Úvodná stránka / Main page
2024
Aktuality

12. 06. 2023: Kremnica 12. júna 2023

07. 06. 2023: Pozvánka

 
Zostáva nám zhruba mesiac do otváracieho koncertu 27. ročníka Kremnického hradného organu. Viacerí záujemcovia si už zakúpili vstupenky prostredníctvom našej e-mailovej adresy, všetci oceňovali rýchlosť transakcie, trvá v podstate niekoľko minút. Samozrejme, vstupenky sú k dispozícii aj priamo pred koncertom na hradnom nádvorí, tí predplatení však vchádzajú do kostola ako prví a vyberajú si miesto podľa svojho záujmu.

Dnes vám chceme dať do pozornosti programy jednotlivých festivalových večerov. Mnohí organisti, zahraniční i domáci, ktorí majú objektívny a nezainteresovaný pohľad na zloženie našich festivalových programov jednoznačne oceňujú umeleckú náročnosť a hodnotu jednotlivých diel a virtuózne požiadavky samotných skladieb, ktoré sú prístupné len skúseným, technicky zdatným a koncertne aktívnym umelcom. Dodávame len, že každý program má v sebe veľké ťažiskové dielo, ktoré je dominantou programu.

8.júl. Prvé vystúpenie Istvána Nagya prináša monumentálnu 5. sonátu A. Guilmanta a náročnú Suitu opus 5 M. Duruflé. Obe diela sú kmeňovými dielami organovej literatúry a patria k najhranejším. Ozdobou tohto večera je spomienka na filmového velikána Juraja Jakubiska. Jeho najvýznamnejšie filmy obohatil svojou hudbou Petr Hapka a práve jeho Beh času z Tisícročnej včely bude našou spomienkou na nedávno zosnulého J. Jakubiska.
 
15.júl. Program Romana Hausera zaujme virtuóznou náročnosťou a záverečným známym dielom Carillon de Westminster L. Vierna.
 
22.júl. Program Ádama Tabajdiho prinesie dve ťažiskové diela, poslucháčsky známe a obľúbené Bachove Concerto a mol a Lisztovo B-A-C-H.
 
29.júl. Prof. Gianluca Libertucci z Vatikánu  je majstrom miniatúr, jeho program je mozaikou viacerých diel, ktoré vytvárajú napätie svojim kontrastom, náladou a temperamentom. Aj minuloročný koncert nedal návštevníkom čas na potlesk, stále prinášal niečo nové, prekvapujúce a až na záver mohol zaznieť obrovský potlesk umelcovi prichádzajúcemu z vrcholnej duchovnej inštitúcie.
 
5.august. Druhé vystúpenie Istvána Nagya prináša veľkú wagnerovskú trilógiu. Obsahovo a interpretačne nesmierne náročné dielo je výraznou ikonou nášho festivalu.
 
 
12.august. Záverečný koncert Raimonda Mazzona môže zaujať ako celok, vrcholným dielom je ale predsa len Lisztovo Ad nos, ad salutarem undam.   
 
Pozývame  Vás, vážení organoví priatelia na festivalové podujatia. Každý festivalový program prináša niečo nové, a tak rozhodnutie je na časových možnostiach a preferencii jednotlivého umelca alebo diela. Radi Vás privítame.

11. 05. 2023: Program vatikánskeho organistu - Prof. Gianluca Libertucci

Programová štruktúra, ktorú sme v týchto dňoch uzavreli zavŕšila dramaturgickú časť prípravy festivalu. Festivalové výstupy sú zamerané väčšinou na veľké symfonické koncepty, ktoré je možno pre svätokatarínsky organ pripraviť. Patria sem veľké symfónie a podobné veľké cyklické útvary, u nás interpretované väčšinou kompletne, ale aj na menšie, mozaikovité programy, ktorých špecialistom je Prof. Gianluca Libertucci.
 
