Úvodná stránka / Main page
2024
Aktuality

26. 05. 2024: Skvelí slovenskí organisti - KHO 2024

Pavol Valášek                            Mária Budáčová
 
 
   István Nagy
 
Tak toto sú naši traja skvelí slovenskí organisti, jedni z mála našich interpretačne aktívnych organistov, ktorí vkladajú svoju umeleckú pečať štyrom festivalovým koncertom KHO 2024. Mária Budáčová pôsobí v kanadskom Montreale, sólisticky, liturgicky i pedagogicky. Rovnako aj zhodne pôsobiaci Pavol Valášek, jeho pôsobiskom je chrám v bavorskom Oberstdorfe. Tretí István Nagy liturgicky pôsobí v Budapešti v chráme slovenskej pospolitosti, koncertne je ale činný aj v iných budapeštianskych chrámoch, naposledy sme sledovali jeho interpretácie v kostole sv. Ferenca, kde hral na vzácne zachovalom, jedinečne znejúcom organe Rieger. Pravdu povediac, zo všetkých troch máme radosť, že sú tak významne umelecky akceptovaní a prídu do Kremnice predviesť svoje umenie. Naviac treba zdôrazniť, že všetci traja hrajú mimoriadne technicky náročné diela, ktoré predpokladajú perfektnú technickú prípravu organistu. Mária Budáčová bude hrať dve veľké diela komponované v sonátovom cykle, Pavol Valášek bude hrať pôsobivý francúzsky program s virtuóznou fúgou a veľkou symfóniou a István Nagy predstaví monumentálnu suitu Modesta Petroviča Musorgského Obrázky z výstavy. Naši organisti majú pripravené jedinečné programy, ktoré nie sú až tak časté ani vo vyspelých organových krajinách. Hrajú sa aj tam, v Nemecku, Francúzsku, Veľkej Británii či v USA, ale hrajú ich len špičky organového interpretačného umenia. Ak ku nim môžeme priradiť aj našich umelcov, tak je to mimoriadne hodnotné konštatovanie, že v zahraničí máme vynikajúcich reprezentantov nášho interpretačného umenia. Sme radi, že týchto výborných organistov budeme môcť privítať na tohoročnom festivale. 

04. 05. 2024: KHO 2024 - programové zostavy sú pripravené

V týchto dňoch sa definitívne uzavrela programová skladba festivalových koncertov tohoročného festivalu. Naposledy sme diskutovali s Ágostonom Gedaiom a Pavlom Valáškom o dielach, ktoré by najviac vyhovovali dispozícii kremnického nástroja Rieger-Kloss, ale súčasne aby oslovili našich návštevníkov, naše skúsené publikum.
 
Definitívna programová štruktúra je na podstránke Program, tu na tomto mieste ale môžeme spomenúť, že na ploche šiestich festivalových výstupov odznejú skutočne veľké, kmeňové diela organovej literatúry akými sú Reubkeho Sonáta na 94. psalm, Grande Piece Symphonique C. Francka, Widorova Symfónia č.5,  Symfónia č.3 L. Vierna či pôsobivá Suita,  opus 5 M. Duruflé. Transkripčnú časť literatúry budú zastupovať Čajkovského Symfónia Manfred a Musorgského Obrázky z výstavy. Interpretačná náročnosť diel, ich umelecký obsah, význam a miesto v hudobnej literatúre, ktoré prináša šestica festivalových koncertov je výnimočná, máloktorý vyspelý organový festival prináša na podobnej ploche toľko náročných diel, aké budú znieť v Kremnici. Je to vynikajúca vizitka Kremnického hradného organu, ktorá oslovuje najvýznamnejších organistov súčasnosti, ktorí nás kontaktujú, vediac a poznajúc spomínané diela, že kremnický festival je fórom veľkých diel a skvelých organistov.
 
Úžasnou vizitkou je tiež fakt, že štyri festivalové koncerty budú pripravené slovenskými organistami. Naši návštevníci majú jedinečnú príležitosť počuť výnimočné diela a našich troch excelentných organistov, bez nich by takéto programy nemohli vzniknúť.
 
