Úvodná stránka / Main page
2023
Aktuality

01. 08. 2022: Odozva na vystúpenie Prof. Libertucciho z Vatikánu

Dobrý deň,
 
ďakujem za nádherný zážitok. Keby boli Košice bližšie pri Kremnici, tak som na koncerte každú sobotu :). Verím, ...že sa mi podarí prísť na koncert znovu o rok.  A ak to nie je veľmi trúfalé, odovzdajte môj pozdrav a obdiv pánovi Gianlucovi. Pokora zdobí veľkého človeka a umelca.
Ďakujem ešte raz a dovidenia o rok v Kremnici.

Helena R.

31. 07. 2022: Koncert G. Libertucciho - podujatie veľkého medzinárodného festivalového formátu

Aj medzi výborne realizovanými festivalovými podujatiami jestvujú rozdiely. Hoc všetky zo spomenutých poskytujú excelentné interpretácie, je rozdiel či hrá mimoriadne talentovaný mladý umelec alebo umelec, ktorý má už roky kariéry za sebou. Alebo, a to chceme spomenúť v prípade Gianluca Libertucciho, či je to umelec na vrchole svojich umeleckých síl. Vystúpenie Prof. Libertucciho označujeme za podujatie veľkého medzinárodného  festivalového formátu. Aj tu jestvujú nutné špecifiká, v prvom rade je to umelec, zrelá osobnosť, rešpektovaná autorita. Tou  Libertucci nesporne je, roky pôsobí ako katedrálny organista vo Vatikáne, koncertuje a učí. V druhom rade musí hrať umelec mimoriadne umne zostavený program. Libertucciho terajšia programová zostava je verzia organistu, my sme len doplnili Gotickú suitu. Tretím nutným špecifikom je nadpriemerná návštevnosť. Žiadne z veľkých festivalových podujatí, príkladom v Salzburgu či Prahe nie sú poloprázdne, všetky majú návštevnosť najvyššiu možnú, väčšinou medzinárodného zloženia. Toto všetko sú takpovediac formálne náležitosti festivalového podujatia medzinárodného formátu, ktoré sa vystúpenín Gianluca Libertucciho naplnili.

My k tomu dodáme, že Liberucciho poznáme už dlhé roky, v Kremnici hral niekoľko krát, dôverne pozná organ. Za jeho hracím stolom sa cíti dobre, veľkosťou, vzhľadom k jeho postave mu ovládací aparát vyhovuje.

 
My k tomu dodáme, že Liberucciho poznáme už dlhé roky, v Kremnici hral niekoľko krát, dôverne pozná organ. Za jeho hracím stolom sa cíti dobre, veľkosťou, vzhľadom k jeho postave mu ovládací aparát vyhovuje. Programová línia naznačuje, že Libertucci je majstrom miniatúr, vyhovujú mu skôr menšie formové štruktúry, keď každej vie dať osobité čaro vo farebnosti, výraze, frázovaní, tempe i agogike. Práve v týchto malých miniatúrach sme mohli konštatovať, že áno, daná skladba  sa má hrať práve takto. Iste, môže sa hrať aj inakšie, ale Libertucci nás presvedčil, že takto je to najlepšie. Dôležitým prvkom, prečo nás Libertucci presvedčil je jeho invencia. Invencia k samotnému dielu,  invencia kontrastu k ostatným interpretáciám, Podstatnú rolu tu hrá jeho skúsenosť z nespočetného počtu realizovaných koncertov, a tiež schopnosť pracovať s publikom. Len tí najskúsenejší vedia akoby dýchať s publikom, cítia, že teraz možno ísť do zložitostí, teraz treba jednoduchší výraz, teraz sa dá gradovať a napríklad teraz treba trochu odpočinku vo vnímaní. Libertucci je aj majstrom práce s publikom, nielen samotná organová hra, ale aj jeho mimohudobný úsmev, mimika, pohyby rúk. Rytmus a tempo sledu koncertu sú výsledkom jeho reálnej komunikácie s publikom. Tretí fenomén, atmosféra v chráme a návštevnosť sa opisuje najťažšie. To,  že počtom prilákal Libertucci najviac priaznivcov organového umenia, to je jednoducho fakt.
 
