Úvodná stránka / Main page
2018
Program
Mestský hrad, Kostol sv. Kataríny
Kremnica
sobota o 19.00 hodine

*  *  *  *  *

 

30. jún
Mgr. István Nagy - Slovensko
 
J. S. Bach: Toccata a fuga d mol, BWV 565
J. Reubke: Organová sonáta na "94. Psalm"
R. Wagner: Tannhäuser - predohra
(transkripcia S. E. Warren)
R. Wagner: Tristan a Izolda
Prelúdium a Liebestod
(transkripcia J. E. West)
 
7. júl
Prof. Loreto Aramendi - Španielsko
 
J. S. Bach: Triová sonáta č.1 Es dur, BWV 525
J. Brahms: Prelúdium a fúga g mol
F. Liszt: Funérailles
(transkripcia L. Robilliard)
F. Liszt: Ad nos, ad salutarem undam
 
14. júl
Mag. Lisa Hummel - Nemecko
 
F. Liszt: Prelúdium a fuga na B-A-C-H
M. Duruflé: Prelúdium a fuga na meno d´Alain
Ch.-M. Widor: Symfónia č.6 g mol
 
21. júl
Mag. Martin Rabensteiner - Taliansko
 
C. Franck: Chorál č.2 h mol
C. Franck: Chorál č.3 a mol
J. Reubke: Organová sonata c mol na "94.Psalm"
 
28. júl
Mgr. István Nagy - Slovensko
 
Ch.-M. Widor: Symfónia č.6 g mol - Allegro
J. S. Bach: Passacaglia a fuga c mol, BWV 582
F. A. Guilmant: Sonáta č.5 c mol
 
4. august
Mag. Giovanni Petrone - Taliansko
 
M. Reger: Introdukcia a passacaglia d mol
C. Franck: Prelúdium, fuga a variácia h mol
C. Franck: Chorál č.1 E dur
C. Franck: Chorál č.2 h mol
L. Boellmann: Gotická suita
 
11. august
Mag. András Lakner-Bognár - Maďarsko
 
J. S. Bach: Concerto d mol, BWV 596
F. Mendelssohn-Bartholdy: Sonáta pre organ A dur
F. Schmidt: Toccata C dur
L. Vierne: Symfónia pre organ č. 3 fis mol - Adagio a Finale
L. Boellmann: Gotická suita
 
 
 
Hlavný registrátor a záložný organista:
Mgr.art. Ján Bulla
  
 © 1997-2018 Ars Consulting Bratislava