 
Ako perličku spomenieme, že v týchto dňoch sa dokončila oprava všetkých píšťal organu, takže nástroj znie vo výbornej zvukovej kondícii. Vybrať alebo uprednostniť niektorý program je priam nemožné, Valáškov program je extrémne technicky náročný, Nagyov program s Kartinkami výnimočne zvukomalebný a tie ostatné sú také ako sa snažíme 28 rokov festival budovať – koncipovať veľké, akoby filharmonické programy s orchestrálnou zvukovosťou, so skladbami komponovanými pre veľký, tzv. symfonický organ,  interpretované vždy kompletne so všetkými časťami a súvislosťami medzi nimi.
 
Radi Vás privítame, vážení návštevníci, vieme veľmi dobre, že hlavným problémom sú termíny, kedy sa do Kremnice vybrať.

28. 03. 2024: Kremnica

Kremnica je naozaj pekné historické mesto, na známej sociálnej sieti sme našli takúto peknú fotografiu. Aj touto cestou ďakujeme autorom a majiteľom FB účtu za fotografiu, že môžeme tento zaujímavý pohľad ponúknuť našim návštevníkom. Stojí za to si ho podrobne prezrieť, sú tam rozdiely so súčasnou Kremnicou.
 
 
Keď už spomíname Kremnicu tak nám nedá spomenúť, že rezervácie sú v plnom prúde a najväčší záujem je teraz o otvárací koncert Istvána Nagya. Ohlásení sú návštevníci nielen z blízkeho okolia Kremnice, ale aj z Prešova a Košíc.
 
Spomenúť by sme chceli aj kompozíciu Nagyovho programu, v ktorom dominujú skutočne špičkové diela hudobnej literatúry. Organovo autentická je samozrejme Bachova Fúga Es dur a Reubkeho Sonáta. Ide o kmeňové diela organovej literatúry, ktoré predstavujú organ ako skutočne kráľovský nástroj v zmysle zvukovosti, farebnosti a akustického vyznenia podľa chrámových dispozícií. Medzi tieto dve zásadné diela je vložený Koncert d mol benátskeho skladateľa Alessandra Marcella, ktorý z pôvodiny pre hoboj neskôr pre čembalo a organ transkriboval Johann Sebastian Bach. Je to nesmierne priezračné dielo s krásnou melodikou, skrytými nárokmi na virtuozitu, je to výsostne kompaktné koncertantné dielo z barokového obdobia. Navyše István Nagy ho doplnil o moderné interpretačné prvky, ktoré toto dielo obohacujú o vyspelé hráčsko-technické schopnosti, ako aj o zvukové možnosti súčasných organov. Pôvodná koncepcia programu bola teda v tvare Bach-Marcello/Bach-Reubke, lenže po viacerých úvahách sme na úvod zaradili Lacrimosu W.A.Mozarta. Z dvoch hlavných dôvodov: dielo má neskutočne silnú emocionálnu výpoveď a vplýva na sústredenosť poslucháčov. A to práve Nagyov program potreboval, k trojici spomenutých diel sme predradili Lacrimosu, ktorá určite zapôsobí na sústredenosť a vzhľadom na to, že je to fragment slávneho Requiem, vytvorí príležitosť spomienky na blízkych, tak ako to programovo predpokladal Mozart vo svojom poslednom diele.

