Úvodná stránka / Main page
2024
Aktuality

04. 07. 2014: Prvý festivalový hosť pricestoval

V piatok o 10.40 pricestoval z Viedne prvý festivalový hosť Johannes Zeinler. Svojim organovým recitalom otvorí 18. ročník festivalu Kremnický hradný organ.
 
 
Zeinler akoby symbolicky anticipoval ideovú líniu festivalu, ktorá zameriava svoj pohľad na mladú generáciu interpretov, pretože po 17 rokoch trvania festivalu nutne prichádza generačná výmena na všetkých umeleckých postoch. V Kremnici koncertovali naozaj najvýznamnejší umelci organového umenia – Lionel Rogg, John Scott, Peter Planyavsky, Kent Tritle i Ferdinand Klinda, svoju kariéru tu začínali veľkí profesori i dómski organisti Pier Damiano Petetti, Alessio Corti i Winfried Lichtscheidel a mnohí ďalší, všetkých tu nemožno menovať. Na ich miesta nastupujú mladí, ambiciózni a umelecky skvelí organisti. Zeinler otvára rad mladých a viacerí budú nasledovať. Majú excelentné vzdelanie, vyhrali medzinárodné súťaže a koncertne sa úspešne prezentujú. Johannes Zeinler pred niekoľkými dňami hral veľký program vo Viedni, po Kremnici ho očakávajú na festivale vo Villachu a potom odcestuje do holandského Haarlemu, veľkému centra organového umenia z pohľadu takmer celej západnej Európy. Takže tento umelec bude v nedeľu podvečer hrať, prevezme štafetu po mnohých úspešných organistoch, ktorí v Kremnici vytvárali tradíciu umeleckej jedinečnosti.    

27. 06. 2014: Interludium VII

Tak takéto zábery uverejňujeme radi. Svedčia, že festivalové prípravy sa dostávajú naozaj do posledného štádia, kedy aj v samotnom meste Kremnica je oznamované, že v hradnom kostole sv. Kataríny bude znieť skvelá organová hudba. Iste, na prvom mieste bude stáť vždy naša internetová komunikácia s festivalovými priaznivcami, ale nové farebné bannery oslovia každého návštevníka mesta. Pre festivalových návštevníkov máme pripravené aj bulletiny s podrobnými informáciami o celom projekte Kremnický hradný organ 2014. Ako naši dlhoroční návštevníci vedia, každý festivalový ročník  sa pripravuje s jeden až trojročným predstihom, aby sme  mohli predstaviť tých umelcov, ktorí patria aktuálne k najlepším. Preto už teraz pripravujeme  19. ročník, kde medzi inými excelentnými osobnosťami bude maďarsko-rakúsky organista, hrávajúci s Viedenskými filharmonikmi a dirigentom Gustavom Dudamelom. Kto len trochu  vie kto sú spomenuté umelecké super veličiny uzná, že pohybovať sa čo len v blízkosti týchto umelcov je kredit na nezaplatenie, nieto byť ich aktívnym spolupracovníkom. Ale o týchto detailoch neskôr. Kremničanka Svetlana Šverhová pripravila pre nás zopár záberov na ilustráciu predfestivalovej atmosféry. Aj keď výzdoba nie je ešte v definitívnom šate, nateraz máme z nej radosť. V piatok očakávame príchod prvého hosťa, Johannesa Zeinlera z Rakúska, tu v Aktualitách budeme o tom podrobne informovať.
 

Tento posledný obrázok vyvolal najviac ohlasov, a síce preto, že napriek novému, aktuálnemu banneru čitateľom a návštevníkom chýbalo čosi slávnostné, tak ako to bolo minulý rok. Ozdobou boli bordové látkové závesy, ktoré nielen zvýraznili bránu do mesta, ale samotnému festivalovému oznamu pridali punc slávnostnej udalosti. Samozrejme, látku sme mali pripravenú, ale pracovníci Mestského úradu ju v týchto dňoch nastrihali a zošili do takého tvaru, aby sa dala čo najkrajšie nainstalovať. Takže teraz je už výzdoba tak ako má byť.
 
 
 
Okrem vyzdobeného barbakanu sú v meste osadené žlté tabuľky, ktoré navigujú motoristov priamo k Severnej bráne.

