Úvodná stránka / Main page
2024
Aktuality

08. 07. 2017: Aktuálne počasie v Kremnici

 
                                 
 
Aj keď podobné horúce počasie aké panuje na Slovensku teraz sme už v Kremnici zažili, napríklad keď mala pricestovať maďarská organistka Monika Kecskés prestali premávať vlaky z dôvodu deformácie koľajníc, napriek tomu chceme našich návštevníkov ubezpečiť, že aj pri týchto vysokých teplotách vzduchu bude o nich postarané a v prípade nevoľnosti bude pre nich pripravená chladená voda, prípadne minerálka. Na druhej strane chceme našich návštevníkov požiadať, aby si na cestu na hrad vyhradili dostatočný čas. Bolo by naozaj škoda počúvať klenot organovej hudby, úvodnú Reubkeho Sonatu na 94. žalm v nevoľnosti. O 18.40 budeme mať asi 15 minútový úvod k dramaturgii a nomináciám a o 19.00 začneme veľkou sonátou, ktorá trvá cca 25 minút.Celý koncert potrvá ako zvyčajne probližne hodinu a štvrť.

04. 07. 2017: Novinka / P. Valášek

Pre záujemcov o  hlbší pohľad do tvorby festivalu, tohoročnej štruktúry skladieb so zameraním na transkripcie ( „Svet organovej transkripcie“ ), ale aj na nomináciu organistov sme pripravili krátky dramaturgicko-umelecký úvod. Zameraný bude predovšetkým na prvú polovicu festivalu a záujemcom budú autori festivalu odpovedať aj na prípadné otázky. Uskutoční sa pred koncertom v sobotu o 18.40 v Kostole sv. Kataríny.

Organista Pavol Valášek bude v sobotu interpretovať poslucháčsky vďačný a mimoriadne pôsobivý program, plne využívajúci zvukové možnosti kremnického organu. Bude to zriedkavo vedľa seba stojace zoskupenie troch výrazovo-technicky náročných diel – Reubke: 94.Psalm, Duruflé: Suita op.5, Liszt: Les préludes.. Umelec pricestuje do Kremnice vo štvrtok a asistovať mu budú dvaja registrátori. Pavol Valášek patrí k najvýraznejším talentom nášho organového umenia, od septembra bude pokračovať vo svojich štúdiách v nemeckom Saarbrűckene.

02. 07. 2017: Sympatickí umelci – sympatické výkony ( J. Bulla – I. Nagy )

Otvárací koncert nášho festivalu mal podtitul Predstavujeme slovenských organistov. Hlavne preto, že dnes už vieme ponúknuť výborne pripravených organistov so štandardným svetovým repertoárom. Ján Bulla hral nemeckú tvorbu a predovšetkým jeho Mendelssohnova sonáta znela nesmierne kultivovane. K Bachovej fuge nepristupoval pasívne, napriek množstvu príkladov v registrácii hľadal svoje riešenia, plné farebných kontrastov a invencie. Mendelssohnovu sonátu nechal naopak znieť tradične, v bežnej dynamike a tempách a nesporne prekvapil, ak máme na mysli jeho sonátu a prídavok. István Nagy stále rastie, od jednej koncertnej sezóny k nasledujúcej, študuje nové diela, koncertuje, overuje si pôsobivosť svojich interpretácii. Nagy je organista, ktorý svoj franckovský program dobre naregistroval, naviac ale publiku pribalil drobné, ale počuteľné tempové zmeny, ktoré interpretácie nesporne oživili. Toto všetko s takou pôsobivosťou, že publikum naozaj s pozornosťou, sústredene, bez rušivých zvukov sledovalo jeho hru. Toto je devíza, ktorou nedisponuje každý interpret a ten, ktorý ňou disponuje musí ňou narábať veľmi opatrne. Nateraz, ako doposiaľ vždy Nagy zaujal, stal sa z neho dobrý umelec, hodný skutočnej pozornosti. Sympatickí organisti otváracieho koncertu prekvapili aj prídavkami: István Nagy hral beatlesovské Because a Bulla prekvapil vtipnou a dobrou interpretáciou transkripcie Radeczkého Marchu.
 

 
Otvárací koncert festivalu sa teda vydaril, koniec-koncov tak ako sme to od sympatických umelcov očakávali. S Bullom sa budeme stretávať aj naďalej ako registrátorom všetkým zahraničným organistom, Nagy bude hrať koncom júla svoj recitál, ktorý je už dnes prísľubom skvelého organového umenia.  