04. 03. 2024: Nominácie

Postupom času, ako sa tohoročný festival blíži prichádzajú otázky o nomináciách organistov. Predovšetkým chceme zdôrazniť, že dominantným prvkom výberu organistov bol cieľ predstaviť slovenských organistov. Festival Kremnický hradný organ si mohol dovoliť taký luxus, že všetci traja organisti sú nielen cirkevnými hráčmi, ale aj skvelými sólistami a hrať budú špičkové diela organovej literatúry. Nie je až také samozrejmé, očakávať od chrámových organistov náročné sólistické výkony, väčšina z nich sa zaoberá bohoslužobnými aktivitami, zbormajstrovstvom a pedagogikou, sólistickou činnosťou, a to pre nás vždy pozoruhodnou, sa zaoberá menšia časť cirkevných organistov. Festival Kremnický hradný organ neočakáva od svojich organistov aby robili interpretačné kurzy, súťaže a iné nekoncertné činnosti, autori Kremnického hradného organu očakávajú od svojich organistov aby svojimi jedinečnými výkonmi oslovili publikum, aby priniesli umenie, ktoré obohatí publikum. Všetci traja slovenskí organisti Kremnického hradného organu 2024 sú skvelými umelcami, s ambíciami svoje majstrovstvo zveľaďovať a odovzdávať publiku. Mária Budáčová, Pavol Valášek a István Nagy sú zrejme momentálne najlepšími slovenskými  organovými interpretmi a určite budú ozdobou festivalu. Fakt, že budú hrať Obrázky z výstavy, Widorovu 5. symfóniu, Reubkeho Sonátu či Grande Piece Symphonique znamená výsostne to, že sú to aktívni sólisti, vo výbornej hráčskej kondícii s primeranými koncertnými skúsenosťami. Je nám cťou, že Kremnický hradný organ môže predstaviť v jednom ročníku všetkých troch s ukážkovými programami.
 
Aj dvaja zahraniční organisti, Raimondo Mazzon a Ágoston Gedai sú špičkoví umelci a opakovane sú pozvaní práve preto, že pri svojich kremnických debutoch pôsobivo oslovili naše festivalové publikum. Trojica našich organistov a dvojica zahraničných sú mimoriadne silným kalibrom a už teraz vieme, že na základe kremnických úspechov ich pozvú aj iní organizátori koncertov. Dialo sa tak aj v minulosti, samotní organisti nám o tom referovali. Nominácia na Kremnický hradný organ 2024, zhrňujúc všetkých piatich organistov je mimoriadne vyrovnaná, umelecky kultivovaná, programovo odlišná, ale napriek tomu interpretačne rovnako náročná. Na záver len pripomenieme, že  prípadné otázky ohľadne umelcov alebo ich programov radi zodpovieme prostredníctvom e-mailového kontaktu.    

27. 01. 2024: List festivalového návštevníka zo dňa 27.1.2024

 " Dobrý deň,
 
   rád by som sa podelil o pocity pri zverejnení kompletného programu tohtoročného festivalu. Navštevujem festival od roku 2011 pravidelne každý rok minimálne aspoň jeden koncert. Zakaždým som sa prakticky hneď rozhodol pre môj top program. Tento rok ste ma zaskočili (samozrejme príjemne), lebo nemám potuchy, ktorý by som si vybral ako ten naj, či už podľa diel alebo interpretov. Teší ma hojné zastúpenie slovenských organistov, ktorí sa určite nestratia v medzinárodnej konkurencii a je skvelé, že dostávajú od Vás šancu preukázať svoj nesporný talent a tvrdú pracovitosť. Program je dramaturgicky tak vyvážený u každého interpreta, že zrejme bude jedno, ku ktorému sa napokon prikloním. Pre mňa osobne sú najžiadanejšie a najobľúbenejšie dva prúdy organovej tvorby, a to nemecký romantizmus a francúzska symfonika. A v posledných rokoch aj vďaka Vášmu festivalu som si nesmierne obľúbil organové interpretácie veľkých orchestrálnych diel. V programe teda nájdem všetko,  čo preferujem, už mi len ostáva sa k dačomu prikloniť... Racionálny výber nemám, bude pravdepodobne rozhodovať bezprostredný pocit. Toľko z mojich prvotných dojmov.
 
Ďakujem Vám za prvotriednu prípravu festivalu a už teraz sa nesmierne teším na skvelý hudobno-duchovný zážitok odznejúci v krásnom priestore na bravúrnom nástroji."

* meno a adresu pisateľa listu máme uloženú

23. 01. 2024: Novinky

Hoci majestátna hradná veža je teraz odetá do pracovného šatu, programy organových slávností sú hotové.  V letných mesiacoch, keď hradná veža bude vynovená budú znieť úžasné programy. Len útržkom, István Nagy bude hrať na prvom koncerte Reubkeho slávnu Sonátu, Maja Budáčová bude hrať Franckove Grande Piece Symphonique, Raimondo Mazzon Widorovu 5. symfóniu, Ágoston Gedai Čajkovského Manfreda, Pavol Valášek Suitu, opus 5 M. Duruflé, no a na záver István Nagy Obrázky z výstavy Modesta Petroviča Musorgského. Toto boli naozaj len drobné útržky mimoriadne hodnotných programov, ktoré budú znieť v  Kostole sv. Kataríny, navyše po reštaurátorskej rekonštrukcii organových píšťal.
 
