Úvodná stránka / Main page
2024
Aktuality

16. 05. 2015: Novinky v máji

Už teraz, necelé dva mesiace pred slávnostným otváracím koncertom prichádzajú žiadosti o rezervácie vstupeniek. Na našu známu e-mailovú adresu  organ@kremnickyhradnyorgan.sk, na júlové i augustové koncerty. Objednávatelia zrejme vedia, že toto je najpohodlnejší a najspoľahlivejší spôsob získania vstupeniek, samozrejme, vyhnúc sa radu priaznivcov a čakateľov o vstupenky tesne pred koncertom.

 

Festival je ako živý organizmus, rastie, dozrieva, aj v týchto dňoch, v máji, prináša denno-denne novinky. Dómsky organista z rakúskeho Eisenstadtu, maďarský organista Robert Kovács plánuje pricestovať do Kremnice už v týchto dňoch, aby si v predstihu pripravil registrovú koncepciu svojho festivalového koncertu. Nielen preto, že jeho júlový kalendár je plný, okrem povinností vo svojej domovskej katedrále má aj koncertné záväzky v zahraničí, ale aj preto, že na júlový koncert pricestuje do Kremnice z koncertov v Nemecku. S pocitom zodpovednosti pristupujú ku svojmu koncertu naši organisti Ján Bulla a István Nagy. Festivalový program odohrajú aj v júni na novom modernom organe neďaleko Banskej Bystrice. Získajú tak nielen novú skúsenosť s novým organom, ale ich pohľad na interpretované diela bude niesť punc nadhľadu a skúsenosti. Poznajúc vynikajúcu programovú štruktúru oboch koncertov a okolnosti pri ich príprave očakávame exkluzívny umelecký prínos všetkých troch organistov.

20. 04. 2015: Každodenná festivalová práca

Hoci hlavné kontúry tohoročného festivalu sú už dávno hotové, orientačne prvé letenky sa rezervovali už v októbri minulého roka, čomu predchádzali niekoľko mesačné konzultácie s jednotlivými interpretmi, festival aj teraz prináša každodenné povinnosti. V marci sa definitívne rezervoval hotel pre organistov, v týchto dňoch sa zabezpečujú grafické návrhy a výroba informačných bannerov pre Kremnicu, pozornosť si vyžadovala aj táto web stránka z dôvodu zmeny softvérovej aplikácie. Potešilo nás, že náš hlavný registrátor Ján Bulla úspešne absolvoval vysokoškolský diplomový koncert, ako aj naše nové alebo obnovované poznania o európskych organoch, z ktorých nám vychádza, že kremnický svätokatarínsky má naozaj niečo do seba. Hlavne jeho zvukové dispozície v spolupôsobení s akustickými danosťami chrámového priestoru. V kremnickom festivalovom kostole je poslucháč  v centre zvukovo-hudobného diania, umelecký tvar, ktorý mu ponúka organista prijíma priamo, nesprostredkovane, necíti, že organ je v istej časti chrámu, ale naopak, zvuk prúdi okolo neho, vníma jednotlivé farebné registre, rytmickú pulzáciu i ozvenu. V tomto je kremnický hradný kostol jedinečný a jedine skúsenosť s inými  chrámovými priestormi presvedčí poslucháča, že je to naozaj tak. Preto sú naše programy zamerané na veľké organové opusy, aby neobyčajný potenciál hradného kostola dostal svoje uplatnenie.

Popri týchto umeleckých i servisných aktivitách, ktoré stoja v pozadí festivalu nám myšlienky ubiehajú do budúceho roka, kedy bude mať festival 20. výročie. Vnímame jeho kontinuitu, vnímame jeho reflexiu v tlači, na internete a hlavne v kultúrnej verejnosti. Vnímame možnosti skutočnej realizácie festivalu,  možnosti darovania 2% podielu z dane, vnímame fakt, že skutočným recipientom všetkého snaženia a skvelých interpretácií bude v Kremnici kultúrny človek, festivalový návštevník, milovník organového umenia.

