúga e mol, BWV 548

Alessandro Scarlatti:

Variácie na "La Follia di Spagna"

F. Correa de Arauxo:

Tiento y discurso de segundo tono

Carl Philipp Emanuel Bach:

Sonata g mol

Félix-Alexandre Guilmant:

Sonáta č. 3 c mol, opus 56
  

15. júl

Zbor Adoremus, Prof. Dušan Bill - dirigent

Miriam Garajová- spev

Marek Vrábel - organ (Slovensko)

  " Hommage à parents "

Ján Levoslav Bella:

Otčenáš

Ave Maria

Sonata-fantázia pre organ d mol

Július Kowalski:

Stabat Mater

Ján Levoslav Bella:

Requiem

Te Deum
   

22. júl

Peter Frisée (Rakúsko)

Maurice Duruflé:

Prélude at Fugue sur le nom d´Alain

Jehan Alain:

Le jardin suspendu

Johann Sebastian Bach:

Concerto a moll ( podľa Vivaldiho )

Marcel Dupré:

Symphonie - Passion

 

29. júl

Prof. Thomas Nipp (Lichtenštajnsko)

Joseph Gabriel Rheinberger:

Sonáta pre organ č. 9 b mol, opus 142

Naji Hakim:

Salve Regina

Félix-Alexandre Guilmant:

5. sonáta c mol, opus 80

 

5. august

Winfried Lichtscheidel (Nemecko)

Robert Schumann:

Štyri skice, op. 58

Franz Liszt:

Funerailles (transkr.: N. Kynaston)

Marco Enrico Bossi:

Scherzo, op. 49

Charles-Marie Widor:

Symfónia č. 10, D dur, op. 73 "Romane"

                                                                   
 12. august

Espen Melbö (Nórsko)
 
Joseph Gabriel Rheinberger:

Sonáta-fantázia pre organ H dur, č. 17, opus 181

Richard Wagner:

Majstri speváci z Norimbergu - predohra k opere (transkr.: E. H. Lemare)

Max Reger:

Symfonická fantázia a fúga, opus 57

 

19. august  

Prof. Manuel Tomadin (Taliansko)

Max Reger:

Introdukcia a passacaglia d mol

Marco Enrico Bossi:

Ave Maria, č. 2, opus 104

Chant du soir, č. 1, opus 92

Johann Sebastian Bach:

Passacaglia d mol, BWV 582 - romantická verzia

Liebster Jesu, BWV 730

Wir sind hier, BWV 731

Julius Reubke:

Organová sonáta c mol na 94. Psalm

 
Program 2011

Kremnica – Mestský hrad 

 Kostol sv. Kataríny - nedeľa o 18.00 hodine

 

10. júl  

slávnostný otvárací koncert

Prof. Björn Boysen (Nórska hudobná akadémia, Oslo)

Franz Liszt:

"Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen..."

Arild Sandvold:

Variácie na nórsku ľudovú pieseň "Eg veit i Himmerik ei borg"

Johann Sebastian Bach:

Passacaglia c mol, BWV 582

Charles-Marie Widor:

Symfónia č. 10 "Romane"

  17. júl

Peter Frisée ( Rakúsko )

Johann Sebastian Bach:

Passacaglia c mol, BWV 582

Jean-Louis Floreutz:

"Harpe de Marie"

César Franck:

Prelúdium, fúga a variácie

Charles-Marie Widor:

Symfónia č. 6 g mol, op. 42

24. júl

Prof. Thomas Nipp (Lichtenštajnsko)

Joseph Gabriel Rheinberger:

Sonáta pre organ č. 12 Des dur, op. 154

Franz Liszt:

Orpheus - symfonická báseň

César Franck:

Grand piece symphonique

 31. júl

Prof. Fabrizio Marchionni (Taliansko)

Franz Liszt:

Fantázia a fúga na B-A-C-H

César Franck:

Fantázia A dur

Fabrizio Marchionni:

Tri ľudové tance zo Sardínie

César Franck:

Grand piece symphonique

7. august

Prof. László Deák (Maďarsko)

Charles-Marie Widor:

Symfónia č. 6 g mol,  op. 42

Franz Liszt:

Consolácia Des dur, č. 4

Franz Liszt - István Baróti:

Funerailles

Richard Wagner - Edwin Lemare:

Jazda valkýrov

                                             14. august

Prof. Raúl Ramiréz Prieto (Španielsko)

Johann Sebastian Bach:

Prelúdium na chorál  ´Nun komm, der Heiden Heiland´ BWV 659

Prelúdium a fúga D dur, BWV 532

Camille Saint-Saens:

Danse Macabre (transkr.: E. H. Lemare)

Wolfgang Amadeus Mozart:

Fantasie f mol, KV 608

Maurice Duruflé:

Suita pre organ, opus 5 

21. august  

Prof. Kent Tritle (New York Philharmonic, USA)

Geore Cromb:

Pastoral Drone

Larry King:

Resurrection

Ned Rorem:

Views from the Oldest House

Julius Reubke:

The 94th Psalm

 
 © 1997-2019 Ars Consulting Bratislava