Úvodná stránka / Main page
2017
Vstupenky
Predaj vstupeniek
je možný 30 minút pred koncertom v pokladnici pred kostolom sv. Kataríny.
 
Predpredaj vstupeniek
je realizovaný prostredníctvom objednávky cez 
 

 

 
alebo t.č. 0903 719 654.
 
Následne po úhrade vstupného na bankový účet sú vstupenky zaslané elektronicky na adresu uvedenú objednávateľom.
Výhoda tohto spôsobu predpredaja je v tom, že návštevník má prednostný vstup do kostola o cca 18.45 hod a zakúpené vstupenky majú rezervované miesta v prednej časti kostola na sedadlách  označených "rezervované", Využiť ale môže hociktoré sedadlo v kostole.
 
Vstupenky:
Dospelí: 5,-€
Deti od 6 rokov, študenti, dôchodcovia: 3,-€

 

 © 1997-2017 Ars Consulting Bratislava