Úvodná stránka / Main page
2018
Program
 
Kremnica 
Mestský hrad, Kostol sv. Kataríny 

  sobota o 19.00 hodine

 ( program sa aktualizuje )

  

30. jún 
 
István Nagy - Slovensko

J. S. Bach: Toccata a fuga d mol, BWV 565

J. Reubke: Sonata c mol na 94. Psalm

R. Wagner: Tannhäuser - Predohra

( transkripcia: Samuel E. Warren )

R. Wagner: Tristan a Isolda - Preludium a Liebestod

( transkripcia: J. E. West )

 

7. júl

Prof. Loreto Aramendi - Španielsko

 

  14. júl

Lisa Hummel - Nemecko

F. Liszt: Preludium a fuga na B-A-C-H

M. Duruflé: Preludium a fuga na meno d´Alain

Ch.-M. Widor: Symfónia pre organ g mol, č. 6

 

21. júl

Martin Rabensteiner - Taliansko

C. Franck: Choral č. 2 h mol - Choral č. 3 a mol

J. Reubke: Sonata c mol na 94. Psalm

28. júl

Thomas Gaynor - Nový Zéland

Ch.-M. Widor: Symfónia pre organ f mol, č. 5

 

  4. august

Giovanni Petrone - Taliansko

M. Reger: Introdukcia a Passacaglia, WoO 14/6

C. Franck: Preludium, Fuga a Variácia h mol, opus 18

C. Franck: Chorál č. 1 E dur, Chorál č. 2 h mol

L. Boellmann: Gotická suita, opus 25


      11. august

Prof. Szilárd Kovács - Maďarsko

Sz. Kovács: Sortie

Sz. Kovács: Variácie na maďarskú duchovnú pieseň

C. Franck: Tri skladby pre veľký organ

Fantázia A dur

Cantabile

Piéce héroique

C. Franck: Chorál č. 3 a mol 

 

 
 Hlavný registrátor a festivalový záložný organista:
 
Mgr.art. Ján Bulla ( Slovensko )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 © 1997-2018 Ars Consulting Bratislava