Úvodná stránka / Main page
2024
Aktuality

03. 07. 2020: 24 hodín pred začiatkom

V Kremnici sa už tvrdo pracuje, István Nagy hrá otvárací koncert a Richard Šimek záverečný. Obaja si pripravujú registrové dispozície svojich interpretácií.

27. 06. 2020: Týždeň pred začiatkom

Tých zopár dní, ktoré nás delia od prvých tónov tohoročného festivalu prejde rýchlo. Festival je pripravený, až na alternovanie talianskeho organistu Procacciniho sa uskutoční v pôvodnej zostave. Festival ako celok vyniká programovou štruktúrou, obsahovo silné transkripcie prinášajú podujatiu pridanú hodnotu, zo skúsenosti vieme, že určite oslovia poslucháčov. Na mysli máme hlavne trojicu koncertov, Lisu Hummel s Čajkovského fantáziou Romeo a Julia, Zsolta Mészároša s Wagnerovým Smútočným pochodom a napokon Istvána Nagya s wagnerovskou trilógiou v osobitnom programe „Na pamiatku hviezdnych detí“. V tomto posledne menovanom programe cítime veľmi silný emočný náboj, s organistom I. Nagyom sme mu venovali rok prípravy, hviezde deti nám stáli za tú námahu. V histórii festivalu pôjde o jeden z najpôsobivejších programov, kde emočno-obsahový parameter bude stáť vysoko nad ostatnými virtuóznymi či historickými parametrami. Všetky detaily o programoch sú uvedené v podkapitole Programy, veríme, že každého návštevníka niektorý osloví.
 
 
 
Pozornosť budeme venovať opatreniam proti coronavírusu, dezinfekčný prostriedok bude k dispozícii pri vchode do kostola, rovnako teplá voda bude k dispozícii na toaletách a v sakristii. Miesta v kostole nie sú tradične číslované, každý si vyhľadáva také, ktoré mu akusticky najlepšie vyhovuje. Bolo by ale dobré dodržať odstupy, miest v Kostole sv. Kataríny je dosť. Rovnako by sa nemalo zabudnúť na rúška, vyžadované sú pri vchode do kostola a počas koncertu, budú akiste užitočné, dlhoroční festivaloví návštevníci sa aj tak určite spoznajú.
 
Festival Kremnický hradný organ v jeho 24. vydaní predstaví rad talentovaných organistov, nášho Istvána Nagya nemusíme predstavovať, skvelé meno si vybudoval svojimi predchádzajúcimi vystúpeniami. Zsolt Mészáros, Lisa Hummel a Christian Gross sú organisti, ktorí preberajú posty po svojich predchodcoch, Ernst Wally je dnes už titulárnym organistom viedenského Dómu sv. Štefana, no a trojica nádejí – Richard Šimek, Ján Bulla a František Beer dostáva šancu, aby sa postupne dopracovala na post ako Ernst Wally – v Kremnici ho poznáme od študentských čias po dnešok, keď zastáva vo svete cenený post dómskeho organistu.
 
Festivalové podujatia budú vždy v sobotu o 19. hodine, hrad sa otvára o 18.30.Tak ako vždy, odporúčame príchod na hrad zadnou, tzv. Severnou bránou, z námestia cez túto bránu:
 
 
 
 
 
Pre návštevníkov s vlastnou dopravou sú  inštalované smerovky odbočenia z hlavnej cesty na Továrenskú ulicu:
 
 
 
 
Vjazd do Továrenskej ulice, cesta vás privedie priamo pred vchod do hradu.
 
Radi Vás privítame v Kremnici, naša e-mailová adresa je uvedená tu na našom webe, ak budete potrebovať vysvetlenia o festivale, radi Vám ich promptne zodpovieme.

17. 06. 2020: Dnešná inštalácia - plagát 2020

14. 06. 2020: S Richardom Šimekom v bazilike

Aj naše sobotné konzultácie s Richardom Šimekom v Bazilike Šaštín-Stráže priniesli nové poznania, skĺbiť umelecké predstavy interpretácie s manuálnymi zručnosťami a akusticko-technickými možnosťami hudobného nástroja je nesmierne zložitý proces, obzvlášť v prípade organového umenia. Richard Šimek nám tentoraz hral v bazilike, na najväčšom slovenskom organe. Mohutnosť samotného päťmanuálového hracieho stola vzbudzuje rešpekt, o to viac stojí v popredí nutnosť suverénnej hráčskej prípravy, aby veľký kráľovský nástroj neovládal organistu, ale naopak, aby organ hral podľa predstáv umelca. Budúce konzultácie Richarda Šimeka už budú viesť ku festivalovému organu v Kremnici, kde ho Mgr. István Nagy zasvätí to tajov hradného organu a do neopakovateľných akustických špecifík, ktoré sú pri každom organe iné.
 
