Úvodná stránka / Main page
2023
Aktuality

17. 06. 2021: O niečo viac než dva týždne

Festival sa naozaj postupne blíži, návštevníci a priaznivci nás oslovujú žiadosťami o vstupenky. Nie jeden návštevník môže potvrdiť, že vstupenky majú rýchlejšie, než banka uskutoční prevod. Ale o to nejde, každý jeden festivalový koncert prinesie krásny program, v našom  okolí zriedkavý. Hneď úvodný koncert s Obrázkami z výstavy oslovil množstvo návštevníkov, prinesie históriou overené diela, koniec-koncov tak ako aj všetky ostatné festivalové večery. Naozaj nás teší, že naši priaznivci a návštevníci získali  v priebehu 24 rokov trvania festivalu  umeleckú skúsenosť, citlivo vedia zhodnotiť programovú štruktúru i samotnú interpretáciu. A keď sa vyskytne mimoriadne dielo, okamžite reagujú. Obrázky z výstavy (Kartinky) bude hrať podľa našich kritérií najlepší slovenský cirkevný organista István Nagy. Významne sa venuje koncertným aktivitám, vďaka čomu sme ho oslovili s veľkou wagnerovskou trilógiou, viacerými kompletnými symfóniami, je to umelec, ktorý oslovil publikum a naše festivalové publikum jeho umenie výsostne akceptuje. Vnímame množstvo ohlasov na festival, cez rôzne FB portály, z mnohých cítime, akoby sa aj iní slovenskí cirkevní organisti chceli dostať na program Kremnického hradného organu, lenže mnohí píšu len anonymne, nenapíšu konkrétnu ponuku, aký majú repertoár, či hrajú ucelené veľké symfónie, variácie a veľké fúgy, kde hrali v posledných piatich rokoch, či sú ochotní naštudovať dielo na festivalový koncert, otázok pri nominácii je veľa. Pretože na konci dňa sú to autori festivalu, ktorí dávajú svoje mená pod programovú štruktúru a úroveň interpretácie. Kremnické festivalové publikum je tak vyspelé, že postupom času už nevníma, odkiaľ organista pricestoval alebo kde pôsobí, na prvé miesto dáva ponúknutý program a skutočnosť, či ho daný umelec v minulosti oslovil. No a práve Mgr. István Nagy je umelec, ktorého výsadou je plné obsadenie chrámu, návštevníci poznajú jeho excelentné interpretácie a ústretovosť priniesť vždy niečo nové. Preto mu autori festivalu zverili dva programy, diametrálne odlišné, technicky mimoriadne náročné.  

Jubilejný 25. festival sa začne zhruba o dva týždne, autorov festivalu naozaj teší, že návštevníci pricestujú z Liptovského Mikuláša, Rožňavy, Bratislavy, z Brna, o týchto vieme, je nám cťou, že do Kremnice pricestujú z takých vzdialeností. Pricestujú aj z iných miest,  o ktorých nevieme. Vieme ale garantovať pestrosť programov,  ich kontrastnosť, ale i možnosť porovnania interpretácií,  vieme hovoriť o exkluzivite umelcov, ktorí prijali naše pozvanie. Fenomén umenia je nesmierne zložitý a o to Kremnickému hradnému organu vždy šlo.

08. 06. 2021: O niečo viac než tri týždne

Je to už raz tak, Kremnický hradný organ sa bude konať už po 25. raz. Kremnický organový festival už nie je malé dieťa, je to skúsený hráč na umeleckej aréne aj v medzinárodnom porovnaní. Hoci si váži každú konkurenciu a snaží sa prijať každú výzvu, predsa len sa musí vytesňovať od množstva malých, lokálnych festivalov, ktoré nemajú ambíciu rásť, predovšetkým umelecky,  ktoré neprinášajú obohatenie, iba ak ich tvorcom. Kritériom nemôžu byť ani prípadné zahraničné hosťovania organizátorov, pretože množstvo z nich vzniká jedine výmenným spôsobom, pozvanie na výmenu. Kremnický organový festival sa takýmto praktikám zásadne vyhýba a za jediné kritérium umeleckej hodnoty považuje účasť zahraničných organistov v Kremnici. Ak vynecháme Afriku, tak to boli významní organisti z celého sveta, katedrálni umelci, profesori, laureáti najvýznamnejších interpretačných súťaží.
 
