Úvodná stránka / Main page
2022
Aktuality

04. 08. 2011: Profesor László Deák

Organista László Deák je umelec, ktorý v organovom svete znamená exkluzivitu, kvalitu, ale aj náročnosť a umeleckú ambicióznosť. Prakticky od svojho fenomenálneho laureátstva na medzinárodnej organovej súťaži v Chartres v roku 1994 je umelcom najvyššej triedy. Je cťou pre festival Kremnický hradný organ, že Prof. Deák pricestuje do Kremnice a obohatí jubilejný festival, tento umelec patrí k najžiadanejším a svoj kalendár obsadzuje už na rok 2013.
 
 
László Deák už na našom festivale hral, kremnický organ je mu známy a prichádza teda do osvedčeného prostredia s náročným publikom, ale aj excelentným programom. Pricestuje v sobotu ráno autom z Budapešti, aby hneď od 10. hodiny začal pripravovať definitívnu podobu svojich interpretácií. Hrať bude veľké, obsahovo náročné diela ( Widor, Liszt ) a pôsobivú, nesmierne virtuóznu transkripciu Wagnerovej Jazdy valkýrov.
 
László Deák je vášnivý priaznivec jazdeckého športu.
 
 
Popri svojom bohatom koncertnom programe, aktivitách v kostole a vo svojej organovej triede veľa času venuje svojmu hobby a zaúča do neho aj svojho syna Bálinta.
 

01. 08. 2011: Marchionni - nástupca Prof. Finottiho ?

V posledný júlový večer hral Fabrizio Marchionni. Na prvé počutie to bola iná hra, než sme zvyknutí zo stredoeurópskych regiónov. Spoločný bol virtuózny perfekcionizmus, no farebné a registrové chápanie bolo čiastočne odlišné. A treba povedať, že náročné. Prekvapivé zmeny farieb, s temperamentným rytmickým prejavom vyžadovali sústredenú spoluprácu s asistentom. Pre mnohých návštevníkov bolo Marchionnove vystúpenie objavné, ba vyslovili sa názory, že aj najlepšie.
 
 
To najdôležitejšie ale tkvie v tom, že festival priniesol možnosť umeleckej konfrontácie, názorné ukážky, že aj organová interpretácia v nemeckom, sardínskom, talianskom, či maďarskom poňatí môžu byť v mnohom rozdielne, prinášajúce rozdielne priority, nálady či osobnostné vklady. Fabrizio Marchionni naznačil, že jeho umelecká tvorivosť je pokračovaním tej, do ktorej ho zasvätil jeho profesor Francesco Finotti. Fabrizio Marchionni je zručný skladateľ a výborný organista. Jeho Tri tance so sardínskymi folklórnymi motívami boli skvostné, výborne pretransformované do organovej podoby, v mnohých gajdových motívoch pripomínajúce slovenský hudobný folklorizmus.
 
Profesor Marchionni v pondelok odchádza domov do Cagliari. V priebehu dňa pricestuje do Bratislavy, následne do Viedne a večerným letom do Cagliari, s prestupom v Ríme sa vráti domov. Verme, že bol v Kremnici spokojný, festivalové publikum jeho vystúpenie náležite ocenilo.

28. 07. 2011: Organista zo Sardínie - Fabrizio Marchionni

Z tak trochu exotikou ovanutého prostredia prichádza náš taliansky hosť Fabrizio Marchionni. Pochádza a pôsobí v Cagliari, hlavnom meste stredozemného talianského ostrova Sardínia. Čo je však najdôležitejšie, predchádza ho vynikajúca povesť ako virtuózneho organistu. Významný taliansky organista Francesco Finotti sa vyslovil, že sa jedná o veľký talent talianského organového umenia. Profesor Finotti už v Kremnici hral v roku 2005 a preto vieme, že jeho slová majú mimoriadnu váhu a dôležitosť.
 
 
 
Prof. Fabrizio Marchionni pricestoval na Slovensko v piatok spolu s manželkou. Priamym leteckým spojom Cagliari - Viedeň, náväzne pokračoval autobusom do Bratislavy a Kremnice. Sardínsky organista je pre festival prísľubom, hrať bude Lisztovo B-A-C-H a dva veľké opusy Césara Francka.

26. 07. 2011: Naši spolupracovníci (2)

Festival Kremnický hradný organ sa od svojho vzniku prezentuje účelným, estetickým a pôsobivým festivalovým bulletinom. Veľa umeleckých podujatí má len jednoduchý xeroxový program s najnutnejšími informáciami. Ten náš je reprezentatívny a veľa organistov si ho odnáša domov nie len na pamiatku, ale aj pre vlastnú propagáciu.
 
