Úvodná stránka / Main page
2024
Aktuality

04. 09. 2011: Coda I - Franz Liszt

Fakticky o krátku dobu ( 22. októbra ) si pripomenieme 200. výročie narodenia velikána európskej hudby Franza Liszta.

Autori festivalu príliš neakcentovali toto výročie, pretože za dôležitejšiu považujú skutočnosť, že dielo tohto skladateľa sa stalo trvalou súčasťou našich festivalov. Viackrát sa uskutočnili paralelné interpretácie, aby návštevníci jedného festivalu mohli porovnať interpretácie toho istého diela. Ostáva skutočnosťou, že organová tvorba Franza Liszta predpokladá umelcov virtuózne disponovaných, s umeleckým nadhľadom a zmyslom pre architektúru hudobného diela. A takýchto na našom festivale vždy nájde, naviac, Liszt u nás zaznieva v nemeckom, maďarskom, talianskom, jednoducho európskom pohľade. Aj tohto roku zneli Lisztove skladby, na štyroch zo siedmich koncertov, v celkovej minutáži presahujúcej jeden recitál. Návštevníci si vypočuli diela Orfeus, Fantázia A dur, Consolacia Des dur, Funerailles, Fantázia a fúga na B-A-C-H a "Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen..." a autori festivalu sú presvedčení, že prezentácia týchto diel dôstojne  pripomenula výročie narodenia Franza Liszta.

04. 09. 2011: Naši spolupracovníci (3)

Tento ostrý, no pritom tajomný pohľad patrí magistrovi Vladimírovi Kubovčíkovi. Osobnosti významnej v kontexte slovenského hudobného umenia, no v spojitosti s našim festivalom osobnosti s prekvapujúco inou aktivitou.
 
 
Väčšina kultúrne orientovaných návštevníkov vie, že V. Kubovčík bol sólistom operného súboru Slovenského národného divadla. Jeho sonorný bas očaroval v mnohých basových postavách, nezabudnuteľná je jeho kreácia Gremina v Čajkovského opere Eugen Onegin. Naopak, málokto vie, že Mgr. Kubovčík vyštudoval strednú školu technického zamerania a jeho odborom bol a aj v súčasnosti je tlačiarenská technika. S prácou Mgr. Vladimíra Kubovčíka sa stretávajú návštevníci festivalových koncertov od vzniku festivalu, pretože z jeho tlačiarenskej dielne vyšli všetky festivalové bulletiny, ktoré sú ozdobou nášho festivalu. Prakticky všetci festivaloví návštevníci mali v rukách festivalový bulletin nevediac, že ho vyrobil široko rozhľadený, erudovaný umelec a zručný tlačiarenský technik, náš významný spolupracovník. Vďaka Vám, pán magister Kubovčík !

23. 08. 2011: Prof. Kent Tritle - majster organovej hry

Ozvenu na záverečný koncert jubilejného 15. ročníka európskeho organového festivalu Kremnický hradný organ prinášame so 48 hodinovým oneskorením. Hlboký umelecký a emotívny zážitok by poznamenali informácie o koncerte. Ak bude tento text neskôr pozmenený, tak len preto, že Kentovo vystúpenie v nás rezonuje a zatriediť si množstvo vnemov je naozaj náročné.
 
 
Prof. Kent Tritle pred koncertom
 
Tak teda po poriadku: profesor Tritle zastáva tri významné umelecké posty v New Yorku. Je organistom New York Philharmonic, profesorom na Juilliard School, hudobným riaditeľom a zbormajstrom diecéznej katedrály mesta New York. Tieto exkluzívne pozície vyžadujú nie len excelentného organistu, zbormajstra, manažéra a učiteľa, ale predovšetkým rozhľadeného umelca. A tento umelec prijal naše pozvanie hrať na záverečnom koncerte festivalu.
 
Kent Tritle zaujal hneď koncepciou programu, prvú polovicu venoval americkej tvorbe plnej nálad, farebných kontrastov a motívov. Tieto diela odzneli prvý raz na Slovensku, nemuseli každému imponovať, no v každom prípade obohatili naše poznanie o americkej organovej tvorbe, oživili európsky programový stereotyp.
 
To najdôležitejšie prišlo v druhej časti programu, keď profesor Tritle hral 94. Psalm Juliusa Reubkeho, historicky jedno z najdôležitejších diel organovej literatúty, dielo nesmierne technicky náročné, zvláštne svojou architektúrou, gradáciou a jasným organovým jazykom. Tu sme spoznali Tritlovu fantáziu, temperament a brilantnú techniku. Publikum vnímalo Tritlovu hru ako samozrejmosť, lebo len majstrovská hrá pôsobí jednoducho, prirodzene. Kent Tritle pridal ešte tretiu dimenziu, reagoval na vnímanie divákov, držal ich v napätí a sústredení.
 
 
Keď po záverečnom akorde predstúpil pred publikum spoznal, že naše festivalové publikum je veľmi vyspelé a vie oceniť majstrovskú hru. S publikom komunikoval mimikou, úsmevom, pohybmi i prídavkami. Potlesk, záverečná fáza koncertu bola nielen vďaka Kentovi Tritlovi, ale aj pôsobivá forma záveru koncertu.

