Úvodná stránka / Main page
2024
Aktuality

23. 07. 2013: István Nagy hrá atraktívny program: Bach, Reger, Liszt

Ambiciózny slovenský organista Mgr. István Nagy pripravil pre svoje festivalové vystúpenie výsostne atraktívny program. Zahŕňa Regerovu Fantáziu pre organ na chorál "Wachet auf, ruft uns die Stimme", Bachovu Fúgu G dur a Lisztovo reprezentatívne dielo Fantázia a fúga na chorál "Ad nos, ad salutarem undam", program teda non plus ultra. Znalci organového umenia vedia, že sú v ňom náročné prvky virtuozity, harmonicko-akordickej bohatosti a organovej výrazovosti. Kremnický organ Rieger-Kloss a akustické prostredie kostola sv. Kataríny si prídu na svoje pri tlmočení vrcholných diel organovej literatúry. István Nagy je tohto roku jediný slovenský reprezentant a verme, že bude prekvapením. Nielen programom, interpretáciami, ale aj slávnymi prídavkami. Hoci o nich vieme, vopred o nich nehovoríme. Nech zostanú v rovine skutočného očakávania.
 
Pozývame Vás cez Severnú bránu
 
 

Na nedeľu hlásia meteorologické správy vysoké teploty ovzdušia, a to aj v Kremnici. V tejto situácii považujeme za užitočné pripomenúť, že najšetrnejší, najpohodlnejší a v podstate bez jediného schoda je príchod na hrad cez Severnú bránu. Na Štefánikovom námestí vedľa Mestského úradu popod bránu a v priebehu niekoľkých chvíľ,  popri hradnom múre je v dosahu Severná brána. V extrémnom letnom počasí môže byť takýto príchod na festivalový koncert naozaj príjemný. Brána je otvorená od 17.30 hod.

22. 07. 2013: Prof. Cavalli nadviazal na kremnické interpretácie najlepších talianskych organistov

Pri spätnom pohľade na festivalový koncert Prof. Corrada Cavalliho z Torina bude zrejme potrebné brať do úvahy dva aspekty. Aspekt laický, ktorý pravdepodobne poukáže na istú časovú predimenzovanosť koncertu a aspekt umelecko-profesionálny, ktorý jednoznačne poukáže na excelentný organový výkon, zvládnutie obsahu dvoch monumentálnych diel a hodnotný osobnostný vklad. S laickým názorom možno do určitej miery súhlasiť, hoci vážnou námietkou môže byť tvrdenie, že ani Shakespearove diela netrvajú 20 a ani 50 minút. Cavalli hral naozaj dva veľké symfonické opusy, ktoré svojou závažnosťou plne korešpondujú so základnou koncepciou festivalu. Je pravda, že vnímať Tri prelúdiá a fúgy C. Saint-Saënsa a potom päť časťovú 2. symfóniu L. Vierna vyžaduje nemalú sústredenosť, istý umelecký rozhľad a aj poslucháčsku fantáziu, kremnický organový festival je však projekt, ktorý predstavuje najzávažnejšie kompozičné výkony a na ne nadväzujúce adekvátne interpretácie. Prof. Cavalli je podľa nášho názoru vynikajúci znalec farieb organových registrov a  znalec štýlotvorných špecifík, svojim výkonom zasadil kremnický festival do prostredia najlepších stredoeurópskych koncertných cyklov. Znamenité jemné francúzske registrovanie bolo tým fenoménom, na základe ktorého môžeme tvrdiť, áno, Corrado Cavalli je skutočný Maestro.
 
 
 
Koncert Prof. Corrada Cavalliho návštívil aj zástupca riaditeľky Talianskeho kultúrneho inštitútu pán Marco Gerbi s manželkou. Študujúc komplikovaný notový zápis sa zaujímal o detaily interpretovaných diel a ďalšie koncertné aktivity umelca.  
 