 
Milým ukončením našej konzultačnej cesty do šaštínskej Baziliky bolo stretnutie s našimi festivalovými návštevníkmi. Spomínali na zážitky z festivalovej Kremnice a zaujímali sa o aktuálnych hostí nadchádzajúceho festivalu.  

05. 06. 2020: Mesiac pred začiatkom

Mesiac pred začiatkom festivalu môžeme našich návštevníkov a priaznivcov informovať, že festival je pripravený. Pred niekoľkými hodinami potvrdila svoju účasť Lisa Hummel, ktorá pricestuje s Christianom Grossom, hrať budú transkripciu suity Peer Gynt E. H. Griega pre dvoch organistov.

O niekoľko dní bude Kremnica vyzdobená pútačmi o festivale Kremnický hradný organ, vďaka excelentnej spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom bude všetkým dané na známosť, že starobylá Kremnica sa napriek tohoročným mimoriadnym ťažkostiam znovu stane centrom organového umenia na Slovensku. Ochotní pracovníci kultúrneho strediska budú inštalovať bannery, ozdoby i plagát, aby Kremnica žila v povedomí kultúrnej udalosti a aby sa potvrdil náš predpoklad z 20. apríla, že festival sa uskutoční. Pripravené boli dve verzie festivalu, aktuálna v júli a auguste a náhradná verzia na september. Pre autorov festivalu bolo najdôležitejšie poznanie, že ako záložných organistov majú pripravených špičkových organistov,  Ernsta Wallyho, titulárneho organistu Dómu sv. Štefana vo Viedni a István Nagya, momentálne najúspešnejšieho slovenského organistu. Dlhoročná spolupráca s týmito organistami prináša ovocie v podobe ochoty kedykoľvek pricestovať  do Kremnice a obohacovať festival svojim umením. Tohoročný festival je zameraný na výnimočné organové diela, také, ktoré vynikajú obsahovou hĺbkou, emočným nábojom a napätím, ale tiež virtuóznymi prvkami, ktoré musí náš festival prirodzene prinášať. Autori festivalu garantujú, že každý jeden festivalový koncert prinesie kompaktnú programovú štruktúru, ktorá svojou závažnosťou opätovne zaradí festival Kremnický hradný organ na piedestál najhodnotnejších organových festivalov.

Ako zvyčajne, na tomto mieste budú uvedené aktuality, najnovšie informácie o festivale i naše hodnotenia, aby čitatelia týchto stránok vedeli ako prebieha život Kremnického hradného organu 2020. Vieme, že návštevnosť týchto stránok nie je malá, svedčí o tom fakt, že prvé vstupenky záujemcom boli už odoslané.

Veríme, že Vás budeme môcť privítať v Kostole sv. Kataríny, umenie má neskutočnú silu boriť sa životom, tie najkrajšie hodnoty umenia sa zvyčajne zrodili v ťažkých časoch. Aj teraz, keď musíme byť nadovšetko opatrní pri kríze z korony, si každý  nájde svoje miestečko v kremnickom chráme, ktorý bude žiť organovým umením.  

24. 05. 2020: Festival bude v pôvodných termínoch

Radi by sme informovali všetkých priaznivcov festivalu, že tohoročný Kremnický hradný organ 2020 sa uskutoční v pôvodných termínoch. Festival je pripravený tak, že sa môže uskutočniť vo všetkých alternatívach, to znamená zahraniční organisti,  pokiaľ im to reštrikcie dovolia, budú hrať. Dôležité je, že profilový koncert festivalu „Na počesť hviezdnych detí“ v podaní Istvána Nagya sa uskutoční, rovnako aj koncert „Troch nádejí slovenského organového umenia“ – Šimek-Bulla-Beer.
 