Jubilejný ročník sa blíži a samotné mesto to dáva  na známosť. Ako prvá lastovička prišiel plagát do samotného centra mesta pred Mestskú bránu, kde možno vidieť nielen mená umelcov a dátumy, ale aj názvy spriaznených firiem, vďaka ktorým sa festival môže uskutočniť. Je tam aj Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica, ktoré aranžuje informačné pútače po meste.
 
 
Je úžasné, akých obetavých spolupracovníkov má pani riaditeľka Ing. Tileschová, jedni inštalujú vysokozdvižnou plošinou pútač na mestské hradby,
 
 
ďalší kolega šije 10 metrové látkové závesy na Mestskú bránu, ďalšia kolegyňa pripravuje texty do kremnického internetu. Autori festivalu sa starajú o umelecké a organizačné stránky projektu, spomenuté ilustrácie v meste pripravujú pracovníci informačného centra, načim im za prácu naozaj poďakovať.
 
Začiatky festivalových koncertov budú ako zvyčajne o 19. hodine. Hneď o prvý koncert s Ad nos  a Obrázkami z výstavy je veľký záujem. Musorgsky je predsa  len velikán európskej hudby a jeho Kartinky patria k základným dielam hudobnej literatúry. Aj my sme v očakávaní ako sa svätokatarínska chrámová akustika vysporiada s Veľkou bránou Kyjevskou, festivalový organ Rieger-Kloss vie veľmi dobre tlmočiť transkripcie, no väčšina priaznivcov má v pamäti hlavne klavírne znenie a Ravelovo orchestrálne, na rad tak príde porovnanie. Ako sme avizovali, do pozornosti dávame aj minutáž jednotlivých diel, v prípade otváracieho koncertu to bude Čajkovskij 5´ - Liszt 30´- Musorgsky 30ˇ. Samozrejme ide len o orientačné určenie trvania.
 
O niečo málo viac než tri týždne privítame v Kremnici prvých návštevníkov. Tak ako to vždy zdôrazňujeme, tešíme sa na všetky stretnutia a hlavne umelecké zážitky. A nakoniec vždy dodávame, že k dispozícii je non-stop e-mailová adresa
Na všetky otázky radi odpovedáme, pokiaľ sa dá bez zdržania, obratom. 

17. 05. 2021: Novinky

Dnes, v polovici mája prišla prvá objednávka na vstupenky, tradične elektronicky. Nášho dlhoročného návštevníka oslovil otvárací koncert, na ktorom odznejú Obrázky z výstavy M. P. Musorgského. Ide o dielo nesmierne poetické, výrazové, s obrovskými gradáciami ako je Veľká brána Kijevská,  či naopak drobnokresbami, akými je napríklad Balet kuriatok. Obrázky z výstavy sú pôvodne klavírne dielo, do povedomia verejnosti na celom svete ho dostala orchestrálna inštrumentácia M. Ravela. Hráva sa aj na veľkých koncertných organoch a dobre znie transkripcia pre tento nástroj. V spojitosti s výbornou akustikou kremnického hradného chrámu a peknými farebnými registrami tunajšieho organu bude táto interpretácia jedným z ťažiskových programov jubilejného 25. ročníka festivalu.

V programovej brožúrke, ktorú dostáva každý festivalový návštevník zdarma bude uvedená minutáž každého diela, v prípade veľkých symfónií aj minutáž a názvy jednotlivých častí. Prispeje to k lepšiemu poznaniu a informovanosti návštevníkov.
 