 
 

19. 07. 2013: Prof. Corrado Cavalli pricestoval

Taliansky organista Prof. Corrado Cavalli patrí k nesmierne sólisticky vyťaženým umelcom. V minulých týždňoch dokončoval svoje profilové CD a my sme s ním naposledy hovorili včera, pred jeho odletom z Varšavy do Milána, v Polsku bol tiež na koncertnej ceste. Dnes skoro ráno letel znovu z Milána do Viedne a potom tradične autobusom do Kremnice. Veríme, že nadviaže na naozaj neobyčajný úspech svojho krajana Gianluca Libertucciho, hoci si uvedomujeme, že ovácie po koncerte vatikánskeho organistu boli nie každodenné.
 

 
Prof. Cavalliho sme privítali v Bratislave. Do nedele sa bude pripravovať na svoj koncert v Kremnici, hrať bude výlučne francúzsky program. 

15. 07. 2013: Poznámky ku koncertu - G. Libertucci

Hľadať paralely, ktoré by priblížili umelecký prínos Gianluca Libertucciho do tohtoročného festivalu si vyžaduje diferencovaný pohľad na miesto odkiaľ prichádza umelec, kde pôsobí, jeho umelecký naturel i znalosť kremnického hradného organu. G. Libertucci je organista, ktorý svoj talianský, v mnohom dramatický naturel nezaprie. Hoci momentálne pôsobí vo Vatikáne a v Benátkach, nie tak dávno pôsobil dlhodobejšie aj v Catanii na Sicílii a niektorých mestách neďaleko Ríma. Pohybuje sa teda v prostredí, kde rímske a vatikánske artefakty na neho dennodenne pôsobia a autentické  rímske klenby s mnohými drobnými detailami vytvárajú v ňom predpoklady k monumentálnym architektonickým kompozíciám. Najviac sa to prejavovalo v 2. a 3. chorále C. Francka, kde dominantné postavenie mala formová výstavba dynamického oblúku, nadovšetko v sýtych farbách, z pozadia dynamizovaná stále prítomným temperamentom. Týmto sa dostávame k jadru Libertucciho franckovských interpretácií, kde jemné, farebné nuansy parížskeho prostredia nestáli na prvom mieste, ale hlavné miesto určil palete sýtych farieb. Preto s obľubou využíval španielske trúbky a mnohoregistrovú faktúru, aby zvýraznil vnútorný nepokoj, silu napredovania a gradácie. Je zaujímavé, že Libertucci nepoužíval nijako výrazne rýchle tempá, napätie vytváral sústredenou prácou s registrami, a tak neustále pútal pozornosť poslucháča. Môžeme predpokladať, že vyhranený francúzsky organista by preferoval iný prístup ku Franckovi. Lenže Libertucci zostal Talianom a tak nám aj francúzskeho velikána interpretoval. Zrejme najdôležitejšie bude pripomenúť, že publikum tieto interpretácie plne akceptovalo.

V podobnom duchu sa niesla aj interpretácia Bachovej Toccaty a fúry „Dórskej“. Ak by niekto očakával strnulú polyfóniu, tak v tejto interpretácii by asi nenašiel to čo očakáva. Libertucci totiž permanentne vyhľadával motívy, ktoré mohol preniesť do popredia, pohrať sa s nimi, vymodelovať ich a predstaviť ich ako najhlavnejšie. Nezáležalo, či boli z sopránového alebo basovo-pedálového prostredia. Libertucciho Bach bol bohato pulzujúci, vnútorne živý ako sicílska Etna. Gianluca Liberucci hral aj G. Liberta Psallam Tibi. Málokto vie, že Liberto (1943), tiež rodák zo sicílského Palerma je vatikánsky duchovný, dirigent a skladateľ, emeritný dirigent vatikánskeho zboru Capela Sistina. V prípade kremnického uvedenia diela išlo o svetovú premiéru.
 
Koncert Gianluca Libertucciho bol jednoznačne prvotriednou udalosťou, umeleckou i spoločenskou, prítomnosťou prominentných hostí a početným publikom. Libertucci zreteľne predstavil kvality kremnického organu, kde nesmierne dokonalá súhra akustiky a organových tónov prinášala obdivuhodne jasnú artikuláciu každého tónu a frázy a rovnako aj každého farebného registra, čo v organovom svete vôbec nie je samozrejmosťou. Azda aspoň na záver treba doplniť, že ovácie, ktoré publikum venovalo Libertuccimu boli nevšedné, dojemné, no zaslúžené.
 