 
 
 
Atmosféra, ktorá vládla v chráme počas Libertucciho interpretácií je ťažko opísateľná, tá sa musí len priamo v chráme autenticky prežiť. Koncert, mimoriadne odohraný bez potlesku bol takou umeleckou udalosťou, že tentoraz nenapíšeme, že kto neverí, mal prísť. Libertucciho večer bol úžasný, bolo to skutočné podujatie veľkého medzinárodného festivalového formátu..    
 

25. 07. 2022: Prof. Libertucci z Vatikánu - jeden z vrcholov festivalu

Privítať vatikánskeho organistu nie je každodenná záležitosť, tobôž umelca bohoslužobne, koncertne a pedagogicky činného. Nie je tiež každodenné, aby umelec z takého postu opakovane prichádzal na to isté miesto, do rovnakého chrámu, k jednému organu. Napriek povedanému je ale potrebné dodať, že umelci so spomenutými aktivitami sú v prevažnej väčšine citliví ľudia, ktorí vycítia spriaznenosť prostredia, dané mesto a chrám im prirastie k srdcu a cítia sa tu ako doma. Sú to už roky, keď sme spoznali profesora Libertucciho, zhodou okolností v nemeckej Fulde a odvtedy sa naše kontakty nielenže nepretrhli, ale sú také pevné, že nevieme posúdiť, ktoré mesto má také privilégium ako Kremnica, aby vatikánsky organista tam opakovane prichádzal. Také ale je umenie, pri všetkej racionalite, predvídavosti a pragmatizme prvky emocionality sú aj v tomto prípade dominantné, vzájomne a obojstranne. Autori festivalu vedia, že keď chcú privítať významného katedrálneho organistu, tak Prof. Libertucci bude medzi prvými a aj on vie, že v Kremnici je perfektné prostredie, chrám, organ a  že sa tam stretne s jedinečným publikom.
 
 
Preto aj teraz Gianluca Libertucci naše pozvanie obratom prijal, pripravil program a my sme pripravili všetky náležitosti prináležiace k ceste. Prof. Libertucci prišiel letecky vo štvrtok z Ríma do Viedne a následne odcestoval autobusom do Kremnice.
 
 
Nám, ako autorom festivalu zostáva najmilšia povinnosť, Vás, naše ctené publikum čo najsrdečnejšie pozvať.  

24. 07. 2022: Stefan Donner - medzinárodne etablovný koncertný organista

Sólistom štvrtého festivalového koncertu bol Mag. Stefan Donner, absolvent Vysokej školy vo Viedni v triede Prof. Planyavského. Pozvali sme, aby nadviazal na veľmi cennú,  užitočnú a umelecky hodnotnú tradíciu kontaktov s rakúskou metropolou. Stefan Donner je dnes mimoriadne aktívny a medzinárodne etablovaný organista. Len ukážkovo, po koncerte v Kremnici odišiel na 3 koncerty do USA, následne má 1 koncert v Nemecku, potom 4 koncerty v Austrálii a na  záver po jednom koncerte znovu v Nemecku a vo Veľkej Británii. To všetko v intervale dvoch mesiacov. Už z uvedeného prehľadu vyplýva, že sa jedná o skúseného organistu, ktorý je pripravený hrať kdekoľvek. Pre nás bola dôležitá popri  umeleckej erudovanosti programová štruktúra, aby medzi interpretovanými dielami bolo zahrnuté veľké sonátové dielo, veľký opus J.S.Bacha a francúzsky skvost.
 