19. 08. 2011: Prof. Tritle pricestoval na Slovensko

Dnes o 13.30 hod pricestoval z Viedne do Bratislavy Prof. Kent Tritle, jedna z najväčších osobností súčasného organového a zborového umenia v USA. Pricestoval z New Yorku s medzipristátim v Bruseli. Do Kremnice cestuje našou klasickou cestou, autobusom a taxi cez Viedeň, Bratislavu a Žiar nad Hronom do dejiska festivalu.
 
 
Za nesmierne dôležitú považujeme skutočnosť, že profesor Tritle pricestoval kvôli jedinému koncertu do Európy, kremnickému, aby zavŕšil jubilejný 15. ročník festivalu.
 
Koncertu sa zúčastnia zástupcovia diplomatického zboru z Bratislavy, ako aj návštevníci z celého Slovenska a zahraničia. Autori festivalu považujú za ocenenie, že umelec v takom vysokom postavení venuje svoje umenie a čas festivalu, a teda návštevníkom projektu Kremnický hradný organ.

16. 08. 2011: Kent Tritle

Kent Tritle. Organista a zbormajster, profesor na Juilliard School, organista New York Philharmonic.
 
 
Od 1. septembra 2011 menovaný hudobný riaditeľ diecéznej katedrály v New Yorku.
 
                                          www.kenttritle.com/joomla/

Umelec vysoko vážený a oceňovaný pricestuje do Kremnice, aby svojim recitálom uzavrel jubilejný 15. európsky festival Kremnický hradný organ. Už pri našom prvom stretnutí približne pred rokom v Drážďanoch prisľúbil, že do Kremnice pricestuje, v krátkom čase sa dohodol termín i program koncertu. Napriek pracovnému zaťaženiu, ako aj mimoriadnej okolnosti, keď v nasledujúcich dňoch po 22 rokoch pôsobenia v kostole St. Ignatius v New Yorku nastupuje  na najvyšší cirkevno-hudobný post v New Yorku.

Prof. Tritle pricestuje vo štvrtok poobede z Bruselu, aby pripravoval svoj koncert, aby spoznal svätokatarínsky organ, hrad ako aj historické mesto Kremnica. Vítame Vás, pán profesor Tritle !

15. 08. 2011: Raul Prieto - typ moderného umelca

Nesmiernu silu internetovej prezentácie využil španielsky organista Raul Prieto Ramirez. Svoje interpretácie zverejnil na You Tube a pritiahol tak pozornosť mnoho tisíc divákov.
 
 
Raul Prieto Ramirez tesne pred koncertom a po koncerte
 
 
Aj v Kremnici, pretože mnohí návštevníci ho poznali z internetu. Španielsky umelec je typ moderného a pragmatického umelca, ktorý si stanovil jasné priority. Umelecká suverenita, hra spamäti, marketingová prezentácia. Poradie dôležitosti vie len Prieto. V mnohom sa odlišuje od veľkých osobností organového umenia: nemá stále miesto cirkevného organistu, nemá profesúru na významnej univerzite. Je koncertný organista a súkromný profesor organovej hry. Festivalové publikum dostalo jasnú šancu porovnať generačne príbuzného Petra Frisée z Viedne alebo Fabrizia Marchionniho z Talianska alebo profesora Boysena z Oslo a vytvoriť si vlastný názor na umeleckú prezentáciu Raula Prieta, tentoraz ale bez internetovej podpory. Kremnický festival má jednu obrovskú výhodu: výborne znejúci organ, skvelé akustické dispozície kostola sv. Kataríny a požiadavka na excelentný virtuózny program predstavia každého organistu v pravom svetle, skutočnom zrkadle.
 
 
Skutočne plný kostol sv. Kataríny presvedčil aj R. Prieta, že kremnický festival sa uberá správnym smerom, že jeho podstata netkvie v recipročných pozvaniach, ale len na základe umeleckých analýz autorov festivalu. Organové umenie má rôzne formy a tvary, a preto je správne, že aj umenie Raula Prieta Ramireza dostalo v Kremnici miesto a príležitosť na prezentáciu.

11. 08. 2011: Raul Prieto Ramirez

Španielsky organista Raul Prieto Ramirez patrí k najžiadanejším umelcom organového umenia súčasnosti. Permanentne koncertuje v Španielsku, Rusku, USA, v celej Európe. Dôsledne dbá o svoj mediálny obraz, jeho nahrávky uverejnené na internetovom portáli You Tube dosahujú najvyššiu sledovanosť, prezentuje sa ako organista, ktorý hrá spamäti a pokiaľ to dispozície kostola umožňujú priamo pred publikom. Svoj koncertný kalendár má nadlho vopred obsadený a veľa organistov vyjadruje obdiv, že si v ňom našiel miesto práve pre kremnický festival. Prieto Ramirez je umelec známy hlavne pre mladšiu a strednú generáciu priaznivcov organového umenia, a práve títo návštevníci z celého Slovenska a i zahraničia už ohlásili svoj príchod na nedeľný koncert.
 
R. Prieto po príchode do Bratislavy
 
Raul Prieto Ramirez priletí v piatok doobeda z Barcelony do Viedne, následne bude pokračovať autobusom a taxi cez Bratislavu a Žiar nad Hronom do Kremnice, takže už pred obedom bude v Kremnici a poobede začne s definitívnou prípravou svojho koncertu.

09. 08. 2011: Dôležité

Mimoriadne významné osobnosti súčasného organového umenia Raul Prieto Ramirez z Barcelony a Kent Tritle z New Yorku definitívne potvrdili svoju účasť.
 
  © 1997-2024 Ars Consulting Bratislava