Úvodná stránka / Main page
2024
Aktuality

10. 07. 2015: Mária Budáčová - náš tohoročný tromf

Nikdy sme neskrývali názor, že Mária Budáčová je náš tohtoročný veľký tromf. Ambiciózna slovenská organistka s pokorou sleduje nesmierne vysoký umelecko-interpretačný štandard, s akým sa možno stretnúť vo svetových organových metropolách, no súčasne cieľavedome hľadá a  buduje si cestu ako sa medzinárodnému levelu priblížiť a možno byť aj jeho súčasťou. Študovala najprv v Bratislave, potom v Prahe a vo Viedni, teraz v Montreali, u profesora najvyššieho organového rangu Hans-Ola Ericssona, švédskeho organistu, ktorý má rovnako medzinárodné vzdelanie, študoval v Stockholme, Freiburgu, neskôr v USA a v Benátkach. Dnes patrí do top elity svetových organistov, ktorí modelujú súčasné organové umenie a svojimi koncertmi na celom svete odovzdávajú poslucháčom posolstvo o svojom majstrovstve. Ak sa Mária Budáčová zverila práve do takýchto rúk očakávame, že to podstatným spôsobom ovplyvní jej umelecký rast a profesné zaradenie. Profesor Ericsson na ňu nekladie len požiadavky štúdia nového repertoáru, ale smeruje ju na súťaže, väčšie či menšie, pretože vie, že len prezentácia pred laickým, no hlavne odborným publikom môže umelca posunúť k väčšiemu majstrovstvu. Budáčová bude hrať veľmi pôsobivý program, okrem štandardného Bacha a transkripcií Lisztovho Orfea a Musorgského symfonickej básne Noc na Lysej hore recitál zavŕši klenotom organovej literatúry Suitou, opus 5 M. Duruflé. Je zaujímavé, akoby naši festivaloví návštevníci vycítili veľký umelecký potenciál práve Budáčovej koncertu, prvé žiadosti o informácie a rezervácie smerovali práve k tomuto koncertu.
 
 
Mária Budáčová už pricestovala do Kremnice, z rodnej Brezničky pri Poltári, už od rána si pripravuje registrácie, asistovať jej budú zrejme až dvaja registrátori.

07. 07. 2015: Dopravné obmedzenie


 
Pri príjazde do Kremnice autom by sme chceli upozorniť na obmedzenie. V úseku od výjazdu  z diaľnice Žiar nad Hronom / východ až po Kremnicu prebiehajú na niekoľkých úsekoch cesty č. I/65 rekonštrukčné práce. Na niektorých je prikázaná znížená rýchlosť, použitá je ale aj prenosná signalizácia. Podľa nášho odhadu treba počítať s časovou rezervou 10-15 minút.
 
 
Prístup na hrad autom alebo peši je podrobne popísaný tu:
 

06. 07. 2015: Naša reflexia I – Robert Kovács

Najprv skratkovito to, čo nás zaujalo najviac a potom ešte niečo navyše: hráčska brilantnosť, vytríbená programová kultivovanosť a suverenita. Takto na nás pôsobil maďarský organista Robert Kovács na úvodnom festivalovom koncerte. V prvej časti programu v pôsobivo motivicky formulovaných a frázovaných Skizzách Roberta Schumanna s vrcholom vo Fuge na B-A-C-H, v druhom bloku z diel M. Regera rovnako vo Fuge E dur a v záverečnej časti v monumentálnej  Chaconne cis mol Franza Schmidta. Práve tie najnáročnejšie opusy – obe fugy - hral s najväčšou ľahkosťou, nadhľadom, vnútorným dynamizmom, akoby hral najľahšiu etudu. A pri tom servíroval publiku virtuozitu hodnú troch koncertov. Takže takto na nás pôsobil Robert Kovács. A teraz čosi navyše, čo nám všetko vysvetľuje: pôsobí ako dómsky organista v rakúskom Eisenstadte, ako komorný hráč a nesmierne žiadaný orchestrálny hráč. Viedenskí filhamonici si ho žiadajú, keď hrajú s najväčšími hviezdami, so slávnym venezuelským dirigentom Gustavom Dudamelom, indickou hviezdnou stálicou Zubinom Mehtom, Kovács s Filharmonikmi hráva nielen vo viedenskom Musikvereine, ale aj v najexkluzívnejšom Festspielhause v Salzburgu, spolu boli na zájazde v Japonsku. Ozajstný profesionál, ktorý nikdy nezaváha, alebo možno len raz, prvý a posledný, pretože s Viedenskými filharmonikmi sa jednoducho zaváhať nepatrí a nesmie. Takýto organista hral otvárací koncert tohoročného festivalu. Netušili sme, že slovo, ktoré sme použili pred pár dňami„ najkompetentnejší“ bude také priliehavé. Latku náročnosti tohoročného festivalu nasadil veľmi vysoko, priniesol umelecky nesmierne hodnotný kredit. A nemôžeme nespomenúť, že naše publikum bolo znovu suverénne, bolo nielen početné, skúsene tlieskalo až po uzavretých skladateľských blokoch, bolo sústredené a vnímavé. Spomenul to aj Robert Kovács po svojej premiére v kremnickom festivalovom Kostole sv. Kataríny, a to má skúsenosti naozaj z najvyberanejších sál s najvyberanejším publikom.
 