28. 06. 2017: Predpremiéra

Radi informujeme, zaznamenávame, ale aj chválime, keď sa naši organisti s mimoriadnou húževnatosťou a zanietením pripravujú na festivalové vystúpenie, keď nám chcú dokázať, že ich nominácia hrať otvárací koncert festivalu je oprávnená.
 
 
Magistri Ján Bulla a István Nagy hrali pred pár dňami svoj festivalový program v neďalekej Sielnici, v pekne opravenom chráme. Informáciu o tom sme dostali od seminaristu Matúša z Badína, ktorý obom organistom aj registroval. Aj keď koncert v Sielnici je tak pomimo kremnického festivalu, ostáva faktom, že obaja organisti tvoria neobyčajne tvorivé podhubie nášho organového umenia, keď svojimi ambíciami môžu byť príkladom iným. O ich kremnickom koncerte budeme samozrejme referovať, ale už dnes môžeme vysloviť názor, že Ján Bulla je cenným členom nášho týmu, ktorý registruje a aj radí našim i zahraničným festivalovým organistom. István  Nagy je  skvelým cirkevným organistom, s výborným repertoárom a koncertnými aktivitami v zahraničí. Kiež by sme mali aj v iných mestách veľkosti Kolárova, kde pôsobí,  organistov jeho formátu. Obaja umelci budú v Kremnici od štvrtka, dokončia si svoje interpretačné predlohy a navzájom si budú aj registrovať.  

26. 06. 2017: Záštita prezidenta Slovenskej republiky

Dekrétom zo dňa 13. júna 2017 prevzal záštitu nad 21. ročníkom festivalu Kremnický hradný organ 2017 prezident Slovenskej republiky J.E. pán Andrej Kiska.
 

23. 06. 2017: Týždeň pred začiatkom

Centrum Kremnice dostáva definitívne ozajstný festivalový šat, výrazné pútače a informácie o umelcoch približujú nadchádzajúci organový festival. Pracovníci Mestského kultúrneho strediska nainštalovali najpôsobivejší pútač na Mestskú bránu, aj v horúcom letnom dni upevňovali najprv farebnú dekoráciu a následne informačný banner. V estetickom ponímaní charakterizuje výzdoba Mestskej  brány istú konzervatívnosť festivalu, adekvátnu so zameraním podujata na vážnu, organovú hudbu.
 
 
 
 
Praktické informácie
 
Sedem dní pred otvorením festivalu je projekt excelentnej organovej hudby pripravený a je akiste užitočné pripomenúť si praktické informácie. Festivalové podujatia sa konajú v Kostole sv. Kataríny na Mestskom hrade v sobotu o 19. hodine. Hradný komplex sa otvára pre festivalových návštevníkov o 18.30., hlavný vchod ako aj Severná brána. Odporúčame príchod Severnou bránou, tak ako je to popísané v kapitole Prístup na hrad, je to omnoho pohodlnejší príchod na hrad než hlavný vchod s množstvom schodov. Návštevníci, ktorí budú prichádzať autom, môžu zaparkovať pri Severnej bráne, je to bezbariérový prístup priamo až do kostola. Pri odbočke do centra mesta je síce dopravné značenie informujúce o obchádzke z dôvodu rekonštrukcie cesty do Kremnických Baní, no vjazd do Továrenskej ulice, vedúcej priamo na hrad je však len niekoľko málo metrov od dopravného značenia a nesúvisí s opravou cesty. Festivalové podujatia trvajú obvykle 75 až 90 minút, podľa programovej zostavy, festivalové programy sú tiež uvedené v  kapitole Program a k dispozícii bude aj festivalový bulletin. Mnohí návštevníci si už zakúpili vstupenky prostredníctvom internetu, majú záruku rezervácie miest v prednej časti kostola s najlepšou akustikou. Otvárací koncert sa koná už 1. júla a veľa záujemcov si zakúpilo vstupenky práve na tento prvojúlový termín.
 
Naša e-mailová adresa organ@kremnickyhradnyorgan.sk je nepretržite k dispozícii a autori festivalu sú pripravení odpovedať na prípadné otázky.

