Úvodná stránka / Main page
2024
Aktuality

04. 07. 2015: Organista úvodného koncertu pricestoval

Organista otváracieho koncertu Mag. Robert Kovács v sobotu pricestoval na Slovensko. Tak ako vždy, s hosťujúcim organistom sa stretneme väčšinou v Bratislave alebo na viedenskom letisku, aby sme si vysvetlili všetky detaily, s ktorými sa môže umelec u nás počas umeleckého pobytu stretnúť. S Robertom Kovácsom sme sa stretli neďaleko Bratislavy, pretože ráno priletel z nemeckého Kolína, kde hral včera koncert.
 
 
Po prílete linky pokračoval autom zo Schwechatu cez Bratislavu do Kremnice. Hlavnú registračnú prípravu koncertu si Robert Kovács urobil už pred 5 týždňami, keď osobitne kvôli registrovej príprave pricestoval do Kremnice. Možno aj toto je jeden z dôvodov, prečo má magister Kovács u nás taký vysoký kredit, prezentuje sa precíznou prípravou a má renomé z najvýznamnejších európskych katedrál. Osobitne si ceníme fakt, že ku spolupráci ho pozvali Viedenskí filharmonici, jeden z najslávnejších svetových orchestrov. Magistra Roberta Kovácsa sme s úctou privítali a zaželali mu šťastnú cestu do Kremnice. Myšlienkovo a umeleckým prístupom v nás pretrváva presvedčenie, že patrí k najkompetentnejším, ktorí môžu otvárací koncert kremnického festivalu hrať.

02. 07. 2015: Kremnica v slávnostnom

Kremnica sa oblieka do slávnostného festivalového šatu,  organový festival víta návštevníkov pôsobivými upútavkami. Myslelo sa aj na hostí, ktorí pricestujú autom, nainštalované sú nové navigačné smerovky, takže trafiť ku severnej bráne hradu nemôže byť teraz problém.
 
 
Meteorologické prognózy predpovedajú na záver týždňa zvýšené teploty ovzdušia. Odporúčame preto naplánovať si cestu na hrad tak, aby ste sa nemuseli náhliť. V kostole sv. Kataríny je stabilná, veľmi príjemná teplota vzduchu a samotný pobyt v kostole pôsobí veľmi osviežujúco.
 

Ak by napriek všetkému niektorí návštevníci pociťovali nevoľnosť, službukonajúci personál bude mať pripravený dostatok chladnej pitnej vody.

07. 06. 2015: Premiéra bude už o 4 týždne

Dnes o štyri týždne sa začne náš festival. Devätnásty krát sa budeme stretávať pri organovom umení, s krásnou literatúrou a tak ako doteraz s excelentnými interpretáciami. Prostredie kremnického hradu a samotného kostola sv. Kataríny len umocní umelecké zážitky, ktoré už dávno povyšujeme na umeleckú skúsenosť, hodnotovú hierarchizáciu a prirodzene základné emocionálne obohatenie. Doterajších 18. festivalových ročníkov neraz presvedčilo, že umelecké impulzy dlho doznievajú a vytvárajú spomienky. V Kremnici zaznievajú len diela s historicko-umeleckým kreditom a hrajú skúsení umelci a toto všetko vytvára predpoklady, aby návštevníci naplno vnímali organové umenie, ktoré tohoročný festival prinesie.
 

Festival sa už v podstate začal, maďarský organista Robert Kovács už v kremnickom chráme pripravil svoje interpretácie, rovnako aj mestské pútače avizujú prichádzajúci festival. Samotná premiéra bude v nedeľu 5. júla, ale dovtedy sa tu na týchto stránkach ešte určite stretneme. 

16. 05. 2015: Novinky v máji

Už teraz, necelé dva mesiace pred slávnostným otváracím koncertom prichádzajú žiadosti o rezervácie vstupeniek. Na našu známu e-mailovú adresu  organ@kremnickyhradnyorgan.sk, na júlové i augustové koncerty. Objednávatelia zrejme vedia, že toto je najpohodlnejší a najspoľahlivejší spôsob získania vstupeniek, samozrejme, vyhnúc sa radu priaznivcov a čakateľov o vstupenky tesne pred koncertom.

 

Festival je ako živý organizmus, rastie, dozrieva, aj v týchto dňoch, v máji, prináša denno-denne novinky. Dómsky organista z rakúskeho Eisenstadtu, maďarský organista Robert Kovács plánuje pricestovať do Kremnice už v týchto dňoch, aby si v predstihu pripravil registrovú koncepciu svojho festivalového koncertu. Nielen preto, že jeho júlový kalendár je plný, okrem povinností vo svojej domovskej katedrále má aj koncertné záväzky v zahraničí, ale aj preto, že na júlový koncert pricestuje do Kremnice z koncertov v Nemecku. S pocitom zodpovednosti pristupujú ku svojmu koncertu naši organisti Ján Bulla a István Nagy. Festivalový program odohrajú aj v júni na novom modernom organe neďaleko Banskej Bystrice. Získajú tak nielen novú skúsenosť s novým organom, ale ich pohľad na interpretované diela bude niesť punc nadhľadu a skúsenosti. Poznajúc vynikajúcu programovú štruktúru oboch koncertov a okolnosti pri ich príprave očakávame exkluzívny umelecký prínos všetkých troch organistov.

