Úvodná stránka / Main page
2024
Aktuality

10. 07. 2016: Skvelé interpretácie na festivalovom jubilejnom koncerte

Autori projektu festivalu Kremnický hradný organ si jeho 20. výročie pripomenuli symbolicky, ale len okrajovo, pretože vždy hľadali nové umelecké hodnoty v interpretácii a skladbe v budúcnosti, nie v minulosti. Napriek tomu stojí za to poukázať na interpretácie, ktoré pripravili Mária Budáčová a Zbor Adoremus so sólistami.

Máriu Budáčovú poznáme z čias jej bratislavských štúdií, neskôr sme písali o jej bakalárskom výkone na AMU v Prahe a teraz sa zameriavame  na jej študijný pobyt v Montreale. Jej umelecký rast je úžasný, v tríbení prstovej i pedálovej techniky, cítenia štýlových špecifík, no a hlavne v suverénnosti, akou nazerá na interpretované dielo, svoj výkon a organové umenie vôbec. V Kremnici interpretovanú Symfonickú fantáziu a fúgu Inferno M. Regera naštudovala z iniciatívy svojho profesora Hans-Ola Ericssona. Bol to neskutočne účinný metodický prostriedok profesora ako poslucháčku zasvätiť do tajov extrémnych virtuóznych nárokov a kompozičných komplikácií. Pre nezasvätených len okrajovo, ide o jedno z najnáročnejších organových organovej literatúry, práve pre svoje nároky veľmi často obchádzané. Len pre ilustráciu, jedná sa napríklad o trilky v pedále, t.j. nohou, súbežne s postupmi oboch rúk na všetkých manuáloch, a to s minimálnym priestorom na oddych alebo hľadanie nových síl. Max Reger ako velikán organového umenia napísal toto dielo ako výraz svojho poznania organovej hry a kompozície, no vo veľkej miere predbehol dobu. Štúdium tohto diela malo pre Budáčovú zásadný význam, zvládla enormné technické nároky a naučila sa hľadať v spleti komplikovaných skladateľkých postupov Regera krásu v jednoduchosti a čistote. Nedá sa povedať, že toto dielo je mimoriadne poslucháčsky atraktívne, jeho hodnotu ocenia skôr organoví znalci. O to viac sme boli prekvapení spontánnou reakciou publika, ktoré naozaj náležite ocenilo Budáčovej interpretačný počin.

Protipólom k tomuto dielu bola interpretácia Mozartovho Requiem, kmeňového diela hudobnej literátúry a oratoriálnej osobitne. Autorom projektu išlo o prinavrátenie tohto diela z veľkých koncertných sál do autentického sakrálneho prostredia, kde spev a organ majú svoje domovské právo, interpreti totiž pripravili dielo v transkripcii pre zbor, sóla a organ. Rozoberať individuálne výkone na tomto mieste by bolo tak trochu zbytočné, pretože interpretácia pôsobila tak kompaktne, že ako celok by sme ju mohli bez najmenších problémov preniesť do New Yorku, Mníchova či Londýna. Áno, počas príprav 20 ročníkov festivalu sme navštívili množstvo koncertných sál, chrámov a divadiel v mnohých krajinách, a preto vieme, že málokde hrajú tohto Mozarta lepšie alebo inak povedané, kremnickú interpretáciu môžeme zrovnávať len s najprominentnejšími. Profesor Dušan Bill pripravil jubilejnému festival najkrajší dar, pôsobivú interpretáciu, na ktorú kultúrny človek nezabúda.
 
Kompletný zoznam interpretov je uvedený na programovej stránke a pripájame niekoľko záberov z výnimočného koncertu.
 
Generálka
 
 
 
Koncert
 
 
 
    
 

 

07. 07. 2016: Pred slávnostným koncertom

Prípravy na sobotňajší slávnostný koncert sú v plnom prúde, organistka Mária Budáčová je už v Kremnici, pripravuje si registrové zostavy svojich skladieb.
 
 
V piatok pricestuje registrátor, Ján Bulla, ktorý je bude asistovať pri interpretáciách. No a zbor Adoremus pricestuje v sobotu, bude mať akustickú skúšku a potom koncert. Všetci účinkujúci prikladajú koncertu mimoriadnu vážnosť, čo je naozaj najlepšia správa pre naše festivalové publikum.