 
Už dlhé roky grafický návrh bulletinu pripravuje Ing. Ján Bilik. Trpezlivo sa vyrovnáva s nástrahami mien mnohých zahraničných skladateľov a organistov, pre tlač pripravuje fotografie a mnoho iných grafických a textových súborov. Pán Ing. Bilik je špecialista na tlačiarenské, počítačové a reklamné technológie, založil a vedie firmu Creative line. Po rokoch práce pri počítači pricestoval  spolu s manželkou na festivalový koncert, aby spoznal atmosféru festivalu, akustiku kostola, aby naživo spoznal projekt, ktorý vo svojom odbore pripravuje. Ako správny technický špecialista sa hneď po koncerte vybral na chór kremnického kostola, zaujímali ho detaily organu, píšťaly, elektromotor a celé usporiadanie organu.

26. 07. 2011: Thomas Nipp - znalec Rheinbergera

S mimoriadne spoľahlivým a detailne pripraveným výkonom sa predstavil Thomas Nipp z Lichtenštajnska. Hral Liszta a Francka, no objavná bola jeho interpretácia Sonáty Josepha Gabriela Rheinbergera, rodáka z Lichtenštajska. Tento na organ špecializujúci sa skladateľ patrí ku kmeňovým tvorcom organovej literatúry a všetci profesionálni organisti by sa s tvorbou tohto skladateľa mali stretnúť. Thomas Nipp hral Sonátu č. 12, vrcholné dielo pre organ, ktoré bolo aj skutočným vrcholom koncertu. Manželka T. Nippa pani Corinne asistovala pri obsluhe registrového aparátu kremnického organu.
 
 
Manželia Nippovci po úspešnom koncerte odcestovali v pondelok do Bratislavy, kde si prezreli historické zaujímavosti slovenskej metropoly. V utorok poobede odišli autobusom do Viedne. Odtiaľ letecky do Zurichu, následne vlakom do Sargans a autom do Balzers.

23. 07. 2011: Kondolencia Veľvyslanectvu Nórskeho kráľovstva v Bratislave

Niekoľko dní po excelentnej prezentácii nórskeho organového umenia v rámci otváracieho koncertu festivalu Kremnický hradný organ postihla Nórsko teroristická tragédia. Festival poslal Jej Excelencii veľvyslankyni Nórskeho kráľovstva na Slovensku Trine Skymoen kondolenčný list v ktorom sa píše:

"Prijmite prosím, Excelencia, úprimnú sústrasť nad nešťastím, ktoré postihlo v predchádzajúcich hodinách Vaše hlavné mesto a ostrov Utöja. Desiatky postihnutých nevinných ľudí sú obeťami, ktoré nikto nečakal a ktoré sa stali obeťami nezaslúžene. Verím, že Nórsko a samotné rodiny pozostalých sa s touto tragédiou vyrovnajú statočne a s najväčšou dôstojnosťou... Obzvlášť som zarmútený preto, že nórska kultúra sa v týchto dňoch prezentuje na Slovensku krásnymi umeleckými hodnotami..."

Stanislav Kowalski v.r.

Česť a úcta obetiam tragédie

Renata Košťálová - Stanislav Kowalski

19. 07. 2011: Thomas Nipp

Organista Thomas Nipp z Lichtenštajnska pôsobí v najväčšom cirkevnom chráme svojej krajiny v Balzers. T. Nipp prichádza na festival po druhý krát, pričom dôvod jeho opätovného pozvania je jednoduchý: umelca považujeme za jedno z najväčších prekvapení v 15-ročnej histórii festivalu. Minuloročné grandiózne interpretácie zväčša nemeckej organovej literatúry vystriedajú César Franck, ale aj Franz Liszt s pôsobivou symfonickou básňou Orfeus. Thomas Nipp pricestuje spolu s manželkou, ktorá mu bude v Kremnici aj organová asistentka - registrátorka. Z Balzers cestujú vlakom do Zurichu, odtiaľ letecky do Viedne a následne autobusom cez Bratislavu do Kremnice.
 
 
Prof. Nipp s manželkou po príchode z Viedne do Bratislavy

18. 07. 2011: Naši spolupracovníci (1)

Každý veľký umelecký projekt, medzi ktoré sa zaraďuje aj náš festival Kremnický hradný organ je pripravovaný tímom špecialistov na vybranú odbornosť. Jedným z nich je aj Jaroslav Ševčík, odborník na informačné technológie a internetové prezentácie. 
 
 
Práve jeho zásluhou si čítate a prezeráte stránky www.kremnickyhradnyorgan.sk. Pán Ševčík, okrem toho, že sa venuje spomenutým profesným aktivitám je zanieteným chovateľom opičiek. V rozhovore s ním sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí, ktoré bežným návštevníkom ZOO alebo cirkusov nie sú známe. Až s odstupom času sme si uvedomili, že málokoho by napadlo, že v žánri vážnej hudby, v odbore kráľovského nástroja organ budeme mať spolupracovníka, ktorý okrem prípravy stránky o našom festivale sa venuje takejto nevšednej záľube.
  © 1997-2022 Ars Consulting Bratislava