13. 06. 2017: Tri týždne pred začiatkom ( Kremnica - Lipsko )

Ako sme už vo viacerých textoch uviedli, ostinátnym zameraním tohoročného festivalu bude prezentácia transkripcií, teda diel, ktoré boli majstrovsky prepísané väčšinou z pôvodne orchestrálneho obsadenia pre organ. O náročnosti interpretácií týchto diel sme už písali a k problematike sa určite ešte vrátime. Teraz by  sme chceli len spomenúť, že projekt zameraný na interpretácie transkripcií je naozaj jedinečný. Iné podobné sme nepoznali, keď tak len jednotlivé interpretácie. Podľa posledných informácií, ktoré sme získali jediný festival takto zameraný sa koná v Lipsku, v slávnej koncertnej sále Gewandhaus. Náš kremnický projekt je charakterizovaný ako exkurzia do „Sveta organovej transkripcie“, ten lipský ako „Umenie transkripcie – majstrovské dielo v majstrovských rukách“. Oba sú teda tematicky totožné a môže nás tešiť, že ako symbolického partnera máme práve lipský Gewandhaus. My v Kremnici už teraz veľmi očakávame Wagnerovu transkripciu Tristana a Isoldy, na porovnanie dokonca dva razy, Lisztove Les préludes či Griegov Peer Gynt. Sú to skvelé diela a návštevníkov určite zaujmú. Kremnický organový festival vždy veľmi opatrne pristupoval k transkripciám, no nevyhýbal sa im. Hrali sme Dance Macabre Saint-Saensa, Musorgského Obrázky z výstavy, ale aj Hapkove a Svobodove ukážky z filmovej a šansónovej tvorby. Ozdobou bolo určite aj beatlesovské Because, ktoré znelo úspešne u nás pomerne nedávno. Interpretácie transkripcií majú v našom festivale svoje miesto, sú obľúbené, obohacujú klasickú organovú literatúru, sú jednoznačne novou krvou v programových zostavách. Už sú to len necelé tri týždne, keď v hradnom kostole sv. Kataríny naplno zaznejú.

03. 06. 2017: Mesiac pred začiatkom

Nemôžeme nespomenúť, že máme vždy radosť, keď slovenský organista, obzvlášť mladej generácie, dosiahne úspech v zahraničí, v súťažnej, koncertnej či študijnej sfére, tobôž keď ide o umelca, ktorý je aj našim festivalovým organistom. Organista Pavol Valášek, teraz už bakalár organovej hry na Hudobnej fakulte VŠMU absolvoval úspešný konkurz na Vysokej hudobnej škole v Kolíne nad Rýnom.
 
 
Tam si bude dokončovať vysokoškolské štúdiá, v prostredí nesmiernych nárokov excelentných profesorov, v prostredí obrovskej konkurencie a vynikajúcich organov. Dnes má organový adept nejednu vysokú školu na  výber, Mníchov, Stuttgart, Kolín, Hamburg, Lübeck,  všetky nemožno vymenovať, každá z nich je renomovaná, treba len snahu, talent, usilovnosť a trochu šťastia, aby sa dostal na jednu z elitných organových škôl. Pavlovi Valáškovi sa to podarilo a o to viac sme potešení, že v Kremnici bude hrať druhý festivalový koncert. S Valáškom sa výborne spolupracuje, má obrovský repertoár, s autormi festivalu ústretovo komunikuje, spolu dotvárame všetky detaily, koniec-koncov aj preto, aby sme prostredníctvom nášho medzinárodného festivalu otvorili mladému umelcovi dvere do sveta. Naposledy sme sa s P. Valáškom stretli pred niekoľkými dňami v Bratislave, riešili sme definitívnu programovú zostavu, požiadavky na registrátorov a aj celkom prozaické detaily, kedy a ako pricestuje do Kremnice, kde bude bývať či kedy bude môcť skúšať. O týchto detailoch píšeme hlavne preto, že Valášek bude hrať veľký program, program otvorí Reubkeho 94. Psalmom, nasledovať bude Suita, opus 5 M. Duruflé a gradácia bude v transkripcii symfonickej básne Les préludes Franza Liszta. Je to obsahovo a interpretačne náročný program, akí nechcú hrávať ani renomovaní organisti, pretože vyžaduje množstvo registračných postupov a skutočnej virtuóznej brilancie. Slovenský organista Pavol Valášek sa na takúto programovú zostavu podujal, a aj preto jeho festivalový debut zaraďujeme medzi vystúpenia veľmi očakávané.
 © 1997-2024 Ars Consulting Bratislava