Úvodná stránka / Main page
2024
Aktuality

20. 06. 2016: Júnové novinky

V týchto dňoch už aj kremnické hradby pripomínajú, že začiatok jubilejného festivalu sa blíži.
 
 
 
 
Pred pár hodinami bol vytlačený festivalový bulletin, mimoriadne obsažný, vrátane kompletných programov a umeleckých životopisov hosťujúcich organistov. Jedinečné Mozartovo Rekviem, ktoré bude interpretované 9. júla a 6. augusta je väčšinou publiku známe svojou hudobnou zložkou, skvelou motivickou a harmonickou prácou W. A. Mozarta. Veľmi zriedka býva v programoch uvádzaný text tejto zádušnej omše, hoci textový základ vytvára charakter hudby tohto, v podstate programového diela. Náš bulletin prináša originálny latinský text a slovenský preklad všetkých častí, aby poslucháč mohol konfrontovať výraz hudobných obrazov s biblickými veršami omše. Týmto hlbším poznaním diela umocníme vnímanie interpretácií, aby boli skutočnými majstrovskými opusmi jubilejného festivalu.    
 

08. 06. 2016: Ďakujeme

Prezident Slovenskej republiky J.E. pán Andrej Kiska prevzal záštitu nad 20. európskym organovým festivalom Kremnický hradný organ. Dekrét o prevzatí záštity bol doručený festivalu.
 
 
Záštitu nad jubilejným festivalom Kremnický hradný organ prijal aj primátor mesta Kremnica pán Alexander Ferenčík.

02. 06. 2016: Novinky

Už naozaj dosť rokov sa snažíme, aby svoje dôstojné miesto na našom festivale mali slovenskí organoví interpreti, minimálne takí,  ktorí sa približujú silnej medzinárodnej konkurencii alebo sa aspoň snažia vysokú umeleckú úroveň dosiahnuť. Preto sme vždy radi, keď sa k nám dostanú informácie o úspechu slovenských organistov, doma alebo v zahraničí. Naposledy, koncom mája sme navštívili koncert nášho organistu  Istvána Nagya (KHO 2013, 2014, 2015), keď hral svoj recitál vo Viedni, niekoľko málo metrov od Stephansdomu, v rektorátnom kostole sv. Petra.
 
 
Tentoraz hral lisztovský program, Fantáziu a fúgu na B-A-C-H a rozsiahle Ad nos, ad salutarem undam, diela virtuózne,  patriace do klenotnice organovej literatúry. István Nagy hral dobre, technicky suverénne, s nadhľadom zapracoval svoju koncepciu do menšieho, no zvukovo veľmi dobrého organu. V tomto kostole bude hrať Nagy ešte ďalšie recitály a priali by sme mu, aby tieto vystúpenia boli predstupňom ďalších zahraničných aktivít.

Dobrá správa sa k nám dostala aj z Montrealu, kde naša Mária Budáčová vyhrala veľmi náročnú organovú súťaž poriadanú kanadskou Kráľovskou organovou asociáciou. Na základe laureátskej 1. ceny dostala pozvania do dvoch veľkých montrealských chrámov a v príprave sú aj vystúpenia v ďalších exkluzívnych, organovo prominentných katedrálach.

Naozaj pekne rozbehnutá zahraničná kariéra a pre nás prísľub, že tohoročné Mozartovo Requiem v Budáčovej organovom podaní bude zážitkom.

30. 04. 2016: Gianluca Libertucci a kardinál Domenico Bartolucci

Talianský organista Prof. Gianluca Libertucci je u nás vždy vítaný ako skvelý reprezentant súčasného vatikánskeho hudobného umenia.
 
 
Ako nesmierne pohotový a technicky bravúrny  umelec prináša okrem svojho interpretačného umenia aj vizitky ďalších vatikánskych umelcov. Tentoraz to bude ukážka z tvorby kardinála Domenica Bartolucciho. Tento dlhoročný vatikánsky duchovný a umelecký predstaviteľ tamojšieho zboru Capella Sistina priviedol toto teleso na vysokú medzinárodnú úroveň a prestíž, pretože práve tento zbor bol a aj v súčasnosti je priamym účastníkom pápežských bohoslužieb.
 