07. 03. 2015: Definitívne festivalové programy

V náväznosti na definitívne nominácie sme  v týchto dňoch uzavreli aj programovú štruktúru. Jej zameranie odráža charakteristiku a zameranie festivalu, rešpektujeme historicky overené umelecké diela komponované pre organ a prikláňame sa tiež k názoru, že vrcholoví interpreti prinášajú experimenty len okrajovo.

 Sme preto radi, že na veľkom kremnickom organe budú interpretované ozajstné skvosty, brazílsky organista Humberto Salvagnin bude hrať Lisztovo Ad nos, ad salutarem undam, náš Ján Bulla grandióznu Widorovu 9. symfóniu Gotickú a rovnako naša Mária Budáčová bude hrať pôsobivú Suitu M. Duruflé. Aj ostatné diela patria do klenotnice najvýznamnejších diel organovej literatúry a bolo by nesprávne niektoré z nich favorizovať. Uvedené tri diela sme spomenuli len preto, že vytvárajú charakteristiku nášho festivalu, každý festivalový koncert prináša veľké cyklické dielo sonátového, variačného alebo suitového zamerania a predstavené diela sú toho ukážkou. Zvláštnu pozornosť si zaslúžia diela, ktoré bude interpretovať István Nagy. K transkripciám pre organ, teda dielam, ktoré boli pôvodne komponované pre iné nástrojové obsadenie pristupuje náš festival veľmi opatrne. Zámery skladateľa sú nám totiž zákonom a aj interpret svojim majstrovstvom dielo len tlmočí a  dopĺňa o svoj umelecký názor. História umenia nám však priniesla aj také diela, ktoré sa svojim obsahom stali nielen nesmierne známe, ale aj tranformovateľné pre iný nástroj. Vnútorný obsah diela, melódie, motívy či  rytmus sa stali tak identifikovateľné, že hoci dielo bude znieť na inom nástroji, autora skladby a samotnú skladbu vždy spoznáme a jej interpretáciu v transkripcii budeme považovať za obohatenie diela a celkovo organovej literatúry. Prirodzene, transkripcie vedia pripraviť len umelci, ktorí dokonale poznajú možnosti organu a jedinečnosť diela vedia prispôsobiť charakteristike organu. Na našom festivalovom koncerte budú znieť majstrovské transkripcie  Čajkovského Luskáčika, Griegovho Peer Gynta či valčíkov Arama Chačaturjana, inak než delikátne ich nemožno nazvať. Očakávame, že pôjde o jeden z najpôsobivejších tohoročných festivalových koncertov.

07. 02. 2015: Kremnický hradný organ 2015 - definitívna nominácia

Tak ako je na našom festivale zvykom, definitívna nominácia býva zverejňovaná  minimálne päť mesiacov pred otvorením festivalu. Máme radosť, že po dlhšom čase môžeme predstaviť veľmi silnú zostavu slovenských organistov –   Budáčová – Nagy – Bulla. Predpokladáme, že práve títo umelci ukážu,  kam by  malo v najbližšom čase smerovať slovenské organové umenie. Mária Budáčová v smere medzinárodných, akademických ambícií a  István Nagy v smere excelentného budovania cirkevnej organovej hry. Z Jána Bullu sa stáva znalec kremnického organu, niekoľko rokov registruje našim zahraničným hosťom a vytvára zálohu pre prípad neočakávanej absencie programovaného organistu. V čase jeho festivalového debutu bude čerstvým držiteľom magisterského diplomu absolventa VŠMU. Zahraniční hostia budú reprezentovať veľké katedrály – Ernst Wally Dóm sv. Štefana vo Viedni a Robert Kovács Dóm v Eisenstadte. Ako víťaza súťaže vo Vaduze privítame absolventa Vysokej školy v Stuttgarte talianského organistu Gabriele Marinoniho a profesorský status bude reprezentovať Enrico Viccardi. Festival Kremnický hradný organ predstavil už organistov z mnohých, v organovom umení dôležitých  krajín, no juhoamerický kontinent zatiaľ u nás zastúpený nebol. Prvým organistom, prichádzajúcim z Brazílie bude Humberto Salvagnin, nositeľ viacerých súťažných ocenení, momentálne zastávajúci organový post vo švajčiarskej Ženeve. Predstavená zostava nominovaných organistov je určite rôznorodá a prinesie nielen silné umelecké impulzy, ale hlavne vážnosť organových osobností, ktoré budú v Kremnici hrať. Len príkladom spomenieme, že umelecký rast Ernsta Wallyho sledujeme od čias jeho štúdií na Hudobnej univerzite vo Viedni a dnes je titulárnym organistom Dómu vo Viedni. Veríme, že aj v budúcnosti sa nám podarí objavovať takéto výrazné  talenty, nateraz je ale dôležité, že definitívnu festivalovú ponuku zverejňujeme včas, tak, aby si každý mohol vybrať a naplánovať návštevu Kremnice.