 
Pri svojich bohoslužobných organových vstupoch musí mať pripravené desiatky diel, aby  korešpondovali s duchovným zameraním božieho svätenia. Či už hrá vo svojom chráme Švajčiarskej gardy, či vo veľkej Bazilike sv. Petra alebo
 
 
v mohutnej Aule Pavla VI.- Sieni pápežskych audiencií pre 6300 sediacich návštevníkov, každý priestor, každý organ a každé duchovné zameranie vyžaduje osobité diela. Vatikánsky Prof. Gianluca Libertucci prináša do Kremnice vždy nové diela,  jeho repertoár je tak obrovský, že nevyžaduje opakovanie žiadneho. Gianluca je majstrom miniatúr a v takomto duchu bude prebiehať aj jeho kremnické vystúpenie. Je len málo miest na svete, kde tak často prichádza a prezentuje svoje umenie ako je práve starobylá Kremnica. Je ozdobou nášho festivalu a vždy ho radi vítame.  

04. 05. 2023: Po stretnutí s Romanom Hauserom

Viedenský organista Mag. Roman Hauser patrí k najprominentnejším umelcom svojho odboru v rakúskej metropole. V kontakte s ním sme už viac ako desať rokov, omnoho skôr, než ho objavili iní slovenskí organizátori. Dlhé roky je organistom v Jezuitskom kostole vo Viedni a učí na Univerzite pre hudbu. Vysokoškolských adeptov organovej hry zaúča do predmetu Improvizícia, v iných krajinách sa tento predmet zvykne označovať ako Kompozícia. Je to predmet, kde organisti získavajú poznatky ako formovať nové dielo, myšlienky, ako dielo formovo stvárniť a dať mu zmýšľaný charakter. V predstavách mnohých poslucháčov zvykne prevažovať názor, že improvizácia vzniká priamo na pódiu. Dobré improvizácie, hoc nie sú zachytené v notovej podobe naozaj vznikajú priamo na pódiu, jednotlivé myšlienky, tempá a charakter sú ale vopred premyslené. Aby  nevznikali náhodné hudobné tvary, ale aby poslucháč počul síce voľnú tvorbu, ale premyslenú a technicky dobre zvládnutú. Roman Hauser prednáša tento predmet takmer všetkým organistom, takže má prehľad o študentoch i dianí na vysokej škole. Okrem tohto pravidelne hrá bohoslužby vo svojom domovskom chráme a koncertuje.
 
 
Aj my sme sa s ním včera stretli, aby sme definitívne uzavreli programovú koncepciu jeho kremnického vystúpenia. Hrať bude Alaina, Heillera a mimoriadne výraznú 2. symfóniu Louisa Vierna. Hrať ju bude v kompletnej podobe, tak ako sa na skúseného, zrelého a vyspelého organistu patrí. Určite to bude jeden z vrcholov festivalu, na ktorý už teraz upozorňujeme.  

20. 04. 2023: Kremnický hradný organ 2023 v príprave (apríl)

Napriek tomu, že do začiatku festivalu zostávajú necelé tri mesiace, práce za oponou, detailné prípravy sú v plnom prúde. Dnes prišiel do Kremnice taliansky organista Raimondo Mazzon, aby si pripravil registrové dispozície na kremnickom organe. Popri štúdiu u profesora Perettiho a úspešnej účasti na súťažiach je aj v letných mesiacoch pracovne vyťažený, a tak na zoznámenie sa s organom a prípravu registrových dispozícii prišiel už teraz. Je to veľmi užitočné rozhodnutie, keď charakteristiky organu v kostole sv. Kataríny spozná v predstihu, keď bude mať čas si svoje interpretácie detailne premyslieť.
 
 
S Raimondom sme sa stretli dnes ráno a odprevadili sme ho na ceste do Kremnice. Z takého jednania mladého umelca máme vyslovene dobrý pocit.

