Úvodná stránka / Main page
2024
Aktuality

23. 06. 2017: Týždeň pred začiatkom

Centrum Kremnice dostáva definitívne ozajstný festivalový šat, výrazné pútače a informácie o umelcoch približujú nadchádzajúci organový festival. Pracovníci Mestského kultúrneho strediska nainštalovali najpôsobivejší pútač na Mestskú bránu, aj v horúcom letnom dni upevňovali najprv farebnú dekoráciu a následne informačný banner. V estetickom ponímaní charakterizuje výzdoba Mestskej  brány istú konzervatívnosť festivalu, adekvátnu so zameraním podujata na vážnu, organovú hudbu.
 
 
 
 
Praktické informácie
 
Sedem dní pred otvorením festivalu je projekt excelentnej organovej hudby pripravený a je akiste užitočné pripomenúť si praktické informácie. Festivalové podujatia sa konajú v Kostole sv. Kataríny na Mestskom hrade v sobotu o 19. hodine. Hradný komplex sa otvára pre festivalových návštevníkov o 18.30., hlavný vchod ako aj Severná brána. Odporúčame príchod Severnou bránou, tak ako je to popísané v kapitole Prístup na hrad, je to omnoho pohodlnejší príchod na hrad než hlavný vchod s množstvom schodov. Návštevníci, ktorí budú prichádzať autom, môžu zaparkovať pri Severnej bráne, je to bezbariérový prístup priamo až do kostola. Pri odbočke do centra mesta je síce dopravné značenie informujúce o obchádzke z dôvodu rekonštrukcie cesty do Kremnických Baní, no vjazd do Továrenskej ulice, vedúcej priamo na hrad je však len niekoľko málo metrov od dopravného značenia a nesúvisí s opravou cesty. Festivalové podujatia trvajú obvykle 75 až 90 minút, podľa programovej zostavy, festivalové programy sú tiež uvedené v  kapitole Program a k dispozícii bude aj festivalový bulletin. Mnohí návštevníci si už zakúpili vstupenky prostredníctvom internetu, majú záruku rezervácie miest v prednej časti kostola s najlepšou akustikou. Otvárací koncert sa koná už 1. júla a veľa záujemcov si zakúpilo vstupenky práve na tento prvojúlový termín.
 
Naša e-mailová adresa organ@kremnickyhradnyorgan.sk je nepretržite k dispozícii a autori festivalu sú pripravení odpovedať na prípadné otázky.

13. 06. 2017: Tri týždne pred začiatkom ( Kremnica - Lipsko )

Ako sme už vo viacerých textoch uviedli, ostinátnym zameraním tohoročného festivalu bude prezentácia transkripcií, teda diel, ktoré boli majstrovsky prepísané väčšinou z pôvodne orchestrálneho obsadenia pre organ. O náročnosti interpretácií týchto diel sme už písali a k problematike sa určite ešte vrátime. Teraz by  sme chceli len spomenúť, že projekt zameraný na interpretácie transkripcií je naozaj jedinečný. Iné podobné sme nepoznali, keď tak len jednotlivé interpretácie. Podľa posledných informácií, ktoré sme získali jediný festival takto zameraný sa koná v Lipsku, v slávnej koncertnej sále Gewandhaus. Náš kremnický projekt je charakterizovaný ako exkurzia do „Sveta organovej transkripcie“, ten lipský ako „Umenie transkripcie – majstrovské dielo v majstrovských rukách“. Oba sú teda tematicky totožné a môže nás tešiť, že ako symbolického partnera máme práve lipský Gewandhaus. My v Kremnici už teraz veľmi očakávame Wagnerovu transkripciu Tristana a Isoldy, na porovnanie dokonca dva razy, Lisztove Les préludes či Griegov Peer Gynt. Sú to skvelé diela a návštevníkov určite zaujmú. Kremnický organový festival vždy veľmi opatrne pristupoval k transkripciám, no nevyhýbal sa im. Hrali sme Dance Macabre Saint-Saensa, Musorgského Obrázky z výstavy, ale aj Hapkove a Svobodove ukážky z filmovej a šansónovej tvorby. Ozdobou bolo určite aj beatlesovské Because, ktoré znelo úspešne u nás pomerne nedávno. Interpretácie transkripcií majú v našom festivale svoje miesto, sú obľúbené, obohacujú klasickú organovú literatúru, sú jednoznačne novou krvou v programových zostavách. Už sú to len necelé tri týždne, keď v hradnom kostole sv. Kataríny naplno zaznejú.

03. 06. 2017: Mesiac pred začiatkom

Nemôžeme nespomenúť, že máme vždy radosť, keď slovenský organista, obzvlášť mladej generácie, dosiahne úspech v zahraničí, v súťažnej, koncertnej či študijnej sfére, tobôž keď ide o umelca, ktorý je aj našim festivalovým organistom. Organista Pavol Valášek, teraz už bakalár organovej hry na Hudobnej fakulte VŠMU absolvoval úspešný konkurz na Vysokej hudobnej škole v Kolíne nad Rýnom.
 