 
Stefan Donner nemal problém s prehľadom odohrať polhodinovú Symfóniu č.3 L. Vierna, oceňujeme že s veľmi dobrými registráciami, keď kremnický organ znel prirodzene, nepreforsírovane, v optimálnej koláborácii s akustikou chrámu. Pôsobivá bola aj rozmerná Fúga BWV 540 J.S.Bacha, určená zdatným organistom a na koncertné prezentácie, nie teda do prostredia bohoslužieb. V strede programu znel skvost francúzskej literatúry, Duruflého Scherzo, opus 2, dielko, s ktorým sa radi hrajú organisti, pretože prináša množstvo drobných motívov, nálad a výrazových zvratov. Donner aj túto interpretáciu pripravil s rozvahou, starostlivo kontroloval francúzske zamatové farebné kontúry a tempovú striedmosť. Stefan Donner je naozaj skúsený koncertný organista, ktorý nadviazal na tradíciu, ktorú sme spomenuli úvodom. Iste, jeho umenie je v mnohých krajinách akceptované preto, že je to organový suverén, vždy perfektne pripravený, s rôznorodým repertoárom. Jeho výraznou črtou je ale tiež umelecká pohotovosť, keď pri neustálej zmene organov je pripravený prispôsobovať program, vnímať miestnu akustiku a zvukové pomery v miestnom chráme. Je to jednoducho výborný absolvent viedenskej vysokej školy, ktorý vediac, že preferujeme vydarené organové transkripcie na záver odohral Kvetinový valčík P. I. Čajkovského. Festivalové vystúpenie Stefana Donnera bolo jednoznačne umeleckým obohatením a vynikajúcou prípravou na budúcotýždňový recitál Gianluca Libertucciho z Vatikánu.

20. 07. 2022: Mag. Stefan Donner - Viedeň

Rakúska metropola Viedeň je významná svetová kultúrna metropola a aj organové umenie prichádzajúce z tohto mesta malo vždy vysokú úroveň. Rad veľkých chrámov s dobrými organmi a vynikajúca vzdelávacia ustanovizeň Univerzita hudby a múzických umení vytvorili tradíciu rozvoja organového umenia v Rakúsku. Ak nepôjdeme príliš do minulosti, tak mimoriadne dôležitými profesormi organovej hry tu boli Michael Radulescu a Peter Planyavsky. Obaja vychovali viacero excelentných organistov a samotný Prof. Planyavsky niekoľko krát koncertoval aj u nás na festivale.
 
Jedným z absolventov Prof. Petra Planyavského je Mag. Stefan Donner, mimoriadne aktívny koncertný organista, ktorý popri pedagogických a bohoslužobných  povinnostiach koncertuje prakticky na celom svete.
 
 
 
Do Kremnice pricestoval z Viedne a po koncerte cestuje priamo na viedenské letisko a do USA. Treba dodať,  že jeho koncertný repertoár umožňuje pripravovať programy z najnáročnejších organových opusov, kremnický program zahŕňa okrem Bachovej Fúgy a pôsobivého Scherza M. Duruflé veľkú Symfóniu č.3 Louisa Vierna.  V plnej sile a kráse sa tak rozozvučí organ Rieger-Kloss v Kostole sv. Kataríny, v kostole s vynikajúcou akustikou a nesmierne vnímavým festivalovým publikom.

