Úvodná stránka / Main page
2024
Aktuality

08. 08. 2011: Drobnosti, reakcie

Dlhoročná návštevníčka [dôchodkyňa] nášho festivalu prišla osobitne na koncert Prof. Deáka taxikom z Martina, obojsmerne.
 
Dobrý deň.......,
včera som bola na koncerte László Deáka, nádherné, krásne, nezabudnuteľné. Ďakujem, veľmi sa mi páčilo.
S pozdravom     Dana P. (e-mail)

08. 08. 2011: Prof. Deák - krásny umelecký zážitok

Čitatelia týchto stránok, a zrejme aj návštevníci festivalových koncertov vedia, čo to znamenajú pojmy tvorivá umelecká atmosféra, poslucháčska pohoda, hráčska organová virtuozita či interpretačné napätie. Zriedkavým návštevníkom umeleckých podujatí sa takéto pojmy veľmi ťažko vysvetľujú, pretože ich podstatou je zážitok, ktorý je potrebné získať a myšlienkovo sa s ním vyrovnať. V podstate je to umelecká skúsenosť, poslucháčsky umelecký zážitok. Pravidelní návštevníci tohoročných festivalových koncertov sa s tvorivou umeleckou invenciou neraz stretli. V podstate všetky festivalové vystúpenia možno charakterizovať vysokým umeleckým štandardom, úrovňou totožnou s vyspelými organovými  metropolami v Nemecku, Francúzsku či vo Veľkej Británii. Jediným rozdielom bývajú osobnostné vklady, ktoré vyjadrujú názory, umelecké cítenie a hráčsku virtuozitu jednotlivého organistu. Tak ako to bolo na všetkých doterajších koncertoch aj profesor László Deák nás zaviedol do sveta excelentného organového umenia. Deák je umelec, pre ktorého je skladateľ a jeho skladba partner. Týchto rešpektuje a odovzdáva im svoje služby. Organ, a to aj náš kremnický je Deákovi služobník. Plne ho ovláda, v dynamike, registroch i akustickej odozve. Presne tak ako to Prof. Deák robí vo svojom obľúbenom jazdeckom športe. Preto na poslucháča pôsobí jeho hra výsostne suverénne, všetko vyznieva jednoznačne, v podstate jednoducho a samozrejme. Lenže toto sú charakteristiky len najväčších majstrov, ktorí predstavujú  svoje umenie v najvyšších kvalitatívnych hodnotách, predstavujú svoje skúsenosti a hráčske majstrovstvo. Profesor Deák nás vodil vo svojom organovom svete asi 90 minút a ten čas prebehol úžasne rýchlo, návštevníkom sa ani nechcelo odchádzať. Zážitky tvorené grandióznou Widorovou 6. symfóniou, či obsahovo hlbokým Funerailles Franza Liszta alebo náročnou transkripciou Jazdy valkýrov Richarda Wagnera boli príliš náročné na rýchly návrat do reality.
 
Perfektné, vyspelé festivalové publikum, ktoré netlieskalo po jednotlivých častiach cyklických skladieb si vyžiadalo dva efektné prídavky.
 
 
Prof. Deák so svojim registrovým asistentom Jozefom Gallom po koncerte

04. 08. 2011: Profesor László Deák

Organista László Deák je umelec, ktorý v organovom svete znamená exkluzivitu, kvalitu, ale aj náročnosť a umeleckú ambicióznosť. Prakticky od svojho fenomenálneho laureátstva na medzinárodnej organovej súťaži v Chartres v roku 1994 je umelcom najvyššej triedy. Je cťou pre festival Kremnický hradný organ, že Prof. Deák pricestuje do Kremnice a obohatí jubilejný festival, tento umelec patrí k najžiadanejším a svoj kalendár obsadzuje už na rok 2013.
 
 
László Deák už na našom festivale hral, kremnický organ je mu známy a prichádza teda do osvedčeného prostredia s náročným publikom, ale aj excelentným programom. Pricestuje v sobotu ráno autom z Budapešti, aby hneď od 10. hodiny začal pripravovať definitívnu podobu svojich interpretácií. Hrať bude veľké, obsahovo náročné diela ( Widor, Liszt ) a pôsobivú, nesmierne virtuóznu transkripciu Wagnerovej Jazdy valkýrov.
 
László Deák je vášnivý priaznivec jazdeckého športu.
 
 
Popri svojom bohatom koncertnom programe, aktivitách v kostole a vo svojej organovej triede veľa času venuje svojmu hobby a zaúča do neho aj svojho syna Bálinta.
 

01. 08. 2011: Marchionni - nástupca Prof. Finottiho ?

V posledný júlový večer hral Fabrizio Marchionni. Na prvé počutie to bola iná hra, než sme zvyknutí zo stredoeurópskych regiónov. Spoločný bol virtuózny perfekcionizmus, no farebné a registrové chápanie bolo čiastočne odlišné. A treba povedať, že náročné. Prekvapivé zmeny farieb, s temperamentným rytmickým prejavom vyžadovali sústredenú spoluprácu s asistentom. Pre mnohých návštevníkov bolo Marchionnove vystúpenie objavné, ba vyslovili sa názory, že aj najlepšie.
 