 
Domenico Bartolucci dostal kardinálsku hodnosť až po svojich 80. narodeninách, takže sa už nemohol zúčastňovať pápežskej konklávy, jeho menovanie do pápežskej  hodnosti pápežom Benediktom XVI. bolo však ocenením jeho umeleckých zásluh, ktoré pre katolícke bohoslužobné a hudobné ceremoniály vykonal. Prof. Libertucci bude hrať skladbu kardinála Bartolucciho, ktorého môžeme považovať za autentického reprezentanta umeleckých a duchovných aktivít Vatikánu. Festival Kremnický hradný organ uviedol už fragmenty z tvorby Giuseppe Liberta, nasledovníka kardinála Bartolucciho, a tak terajšia prezentácia vatikánskeho umenia bude predstavením tretieho, doteraz najvyššie postaveného vatikánskeho umelca.

28. 03. 2016: 2%

Hoci poukazovanie podielu 2 % zo zaplatenej dane je  anonymné, po novom bude už zrejme len čiastočne anonymné, už teraz  sme  sa dozvedeli o darcoch,  ktorí podporili festival Kremnický hradný organ, jeho jubilejný 20. ročník. Všetkým darcom, veľkým alebo súkromným osobám by sme sa chceli na tomto mieste poďakovať, vaše dary nájdu uplatnenie pri príprave veľkého organovo-zborového koncertu a vystúpeniach zahraničných organistov. Ak by sa priaznivci nášho festivalu chceli ešte pripojiť ku darcom, tlačivo s dátami Asociácie pre európske umenia je na podstránke 2%, do 30. apríla je tlačivá možné podať na daňovom úrade. Naše úprimné poďakovanie adresujeme všetkým darcom.
 

16. 03. 2016: Budáčová a ADOREMUS

Už dávno sme nemali na festivale tak bohato štrukturovaný program ako to bude na koncertoch našej organistky Márie Budáčovej a speváckeho zboru Adoremus. Iste, ťažisko oboch koncertov bude na Requiem W. A. Mozarta,
 
 
diele výnimočnom, mimoriadne výrazovom a pôsobivom, no nemenej zaujímavé budú sólistické vstupy Márie Budáčovej v Regerovej Fantázii a fuge „Inferno“ a Lisztovej Fantázii a fuge na B-A-C-H.  Aby takéto, v hudobnej literatúre ojedinelé diela vyzneli v najvýraznejšom interpretačnom tvare, dramaturgicky ich treba pre poslucháčov pripraviť, najlepšie kontrastnými zborovými skladbami. Preto zbor Adoremus bude interpretovať stredoveké,
 
 
klasické a aj súčasné diela, rozsahom nie veľké, ktoré sa svojim charakterom a obsahom optimálne hodia do sakrálneho prostredia kostola sv. Kataríny a zvukovo a náladovo budú predstupňom veľkých virtuóznych organových opusov a oratoriálneho Requiem. Oba koncerty našich interpretov tak získajú vážnosť, dôstojnosť a určite sa priblížia k interpretačnej excelentnosti, tak ako sme to pri príprave festivalu predpokladali. Predpokladáme tiež, že pôjde o vrcholy festivalu, ktoré zvýraznia jubilejnú 20. edíciu festivalu Kremnický hradný organ.

05. 03. 2016: Marcové novinky II

Dnes sme dokončili program novozélandského organistu Thomasa Gaynora. Mladý umelec koncertuje po celých Spojených štátoch a úspešne sa zúčastňuje súťaži na celom svete. Thomas určite prevezme žezlo po terajších profesorských kapacitách, pri viacerých našich hosťoch sme toto predpokladali ( Dubois, Zeinler, Lichtscheidel, Corti a i. ) a ani v tomto prípade sa asi nebudeme mýliť. V každom prípade jeho kremnický debut očakávame ako programovo a interpretačne špičkové vystúpenie.

05. 03. 2016: Marcové novinky I

Dôvera aká panuje medzi vatikánskym organistom Gianluca Libertuccim a autormi festivalu je excelentná. Stačilo napísať krátky mail, že kremnické publikum sa na neho v jubilejnom ročníku teší a Gianluca naše pozvanie prijal. Žartom dodal,  že po rokoch, kedy v Kremnici koncertoval by mohol byť čestným občanom mesta. My však bez žartu dodáme, že v Kremnici reprezentuje cirkevných organistov, pravdepodobne na najvyššej úrovni, pričom nemožno zabudnúť na jeho profesorské aktivity, momentálne učí na Vysokej škole  v Benátkach.
  © 1997-2024 Ars Consulting Bratislava