 
Gianluca Libertucci sa po svojom koncerte a chamber after-concert party vrátil do Ríma. V priebehu letných mesiacov bude ešte koncertovať vo Švajčiarsku, Nemecku a Japonsku.

12. 07. 2013: Organista z Vatikánu pricestoval do Kremnice

Vatikánsky organista Prof. Gianluca Libertucci pricestoval na Slovensko.
 
 
Stretli sme sa s ním v Bratislave, keď prestupoval na autobus do Kremnice. Ide o jednu z najvýznamnejších osobností súčasného talianskeho organového umenia,  popri poste vatikánskeho organistu je profesorom na renomovanom benátskom Konzervatóriu „Benedetto Marcello“, čo je druhá najvýznamnejšia talianska vysoká hudobná škola, hneď po rímskom Konzervatóriu „Santa Cecília“. Samozrejme, že koncertuje permanentne v mnohých krajinách Európy a USA a rovnako často je pozývaný do porôt organových a zborových súťaží. Pre festival Kremnický hradný organ je  jeho koncert naplnením zámeru predstavovať organistov najvýznamnejších katedrál a profesorov významných škôl. V prípade Prof. Libertucciho sa oba ciele spájajú do jedného. Profesor Libertucci dobre pozná kremnický organ, atmosféru festivalu a náročné, no objektívne publikum. Komplikovaná cesta z Ríma dopadla dobre, a tak verme, že G. Libertucci bude hrať v pohode. Očakáva to aj množstvo záujemcov o tento koncert, ktorí avizovali svoju účasť a prípadne rezervovali si už v predstihu vstupenky. 

08. 07. 2013: Espen, perfektný !

O žiadnom hosťujúcom organistovi sa autori festivalu nikdy vopred nevyjadrovali ako dopadne jeho koncert, ako zapôsobí na poslucháčov, aký dosiahne úspech. A to napriek dlhoročnej umeleckej skúsenosti a vlastnému umeleckému poznaniu. Umelecká interpretácia, a to aj v najvyššom profesionálnom chápaní je vždy vec momentálnej dispozície umelca,  vec zloženia publika a vlastností priestoru a nástroja. Tieto faktory nevedia ani autori festivalu ovplyvniť, vedia však nastaviť hodnotový rámec projektu, umeleckú náročnosť, a tým vopred pripraviť úspešnosť koncertu. Jednoduchšie je to u skúsených interpretov, kde interpretačná úroveň má väčšinou vyrovnanú úroveň, náročnejšie u mladších umelcov, ktorých interpretácie treba študovať či smerujú k najvyšším umeleckým métam. Espen Melbø hral už minulý rok bezchybne, zaujal suverenitou a mimoriadnymi hráčskymi schopnosťami. Toto boli hlavné dôvody, prečo jeho tohtoročný koncert E. Melba dostal pozíciu slávnostného otváracieho koncertu festivalu. Výhodou bolo, že teraz už poznal špecifiká kremnického organu i kremnického kostola a mohol očakávať vzdelané, poslucháčsky skúsené publikum. A to sa aj skutočne stalo, v publiku boli organoví fajnšmekri, ktorí poznali programové zameranie, a na základe toho predpokladali interpretačné schopnosti organistu. Zrejme tieto skutočnosti do seba zapadli, pretože sústredenosť publika bola nevšedná, v priestore chrámu sv. Kataríny vládla intelektová komunikácia organistu s publikom a predpokladané trvanie programu 70 minút prebehlo akoby za 10 minút. Espen Melbø je dnes nesmierne disponovaný organista, zrejme jeden z najlepších nórskych. Nás oslovil predovšetkým ľahkosťou, s akou prekonával najťažšie technické pasáže, historicko-štýlovou diferenciáciou interpretovaných diel a precíznosťou v každom detaile.
 
 
 Ukázal, že stojí vysoko nad skladbami a v momentoch interpretácie bol jednoznačným pánom organu i diela.

 

Melbøv interpretačný výkon bol exkluzívny, nevieme s určitosťou povedať, či poslucháči poznali skutočnú technickú náročnosť programovaných diel, vieme však s určitosťou povedať, že umelci etalónu Espena Melba, a možno aj samotný Espen,  budú mať vždy v projektoch autorov festivalu svoje nezastupiteľné miesto. 