 
Tam si bude dokončovať vysokoškolské štúdiá, v prostredí nesmiernych nárokov excelentných profesorov, v prostredí obrovskej konkurencie a vynikajúcich organov. Dnes má organový adept nejednu vysokú školu na  výber, Mníchov, Stuttgart, Kolín, Hamburg, Lübeck,  všetky nemožno vymenovať, každá z nich je renomovaná, treba len snahu, talent, usilovnosť a trochu šťastia, aby sa dostal na jednu z elitných organových škôl. Pavlovi Valáškovi sa to podarilo a o to viac sme potešení, že v Kremnici bude hrať druhý festivalový koncert. S Valáškom sa výborne spolupracuje, má obrovský repertoár, s autormi festivalu ústretovo komunikuje, spolu dotvárame všetky detaily, koniec-koncov aj preto, aby sme prostredníctvom nášho medzinárodného festivalu otvorili mladému umelcovi dvere do sveta. Naposledy sme sa s P. Valáškom stretli pred niekoľkými dňami v Bratislave, riešili sme definitívnu programovú zostavu, požiadavky na registrátorov a aj celkom prozaické detaily, kedy a ako pricestuje do Kremnice, kde bude bývať či kedy bude môcť skúšať. O týchto detailoch píšeme hlavne preto, že Valášek bude hrať veľký program, program otvorí Reubkeho 94. Psalmom, nasledovať bude Suita, opus 5 M. Duruflé a gradácia bude v transkripcii symfonickej básne Les préludes Franza Liszta. Je to obsahovo a interpretačne náročný program, akí nechcú hrávať ani renomovaní organisti, pretože vyžaduje množstvo registračných postupov a skutočnej virtuóznej brilancie. Slovenský organista Pavol Valášek sa na takúto programovú zostavu podujal, a aj preto jeho festivalový debut zaraďujeme medzi vystúpenia veľmi očakávané.

17. 05. 2017: 45 dní pred začiatkom

V týchto dňoch prebiehajú posledné prípravné práce pred festivalovou premiérou. Vo výrobe sú veľké informačné pútače, ktoré budú v centre mesta informovať o termínoch a menách jednotlivých umelcov. Následne budú inštalované na svoje určené miesta, na mestskú bránu Barbakan a hradby pri autobusovej stanici.
 
 
 
 
Viacerí z festivalových návštevníkov zistili, že je výhodné si vopred objednať vstupenky, mnohí už objednané dostali na svoje e-mailové adresy.
 
Tak isto Penzión Veža je pripravený uchýliť vždy počas troch nocí festivalových organistov.
 
 
 
Hoci tohto roku budú hrať v Kremnici európski organisti, Prof. Hans-Ola Ericsson má dvojité pôsobisko, vo Švédsku a v Kanade. Práve jeho cestovný plán je najkomplikovanejší, častokrát má európske turné, tesne pred festivalom turné po Japonsku. Napriek tomu, že Prof. Ericsson je svetobežník a do Kremnice príde z Kasselu, pripraviť jeho cestu nebolo jednoduché. Pocestuje ICE vlakom z kasselkého predmestia na letisko vo Frankfurte nad Mohanom a odtiaľ linkou Lufthansy poletí do Viedne. Ďalšie etapy sú plánované autobusom, do Bratislavy a Žiaru nad Hronom. Odtiaľ už do Kremnice autom taxi. Profesor Ericsson je jednou z najvýraznejších osobností organového umenia súčasnosti. Bol a je v kontakte s najvýznamnejším tvorcami organovej hudby, učí v Montreale, medzi inými aj našu Máriu Budáčovú, vedie majstrovské kurzy, koncertuje, komponuje. Jeho koncert pripravujeme dva roky a bude ozdobou celého 20-ročného festivalového profilu.  

18. 03. 2017: 2 percentá

Je pravda, že bez finančného zabezpečenia žiadny umelecký projekt nedokáže dlho jestvovať, napriek všetkej skromnosti a obozretnosti. Zrejme bude ešte dlho platiť, že tvorcovia festivalu musia byť z jednej polovice umelecky dobre cítiaci hudobní manažéri, no a z tej druhej takí organizátori, aby vedeli nájsť podobne umelecky cítiacich priaznivcov, či firmy, ktorých vedenie podporí také projekty, akým je aj náš Kremnický hradný organ. Nadovšetko ale platí, aby tvorcovia festivalu pripravovali festival tak, aby ho publikum a sponzori považovali svoj, aby v spleti programov a interpretov si našli podujatie sebe najpôsobivejšie a aby podľa svojich možností prispeli na realizáciu kremnického organového festivalu. Festival Kremnický hradný organ je na umeleckej scéne už 20 rokov, každoročne sa snaží prinášať nové organové tváre, programové zostavy a novinky, ktoré sú obohatením festivalového návštevníka. Veríme, že táto naša snaha o živú umeleckú komunikáciu je úprimným impulzom, aby sa tí naši priaznivci, ktorí na to majú možnosti zamysleli, že poukázať 2 % z poukázanej dane festivalu Kremnický hradný organ stojí za to. Radi Vás v Kremnici privítame a vopred ďakujeme.
 