17. 07. 2022: Mag. Lisa Hummel - autentická cirkevná hudobníčka

Organistka Mag. Lisa Hummel je skúsená cirkevná hudobníčka. Ako sme už písali, po štúdiách organovej hry a dirigovania získala post hudobnej kantorky v diecéze Rottweil, čo je v podstate funkcia bývalého regenschoriho, cirkevného organistu či v nemeckých končinách označovaný post KMD – Kirchenmusikdirektor. Je faktom, že v tejto časti Nemecka majú títo cirkevní hudobníci množstvo povinnosti, okrem bohoslužieb, bežných denných i veľkých nedeľných je to príprava a teda skúšky so zborom, orchestrom, častokrát príprava samostatných vystúpení, nevraviac o ďalšom osobnom štúdiu samotnej hry a nového repertoáru. Toto všetko je v Nemecku tradícia, na našom festivale sme privítali už nejedného takéhoto cirkevného hudobníka, spomenieme Winfrieda Lichtscheidla, Johannesa Raua či Lukasa Stollhofa. Ak majú k dispozícii dobrý organ a zohraný tím cirkevných hudobníkov vedia pripraviť nielen excelentné interpretácie, ale samotný organista má možnosť svojho profesného rastu nielen ako interpreta, ale aj ako profesora na vysokej škole, kde sa cirkevná hudba v Nemecku vo veľkej miere prednáša. Z tohto prostredia prišla Lisa Hummel, deň pred koncertom absolvovala  temer 1000 kilometrovú cestu z Nemecka do Kremnice, v sobotu odohrala koncert a v nedeľu sa vrátila nazad to Rottweilu, aby od pondelka pokračovala v zaužívanom cirkevno-hudobnom režime katolíckeho prostredia v Rottweili. Na  našom kremnickom festivale koncertovala teda autentická cirkevná hudobníčka, zaradená do aktuálneho cirkevného diania v Rottweili a čiastočne v Lipsku. Tam totiž ukončila univerzitné štúdiá a teraz prednáša niektoré hudobné disciplíny a popri spomínaných profesionálnych aktivitách sa pripravuje na organovú súťaž v Bostone (USA).
 
 
 
Lisin terajší kremnický koncert vyznel v intenciách doteraz uvedeného, hrala profesionálka, náročné interpretácie Francka a Widora, organistka hrala s nadhľadom, starostlivo registrujúc a sledujúc akustickú odozvu organu v kostole sv. Kataríny. Lisa Hummel je jednou z tých organistiek, ktoré sledujeme už od vysokoškolských štúdií až po jej terajšie profesionálne zaradenie. Sledovať ju budeme aj naďalej, ako prebehne súťaž v Bostone, aké bude mať ďalšie koncertné aktivity a ako si bude rozširovať repertoár. V každom prípade jej terajšie festivalové vystúpenie bolo prezentáciou a ilustráciou u nás nie veľmi poznaného obrazu skutočného cirkevného hudobníka, pôsobiaceho vo veľkom a aktívnom katolíckom centre v Nemecku.     

14. 07. 2022: Pred koncertom nemeckej organistky Lisy Hummel

Už len letmý pohľad na doterajšie festivalové podujatia dáva tušiť, že Kremnický hradný organ svojou náročnou programovou štruktúrou a zostavou umelcov tvorí kompaktný celok, ktorý je na míle vzdialený miestnym či lokálnym podujatiam. Určite nielen organoví odborníci uznajú, že festivalové programy sú pre interpretov tak náročné, že väčšina z doteraz realizovaných programov množstvu organistov jednoducho nie je prístupná. Nagyov monumentálny program (Reubke-Franck) je prístupný len pre najskúsenejších a najschopnejších, Cardelliho zostava s virtuóznou B-A-C-H je prístupná len špičke technicky zdatných organistov. Je pýchou festivalu, že najhodnotnejšie interpretácie sú tvorené zväčša organistami mladšej generácie, nevraviac o veku Francesca Cardelliho. Preto aj autorov festivalu teší, že nasledujúci hosť, nemecká organistka Mag. Lisa Hummel patrí k mladej generácii interpretov. Absolvovala organové štúdiá vo Freiburgu a v Lipsku, a to nie len organové, ale aj dirigentské. Dnes pôsobí ako kantorka v Rottweili a s veľkou dávkou zadosťučinenia spomenieme, že jej ambicióznosť a precíznosť dostávajú šancu k uplatneniu aj naďalej, Lisa Hummel sa v septembri zúčastní výborne obsadenej súťaže v Bostone. Je pre nás ozajstným zadosťučinením, že už počas vysokoškolských štúdií sme zachytili umelca, ktorý si systematicky a cieľavedome buduje svoju budúcnosť, obzvlásť keď umelecká kariéra je tak náročná a súčasne krehká.
 
 
Lisa Hummel bude hrať 3. chorál C. Francka, Sinfoniu J. S. Bacha a napokon veľkú Symfóniu č.6 Ch.-M. Widora. Pricestuje z Nemecka autom, registrovať jej bude Christian Gross. Jej koncert považujeme za mimoriadne kvalitný príspevok do mozaiky tohoročného festivalu.    

