Úvodná stránka / Main page
2022
Aktuality

23. 08. 2011: Prof. Kent Tritle - majster organovej hry

Ozvenu na záverečný koncert jubilejného 15. ročníka európskeho organového festivalu Kremnický hradný organ prinášame so 48 hodinovým oneskorením. Hlboký umelecký a emotívny zážitok by poznamenali informácie o koncerte. Ak bude tento text neskôr pozmenený, tak len preto, že Kentovo vystúpenie v nás rezonuje a zatriediť si množstvo vnemov je naozaj náročné.
 
 
Prof. Kent Tritle pred koncertom
 
Tak teda po poriadku: profesor Tritle zastáva tri významné umelecké posty v New Yorku. Je organistom New York Philharmonic, profesorom na Juilliard School, hudobným riaditeľom a zbormajstrom diecéznej katedrály mesta New York. Tieto exkluzívne pozície vyžadujú nie len excelentného organistu, zbormajstra, manažéra a učiteľa, ale predovšetkým rozhľadeného umelca. A tento umelec prijal naše pozvanie hrať na záverečnom koncerte festivalu.
 
Kent Tritle zaujal hneď koncepciou programu, prvú polovicu venoval americkej tvorbe plnej nálad, farebných kontrastov a motívov. Tieto diela odzneli prvý raz na Slovensku, nemuseli každému imponovať, no v každom prípade obohatili naše poznanie o americkej organovej tvorbe, oživili európsky programový stereotyp.
 
To najdôležitejšie prišlo v druhej časti programu, keď profesor Tritle hral 94. Psalm Juliusa Reubkeho, historicky jedno z najdôležitejších diel organovej literatúty, dielo nesmierne technicky náročné, zvláštne svojou architektúrou, gradáciou a jasným organovým jazykom. Tu sme spoznali Tritlovu fantáziu, temperament a brilantnú techniku. Publikum vnímalo Tritlovu hru ako samozrejmosť, lebo len majstrovská hrá pôsobí jednoducho, prirodzene. Kent Tritle pridal ešte tretiu dimenziu, reagoval na vnímanie divákov, držal ich v napätí a sústredení.
 
 
Keď po záverečnom akorde predstúpil pred publikum spoznal, že naše festivalové publikum je veľmi vyspelé a vie oceniť majstrovskú hru. S publikom komunikoval mimikou, úsmevom, pohybmi i prídavkami. Potlesk, záverečná fáza koncertu bola nielen vďaka Kentovi Tritlovi, ale aj pôsobivá forma záveru koncertu.

19. 08. 2011: Prof. Tritle pricestoval na Slovensko

Dnes o 13.30 hod pricestoval z Viedne do Bratislavy Prof. Kent Tritle, jedna z najväčších osobností súčasného organového a zborového umenia v USA. Pricestoval z New Yorku s medzipristátim v Bruseli. Do Kremnice cestuje našou klasickou cestou, autobusom a taxi cez Viedeň, Bratislavu a Žiar nad Hronom do dejiska festivalu.
 
 
Za nesmierne dôležitú považujeme skutočnosť, že profesor Tritle pricestoval kvôli jedinému koncertu do Európy, kremnickému, aby zavŕšil jubilejný 15. ročník festivalu.
 
Koncertu sa zúčastnia zástupcovia diplomatického zboru z Bratislavy, ako aj návštevníci z celého Slovenska a zahraničia. Autori festivalu považujú za ocenenie, že umelec v takom vysokom postavení venuje svoje umenie a čas festivalu, a teda návštevníkom projektu Kremnický hradný organ.

16. 08. 2011: Kent Tritle

Kent Tritle. Organista a zbormajster, profesor na Juilliard School, organista New York Philharmonic.
 
 
Od 1. septembra 2011 menovaný hudobný riaditeľ diecéznej katedrály v New Yorku.
 
                                          www.kenttritle.com/joomla/

Umelec vysoko vážený a oceňovaný pricestuje do Kremnice, aby svojim recitálom uzavrel jubilejný 15. európsky festival Kremnický hradný organ. Už pri našom prvom stretnutí približne pred rokom v Drážďanoch prisľúbil, že do Kremnice pricestuje, v krátkom čase sa dohodol termín i program koncertu. Napriek pracovnému zaťaženiu, ako aj mimoriadnej okolnosti, keď v nasledujúcich dňoch po 22 rokoch pôsobenia v kostole St. Ignatius v New Yorku nastupuje  na najvyšší cirkevno-hudobný post v New Yorku.

Prof. Tritle pricestuje vo štvrtok poobede z Bruselu, aby pripravoval svoj koncert, aby spoznal svätokatarínsky organ, hrad ako aj historické mesto Kremnica. Vítame Vás, pán profesor Tritle !

15. 08. 2011: Raul Prieto - typ moderného umelca

Nesmiernu silu internetovej prezentácie využil španielsky organista Raul Prieto Ramirez. Svoje interpretácie zverejnil na You Tube a pritiahol tak pozornosť mnoho tisíc divákov.
 
 
Raul Prieto Ramirez tesne pred koncertom a po koncerte
 
 
Aj v Kremnici, pretože mnohí návštevníci ho poznali z internetu. Španielsky umelec je typ moderného a pragmatického umelca, ktorý si stanovil jasné priority. Umelecká suverenita, hra spamäti, marketingová prezentácia. Poradie dôležitosti vie len Prieto. V mnohom sa odlišuje od veľkých osobností organového umenia: nemá stále miesto cirkevného organistu, nemá profesúru na významnej univerzite. Je koncertný organista a súkromný profesor organovej hry. Festivalové publikum dostalo jasnú šancu porovnať generačne príbuzného Petra Frisée z Viedne alebo Fabrizia Marchionniho z Talianska alebo profesora Boysena z Oslo a vytvoriť si vlastný názor na umeleckú prezentáciu Raula Prieta, tentoraz ale bez internetovej podpory. Kremnický festival má jednu obrovskú výhodu: výborne znejúci organ, skvelé akustické dispozície kostola sv. Kataríny a požiadavka na excelentný virtuózny program predstavia každého organistu v pravom svetle, skutočnom zrkadle.
 