17. 03. 2017: Novinka: dramaturgicko-umelecké úvody

Stalo sa už našou festivalovou tradíciu, predpokladáme vítanou, že každý koncert predstavujeme krátkym vstupom so životopisnými alebo programovými zaujímavosťami. Festivaloví organisti prichádzajú väčšinou zo zahraničia s bohatými umeleckými skúsenosťami a hrávajú diela interpretačne mimoriadne náročné, znamenajúce to najlepšie z organovej literatúry. Postupom času sa začína ukazovať, že je veľmi ťažké len niekoľkými vetami priblížiť umelecký profil organistu, jeho program, nevraviac spomenúť špecifiká kremnického organu.

Pre tento festivalový ročník sme  preto pripravili dva dramaturgicko-umelecké festivalové úvody, kde bude priestor priblížiť záujemcom detaily festivalových podujatí. Prvý sa uskutoční 8. júla o 18.40 hod. v kostole sv. Kataríny a bude venovaný prvej polovici festivalu. Druhej polovici festivalu sa bude venovať druhý vstup 29. júla v rovnakom čase. Oba potrvajú približne 15 minút a festivalových návštevníkov uvedú do detailov kremnického festivalu, rovnako ako je to zvyklosťou na veľkých medzinárodných festivaloch a operných domoch. Vzhľadom na to, že hradný areál je pre festivalových návštevníkov otvorený vždy od 18.30 hodiny, záujemcovia o našu novinku budú mať dostatočný čas na pohodlný príchod do kostola sv. Kataríny a rovnako bude časový priestor, aby festivalové koncerty sa začali o 19.00 hodine.   

29. 01. 2017: Najnovšia správa: hrať bude Prof. Hans-Ola Ericsson

Účasť na tohoročnom festivale potvrdil Prof. Hans-Ola Ericsson, švédsky organista, jeden z najvýznamnejších interpretov súčasnosti. Jeho umelecký profil najlepšie predstavia stovky internetových stránok a hudobných nahrávok. Vystúpenie tohto umelca sme pripravovali 2 roky a momentálne pripravujeme programovú zostavu. Koncert sa uskutoční 5. augusta, umelec pricestuje do Kremnice z nemeckého Kasselu.

28. 01. 2017: Mgr. István Nagy pripravuje majstrovský program

Magister István Nagy, náš mimoriadne úspešný cirkevný organista pripravuje pre tohoročný festival majstrovský program. Lisztovo Ad nos a Wagnerova transkripcia z Tristana a Isoldy patria k náročným interpretačným opusom, ich predel bude tvoriť obľúbená Gotická suita Léona Boëlmanna. Umeleckú závažnosť tohto festivalového programu podčiarkujú aj spoločné konzultácie, ktoré sme mali s Mgr. Nagyom. Nevraveli sme len o najmenších detailoch pripravovaných interpretácii, výraze, registrovaní, tempách a agogike, ale zamýšľali sme sa aj ako budú také veľké opusy znieť na kremnickom organe, ako do hry vstúpi chýrna akustika kremnického kostola sv. Kataríny a ako nápomocná bude dispozícia kremnického organu. S Mgr. Nagyom sa programy pripravujú vždy s citom pre podrobnosti, starostlivo, žiadna súčasť festivalovej umeleckej prezentácie nezostáva opomenutá. Zrejme preto má István Nagy v Kremnici vždy úspech, jeho koncerty vyvolávajú pozitívne ohlasy a  publikum veľmi spontánne reaguje na jeho umenie. K detailom festivalového koncertu patria aj prídavky, nenechávame ich na improvizáciu, citlivo ich vyberáme, aby boli vďakou za poslucháčsku spolutvorbu interpretácii, aby obohatili programovú schému a aby zavŕšili sled interpretácií. O presných detailoch písať nemôžeme, neboli by prekvapením. Program Mgr. Istvána Nagya bude naozaj náročný, kiežby aj iní naši cirkevní organisti sa prezentovali podobnými artefaktami a predstavovali svoje majstrovstvo.
 
,
 
István Nagy cieľavedome a so zanietením pripravuje svoj festivalový koncert, túto skutočnosť nemôžeme a nechceme obísť. Chceme ale dodať, že jeho festivalovú prezentáciu považujeme za jednu z ťažiskových a závažných, na ktoré chceme už teraz v predstihu upozorniť.
 © 1997-2024 Ars Consulting Bratislava