Termíny jednotlivých festivalových koncertov sú uvedené v podkapitole Program. Uvedená je tam hodina začiatku – 19.oo hod. Na želanie mnohých návštevníkov, ktorí prichádzajú až z okruhu Rožňava a Liptovský Mikuláš sa snažíme začiatok presunúť aspoň na 18.30 hod. Uvedomujeme si, že kamiónová doprava v okolí Kremnice čím ďalej rastie a je našim záujmom, aby festivaloví návštevníci mali bezpečný návrat domov. Veríme, že vedenie Múzea mincí a medailí tejto požiadavke vyhovie

21. 04. 2021: Príprava programu festivalu je uzavretá

V utorok sme uzavreli programovú zostavu celého festivalu. Tak ako vždy, prioritami sú excelentné organové diela, laureáti medzinárodných súťaží a tiež katedrálni organisti a profesori. Programová štruktúra je tohto roku naozaj bohatá, odznejú monumentálne organové symfónie – Guilmantova Prvá, Viernova Tretia a Widorova Šiesta v pamätnej interpretácii Lászlóa Deáka, na programe budú veľké transkripcie – Musorgského Obrázkov z výstavy, Wagnerovho Smútočného pochodu i Chačaturjanovho Adagia z baletu Spartakus. Doteraz najvýraznejšie bude predstavené umenie organovej improvizácie – nemecký organista Christian Gross najprv dotvorí Bachovu Fantáziu a fúgu a potom predstaví vlastnú improvizáciu vo veľkej cyklickej forme symfónie. Pôjde o zriedkavo koncipovaný koncert, v ktorom bude dominovať improvizácia, osobitá forma organovej interpretácie, kde umelec hrá svoje dielo, ktoré nikdy nebolo v notovom zápise, ale vzniká priamo na pódiu. Christian Gross je laureátom prestížnej súťaže v St. Albans, práve v odbore organová improvizácia. Laureátov medzinárodných súťaží bude reprezentovať aj taliansky organista Daniele Mecchia, katedrálnych organistov Mgr. Michal Hanuš z Chrámu sv. Barbory v Kutnej Hore, profesorov organového umenia zastúpia Lázsló Deák a Mónika Keckés, ktorí tiež pôsobia vo Františkánskom kostole v Budapešti. Hrať bude aj hlavný festivalový registrátor a asistent umelcov Mgr. Ján Bulla a momentálne najvýraznejší a na Slovensku najexponovanejší organista Mgr. István Nagy. Jubilejný 25. ročník nášho festivalu sa bude konať s podtextom motta „Príbehy veľkých organistov“. Nebude sa to týkať len životných príbehov tvorcov organovej hudby, Bacha, Widora, Vierna, Francka, Liszta,  ktorí vytvorili hodnotové základy organovej literatúry, ale aj príbehov mladých víťazov súťaží, ktorí stoja na začiatku svojej kariéry, životných príbehov maďarských organistov L. Deáka a M. Kecskés, ktorí dosiahli mimoriadne medzinárodné úspechy, a rovnako aj obdivuhodného životného a umeleckého príbehu I. Nagya, ktorí v skromných podmienkach svojho rodného mesta sa vypracoval na umelca s obrovským repertoárom a medzinárodnou reputáciou. Parametre nášho festivalu v jeho 25. vydaní sú náročné, predstavené diela môžu byť predmetom interpretácií len excelentných organistov. Tak ako vždy doteraz, náš festival sa nikdy nekoná na báze reciprocity, „ty pozveš mňa a ja teba“, náš festival prináša umeleckú koncepciu autorov festivalu tak, aby jeho koncerty boli medzinárodne akceptovateľné, s virtuóznymi opusmi a k nim primeranými interpretmi. Autori festivalu stoja aj tentoraz záujemcom k dispozícii, ak by bolo treba vysvetliť niektoré ďalšie detaily programov.