04. 06. 2014: Interludium VI - István Nagy predpremiérovo

V nedeľu sme boli na organovom koncerte Istvána Nagya, v Komárne. Hral program, ktorý bude hrať onedlho v Kremnici na festivale. Potešilo nás, že hral naozaj dobre, aj náročnú Guilmantovu 5. symfóniu interpretoval bravúrne. Sledujeme, vyhľadávame i motivujeme slovenských organistov, predovšetkých cirkevných, pretože tých je ako šafránu. Teda tých, ktorí majú aj koncertné ambície, pretože vyspelé organové umenie nekompromisne spája aktivity bohoslužobné s koncertnými. Prirodzene, nepoznáme všetkých slovenských cirkevných organistov, ale aj tak si myslíme, že István Nagy z Kolárova je na Slovensku najlepší. Neporovnávame meno, odohrané roky a ani akademické, či iné tituly, nás zaujíma skutočná hráčska zručnosť, repertoár a umelecké cítenie, to, čo osloví festivalového poslucháča. Ak sa k tomu pridruží snaha pripraviť interpretácie hodné medzinárodného porovnania, je to bonus, ktorý prispeje k nominácii do Kremnice. Kolárovský organista Nagy svojou húževnatosťou doteraz nesklamal, napriek technickým obmedzeniam komárňanského organu nás svojimi interpretáciami veľmi milo prekvapil. A to je hlavný dôvod, prečo jeho kremnické vystúpenie spájame s nemalými očakávaniami.

István Nagy s kremnickým festivalovým registrátorom a vyhľadávaným organárom Jozefom Gallom.

13. 05. 2014: Interludium V - Náš záložný organista - cover organist - Ján Bulla

Viacerí návštevníci festivalovej internetovej stránky, nielen tí, ktorí si už rezervovali vstupenky, nám poslali otázku a žiadali vysvetlenie, čo to znamená „záložný organista“, meno ktorého pribudlo pod zoznamom interpretujúcich organistov. Takže naše vysvetlenie bude teraz nasledovať.

Označenie „záložný“ alebo „pohotovostný“ organista, v angličtine skrytý „cover“ organista, spevák, umelec sa viac využíva v Spojených štátoch amerických než v Európe. Dôvodom je vysoká vyťaženosť umelcov a komplikovaná doprava vyplývajúca z veľkých vzdialeností. Hoci festival Kremnický hradný organ nie je taká obrovská ustanovizeň ako napríklad Metropolitná opera v New Yorku, kde cover obsadenia sú takmer pravidlom, isté problémy a ich riešenia máme podobné. V našom prípade môže byť obrovským problémom nahradiť koncertného organistu, ktorého postihla náhla zdravotná indispozícia, prípadne sa vyskytli dopravné ťažkosti alebo akékoľvek iné okolnosti brániace pricestovať do Kremnice. Dobre hrajúci koncertní organisti majú totiž letné termíny nadlho vopred obsadené a angažovať excelentného umelca v júli a v auguste krátko pred koncertom môže byť len vecou náhody. Preto festival Kremnický hradný organ angažoval pohotovostného organistu, ktorý v prípade nutnosti bude pripravený odohrať festivalový koncert. Aj keď s iným programom, no rovnako umelecky náročný. Festivalovým návštevníkom tak zachová príležitosť počuť jedinečný kremnický organ, spoznať akustiku, prostredie a festivalovú atmosféru v kostole sv. Kataríny. Pretože je výhodou, aby pohotovostný organista poznal kremnický organ a bol v dosahu Kremnice, pre tohoročný festival dostal príležitosť organista Ján Bulla, študujúci záverečné semestre organovej hry na VŠMU, príležitostne registrujúci na našom festivale, naviac pochádzajúci z Banskej Bystrice.   

Náš festival vo svojej 17 ročnej histórii využil alternujúceho organistu len raz, v roku 2000 zraneného rakúskeho organistu nahradil Tomáš Gál a tesne pred využitím krízového postupu bolo vystúpenie Kenta Tritla z New Yorku v roku 2011, príčinou boli problémy s dopravou na trase do Európy. Pretože Prof. Tritle nebol v tom čase v Európe a cestoval na jediný koncert do Kremnice z New Yorku, úlohu záložnej organistky mala vtedy maďarská organistka Mónika Kecskés. Festival Kremnický hradný organ má veľmi podrobne a prísne nastavený manuál kontaktu a dopravného zabezpečenia pre hosťujúcich organistov, zahŕňajúci v sebe detaily ako strata batožiny, zmeškanie alebo zrušenie letu. So stratenou batožinou sme sa stretli už niekoľko krát, rovnako aj so zrušenými letmi, nastúpením do nesprávneho vlaku, vystúpením z autobusu v nesprávnom meste či nejazdiacimi vlakmi (!), no verme, že Ján Bulla nebude musieť predstaviť svoje umenie na základe spomenutých epizód. Príležitosť ale určite dostane v budúcnosti v hlavnej zostave organistov.