 
 
Kompletné programy sú na svojej programovej podstránke, uprednostniť ktorýkoľvek z nich je nemožné. Skôr by bolo zaujímavé vedieť,  že teraz, keď sú už všetky  podrobne zverejnené, ktorým by dali naši návštevníci prednosť. Privítali by sme, keby ste nám na našu e-mailovú adresu napísali, ku ktorým programom inklinujete. Snažili sme sa vytvoriť mozaiku veľkých organových diel, ako aj veľkých transkripcií, ktoré nielen obohatia festivalové programy, ale vynikajúci kremnický organ so svojou chrámovou akustikou im dá jedinečný kolorit, vzácnu zvukovosť a v podstate neopakovateľnosť. Ostáva faktom, že všetky nesú v sebe nemalé virtuózne nároky a od svojich tvorcov sú určené naozaj pre špičkových organistov. Bežní chrámoví bohoslužobní hudobníci tieto diela nedokážu interpretovať a je preto pre nás radosťou, že štyri programy sú pripravené slovenskými organistami.
 
Zahodno ešte spomenúť, že naši dlhoroční návštevníci si všímajú všetky novinky na festivalovom webe a už si objednávajú vstupenky. Je to naozaj pekné konštatovanie, keď sa  tak deje fakticky 6 mesiacov pred začiatkom Kremnického hradného organu.
 
Festival s poradovým číslom 28 nenesie síce okrúhlu symboliku, bude sa ale konať v prostredí po majstrovských reštaurátorských prácach na hrade a na organe pripraveným novým majstrom reštaurátorom-organárom.
 
Kremnický Mestský hrad i festival Kremnický hradný organ tvoria naozaj vzácnu symbiózu, málokde sa nájde miesto, keď historický chrám i inštalovaný organ sú súčasne profesionálne vynovené, pripravené prijať svojich návštevníkov.    

08. 01. 2024: Kremnický hradný organ 2024 - Vítame Vás

Vážení priatelia festivalu Kremnický hradný organ,
 
vítame Vás na stránkach festival a úvodom Vám prajeme všetko najlepšie do roku 2024. Budeme sa tešiť, keď sa opätovne stretneme na festivalových podujatiach.
 
Nadchádzajúci 28. ročník festivalu prinesie mnoho nového, na prvom mieste musíme spomenúť reprezentatívnu trojicu slovenských organistov – Máriu Budáčovú, Pavla Valáška a Istvána Nagya. Všetci traja sú úspešní organisti, podľa nich vzniklo motto festivalu a napriek tomu, že na Slovensku pôsobí len István Nagy, je úžasné, že sa nám podarilo týchto koncertne aktívnych organistov zaradiť do festivalu. Iste, slovenských organistov je viacero, no koncertne činných, prinášajúcich nové interpretácie je ale málo. Už teraz spomenieme, že Mária Budáčová bude hrať Grande Piece Symphonique C. Francka, Pavol Valášek Widorovu 5. symfóniu a István Nagy Musorgského Obrázky z výstavy. Naše skúsené publikum vie, že ide o diela mimoriadne náročné, virtuózne, určené len pre vyspelých interpretov.
 
Trojicu úspešných slovenských organistov doplnia dvaja zahraniční organisti, ktorí nás mimoriadne prekvapili na svojich debutových vystúpeniach v Kremnici. Raimondo Mazzon mal minulý rok naozaj veľký úspech, jeho záverečný festivalový koncert bol pre všetkých mimoriadnym prekvapením. Ágoston Gedai je dôstojným nasledovníkom veľkých maďarských organistov, ktorí dosiahli celosvetové uznanie.
 