14. 02. 2021: Pricestuje organista z partnerskej Kutnej Hory

Príprava jubilejného festivalu, napriek aktuálnej epidemickej situácii kontinuálne prebieha, veríme, že tak ako minulý rok, do leta sa situácia upokojí. Jubilejný festivalový projekt je vždy svojim spôsobom osobitý, v našom prípade prinesie nemalú dávku symboliky a spätných pohľadov zobrazených v Príbehoch veľkých organistov. Dnes spomenieme veľkou symbolikou ovenčené vystúpenie magistra Michala Hanuša z Kutnej Hory. Ak nazrieme na tento koncert nehudobným pohľadom, Kutná Hora je historicky nesmierne spriaznená s Kremnicou, predovšetkým ťažbou striebra. Je prirodzené, že Kutná Hora je dnes partnerské a družobné mesto Kremnice, žije svojimi historickými pamiatkami, práve monumentálny Chrám sv. Barbory nás aktivuje k hudobnému pohľadu, pôsobí v ňom organista magister Michal Hanuš, ktorý svoje vysokoškolské študijné pobyty cielil do Stuttgartu a Osla, častých destinácií hostí nášho festivalu.
 
 
Pricestuje k nám a na našom jubilejnom festivalu bude koncertovať hlavná osobnosť organového umenia súčasnej Kutnej Hory. Množstvo detailov ohľadne cesty na Slovenskom sme magistrom Hanušom už dohodli, zhodli sme sa aj na záverečnom diele jeho programu, maestátnej a virtuóznej 3. symfónii L. Vierna. Ostatný program ešte cizelujeme, ale obsahovať bude určite diela, ktoré v Kremnici ešte neodzneli. Je nám cťou, že môžeme avizovať tohto českého umelca, sme vo veľkom očakávaní, pretože symboliky, ktorá predchádza príchod Michala Hanuša do Kremnice je naozaj dosť.

08. 01. 2021: Na prahu Nového roku, pri zrode jubilejného festivalu

Vážení priatelia festivalu Kremnický hradný organ,
 
vítame Vás na prahu roku 2021, v epidemicky zložitej situácii, stále však vo viere, že do leta sa koronavírusové problémy upokoja. Vítame Vás  v čase príprav 25. ročníka nášho festivalu,  ktorý bude aspoň symbolicky jubilejný, aby sme si pripomenuli hodiny a hodiny krásnych chvíľ s organovým umením. Vždy sme  sa snažili, aby interpretácie na našom festivale boli špičkové. Či už v podaní slávnych profesorov, katedrálnych umelcov alebo mladších organistov, ktorí sa môžu hrdiť diplomami z veľkých súťaží. Veríme, že tieto naše predsavzatia sa doteraz naplnili a rovnako chceme veríť, že to tak vníma aj naše ctené publikum. Jubilejný festival bude symbiózou viacerých pohľadov ako by mal veľký organový festival vyzerať, privítame slávneho maďarského organistu Lászloa Deáka, predstavíme aktívneho a frekventovaného slovenského umelca Istvána Nagya a predstavíme aj novú tvár, mladého nemeckého organistu Christiana Grossa, víťaza v improvizácii na veľkej súťaži v St. Albans. V programovej štruktúre budú zahrnuté Obrázky z výstavy M. P. Musorgského, Smútočný pochod R. Wagnera, monumentálna 6. symfónia pre organ Ch.-M. Widora a samozrejme ukážka modernej improvizačnej tvorby Ch. Grossa. Toto všetko sú len upútavky na jubilejný festival, mnoho detailov sa teraz dotvára, hlavnou snahou je pripraviť dôstojný rámec nášho organového projektu, ktorý priviedol do Kremnice temer stovku  organistov z celého sveta a doslova tisícky návštevníkov. Budeme radi, keď občas nazriete na túto internetovú prezentáciu Kremnického hradného organu, vždy tu nájdete aktuality a zaujímavosti, ktoré budú ilustrovať zrod jubilejného 25. ročníka festivalu Kremnický hradný organ.
 