04. 07. 2013: Espen Melbø

Pricestoval. Nórsky, momentálne v Nemecku žijúci organista Espen Melbø, umelec, o ktorom sme  minulý rok napísali, že naplno preveril kremnický organ.

 
Píšeme o umelcovi, pri ktorom ani náhodou nie je potrebné využívať diplomatické frázy, na nejasné vyjadrenie niečoho, čo je úplne jasné. Na mysli máme virtuozitu, spontánnosť a suverenitu v sólistickom prejave, a teda hodnoty, ktoré obohatia každú koncertnú sieň. Práve preto sme Espena Melba opätovne pozvali, pretože svojim umením zhodnocuje kremnický festival, prináša taký osobnostný vklad, ktorý ani v najmenšom nie je bežný. Je to prvý z tohtoročných umelcov, prvá z nových tvárí, ktoré vytvárajú mozaiku tohtoročného festivalu. Espen Melbø pricestoval vo štvrtok na Slovensko. Nakrátko sme sa s ním stretli v Bratislave, aby hneď od piatku mohol pripravovať svoj koncert na festivale Kremnický hradný organ 2013. Espen pricestoval z Lipska autom spolu so svojou priateľkou, ktorá mu bude nielen oporou pri jeho umeleckej tvorbe v Kremnici, ale aj asistentkou pri registrovaní. Návštevníci, ktorí počuli Espenove minuloročné interpretácie si nenechajú ujsť jeho slávnostný otvárací koncert.

17. 06. 2013: A je to tu

Aj touto vetnou skratkou by sa dalo naznačiť ako rýchlo uplynul čas od predchádzajúceho 16. ročníka festivalu Kremnický hradný organ. Jednou z dobre viditeľných  záverečných prác je inštalovanie banneru na kremnickej Dolnej bráne.
 

Teraz už každý uvidí presné dátumy festivalových podujatí ako aj mená umelcov. Plejáda medzinárodných hostí sa tak dostáva na verejnosť aj vďaka pracovníkom Mestského úradu, ktorý už dlhé roky svojim dielom zviditeľňuje festival, presne tak ako festival zviditeľňuje Kremnicu. Príkladnú spoluprácu mesta a festivalu by mohli mnohí závidieť, primátorka mesta Dr. Balážová a vedúca oddelenia kultúry Mestského úradu Mgr. Zlatošová sú nielen pravidelnými festivalovými návštevníkmi, ale prostredníctvom svojho úradu zabezpečujú rad potrebných a užitočných činností, bez ktorých by bol festival určite chudobnejší. Samozrejme, pani Mgr. Zlatošová má na praktickú realizáciu prác tím svojich spolupracovníkov,  pani Svetlanu Šverhovú, ktorá so svojimi kolegami zabezpečuje informovanosť na území mesta. Je nám určite cťou mať takýchto skvelých partnerov, a aj týmito riadkami im vyslovujeme poďakovanie za ich úsilie.

Organová hra, umelecky i manuálne je veľmi komplikovaná činnosť. Len máloktorý umelecký odbor vyžaduje súčasnú prácu oboch rúk i nôh, vrátane sluchového a zrakového vnímania. Návštevníci organových koncertov preto vedia, že organista potrebuje počas svojho sólistického výkonu asistenta, ktorý má na starosti nielen aktuálnu notovú predlohu, ale aj pomoc pri aktivácii zvolených farebno-zvukových registrov, aby výsledný zvukový prejav organu bol presne v intenciách fantázie organistu. Pri našom minulotýždňovom stretnutí so sólistkou záverečného koncertu Prof. Mónikou Kecskés v Budapešti sme dohodli, že asistovať jej bude jeden z najvýznamnejších európskych organistov, víťaz prestížnej súťaže v Chartres László Deák. Z dôležitej, hoci asistenčnej spolupráce sa tak stane umelecká spolupráca, pričom súčasne vznikne významný umelecký, fantazíjny fenomén, ktorého aktérmi budú obaja zúčastnení umelci. S určitosťou možno preto tvrdiť, že len máloktorý významný organový koncert má v osobe asistenta takého významného umelca.
 © 1997-2024 Ars Consulting Bratislava