Úvodná stránka / Main page
2024
Aktuality

28. 06. 2021: Posledné prípravy

V centre mesta sa dnes uskutočnili posledné prípravy pred sobotňajšou premiérou jubilejného festivalu Kremnický hradný organ.
 
 
 
Pracovníci s plošinou namontovali pôsobivý pútač, ktorý naozaj naznačuje, že od 3. júla do 14. augusta bude Kremnica centrom organového umenia na Slovensku. Znalci organovej hry aj teraz vyslovili názor, že taký výber organových diel, aký odznie u nás je naozaj výnimočný, organisti, ktorí budú interpretmi budú patriť medzi tých, ktorým patrí označenie špičkoví organoví sólisti.
 
 
Pribudli aj smerovky, ktoré budú navigovať k Severnej bráne hradu, cez Továrenskú ulicu. Príchod cez Severnú bránu odporúčame aj ostatným návštevníkom, je to cesta bez schodov, po kvalitných chodníkoch. Poslednou fázou prípravy bude tohtotýždňové kompletné preladenie chrámového organu, aby znel intonačne bezchybne.

26. 06. 2021: O niečo viac než týždeň

Problematika chrámovej akustiky býva u organových festivalov mimoriadne dôležitá, iné charakteristiky prináša malý chrám, rozdielne charakteristiky sú vo veľkách chrámoch, katedrálach či dómoch. V malých kostoloch býva frekvencia akustických kmitov veľmi sporná, zvuk sa nemá od čoho odrážať a malé organy ani nemajú dostatok sily akustické kmity aktivovať. U veľkých chrámov bývame svedkami opačných fenoménov, prirodzená akustika prechádza častokrát do zvukovo-hučavých javov, kedy kvalita tónu organového registra býva deformovaná a množstvo dozvukov neumožňuje napriek pozornosti a sústredeniu vnímanie drobných artikulácií, hlavne v rýchlych a technicky jemných detailoch. Spomenuli sme dva extrémy, kremnický festivalový chrám je skôr stredný v zmysle akustických dimenzií, zvukovo dobre disponovaný organ dokáže v tunajšom priestore spoľahlivo tlmočiť koncertnú literatúru všetkých historických období. Organ Rieger-Kloss má vyrovnané farebné registre, takže kooperácia organu s možnosťami chrámovej akustiky je veľmi priaznivá. Počas trvania festivalu sme zaznamenali malý útlm akustiky len v prípade návštevnosti nad 350–400 ľudí, keď sa zmenilo znenie organu, jednotlivé registre sa do seba prirodzene nezlievali a každý tón znel akoby samostatne. Festival Kremnický hradný organ umožňuje návštevníkom voľný výber sedadiel, rešpektujeme skutočnosť, že niekto rád  vníma vnútornú chrámovú architektúru,  niekto je v kúte zahĺbený do seba a niekto hľadá optimálne vyznenie nástroja. Podľa našej skúsenosti, nástroj znie najlepšie v prednej časti chrámu, kto preferuje basové tóny organu, ten by mal sedieť v pravej časti chrámu pri pohľade na oltár, ľavá časť prináša skôr diskantové znenie. V každom prípade výber sedadla zásadne nechávame na výbere návštevníka, preto aj tí skalní prichádzajú ako prví, aby mali možnosť výberu. Vstup na hrad býva otvorený vždy 30 minút pred začiatkom festivalového podujatia a vstup do chrámu zhruba 10 minút pred začiatkom. Aj to má svoje zdôvodnenie, veľkým nepriateľom optimálneho intonačného naladenia organu sú teplotné výkyvy v chráme, a preto sa snažíme, aby dvere do kostola nezostávali príliš dlho otvorené. Príkladom sú terajšie horúce dni, keď vnútorná vyrovnaná temperatúra ostro kontrastovala s teplotou vo vonkajšom prostredí. Jubilejný 25. ročník festivalu prinesie naozaj špičkové organové diela, a práve preto sme spomenuli aspoň v základoch problematiku akustiky, aby Kartinky, Widorova Šiesta, Ad nos či Chačaturjanovo Adagio vyzneli pre každého návštevníka čo najoptimálnejšie.