 
Skutočne plný kostol sv. Kataríny presvedčil aj R. Prieta, že kremnický festival sa uberá správnym smerom, že jeho podstata netkvie v recipročných pozvaniach, ale len na základe umeleckých analýz autorov festivalu. Organové umenie má rôzne formy a tvary, a preto je správne, že aj umenie Raula Prieta Ramireza dostalo v Kremnici miesto a príležitosť na prezentáciu.

11. 08. 2011: Raul Prieto Ramirez

Španielsky organista Raul Prieto Ramirez patrí k najžiadanejším umelcom organového umenia súčasnosti. Permanentne koncertuje v Španielsku, Rusku, USA, v celej Európe. Dôsledne dbá o svoj mediálny obraz, jeho nahrávky uverejnené na internetovom portáli You Tube dosahujú najvyššiu sledovanosť, prezentuje sa ako organista, ktorý hrá spamäti a pokiaľ to dispozície kostola umožňujú priamo pred publikom. Svoj koncertný kalendár má nadlho vopred obsadený a veľa organistov vyjadruje obdiv, že si v ňom našiel miesto práve pre kremnický festival. Prieto Ramirez je umelec známy hlavne pre mladšiu a strednú generáciu priaznivcov organového umenia, a práve títo návštevníci z celého Slovenska a i zahraničia už ohlásili svoj príchod na nedeľný koncert.
 
R. Prieto po príchode do Bratislavy
 
Raul Prieto Ramirez priletí v piatok doobeda z Barcelony do Viedne, následne bude pokračovať autobusom a taxi cez Bratislavu a Žiar nad Hronom do Kremnice, takže už pred obedom bude v Kremnici a poobede začne s definitívnou prípravou svojho koncertu.

09. 08. 2011: Dôležité

Mimoriadne významné osobnosti súčasného organového umenia Raul Prieto Ramirez z Barcelony a Kent Tritle z New Yorku definitívne potvrdili svoju účasť.
 
 

08. 08. 2011: Drobnosti, reakcie

Dlhoročná návštevníčka [dôchodkyňa] nášho festivalu prišla osobitne na koncert Prof. Deáka taxikom z Martina, obojsmerne.
 
Dobrý deň.......,
včera som bola na koncerte László Deáka, nádherné, krásne, nezabudnuteľné. Ďakujem, veľmi sa mi páčilo.
S pozdravom     Dana P. (e-mail)

08. 08. 2011: Prof. Deák - krásny umelecký zážitok

Čitatelia týchto stránok, a zrejme aj návštevníci festivalových koncertov vedia, čo to znamenajú pojmy tvorivá umelecká atmosféra, poslucháčska pohoda, hráčska organová virtuozita či interpretačné napätie. Zriedkavým návštevníkom umeleckých podujatí sa takéto pojmy veľmi ťažko vysvetľujú, pretože ich podstatou je zážitok, ktorý je potrebné získať a myšlienkovo sa s ním vyrovnať. V podstate je to umelecká skúsenosť, poslucháčsky umelecký zážitok. Pravidelní návštevníci tohoročných festivalových koncertov sa s tvorivou umeleckou invenciou neraz stretli. V podstate všetky festivalové vystúpenia možno charakterizovať vysokým umeleckým štandardom, úrovňou totožnou s vyspelými organovými  metropolami v Nemecku, Francúzsku či vo Veľkej Británii. Jediným rozdielom bývajú osobnostné vklady, ktoré vyjadrujú názory, umelecké cítenie a hráčsku virtuozitu jednotlivého organistu. Tak ako to bolo na všetkých doterajších koncertoch aj profesor László Deák nás zaviedol do sveta excelentného organového umenia. Deák je umelec, pre ktorého je skladateľ a jeho skladba partner. Týchto rešpektuje a odovzdáva im svoje služby. Organ, a to aj náš kremnický je Deákovi služobník. Plne ho ovláda, v dynamike, registroch i akustickej odozve. Presne tak ako to Prof. Deák robí vo svojom obľúbenom jazdeckom športe. Preto na poslucháča pôsobí jeho hra výsostne suverénne, všetko vyznieva jednoznačne, v podstate jednoducho a samozrejme. Lenže toto sú charakteristiky len najväčších majstrov, ktorí predstavujú  svoje umenie v najvyšších kvalitatívnych hodnotách, predstavujú svoje skúsenosti a hráčske majstrovstvo. Profesor Deák nás vodil vo svojom organovom svete asi 90 minút a ten čas prebehol úžasne rýchlo, návštevníkom sa ani nechcelo odchádzať. Zážitky tvorené grandióznou Widorovou 6. symfóniou, či obsahovo hlbokým Funerailles Franza Liszta alebo náročnou transkripciou Jazdy valkýrov Richarda Wagnera boli príliš náročné na rýchly návrat do reality.
 
Perfektné, vyspelé festivalové publikum, ktoré netlieskalo po jednotlivých častiach cyklických skladieb si vyžiadalo dva efektné prídavky.
 
 
Prof. Deák so svojim registrovým asistentom Jozefom Gallom po koncerte © 1997-2022 Ars Consulting Bratislava