 
To najdôležitejšie ale tkvie v tom, že festival priniesol možnosť umeleckej konfrontácie, názorné ukážky, že aj organová interpretácia v nemeckom, sardínskom, talianskom, či maďarskom poňatí môžu byť v mnohom rozdielne, prinášajúce rozdielne priority, nálady či osobnostné vklady. Fabrizio Marchionni naznačil, že jeho umelecká tvorivosť je pokračovaním tej, do ktorej ho zasvätil jeho profesor Francesco Finotti. Fabrizio Marchionni je zručný skladateľ a výborný organista. Jeho Tri tance so sardínskymi folklórnymi motívami boli skvostné, výborne pretransformované do organovej podoby, v mnohých gajdových motívoch pripomínajúce slovenský hudobný folklorizmus.
 
Profesor Marchionni v pondelok odchádza domov do Cagliari. V priebehu dňa pricestuje do Bratislavy, následne do Viedne a večerným letom do Cagliari, s prestupom v Ríme sa vráti domov. Verme, že bol v Kremnici spokojný, festivalové publikum jeho vystúpenie náležite ocenilo.

28. 07. 2011: Organista zo Sardínie - Fabrizio Marchionni

Z tak trochu exotikou ovanutého prostredia prichádza náš taliansky hosť Fabrizio Marchionni. Pochádza a pôsobí v Cagliari, hlavnom meste stredozemného talianského ostrova Sardínia. Čo je však najdôležitejšie, predchádza ho vynikajúca povesť ako virtuózneho organistu. Významný taliansky organista Francesco Finotti sa vyslovil, že sa jedná o veľký talent talianského organového umenia. Profesor Finotti už v Kremnici hral v roku 2005 a preto vieme, že jeho slová majú mimoriadnu váhu a dôležitosť.
 
 
 
Prof. Fabrizio Marchionni pricestoval na Slovensko v piatok spolu s manželkou. Priamym leteckým spojom Cagliari - Viedeň, náväzne pokračoval autobusom do Bratislavy a Kremnice. Sardínsky organista je pre festival prísľubom, hrať bude Lisztovo B-A-C-H a dva veľké opusy Césara Francka.

26. 07. 2011: Naši spolupracovníci (2)

Festival Kremnický hradný organ sa od svojho vzniku prezentuje účelným, estetickým a pôsobivým festivalovým bulletinom. Veľa umeleckých podujatí má len jednoduchý xeroxový program s najnutnejšími informáciami. Ten náš je reprezentatívny a veľa organistov si ho odnáša domov nie len na pamiatku, ale aj pre vlastnú propagáciu.
 
 
Už dlhé roky grafický návrh bulletinu pripravuje Ing. Ján Bilik. Trpezlivo sa vyrovnáva s nástrahami mien mnohých zahraničných skladateľov a organistov, pre tlač pripravuje fotografie a mnoho iných grafických a textových súborov. Pán Ing. Bilik je špecialista na tlačiarenské, počítačové a reklamné technológie, založil a vedie firmu Creative line. Po rokoch práce pri počítači pricestoval  spolu s manželkou na festivalový koncert, aby spoznal atmosféru festivalu, akustiku kostola, aby naživo spoznal projekt, ktorý vo svojom odbore pripravuje. Ako správny technický špecialista sa hneď po koncerte vybral na chór kremnického kostola, zaujímali ho detaily organu, píšťaly, elektromotor a celé usporiadanie organu.

26. 07. 2011: Thomas Nipp - znalec Rheinbergera

S mimoriadne spoľahlivým a detailne pripraveným výkonom sa predstavil Thomas Nipp z Lichtenštajnska. Hral Liszta a Francka, no objavná bola jeho interpretácia Sonáty Josepha Gabriela Rheinbergera, rodáka z Lichtenštajska. Tento na organ špecializujúci sa skladateľ patrí ku kmeňovým tvorcom organovej literatúry a všetci profesionálni organisti by sa s tvorbou tohto skladateľa mali stretnúť. Thomas Nipp hral Sonátu č. 12, vrcholné dielo pre organ, ktoré bolo aj skutočným vrcholom koncertu. Manželka T. Nippa pani Corinne asistovala pri obsluhe registrového aparátu kremnického organu.
 
 
Manželia Nippovci po úspešnom koncerte odcestovali v pondelok do Bratislavy, kde si prezreli historické zaujímavosti slovenskej metropoly. V utorok poobede odišli autobusom do Viedne. Odtiaľ letecky do Zurichu, následne vlakom do Sargans a autom do Balzers.

23. 07. 2011: Kondolencia Veľvyslanectvu Nórskeho kráľovstva v Bratislave

Niekoľko dní po excelentnej prezentácii nórskeho organového umenia v rámci otváracieho koncertu festivalu Kremnický hradný organ postihla Nórsko teroristická tragédia. Festival poslal Jej Excelencii veľvyslankyni Nórskeho kráľovstva na Slovensku Trine Skymoen kondolenčný list v ktorom sa píše:

"Prijmite prosím, Excelencia, úprimnú sústrasť nad nešťastím, ktoré postihlo v predchádzajúcich hodinách Vaše hlavné mesto a ostrov Utöja. Desiatky postihnutých nevinných ľudí sú obeťami, ktoré nikto nečakal a ktoré sa stali obeťami nezaslúžene. Verím, že Nórsko a samotné rodiny pozostalých sa s touto tragédiou vyrovnajú statočne a s najväčšou dôstojnosťou... Obzvlášť som zarmútený preto, že nórska kultúra sa v týchto dňoch prezentuje na Slovensku krásnymi umeleckými hodnotami..."

Stanislav Kowalski v.r.

Česť a úcta obetiam tragédie

Renata Košťálová - Stanislav Kowalski
 © 1997-2024 Ars Consulting Bratislava