01. 01. 2015: Kremnický hradný organ 2015

Údery polnočných zvonov a prechod do roku 2015 znamená aj pre nás, že naše pohľady sa budú odteraz zameriavať na rok 2015 a na náš festival Kremnický hradný organ 2015. Nateraz sa ale chceme poďakovať všetkým festivalovým návštevníkom a priaznivcom za doterajšiu priazeň a popriať do Nového roku Vám všetkým dobré zdravie, pracovné úspechy ako aj pohodu vo všetkých vzťahoch, aj tých, ktorých intimitu vie ovplyvniť len organové umenie.
 

Festival Kremnický hradný organ 2015 sa určite bude snažiť vyhnúť priemernosti a šedivosti, všetky tie fenomény, ktoré bude prezentovať budú znamenať excelentnú umeleckú kvalitu a nové poznania. Ak sme doteraz budovali festival na tradícii, aj pre rok 2015 to znamená, že privítame organistu z významnej katedrály, privítame organistu, ktorý si prináša laureátsky titul z veľkej organovej súťaže, budeme počuť nové, skvostné diela, transkripcie, ktoré ešte v Kremnici nezneli a privítame aj výborných slovenských organistov, ktorí ako jediní môžu ovplyvniť rast organového umenia u nás. Pozývame vás na stretnutia s organovým umením, termíny, mená a programovú štruktúru postupne aktualizujeme. Zakladáme si na peknej, užitočnej a pre nás istotne inšpirujúcej komunikácii medzi návštevníkmi či priaznivcami festivalu a nami, autormi festivalového projektu. A preto prirodzene, tak ako doteraz, naša e-mailová adresa je vám stále  k dispozícii. Na vaše otázky, pripomienky i návrhy zodpovieme čo najskôr ako sa len bude dať. Festival Kremnický hradný organ 2015 bude čo chvíľu pred nami, s náročnými, krásnymi cieľmi. A nebudeme skrývať, že sa tešíme na spoločné stretnutia.

10. 12. 2014: Interludium III - Festival je zaregistrovaný medzi oprávnenými prijímateľmi podielu zo zaplatenej dane / Úspechy festivalových hostí

Festival Kremnický hradný organ sa ako každoročne uchádza o priazeň svojich návštevníkov, znalcov a milovníkov organového umenia. Aj tohto roku je tvorca festivalu „Asociácia pre európske umenia“ zaregistrovaný medzi oprávnených prijímateľov podielu zo zaplatenej dane. Podrobnosti ako poukázať podiel zo zaplatenej dane spolu s tlačivom sú uvedené na podstránke 2%. Poukázané prostriedky sú určené na prípravu festivalu, a nie inak to bude v budúcom roku, festival je už vo vysokom štádiu príprav a veríme, že návštevníci budú tak ako doteraz spokojní. Aj na tomto mieste, už teraz, vopred, Vám za poukázané prostriedky ďakujeme.
 