11. 07. 2022: Francesco Cardelli - prekvapenie tohto festivalového ročníka

Sú javy,  ktoré ani po dlhoročných skúsenostiach autorov festivalu sa nedajú predpokladať. Dlhodobá zdravotná indispozícia nedovolila hrať koncert Daniele Mecchiovi, jeho miesto zaujal preto Francesco Cardelli, z triedy prominentného profesora Pier Damiano Perettiho na viedenskej Hudobnej univerzite. Francesco v piatok pricestoval, oboznámil sa s nástrojom, pripravil si registrácie a v sobotu večer hral. Tak ako nevieme predpokladať niektoré situácie, nevieme tiež s akými umeleckými prekvapeniami sa môžeme stretnúť. Francesco Cardelli bol takým prekvapením, aké sme za dlhú dobu festivalu Kremnický hradný organ nepoznali. Predstavil nám svoju jedinečnú technickú disponovať, prstovú a pedálovú zručnosť, ktorú by mu mohol závidieť ktorýkoľvek organista doktorandského koncertu, pričom Francesco práve ukončil prvý ročník univerzitného štúdia. V Taliansku študoval na hudobnom gymnáziu, podobne zameranom ako je to v Maďarsku, hlavný predmet mal hru na klavír. Zrejme mal profesora, ktorý dbal na technickú virtuozitu a získal tak zručnosti, ktoré sú mu nateraz a hlavne do budúcnosti vstupenkou k najvirtuóznejším dielam. Technické danosti si Francesco preniesol do štúdia hry na organ, keď pred rokom prišiel ku profesorovi Perettimu. Iste, pred sebou má ešte veľa práce, v cizelovaní poznania štýlovosti, špecifického registrovania i všeobecného rozhľadu nad interpretovanými dielami, ale hrať v jeho veku Lisztovo B-A-C-H vo virtuóznej transkripcii J.Guillou je naozaj mimoriadnosť.  Keď má v repertoári takýto virtuózny opus, potom hrať akéhokoľvek Bacha, Vierna, Duruflé či iných organových špecialistov je pre neho hračka. Konzultovali sme s ním jeho názory na interpretácie, do Bacha chce priniesť popri klasickom štýle niečo nové, tu v Kremnici to boli nové registrové kombinácie, nové farebnosti. Mnohé z toho sa musí utriasť, zrejme čas ukáže, ktoré jeho novoty sú životaschopné a pri ktorých prenechá miesto radšej interpretačným stereotypom, zaužívaným štýlovým postupom. Predpokladáme, že Francesco Cardelli má pred sebou skvelú budúcnosť umelca, ak nadviaže na osobnostné pozitíva, ochotu v spolupráci, ambicióznosť a skromnosť, ak si nechá poradiť od skúsených profesorov, tak potom tu budeme mať nového, vynikajúceho organistu na excelentnej pozícii. Takých sme tu už mali, napríklad Vincent Dubois, tu v Kremnici hral ako študent, dnes je organistom v Notre Dame alebo rovnako Ernst Wally, u nás viackrát ako študent, dnes  je organistom vo viedenskom Stephansdome. Francesco Cardelli hral pri svojom kremnickom debute pôsobivý program, okrem Bachovej Toccaty a fúgy d mol a Lisztovom B-A-C-H autorov francúzskej proveniencie. A ako prídavok Allegro z Widorovej 6. symfónie, to len tak mimochodom, akoby hral nejaké malé prelúdium.
 
 
 
Naznačili sme, že s Francescom treba do budúcnosti počítať, treba ho sledovať, pozorovať kde hrá, čo hrá, aké súťaže absolvuje a ak všetko pôjde dobre, tak ako teraz predpokladáme, v Kremnici sa s ním môžeme opätovne stretnúť. Stačí len dohodnúť program a čas, aby sa nadviazalo na sobotňajšie veľké prekvapenie.      © 1997-2023 Ars Consulting Bratislava