Veľmi zaujímavú diskusiu sme mali s našim organistom Istvánom Nagyom, Hovorili sme o šírke repertoáru, ktorý má, o jeho koncertných aktivitách,  o jeho angažovaní sa v budapeštianskom chráme a aj o špecifických detailoch, ktoré sú vlastné len organistom. Repertoárový záber I. Nagya je úžasný, presné zloženie skladieb už nedokážeme definovať, pre nás je dôležité, že popri vlastnom výbere diel, ktoré chce študovať a interpretovať je prístupný našim požiadavkám, ktorými modelujeme kremnický festival. Je skutočnosťou, že veľa koncertných organistov, ba aj docentov či profesorov by radi mali v ponuke zoznam diel, ktorý vždy predkladá István. Šírka repertoáru ale nie je samoúčelná, vytvára interpretačnú suverenitu, ktorá je základom každého koncertného výstupu. Nemyslíme na technické predpoklady, skôr na celkový myšlienkový pohľad na dielo, jeho zaradenie do historicko-estetického kontextu a predostrenie vlastných  virtuóznych dispozícií a schopností. Veľmi nás zaujal jeho názor na kremnické interpretácie, keď ich kvalitu a úspešnosť podmienil dôverou v asistenta, ktorý mu registruje počas koncertov. Predsa len, väčšina hosťujúcich organistov sa stretáva s našim registrátorom J. Bullom po prvý raz, István Nagy s nim hral už veľa krát a dôvera v jeho prácu je pri koncertoch prvoradá. Stretnutie s Istvánom Nagyom bolo inšpirujúce, v istom zmysle odrážalo našu dlhoročnú spoluprácu. Nadovšetko sme ale odchádzali s presvedčením, že István opätovne pripraví pre Kremnický hradný organ dva špičkové organové koncerty.  

18. 12. 2022: Na prahu roku 2023

Vážení priatelia festivalu Kremnický hradný organ,
 
pred záverom roku 2022 a prichádzajúcom roku 2023 by sme Vás chceli čo najsrdečnejšie pozdraviť a popriať Vám šťastné a pohodové prežitie nadchádzajúcich sviatkov, Nech sa Vám darí všade kde sa len vyskytnete, v rodine, v práci a kdekoľvek, aby sme sa budúci rok stretli v príjemnej nálade v spoločnosti krásnej organovej hudby. K tomuto prianiu patrí aj poďakovanie za všetku priazeň, podporu i návštevu festivalového podujatia.
 
Doterajších 26 ročníkov nie je málo, na festivale hrali organisti takmer z celého sveta. Symbióza návštevníckej spolutvorby umeleckých interpretácií je to najcennejšie, čo náš festival Kremnický hradný organ má. Naši návštevníci to zaisto vedia a tí ktorí u nás ešte neboli, to môžu veľmi ľahko zistiť na obrázkoch z predchádzajúcich podujatí. Dnes, pred záverom roka 2022 vieme celkom iste, že pricestuje Gianluca Libertucci, znamená to prinajmenšom to, že oficiálny organista najvyššej cirkevnej  ustanovizne je stálym hosťom u nás v Kremnici. Je to obrovské vyznamenanie, že Gianluca si tak obľúbil Kremnicu, keď svoj letný čas venuje ceste a koncertu u nás. Ostatní hostia budú skôr mladšej generácie, pretože už dávnejšie sme zistili, že mladší vek nie je u organových interpretácií na prekážku, skôr naopak, čerství absolventi vysokých škôl nesú v sebe silný náboj excelentnosti, aby sme nešli ďaleko, minulý rok a aj niekoľko ďalších priniesli úžasné prekvapenia krásnych umeleckých výkonov, ktoré by častokrát aj starší brali za svoje.
 
V mene autorov festivalu Vám prajeme príjemné sviatočné dni, radi Vás privítame tu, kde sa dozviete najnovšie novinky o festivale.
 
Mgr.art. Renata Košťálová – Mgr.art. Stanislav Kowalski

 

14. 08. 2022: Á. Gedai - pokračovateľ tradície špičkového maďarského organového interpretačného umenia

Autori festivalu Kremnický hradný organ už dlhší čas hľadali v maďarskom umeleckom prostredí organistov, ktorí by nadviazali na slávnych profesorov Lisztovej Akadémie Pálúra, Fassanga, Rupperta B. Szabóa a Deáka,  ktorí už v Kremnici síce koncertovali, ale generačne bolo treba pripraviť ich pokračovateľov. Prirodzene, na festivale sme privítali aj iných, spolu 15 maďarských organistov, skvelých, reprezentujúcich vysokú úroveň organového interpretačného umenia v ich vlasti, ale na toho pravého sme natrafili až teraz.
 