 
Umelecké cesty našich festivalových hostí sledujeme dlho pred ich kremnickým vystúpením a možno ešte dlhšie po samotnom vystúpení. Je pre nás vždy potešením, keď môžeme zaevidovať výrazný úspech nášho hosťa, ktorý znamená aj to, že umelecká kvalita organistu bola konštatovaná aj na iných vysokých fórach, náš kremnický festival ju predvídal a možno bol aj súčasťou tvorby kreditu organového umelca. O peknom úspechu Márie Budáčovej sme už písali, dnes pridáme informáciu o získaní 2. ceny na Medzinárodnej organovej súťaži v Chartrés Balázsom Szabóom, ktorý hral na festivale v Kremnici v roku 2014. Výrazný úspech dosiahol aj Espen Melbø, nórsky organista pôsobiaci v Nemecku. Získal post organistu v Naumburgu, čo je jedno z najprestížnejších miest pre organistov v Nemecku. Espen Melbø hral na našom festivale v rokoch 2012 a 2013 a bol jedným z najväčších prekvapení festivalu. Všetky tri uvedené úspechy našich hostí majú vysokú umeleckú hodnotu a s niektorými spomenutými organistami sa v Kremnici ešte určite stretneme.  

20. 10. 2014: Interludium II - Gratulácia Márii Budáčovej do Montrealu

V týchto dňoch sme so záujmom sledovali priebeh záverečných interpretácií na Medzinárodnej organovej súťaži v Montreale. Hlavne preto, že do finálovej skupiny 16 organistov sa prebojovala naša Mária Budáčová ( 23 rokov ), ako najmladšia účastníčka súťaže. Minulý týždeň, 17. októbra, sa uskutočnilo záverečné finálové kolo, keď každý účastník odohral hodinový recitál. Mária Budáčová sa zaradila medzi piatich najlepších ! Jedno z troch prvých miest sa jej síce neušlo, ale získala medzinárodnú skúsenosť, spoznali ju mnohí odborníci a pripravila si nesmierne hodnotné štartovacie pole na jej novej vysokej škole v Montreale, kde teraz začína ďalej študovať. Pri informovaní o tejto súťaží a umiestnení našej účastníčky treba dodať, že vekový rozdiel medzi našou najmladšou účastníčkou a ostatnými bol až desať rokov a víťaz David Baskeyfield z Veľkej Británie ( 30 rokov ) prišiel na súťaž s oceneniami z renomovaných súťaží v St. Albans a v Dubline. Ak takto detailne nazeráme na výsledky súťaže v Montreale, skutočným víťazom najmladších účastníkov je naša Mária Budáčová. Nepochybne zabodovala tak ako ju poznáme, umeleckou erudíciou, dynamikou interpretácií a elánom. Umiestnenie našej organistky na 4. - 5. mieste je jednoznačne jedným z najvýraznejších úspechov slovenského organového umenia za posledné roky.
 
Márii Budáčovej zasielame  do Montrealu festivalovú gratuláciu v podobe pozvania na Kremnický hradný organ 2015.

31. 08. 2014: Interludium I - Mária Budáčová v Montreali

Považujeme si za česť, ale aj povinnosť sledovať umelecké cesty a osudy našich festivalových organistov, poznávať, porovnávať i hodnotiť súčasné trendy v organovom umení a tak nastavovať latku náročnosti našich kremnických festivalových koncertov.
 
 
V októbri 2014 sa uskutoční v Montreali Kanadská organová súťaž, ktorej sa na základe nominačných kôl zúčastní aj naša Mária Budáčová (23), ako najmladšia účastníčka. V Kremnici hrala tohto roku sólisticky a so zborom Adoremus, o tomto koncerte sme nedávno písali. Za zmienku stojí porota súťaže, ktorá bude hodnotiť umelecké výkony, má 9 členov a traja z nej koncertovali na našom festivale v Kremnici - Prof. Pier Damiano Peretti (2002), Prof. James David Christie (2004) a Prof. Jacques Boucher (2006). Je pre nás zadosťučinením, že títo umelci budovali aj časť histórie kremnického festivalu a prispeli k jeho umeleckej závažnosti. Naviac, aj niektorí študenti týchto profesorov koncertovali u nás v Kremnici a vytvárali tak väzby na medzinárodné poznávanie organového umenia. Márii Budáčovej prajeme úspech na súťaži a treba dodať, že ju bude poznať množstvo osobností súčasného organového umenia, a to je už dnes obrovská výhra.
 © 1997-2024 Ars Consulting Bratislava