 

04. 07. 2015: Organista úvodného koncertu pricestoval

Organista otváracieho koncertu Mag. Robert Kovács v sobotu pricestoval na Slovensko. Tak ako vždy, s hosťujúcim organistom sa stretneme väčšinou v Bratislave alebo na viedenskom letisku, aby sme si vysvetlili všetky detaily, s ktorými sa môže umelec u nás počas umeleckého pobytu stretnúť. S Robertom Kovácsom sme sa stretli neďaleko Bratislavy, pretože ráno priletel z nemeckého Kolína, kde hral včera koncert.
 
 
Po prílete linky pokračoval autom zo Schwechatu cez Bratislavu do Kremnice. Hlavnú registračnú prípravu koncertu si Robert Kovács urobil už pred 5 týždňami, keď osobitne kvôli registrovej príprave pricestoval do Kremnice. Možno aj toto je jeden z dôvodov, prečo má magister Kovács u nás taký vysoký kredit, prezentuje sa precíznou prípravou a má renomé z najvýznamnejších európskych katedrál. Osobitne si ceníme fakt, že ku spolupráci ho pozvali Viedenskí filharmonici, jeden z najslávnejších svetových orchestrov. Magistra Roberta Kovácsa sme s úctou privítali a zaželali mu šťastnú cestu do Kremnice. Myšlienkovo a umeleckým prístupom v nás pretrváva presvedčenie, že patrí k najkompetentnejším, ktorí môžu otvárací koncert kremnického festivalu hrať.

02. 07. 2015: Kremnica v slávnostnom

Kremnica sa oblieka do slávnostného festivalového šatu,  organový festival víta návštevníkov pôsobivými upútavkami. Myslelo sa aj na hostí, ktorí pricestujú autom, nainštalované sú nové navigačné smerovky, takže trafiť ku severnej bráne hradu nemôže byť teraz problém.
 
 
Meteorologické prognózy predpovedajú na záver týždňa zvýšené teploty ovzdušia. Odporúčame preto naplánovať si cestu na hrad tak, aby ste sa nemuseli náhliť. V kostole sv. Kataríny je stabilná, veľmi príjemná teplota vzduchu a samotný pobyt v kostole pôsobí veľmi osviežujúco.
 

Ak by napriek všetkému niektorí návštevníci pociťovali nevoľnosť, službukonajúci personál bude mať pripravený dostatok chladnej pitnej vody.

07. 06. 2015: Premiéra bude už o 4 týždne

Dnes o štyri týždne sa začne náš festival. Devätnásty krát sa budeme stretávať pri organovom umení, s krásnou literatúrou a tak ako doteraz s excelentnými interpretáciami. Prostredie kremnického hradu a samotného kostola sv. Kataríny len umocní umelecké zážitky, ktoré už dávno povyšujeme na umeleckú skúsenosť, hodnotovú hierarchizáciu a prirodzene základné emocionálne obohatenie. Doterajších 18. festivalových ročníkov neraz presvedčilo, že umelecké impulzy dlho doznievajú a vytvárajú spomienky. V Kremnici zaznievajú len diela s historicko-umeleckým kreditom a hrajú skúsení umelci a toto všetko vytvára predpoklady, aby návštevníci naplno vnímali organové umenie, ktoré tohoročný festival prinesie.
 