 
Je ním Ágoston Gedai, zhodou okolností študoval u spomínaných profesorov a hoci sme v kontakte s jeho profesormi, na Gedaia upozornili iní. Toto bola najlepšia vizitka nadviazať na tradíciu jedinečných interpretácií, s akými sa síce v západnej Európe môžeme stretnúť, ale len výnimočne. S Ágostonom sme dohodli termín, popracovali na programe a absolvent Lisztovej Akadémie mohol pricestovať. Pricestoval skromný umelec, ktorý sa v Kremnici veľmi rýchlo zžil s prostredím a s organom v kostole sv. Kataríny. Ágoston vďaka talentu a množstvu investovanej práce do štúdia veľmi rýchlo prešiel do fázy špičkovej umeleckej tvorby. Bežne spomínané základy a predpoklady spočívajúce v technickej pripravenosti sú v tomto prípade neadekvátne, Ágoston Gedai od prvých akordov zaujal nesmierne vycibreným zmyslom pre štýlové registrovanie farieb organu. Či to už bol Alain, Franck, Liszt alebo Wagner, každý dostal osobitý výraz, vždy nadmieru kultivovaný, štýlovo priliehavý a zároveň kontrastný voči ostatným dielam. Že Gedai nemá problém s repertoárom, to je tiež v tomto prípade neadekvátne riešiť, každé dielo dostalo zvukovo a štýlovo to, čo mu prináleží. Nebol problém prejsť z Franckovho Chorálu na Lisztovo Ad nos. Ágoston navrhol diela okrem Wagnera, o všetkých sme diskutovali a dohodli sa na nich, Wagnera si vyžiadali autori festivalu,  pretože Liebestod je mimoriadne dielo, s obrovským emotívnym obsahom. V Gedaiovej interpretácii znela transkripcia E. Lemara, Ágostonom tak pôsobivo naregistrovaná, že ju môžeme s ľahkosťou označiť nielen za vrchol jeho vystúpenia, ale súčasne za jednu z najlepších interpretácií v histórii festivalu. Z konzultácií s Ágostonom sme vedeli, že dielo už niekoľko krát interpretoval, že ho má dostatočné obohrané, hral teda uvoľnene, sústredene, neskutočne pôsobivo.
 
 
Berme ako fakt, že Ágoston Gedai uzatváral 26. ročník Kremnického hradného organu, vytvoril skutočný vrchol festivalu, umelecky cenný, slovami ťažko popísateľný.
 
Možno len s dávkou emócií dodať, že keď sme po Ágostonovom vystúpení zazreli nie jednu slzu v očiach poslucháčov, nebolo to zo žiaľu či zápornej emócie, ale z pocitu nielen interpretačnej virtuozity, ale predovšetkým z pocitu emociálneho naplnenia a dokonalého umeleckého zážitku.    

10. 08. 2022: Debut: Mag. Ágoston Gedai na festivale v Kremnici

Na festivale Kremnický hradný organ sa doposiaľ predstavilo 15 maďarských organistov, niektorí opakovane. Reprezentovali nesmierne hodnotnú tradíciu maďarského organového interpretačného umenia, ktorá slávi úspechy na celom svete, na koncertných pódiách i na medzinárodných súťažiach. V Kremnici sa predstavil legendárny István Baróti, ktorý bol hudobným riaditeľom Baziliky v Ostrihome, vychoval rad vynikajúcich organistov, na našom festivale koncertovali profesori Akadémie F. Liszta v Budapešti János Pálúr, István Ruppert, Balázs Szabó i vedúci katedry László Fassang, všetci do jedného excelentní organisti. Čas však plynie, prišli ďalší, perfektný László Deák, Monika Kecskés či András Lakner-Bognár a ďalší.
 
 
Aj v sobotu bude hrať v Kremnici nesmierne ambiciózny mladý organista Mag. Ágoston Gedai z Budapešti, absolvent Lisztovej Akadémie práve u profesorov Pálúra, Szabóa, Rupperta a Fassanga. Disponuje vynikajúcim repertoárom a má pred sebou sľubnú kariéru. Jeho kremnický program bude zahŕňať grandiózne Lisztovo Ad nos, ad salutarem undam i pôsobivú Wagnerovu Liebestod.
 
Prijmite preto pozvanie autorov festivalu na záverečný koncert Kremnického hradného organu 2022, doterajšie festivalové výstupy mali vynikajúci ohlas u publika. Záverečné podujatie s Ágostonom Gedaiom sľubuje umelecké zážitky, v krásnom prostredí kremnického Hradu.   © 1997-2024 Ars Consulting Bratislava