04. 07. 2016: K výročiu projektu Kremnický hradný organ - Mozart, Rekviem, Adoremus, Bill, Budáčová

Stalo sa akosi kultúrnou tradíciou, že popri mnohých slávnostných dňoch, niektoré sú v niečom výnimočné. Aj nášmu kremnickému organovému festivalu takýto výnimočný deň v sobotu pripíšeme, nie preto, že by vtedy mal okrúhle výročie, skôr preto,  že významnými interpretmi a skvostami hudobnej literatúry si pripomenieme 20. výročie projektu Kremnický hradný organ. Autori nikdy nevyzdvihovali to-ktoré festivalové podujatie, ku každému pristupovali starostlivo, s dramaturgickou či organizačnou prípravou s najvyšším stupňom zodpovednosti, len na niektoré objektívne umelecky obzvášť známe osobnosti upozorňovali.  Naše publiku vie, že sa tešíme z úspechu každého organistu, ktorý na našom festivale predstavuje svoje majstrovstvo. Tomu nasledujúcemu koncertu ale pripisujeme trochu väčšiu závažnosť, a preto o ňom píšeme.
 
 

 Mimoriadnosť, či slávnostnosť toho nasledujúceho festivalového podujatia tkvie v dvoch  rovinách. V prvom rade ide o interpretáciu zádušnej omše – Rekviem d mol, KV 626 Wolfganga Amadea Mozarta. Odznie tak ako to na organovom festivale má byť, v organovej transkripcii, a teda so štyrmi vokálnymi sólistami, zborom a organom. Náš festivalový bulletin podrobne vysvetľuje okolnosti vzniku tohto umeleckého opusu, prináša sakrálny text a tesne pred interpretáciou si povieme niečo o interpretačných tendenciách, ktoré sa viažu k tomuto jedinečnému dielu. Druhá rovina mimoriadnosti tohto koncertu bude vyjadrená predstavením majstrovstva slovenskej organistky Márie Budáčovej. Študuje v Montreali u skutočného majstra organového umenia Hans-Ola Ericssona. Umelecky obdivuhodne dozrieva a sám Prof. Ericsson nám tlmočil pochvalu na jej adresu. Nemusel, ale určite vedel, čo hovorí. A naviac, s najväčšou silou ju vtláča do sveta špičkového organového umenia, aby sa vedela tam nie len orientovať, aby ju iní poznali, ale aby vedela excelentne hrať. Študuje nový repertoár, zúčastňuje sa súťaží, pôsobí v chráme, prejavuje sa teda s najvyššími ambíciami.

Nasledujúcemu sobotňajšiemu koncertu teda vkladáme symbolicky punc mimoriadnosti, nie len tým, že budú interpretované diela, ktoré sme popísali a ktoré sú detailne uvedené na programovej stránke festivalu, ale aj tým, že ho pripravujú výlučne slovenskí umelci, Zbor Adoremus so sólistami, dirigent Prof. Dušan Bill a organistka Mária Budáčová. Výročie projektu je teda v najlepších rukách a kremnický kronikár možno zapíše, že v Kremnici sa tvorí naozaj hodnotné organové umenie.
 
 
 
 
 
 

03. 07. 2016: László Deák a Mónika Kecskés

 
Takto sme na kremnickom hrade privítali Lászlóa Deáka a Móniku Kecskés, nesmierne umelecky erudovaných maďarských organistov. Mónika hrala sonátovo koncipované diela, určite aj zásluhou L. Deáka, ktorý jej tvorivo registroval, Guilmantova 5. symfónia vyznela kompaktne, s hutnou registráciou a závažnosťou veľkého opusu. László Deák sa predstavil skôr vo virtuóznom svetle, Cocherauova Symfónia v improviácii dala priestor virtuóznym pasážam v rýchlych tempách, ale aj veľkým farebným obrazom, ktoré francúzska hudba vždy prináša. Koniec-koncov, L. Deák študoval vo Francúzsku, vyhral veľkú parížsku súťaž, takže ho možno priradiť k najpovolanejším interpretom francúzskej organovej hudby 19. a 20. storočia.
 