20. 04. 2015: Každodenná festivalová práca

Hoci hlavné kontúry tohoročného festivalu sú už dávno hotové, orientačne prvé letenky sa rezervovali už v októbri minulého roka, čomu predchádzali niekoľko mesačné konzultácie s jednotlivými interpretmi, festival aj teraz prináša každodenné povinnosti. V marci sa definitívne rezervoval hotel pre organistov, v týchto dňoch sa zabezpečujú grafické návrhy a výroba informačných bannerov pre Kremnicu, pozornosť si vyžadovala aj táto web stránka z dôvodu zmeny softvérovej aplikácie. Potešilo nás, že náš hlavný registrátor Ján Bulla úspešne absolvoval vysokoškolský diplomový koncert, ako aj naše nové alebo obnovované poznania o európskych organoch, z ktorých nám vychádza, že kremnický svätokatarínsky má naozaj niečo do seba. Hlavne jeho zvukové dispozície v spolupôsobení s akustickými danosťami chrámového priestoru. V kremnickom festivalovom kostole je poslucháč  v centre zvukovo-hudobného diania, umelecký tvar, ktorý mu ponúka organista prijíma priamo, nesprostredkovane, necíti, že organ je v istej časti chrámu, ale naopak, zvuk prúdi okolo neho, vníma jednotlivé farebné registre, rytmickú pulzáciu i ozvenu. V tomto je kremnický hradný kostol jedinečný a jedine skúsenosť s inými  chrámovými priestormi presvedčí poslucháča, že je to naozaj tak. Preto sú naše programy zamerané na veľké organové opusy, aby neobyčajný potenciál hradného kostola dostal svoje uplatnenie.

Popri týchto umeleckých i servisných aktivitách, ktoré stoja v pozadí festivalu nám myšlienky ubiehajú do budúceho roka, kedy bude mať festival 20. výročie. Vnímame jeho kontinuitu, vnímame jeho reflexiu v tlači, na internete a hlavne v kultúrnej verejnosti. Vnímame možnosti skutočnej realizácie festivalu,  možnosti darovania 2% podielu z dane, vnímame fakt, že skutočným recipientom všetkého snaženia a skvelých interpretácií bude v Kremnici kultúrny človek, festivalový návštevník, milovník organového umenia.

07. 03. 2015: Definitívne festivalové programy

V náväznosti na definitívne nominácie sme  v týchto dňoch uzavreli aj programovú štruktúru. Jej zameranie odráža charakteristiku a zameranie festivalu, rešpektujeme historicky overené umelecké diela komponované pre organ a prikláňame sa tiež k názoru, že vrcholoví interpreti prinášajú experimenty len okrajovo.

 Sme preto radi, že na veľkom kremnickom organe budú interpretované ozajstné skvosty, brazílsky organista Humberto Salvagnin bude hrať Lisztovo Ad nos, ad salutarem undam, náš Ján Bulla grandióznu Widorovu 9. symfóniu Gotickú a rovnako naša Mária Budáčová bude hrať pôsobivú Suitu M. Duruflé. Aj ostatné diela patria do klenotnice najvýznamnejších diel organovej literatúry a bolo by nesprávne niektoré z nich favorizovať. Uvedené tri diela sme spomenuli len preto, že vytvárajú charakteristiku nášho festivalu, každý festivalový koncert prináša veľké cyklické dielo sonátového, variačného alebo suitového zamerania a predstavené diela sú toho ukážkou. Zvláštnu pozornosť si zaslúžia diela, ktoré bude interpretovať István Nagy. K transkripciám pre organ, teda dielam, ktoré boli pôvodne komponované pre iné nástrojové obsadenie pristupuje náš festival veľmi opatrne. Zámery skladateľa sú nám totiž zákonom a aj interpret svojim majstrovstvom dielo len tlmočí a  dopĺňa o svoj umelecký názor. História umenia nám však priniesla aj také diela, ktoré sa svojim obsahom stali nielen nesmierne známe, ale aj tranformovateľné pre iný nástroj. Vnútorný obsah diela, melódie, motívy či  rytmus sa stali tak identifikovateľné, že hoci dielo bude znieť na inom nástroji, autora skladby a samotnú skladbu vždy spoznáme a jej interpretáciu v transkripcii budeme považovať za obohatenie diela a celkovo organovej literatúry. Prirodzene, transkripcie vedia pripraviť len umelci, ktorí dokonale poznajú možnosti organu a jedinečnosť diela vedia prispôsobiť charakteristike organu. Na našom festivalovom koncerte budú znieť majstrovské transkripcie  Čajkovského Luskáčika, Griegovho Peer Gynta či valčíkov Arama Chačaturjana, inak než delikátne ich nemožno nazvať. Očakávame, že pôjde o jeden z najpôsobivejších tohoročných festivalových koncertov.