S najmladším z nich, Richardom Šimekom sme mali včera pri organe konzultácie ako v koncertnej verzii stvárniť cirkevnú pieseň Verím v Boha, ako ju zvukovo, farebne a výrazovo obohatiť, aby
 
 
hudobný parameter tohto cirkevného opusu vyznel čo najpôsobivejšie. Konzultovali sme aj o známej Boëllmannovej Gotickej suite ako ju zahrať suverénne a presvedčivo v duchu náročných profesionálnych požiadaviek festivalu. Richard Šimek je najmladším organistom v histórii kremnického festivalu, týždenne odohrá viac ako 10 bohoslužieb v Bazilike v Šaštíne a v kostole sv. Jána Bosca. Popri zručnostiach cirkevného organistu získava teraz zručnosti koncertného umelca, aby bol do budúcnosti pripravený ako všestranne orientovaný cirkevný organista.

20. 04. 2020: Festival a korona

Tak ako väčšina umeleckých projektov, väčších či menších, podobných nášmu organovému alebo aj z iného žánru, aj náš Kremnický hradný organ hľadá riešenia ako realizovať tohoročný 24. ročník festivalu. Sme pripravení na rôzne alternatívy, termínové i z oblasti umeleckého obsadenia, všetko ale súvisí s obmedzením na hraniciach a obmedzením zhromažďovania. V prípade, že zahraniční organisti nebudú môcť pricestovať, sme pripravení festival realizovať výlučne so slovenskými umelcami a v prípade, že obmedzenia budú trvať aj v júli a v auguste, sme pripravení festival presunúť na septembrové a októbrové nedele. Naši priaznivci určite privítajú možnosť zavítať do Kremnice, keď už nie je možnosť väčších dovoleniek, tak aspoň na kratší výlet spojený s umeleckým zážitkom. Napriek všetkým obmedzeniam ale stále zostáva v platnosti úmysel predstaviť na festivale významné, špičkové diela organovej literatúry, také, ktoré najlepšie predstavia kremnický koncertný organ i umelca samotného. Počas, doteraz 23-ročného jestvovania sme sa nestretli ani len s náznakmi, že by festival mal byť ovplyvnený tak zásadným spôsobom ako to spôsobila koronová kríza. Vieme ale celkom určite, že umenie je silnejšie ako korona a aj keď v odloženom termíne alebo v modifikovanej podobe, festival sa uskutoční, pretože festivaloví priaznivci na stretnutie s organovým umením a na neopakovateľnú atmosféru na nádvorí kremnického Hradu alebo priamo v Kostole sv. Kataríny čakajú. Tak ako sme sa učili na prednáškach dejín umenia, umenie sa v čase síce mení, ale pretrváva stáročia, pretože sa stalo súčasťou ľudskej existencie, pohľadu na svet a život. Verme preto, že aj  tentoraz bude umenie silnejšie než akákoľvek jeho prekážka.

27. 03. 2020: Disonancia korona

Priznáme sa, nikdy sme nepredpokladali, že do diania festivalu zasiahne niekedy taký fenomén akým je dnes korona. A to napriek tomu, že náš festival je pod dlhoročným dohľadom vo svete známeho a uznávaného profesora, znalca virológie. Fenomén korona, prezentovaný vírusom korona je pre nás disonanciou, pre náš jemný sluch znie hrubo, neľúbozvučne, cudzo. Autori festivalu sledujú vývoj situácie a hľadajú alternatívy ako prispôsobiť festival danej situácii, majúc na zreteli uzavreté hranice, termínové a zhromažďovacie obmedzenia. V každom prípade, ak by krása kremnického organového umenia dostala príležitosť obohatiť našich návštevníkov, festival by priniesol mozaiku významných organových opusov, základných kameňov organovej literatúry.
 
Nedá nám necitovať z e-mailu, ktorý sme dostali od nášho návštevníka z Banskej Bystrice: „...poslucháčov ale môže tešiť, že Kremnica síce nie je v Nemecku a nie je to ani veľké mesto, ale každý rok na festivale je ľuďom ponúknutý špičkový kvalitne vybraný program, ktorý nie je samozrejmosťou ani na tých najvychytenejších organových festivaloch na západe.“ Citovaný text nás potešil a nám neostáva nič iné len veriť, že tohoročné festivalové motto „Sila emócie – fenomén organového umenia“ a „Na pamiatku hviezdnych detí“ si nájde cestu k festivalovému publiku.   © 1997-2024 Ars Consulting Bratislava