László Deák a Mónika Kecskés s maximálnou profesionalitou a dôstojnosťou otvorili jubilejný kremnický festival. Anticipovali veľké interpretácie, ktoré očakávame hneď v sobotu 9. júla, Budáčovej veľkého Regera a naozaj závažnú interpretáciu Mozartovho Requiem v podaní Zboru Adoremus, vokálnych sólistov a organistky M. Budáčovej. Pôjde o veľký program, ktorý autori festivalu zaraďujú v histórii festivalu k umelecky najpôsobivejším a najhodnotnejším.

01. 07. 2016: Vítame Vás

K zajtrajšej ceste do Kremnice vám prajeme príjemnú cestu. Pred odbočkou určite nezablúdite, nové smerovky už čakajú na festivalových návštevníkov.
 
 

25. 06. 2016: O 7 dní

Keď sa o 7 dní začne jubilejný festival Kremnický hradný organ, budeme môcť naozaj sumarizovať, hodnotiť, no hlavne zamýšľať sa nad fenoménom organového umenia, ktoré sa temer 20 rokov viaže na banské a minciarske mesto Kremnica. Hudobné tradície v Kremnici nesporne sú, neraz sme uvádzali diela Jána Levoslava Bellu, ktorý v meste dlhodobo pôsobil, no špičkové interpretačné umenie organového  odboru v Kremnici nebolo. História právom píše, že práve Kremnica sa preslávila výrobou mincí, no nám sa žiada dodať, že práve Kremnica je tým mestom na Slovensku, kde po prvý raz koncertovali britský kráľovský organista John Scott, viedenský Peter Planyavsky alebo newyorský Kent Tritle. A samozrejme mnohí ďalší, nebudeme písať že hviezdy organového umenia, skôr stálice, majstri, ktorí formovali organové umenie. Niečo podobné ako minciarski majstri, ktorých mená síce nevieme, ale ich dielo dokonale poznáme. Aj tí majstri, ktorí budú od soboty koncertovať v Kremnici, budú tí, ktorí určite nadviažu na tradíciu najlepších.
 
 
 
 
Profesor László Deák a jeho manželka Mónika Kecskés pricestujú do Kremnice vo štvrtok večer autom z Budapešti. Hrať budú nielen osobitne, ale uvedú aj ukážku hudby pre dvoch organistov, čo je kombinácia naozaj zriedkavá a ani v Kremnici nebola doteraz uvádzaná.
 
 
Obaja umelci sú skvelými reprezentantmi svojho odboru, Mónika navyše vynikajúca zbormajsterka a László ozajstný organový svetobežník. Ich úvodný koncert jubilejného festivalu spolu s publikom s napätím očakávame, pretože jubilejný festival  musí priniesť nielen skvelé umenie, ale aj niečo neobyčajné, výnimočné, čo kremnické publikum a históriu obohatí.

20. 06. 2016: Júnové novinky

V týchto dňoch už aj kremnické hradby pripomínajú, že začiatok jubilejného festivalu sa blíži.
 
 
 
 
Pred pár hodinami bol vytlačený festivalový bulletin, mimoriadne obsažný, vrátane kompletných programov a umeleckých životopisov hosťujúcich organistov. Jedinečné Mozartovo Rekviem, ktoré bude interpretované 9. júla a 6. augusta je väčšinou publiku známe svojou hudobnou zložkou, skvelou motivickou a harmonickou prácou W. A. Mozarta. Veľmi zriedka býva v programoch uvádzaný text tejto zádušnej omše, hoci textový základ vytvára charakter hudby tohto, v podstate programového diela. Náš bulletin prináša originálny latinský text a slovenský preklad všetkých častí, aby poslucháč mohol konfrontovať výraz hudobných obrazov s biblickými veršami omše. Týmto hlbším poznaním diela umocníme vnímanie interpretácií, aby boli skutočnými majstrovskými opusmi jubilejného festivalu.    
 

08. 06. 2016: Ďakujeme

Prezident Slovenskej republiky J.E. pán Andrej Kiska prevzal záštitu nad 20. európskym organovým festivalom Kremnický hradný organ. Dekrét o prevzatí záštity bol doručený festivalu.
 
 
Záštitu nad jubilejným festivalom Kremnický hradný organ prijal aj primátor mesta Kremnica pán Alexander Ferenčík.
 © 1997-2024 Ars Consulting Bratislava