17. 06. 2021: O niečo viac než dva týždne

Festival sa naozaj postupne blíži, návštevníci a priaznivci nás oslovujú žiadosťami o vstupenky. Nie jeden návštevník môže potvrdiť, že vstupenky majú rýchlejšie, než banka uskutoční prevod. Ale o to nejde, každý jeden festivalový koncert prinesie krásny program, v našom  okolí zriedkavý. Hneď úvodný koncert s Obrázkami z výstavy oslovil množstvo návštevníkov, prinesie históriou overené diela, koniec-koncov tak ako aj všetky ostatné festivalové večery. Naozaj nás teší, že naši priaznivci a návštevníci získali  v priebehu 24 rokov trvania festivalu  umeleckú skúsenosť, citlivo vedia zhodnotiť programovú štruktúru i samotnú interpretáciu. A keď sa vyskytne mimoriadne dielo, okamžite reagujú. Obrázky z výstavy (Kartinky) bude hrať podľa našich kritérií najlepší slovenský cirkevný organista István Nagy. Významne sa venuje koncertným aktivitám, vďaka čomu sme ho oslovili s veľkou wagnerovskou trilógiou, viacerými kompletnými symfóniami, je to umelec, ktorý oslovil publikum a naše festivalové publikum jeho umenie výsostne akceptuje. Vnímame množstvo ohlasov na festival, cez rôzne FB portály, z mnohých cítime, akoby sa aj iní slovenskí cirkevní organisti chceli dostať na program Kremnického hradného organu, lenže mnohí píšu len anonymne, nenapíšu konkrétnu ponuku, aký majú repertoár, či hrajú ucelené veľké symfónie, variácie a veľké fúgy, kde hrali v posledných piatich rokoch, či sú ochotní naštudovať dielo na festivalový koncert, otázok pri nominácii je veľa. Pretože na konci dňa sú to autori festivalu, ktorí dávajú svoje mená pod programovú štruktúru a úroveň interpretácie. Kremnické festivalové publikum je tak vyspelé, že postupom času už nevníma, odkiaľ organista pricestoval alebo kde pôsobí, na prvé miesto dáva ponúknutý program a skutočnosť, či ho daný umelec v minulosti oslovil. No a práve Mgr. István Nagy je umelec, ktorého výsadou je plné obsadenie chrámu, návštevníci poznajú jeho excelentné interpretácie a ústretovosť priniesť vždy niečo nové. Preto mu autori festivalu zverili dva programy, diametrálne odlišné, technicky mimoriadne náročné.  

Jubilejný 25. festival sa začne zhruba o dva týždne, autorov festivalu naozaj teší, že návštevníci pricestujú z Liptovského Mikuláša, Rožňavy, Bratislavy, z Brna, o týchto vieme, je nám cťou, že do Kremnice pricestujú z takých vzdialeností. Pricestujú aj z iných miest,  o ktorých nevieme. Vieme ale garantovať pestrosť programov,  ich kontrastnosť, ale i možnosť porovnania interpretácií,  vieme hovoriť o exkluzivite umelcov, ktorí prijali naše pozvanie. Fenomén umenia je nesmierne zložitý a o to Kremnickému hradnému organu vždy šlo.