22. 04. 2014: Ďakujeme za poukázanie podielu zo zaplatenej dane

O týždeň sa skončí lehota na poukázanie podielu zo zaplatenej dane subjektom, ktoré spĺňajú zákonom predpísané náležitosti. Už teraz vieme, že viacerí jednotlivci i veľké firmy ocenili našu prácu a Asociácii pre európske umenia svoj podiel zo zaplatenej dane naozaj poukázali. Chceme sa už teraz poďakovať za takto prejavenú priazeň.
 
 
Festival Kremnický hradný organ 2014 je v podstate pripravený a nastáva fáza realizačná. Ak ešte do 30. apríla môžete, stihnete, ale hlavne budete chcieť poukázať časť svojej dane na realizáciu festivalu Kremnický hradný organ, zaradíte sa medzi tých, ktorým vyjadrujeme našu vďaku a úctu za podporu organového umenia. 
 
* postup ako poukázať podiel zo zaplatenej dane je popísaný v rubrike 2%.

12. 04. 2014: Interludium IV

Projekt festivalu Kremnický hradný organ a štruktúra festivalových podujatí nevznikajú za zeleným stolom. Samotný charakter festivalu vzniká v predstave autorov, no samotné festivalové koncerty vznikajú až po množstve rozhovorov s interpretmi, po nikdy nekončiacom štúdiu organovej literatúry a štúdiu modernej organovej interpretácie. Preto festival prináša kmeňové diela organovej literatúry, ale aj diela u nás málo hrávané alebo dokonca premiérové. Rovnako tak predstavujeme interpretov známych, ale aj mladé tváre, ktorých umelecká perspektíva je v našom videní sľubná. Príkladom takéhoto modelu umeleckej zostavy bude spoločné vystúpenie mladej slovenskej  organistky Márie Budáčovej a renomovaného speváckeho zboru Adoremus s dirigentom Dušanom Billom s interpretáciou úžasného oratoriálneho diela Rekviem Maurice Duruflé.
 

Táto krátka teoretická úvaha je úvodom k tomu, o čom chceme písať. V piatok 11 . apríla sme totiž navštívili v Prahe bakalársky koncert Márie Budáčovej v rámci jej štúdia na Hudobnej fakulte AMU, kde okrem viacerých barokových diel hrala spolu s Adoremom organový part Rekviem M. Duruflé. Nateraz nedokážeme definovať príčiny, prečo toto pôsobivé, jemne znejúce dielo nezaznieva častejšie, vieme ale jednoznačne určiť, že práve tento zborovo-organový koncert bude jeden z najdôležitejších, z našich tohtoročných. Dramaturgicky práve uvedením klenotu M. Duruflé a virtuózne Budáčovej interpretáciou Widora. A za autorov festivalu upozorníme na duchovné posolstvo, ktoré prináša Rekviem M. Duruflé, tlmočením všetkých častí zádušnej omše v umeleckom cítení veľkého francúzskeho organistu a skladateľa. Už teraz vieme, komu venujeme myšlienky z tohto rekviem a tak isto každý festivalový návštevník, vhĺbený do vnímania tohto diela bude si môcť svoje spomienky zatriediť a v intimite kremnického chrámu venovať  sebe blízkemu.

A ešte k pražskému koncertu Budáčovej a zboru Adoremus. Speváci pod vedením Dušana Billa spievali naozaj dobre, sústredene, umelecky sa navzájom inšpirovali, rešpektovali gestá dirigenta, technicky pôsobili precízne. Mária Budáčová je prísľubom pre naše organové umenie. V zákulisí sme sa dozvedeli, že od budúceho roka  by mala študovať v Montreali, v triede jednej z hviezd súčasného organového umenia Hans-Ola-Ericssona. Aj tieto skratkovité poznámky znamenajú, že adoremovský koncert očakávame s napätím,  s prísľubom mimoriadnej umeleckej invenčnosti.

 

15. 03. 2014: Interludium III

Určite nie náhodou prinášame v Interludiu  pohľad na vatikánskeho organistu Prof. Gianluca Libertucciho. Chceli by sme vyjadriť nie len uspokojenie, ale sa aj pochváliť, že organista angažovaný na tak vysokom poste opäť zavíta do Kremnice.
 

Po prvý raz sme sa Gianlucom stretli v nemeckej Fulde, kde v tamojšej katedrále mal recitál. Navzájom sme sa predstavili a predniesli svoje poslanie, Gianluca ako profesor a vatikánsky organista, my ako autori organového festivalu s ambíciou excelentnosti v poznaní známych katedrálnych i mladých perspektívnych organistov. Od času nášho prvého stretnutia vo Fulde vládne medzi nami úcta a vzájomný rešpekt. S Prof. Libertuccim sme už pripravili niekoľko koncertov a či už ide o naše stretnutia v Kremnici alebo bezpočetne krát v Ríme, vždy dominuje osobnostný rešpekt, Gianlucova charizma a z našej strany to najdôležitejšie – dôvera v Gianlucovo organové majstrovstvo.