Tak ako je u nás zvykom, o prípravách festivalu ako aj o jednotlivých organistoch vás budeme na týchto miestach priebežne informovať, nateraz je dôležité povedať, že na tohoročnom festivale budú hrať skutočne skvelí organisti. Internetová stránka festivalu bude priebežne dopĺňaná a ak by ste potrebovali ďalšie informácie našu e-mailovú adresu poznáte a ak nie, je uvedená v ďalšej podstránke.
 
Ešte raz Vám prajeme všetko najlepšie do Nového roku, bude nám cťou stretnúť sa s Vami na festivale Kremnický hradný organ 2024.
 
Mgr.art. Renata Košťálová - Mgr.art. Stanislav Kowalski
autori festivalu Kremnický hradný organ

* * * * *

29. 08. 2023: Kremnický hradný organ 2023 - poďakovanie návštevníkom

Tohoročný Kremnický hradný organ sa skončil. Odzneli krásne diela, skvelé interpretácie a v tom najlepšom bolo treba skončiť. Brány sa zavreli, no myšlienky, umelecké zážitky a dojmy v nás zostávajú, aby si v našich mysliach našli svoje miesto a aby sme sa tešili na budúce stretnutia s organovým umením.
 
 
Je úžasné, že maličká päťtisícová Kremnica hostí dva festivaly s európskym dosahom. Ten gagovský i organový akoby patrili do veľkého mesta, v čase festivalových udalostí sa zrazu v Kremnici pohybuje množstvo ľudí, mnohokrát slávnostne oblečených, aby sa pripojili do spolutvorby ozajstných umeleckých hodnôt. Organový festival priniesol šesť podujatí a je nám veľmi ťažko niektoré z nich vyzdvihnúť. Ak by sme vyzdvihli jedno, určite by sme ublížili druhému. Viac než o preferovaní niektorého podujatia by sme preto skôr hovorili, že pri tvorbe festivalu sme mysleli na všetkých návštevníkov, dlhoročných, mnohoročných, nových i náhodných, aby si každý z nich mohol nájsť svoje obľúbené diela či organistov. Kremnický hradný organ nikdy nebol o kvantite, ale vždy o kvalite a rôznorodosti, aby sme umelecké zážitky mohli priniesť čo najväčšiemu počtu návštevníkov. Vieme, že nie každému vyhovuje náročný obsah wagnerovských transkripcií, pre tých sme pripravili program miniatúr s vatikánskym organistom. A vieme tiež, že množstvo našich návštevníkov je tak trochu konzervatívne orientovaných, pre tých sme pripravili klasický program, ktorý začínal veľkou bachovskou passacagliou a končil monumentálnym Ad nos, ad salutarem undan Franza Liszta. Skutočne na relatívne malej ploche sme chceli priniesť programovú i interpretačnú rôznorodosť. Či sa nám to podarilo, o tom by mali skôr hovoriť naši návštevníci, za nás autorov festivalu môžeme hovoriť len úžasnej obľúbenosti festivalu, keď popri návštevníkoch z celého Slovenska sme registrovali aj mnohých zo zahraničia.
 
Je pre nás cenná priazeň návštevníkov, ktorí prišli na festivalové podujatia a stali sa spolutvorcami  organových večerov. Bola to pre nás najkrajšia odmena. Pripravovať Kremnický hradný organ je pre nás poslanie, pretože poznáme našich festivalových návštevníkov, vieme čo očakávajú od stretnutí s organovým umením, poznáme kremnický svätokatarínsky organ a máme intuície, ktorí organisti by našich návštevníkov mohli potešiť. Sme radi, že po každom koncerte sme počuli vyjadrenia z publika, že toto bol najlepší koncert festivalu. Aspoň vieme, že každému sa páčilo niečo iné, a je jedno či to bol bohato navštívený vatikánsky Gianluca Libertucci alebo úžasný Raimondo Mazzon alebo nebodaj náš István Nagy, dlhoročný magnet festivalu.
 
V týchto dňoch už pripravujeme 28. ročník Kremnického hradného organu, zostáva nám cťou poďakovať sa, milí návštevníci, že sme sa v Kremnici mohli spolu stretnúť.  
 
Mgr.art. Renata Košťálová – Mgr.art. Stanislav Kowalski
autori festivalu © 1997-2024 Ars Consulting Bratislava