Festival sa už v podstate začal, maďarský organista Robert Kovács už v kremnickom chráme pripravil svoje interpretácie, rovnako aj mestské pútače avizujú prichádzajúci festival. Samotná premiéra bude v nedeľu 5. júla, ale dovtedy sa tu na týchto stránkach ešte určite stretneme. 

16. 05. 2015: Novinky v máji

Už teraz, necelé dva mesiace pred slávnostným otváracím koncertom prichádzajú žiadosti o rezervácie vstupeniek. Na našu známu e-mailovú adresu  organ@kremnickyhradnyorgan.sk, na júlové i augustové koncerty. Objednávatelia zrejme vedia, že toto je najpohodlnejší a najspoľahlivejší spôsob získania vstupeniek, samozrejme, vyhnúc sa radu priaznivcov a čakateľov o vstupenky tesne pred koncertom.

 

Festival je ako živý organizmus, rastie, dozrieva, aj v týchto dňoch, v máji, prináša denno-denne novinky. Dómsky organista z rakúskeho Eisenstadtu, maďarský organista Robert Kovács plánuje pricestovať do Kremnice už v týchto dňoch, aby si v predstihu pripravil registrovú koncepciu svojho festivalového koncertu. Nielen preto, že jeho júlový kalendár je plný, okrem povinností vo svojej domovskej katedrále má aj koncertné záväzky v zahraničí, ale aj preto, že na júlový koncert pricestuje do Kremnice z koncertov v Nemecku. S pocitom zodpovednosti pristupujú ku svojmu koncertu naši organisti Ján Bulla a István Nagy. Festivalový program odohrajú aj v júni na novom modernom organe neďaleko Banskej Bystrice. Získajú tak nielen novú skúsenosť s novým organom, ale ich pohľad na interpretované diela bude niesť punc nadhľadu a skúsenosti. Poznajúc vynikajúcu programovú štruktúru oboch koncertov a okolnosti pri ich príprave očakávame exkluzívny umelecký prínos všetkých troch organistov.

20. 04. 2015: Každodenná festivalová práca

Hoci hlavné kontúry tohoročného festivalu sú už dávno hotové, orientačne prvé letenky sa rezervovali už v októbri minulého roka, čomu predchádzali niekoľko mesačné konzultácie s jednotlivými interpretmi, festival aj teraz prináša každodenné povinnosti. V marci sa definitívne rezervoval hotel pre organistov, v týchto dňoch sa zabezpečujú grafické návrhy a výroba informačných bannerov pre Kremnicu, pozornosť si vyžadovala aj táto web stránka z dôvodu zmeny softvérovej aplikácie. Potešilo nás, že náš hlavný registrátor Ján Bulla úspešne absolvoval vysokoškolský diplomový koncert, ako aj naše nové alebo obnovované poznania o európskych organoch, z ktorých nám vychádza, že kremnický svätokatarínsky má naozaj niečo do seba. Hlavne jeho zvukové dispozície v spolupôsobení s akustickými danosťami chrámového priestoru. V kremnickom festivalovom kostole je poslucháč  v centre zvukovo-hudobného diania, umelecký tvar, ktorý mu ponúka organista prijíma priamo, nesprostredkovane, necíti, že organ je v istej časti chrámu, ale naopak, zvuk prúdi okolo neho, vníma jednotlivé farebné registre, rytmickú pulzáciu i ozvenu. V tomto je kremnický hradný kostol jedinečný a jedine skúsenosť s inými  chrámovými priestormi presvedčí poslucháča, že je to naozaj tak. Preto sú naše programy zamerané na veľké organové opusy, aby neobyčajný potenciál hradného kostola dostal svoje uplatnenie.

Popri týchto umeleckých i servisných aktivitách, ktoré stoja v pozadí festivalu nám myšlienky ubiehajú do budúceho roka, kedy bude mať festival 20. výročie. Vnímame jeho kontinuitu, vnímame jeho reflexiu v tlači, na internete a hlavne v kultúrnej verejnosti. Vnímame možnosti skutočnej realizácie festivalu,  možnosti darovania 2% podielu z dane, vnímame fakt, že skutočným recipientom všetkého snaženia a skvelých interpretácií bude v Kremnici kultúrny človek, festivalový návštevník, milovník organového umenia.
 © 1997-2024 Ars Consulting Bratislava