Vítame Vás naši ctení priaznivci v Novom roku, vítame Vás na domovskej stránke kremnického festivalu, najväčším našim potešením bude, keď Vás budeme opätovne vítať v úžasných gotických priestoroch kostola sv. Kataríny.
 
Mgr.art.  Renata Košťálová – Mgr.art. Stanislav Kowalski
autori festivalu

27. 09. 2020: Ohlas návštevníka

Aj teraz, s odstupom času dostávame (26.9.) ohlasy na tohoročný festival Kremnický hradný organ 2020. Z jedného, od Dr. Vladimíra M. (presnú adresu máme vo festivalovej korešpondencii) budeme citovať. My len dodáme, že festival sa uskutočnil tak ako bol pôvodne pripravený, jediná zmena spočívala v zámene organistu zo severného Talianska za titulárneho organistu Dómu sv. Štefana vo Viedni.

„Chcel som ...len poďakovať za (opäť) perfektne zorganizovaný festival a krásny zážitok. Musím uznať, že za... aj za divákmi museli tento rok naozaj stáť všetci svätí. :-) Celý festival padol práve do obdobia útlmu koronavírusu a ak by sa konal predtým alebo neskôr v septembri, boli by komplikácie a možno aj zrušenie (ako teraz BHS).
Želám...darilo aj v budúcnosti zabezpečiť taký atraktívny program, a verím, že sa budem môcť vždy aspoň na jednom koncerte zúčastniť.“ 

04. 09. 2020: Festivalové postlúdium – každému návštevníkovi ruža

Že tohoročný festival vznikal a konal sa za mimoriadne zvláštnych okolností, s tým sme sa museli zmieriť, dôvody a príčiny sú každému jasné. Že ale za tejto situácie festivalové publikum bolo úžasné, to si nemôžeme nechať pre seba, to je treba dať týmto na známosť. Každý návštevník prichádzal do areálu hradu a kostola sv. Kataríny s rúškom, pri vchode mnohí používali pripravený dezinfekčný prostriedok na ruky, no a v samotnom kostole celkom prirodzene všetci vytvárali rozostupy, aby pri sebe sedeli len rodiny, prípadne spoluprichádzajúci jednotlivci. Predpisy boli pre každého samozrejmosťou, rezervné rúška, ktoré sme mali pripravené boli za celých sedem týždňov použité len v jedinom prípade. To sa naozaj môže stať, tobôž v situácii, keď festival tohto roku ani vplyvom epidemiologickej krízy nezaznamenal zníženú návštevnosť. Že naše publikum je kritické, umelecky skúsené, sústredené, a to aj v prípade malých školákov a dokonca trojročných detí, to tvrdíme už niekoľko rokov. Že ale naše publikum bolo tohto roku disciplinované proti nástrahám korony, to si zaslúži ozajstné uznanie. Úprimne a s vďakou preto krásnu ružu venujeme každému návštevníkovi.
 

 

Krásne momenty vznikali pri záverečných potleskoch, boli nie len úprimné a oceňujúce umelecké výkony, ale v prípade druhého koncertu Istvána Nagya zvláštne. Jeho druhý program sa konal bez potlesku, cielene, charakter jeho programu si to vyžadoval. Pred kostolom, na nádvorí hradu však návštevníci opakovane zatlieskali umelcovi a poďakovali sa za mimoriadne hodnotný festivalový večer, za umelecké zážitky ozaj výnimočné. Bolo to dojemné, kultúrne, mimoriadne inteligentné. Naopak, tri nádeje organového umenia Richard Šimek, Ján Bulla a František Beer dostali pôsobivý potlesk priamo v kostole, bola  to nielen vďaka za interpretácie, ale aj pripomenutie skutočného cieľa ich predstavenia, ktorým na prvom mieste bolo povzbudenie k umeleckému rastu a ďalšiemu štúdiu. Naše tri nádeje boli neskrývane prekvapené, atmosféra veľkého medzinárodného festivalu bude pre nich mementom pri budovaní si svojej umeleckej kariéry.
 © 1997-2023 Ars Consulting Bratislava