07. 02. 2015: Kremnický hradný organ 2015 - definitívna nominácia

Tak ako je na našom festivale zvykom, definitívna nominácia býva zverejňovaná  minimálne päť mesiacov pred otvorením festivalu. Máme radosť, že po dlhšom čase môžeme predstaviť veľmi silnú zostavu slovenských organistov –   Budáčová – Nagy – Bulla. Predpokladáme, že práve títo umelci ukážu,  kam by  malo v najbližšom čase smerovať slovenské organové umenie. Mária Budáčová v smere medzinárodných, akademických ambícií a  István Nagy v smere excelentného budovania cirkevnej organovej hry. Z Jána Bullu sa stáva znalec kremnického organu, niekoľko rokov registruje našim zahraničným hosťom a vytvára zálohu pre prípad neočakávanej absencie programovaného organistu. V čase jeho festivalového debutu bude čerstvým držiteľom magisterského diplomu absolventa VŠMU. Zahraniční hostia budú reprezentovať veľké katedrály – Ernst Wally Dóm sv. Štefana vo Viedni a Robert Kovács Dóm v Eisenstadte. Ako víťaza súťaže vo Vaduze privítame absolventa Vysokej školy v Stuttgarte talianského organistu Gabriele Marinoniho a profesorský status bude reprezentovať Enrico Viccardi. Festival Kremnický hradný organ predstavil už organistov z mnohých, v organovom umení dôležitých  krajín, no juhoamerický kontinent zatiaľ u nás zastúpený nebol. Prvým organistom, prichádzajúcim z Brazílie bude Humberto Salvagnin, nositeľ viacerých súťažných ocenení, momentálne zastávajúci organový post vo švajčiarskej Ženeve. Predstavená zostava nominovaných organistov je určite rôznorodá a prinesie nielen silné umelecké impulzy, ale hlavne vážnosť organových osobností, ktoré budú v Kremnici hrať. Len príkladom spomenieme, že umelecký rast Ernsta Wallyho sledujeme od čias jeho štúdií na Hudobnej univerzite vo Viedni a dnes je titulárnym organistom Dómu vo Viedni. Veríme, že aj v budúcnosti sa nám podarí objavovať takéto výrazné  talenty, nateraz je ale dôležité, že definitívnu festivalovú ponuku zverejňujeme včas, tak, aby si každý mohol vybrať a naplánovať návštevu Kremnice.

01. 01. 2015: Kremnický hradný organ 2015

Údery polnočných zvonov a prechod do roku 2015 znamená aj pre nás, že naše pohľady sa budú odteraz zameriavať na rok 2015 a na náš festival Kremnický hradný organ 2015. Nateraz sa ale chceme poďakovať všetkým festivalovým návštevníkom a priaznivcom za doterajšiu priazeň a popriať do Nového roku Vám všetkým dobré zdravie, pracovné úspechy ako aj pohodu vo všetkých vzťahoch, aj tých, ktorých intimitu vie ovplyvniť len organové umenie.
 

Festival Kremnický hradný organ 2015 sa určite bude snažiť vyhnúť priemernosti a šedivosti, všetky tie fenomény, ktoré bude prezentovať budú znamenať excelentnú umeleckú kvalitu a nové poznania. Ak sme doteraz budovali festival na tradícii, aj pre rok 2015 to znamená, že privítame organistu z významnej katedrály, privítame organistu, ktorý si prináša laureátsky titul z veľkej organovej súťaže, budeme počuť nové, skvostné diela, transkripcie, ktoré ešte v Kremnici nezneli a privítame aj výborných slovenských organistov, ktorí ako jediní môžu ovplyvniť rast organového umenia u nás. Pozývame vás na stretnutia s organovým umením, termíny, mená a programovú štruktúru postupne aktualizujeme. Zakladáme si na peknej, užitočnej a pre nás istotne inšpirujúcej komunikácii medzi návštevníkmi či priaznivcami festivalu a nami, autormi festivalového projektu. A preto prirodzene, tak ako doteraz, naša e-mailová adresa je vám stále  k dispozícii. Na vaše otázky, pripomienky i návrhy zodpovieme čo najskôr ako sa len bude dať. Festival Kremnický hradný organ 2015 bude čo chvíľu pred nami, s náročnými, krásnymi cieľmi. A nebudeme skrývať, že sa tešíme na spoločné stretnutia.
 © 1997-2024 Ars Consulting Bratislava