Libertucciho umelecká kariéra nebola jednoduchá, popri bohoslužobných povinnostiach učil na viacerých vysokých školách, v sicílskej Catanii, Perugii a teraz aj vo Venezii. Kto si len vie predstaviť vzdialenosti týchto miest od Ríma, s tým, že Gianluca dochádzal do týchto miest týždenne, určite vysloví úprimné uznanie. Aj dnes pôsobí v Benátkach a každý pondelok ráno cestuje za svojimi študentmi a v utorok podvečer sa vracia do Ríma. A potom len hrá, konzultuje, koncertuje i radí a znovu cestuje. A vždy v dobrej nálade. Nie raz sme ho videli v Bazilike San Pietro, hoci nemal službu pri omši ako radil menej skúsenému organistovi s registráciou, ako konzultoval s duchovnými o hudobných fenoménoch omše, ale tiež pri spolupráci s predstavenými i veriacimi jeho domovskej Baziliky švajčiarskej gardy, ktorá sa nachádza na  území Vatikánu.
 
Gianluca už dobre pozná cestu do Kremnice. Kedysi prichádzal priamo do Bratislavy, dnes je to výhodnejšie do Viedne a potom autobusom do Kremnice. V Kremnici už dôverne pozná to najdôležitejšie – hrad, organ a neopakovateľnú atmosféru. Pozná aj množstvo reštaurácií a vždy si pochvaľuje dobrú pizzu, ktorú pripravujú v jednej z reštaurácií na pešej zóne.
 
Náš taliansky hosť má už dávno zakúpený cestovný lístok do Kremnice, teraz len dolaďujeme detailný program. A azda to najdôležitejšie: Prof. Libertucci bude hrať v Kremnici 27. júla, teda v strede prázdnin a ak by sme nedodali, že Prof. Gianluca Libertucci je v súčasnosti najvýznamnejšia osobnosť  organového umenia, ktorá pôsobí teraz vo Vatikáne – rozprávanie o tomto umelcovi by nebolo úplné.

19. 01. 2014: Interludium II

Prof. Josef Kšica je prvý organista, s ktorým sme urobili predfestivalový rozhovor. Uskutočnil sa ešte na sklonku minulého roka v Prahe, samozrejme že nie na inom mieste, než v blízkosti umelcovho pôsobiska Chrámu sv. Víta na Hradčanoch. V malej kaviarničke, pár metrov od chrámu sme spoznávali umelecký príbeh umelca, ktorý je hudobným riaditeľom svätovítskej Katedrály a umeleckým spolupracovníkom českého kardinála Dominika Duku. Akože inak, hľadali sme aj spoločné priesečníky, a tie sme našli v organistovi Kentovi Tritlovi z New Yorku, Kent hral najprv v Kremnici a potom po pár mesiacoch v chráme sv. Víta, vzájomné komunikácie sa istotne prelínali. Počúvať rozprávanie o umeleckých aktivitách Josefa Kšicu bolo zážitkom a vyžadovalo sústredenosť, aby sme množstvo osobností a skladieb, ktoré umelec interpretoval v Európe, Japonsku i USA vedeli okamžite zaradiť. Hľadali sme charakteristiku ako čo najadekvátnejšie predstaviť tohto umelca. Ide totiž o organistu, čembalistu, zbormajstra i skladateľa v jednej osobe, určite o jednu z najvýznamnejších osobností súčasného českého hudobného života. Asi najpriliehavejšie oslovenie by bol významný cirkevný hudobník, pretože väčšina umeleckých aktivít sa predsa len viaže  k cirkevnému prostrediu. Kšica nielen organom sprevádza bohoslužby, ale aj interpretuje veľké vokálno-orchestrálne opusy, v chráme, na koncertných turné, vždy zanietene, so zmyslom pre historické súvislosti. Po spoznaní dispozície kremnického organu okamžite zareagoval programom, ktorý je  aj pre náš festival nový, v českej časti programu nepoznaný. Prof. Josef Kšica šírkou svojho umeleckého pôsobenia bude patriť k najvýznamnejším hosťom tohoročného festivalu. Podobne zameraných umelcov sme v Kremnici poznali väčšinou z Nemecka, Rakúska, Talianska, Veľkej Británie a  USA. Tentoraz to bude umelec českej proveniencie a svojimi interpretáciami bude pre mnohých festivalových návštevníkov objavný a inšpiratívny. 
 © 1997-2024 Ars Consulting Bratislava