08. 06. 2021: O niečo viac než tri týždne

Je to už raz tak, Kremnický hradný organ sa bude konať už po 25. raz. Kremnický organový festival už nie je malé dieťa, je to skúsený hráč na umeleckej aréne aj v medzinárodnom porovnaní. Hoci si váži každú konkurenciu a snaží sa prijať každú výzvu, predsa len sa musí vytesňovať od množstva malých, lokálnych festivalov, ktoré nemajú ambíciu rásť, predovšetkým umelecky,  ktoré neprinášajú obohatenie, iba ak ich tvorcom. Kritériom nemôžu byť ani prípadné zahraničné hosťovania organizátorov, pretože množstvo z nich vzniká jedine výmenným spôsobom, pozvanie na výmenu. Kremnický organový festival sa takýmto praktikám zásadne vyhýba a za jediné kritérium umeleckej hodnoty považuje účasť zahraničných organistov v Kremnici. Ak vynecháme Afriku, tak to boli významní organisti z celého sveta, katedrálni umelci, profesori, laureáti najvýznamnejších interpretačných súťaží.
 
Jubilejný ročník sa blíži a samotné mesto to dáva  na známosť. Ako prvá lastovička prišiel plagát do samotného centra mesta pred Mestskú bránu, kde možno vidieť nielen mená umelcov a dátumy, ale aj názvy spriaznených firiem, vďaka ktorým sa festival môže uskutočniť. Je tam aj Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica, ktoré aranžuje informačné pútače po meste.
 
 
Je úžasné, akých obetavých spolupracovníkov má pani riaditeľka Ing. Tileschová, jedni inštalujú vysokozdvižnou plošinou pútač na mestské hradby,
 
 
ďalší kolega šije 10 metrové látkové závesy na Mestskú bránu, ďalšia kolegyňa pripravuje texty do kremnického internetu. Autori festivalu sa starajú o umelecké a organizačné stránky projektu, spomenuté ilustrácie v meste pripravujú pracovníci informačného centra, načim im za prácu naozaj poďakovať.
 
Začiatky festivalových koncertov budú ako zvyčajne o 19. hodine. Hneď o prvý koncert s Ad nos  a Obrázkami z výstavy je veľký záujem. Musorgsky je predsa  len velikán európskej hudby a jeho Kartinky patria k základným dielam hudobnej literatúry. Aj my sme v očakávaní ako sa svätokatarínska chrámová akustika vysporiada s Veľkou bránou Kyjevskou, festivalový organ Rieger-Kloss vie veľmi dobre tlmočiť transkripcie, no väčšina priaznivcov má v pamäti hlavne klavírne znenie a Ravelovo orchestrálne, na rad tak príde porovnanie. Ako sme avizovali, do pozornosti dávame aj minutáž jednotlivých diel, v prípade otváracieho koncertu to bude Čajkovskij 5´ - Liszt 30´- Musorgsky 30ˇ. Samozrejme ide len o orientačné určenie trvania.
 
O niečo málo viac než tri týždne privítame v Kremnici prvých návštevníkov. Tak ako to vždy zdôrazňujeme, tešíme sa na všetky stretnutia a hlavne umelecké zážitky. A nakoniec vždy dodávame, že k dispozícii je non-stop e-mailová adresa
Na všetky otázky radi odpovedáme, pokiaľ sa dá bez zdržania, obratom. 

17. 05. 2021: Novinky

Dnes, v polovici mája prišla prvá objednávka na vstupenky, tradične elektronicky. Nášho dlhoročného návštevníka oslovil otvárací koncert, na ktorom odznejú Obrázky z výstavy M. P. Musorgského. Ide o dielo nesmierne poetické, výrazové, s obrovskými gradáciami ako je Veľká brána Kijevská,  či naopak drobnokresbami, akými je napríklad Balet kuriatok. Obrázky z výstavy sú pôvodne klavírne dielo, do povedomia verejnosti na celom svete ho dostala orchestrálna inštrumentácia M. Ravela. Hráva sa aj na veľkých koncertných organoch a dobre znie transkripcia pre tento nástroj. V spojitosti s výbornou akustikou kremnického hradného chrámu a peknými farebnými registrami tunajšieho organu bude táto interpretácia jedným z ťažiskových programov jubilejného 25. ročníka festivalu.

V programovej brožúrke, ktorú dostáva každý festivalový návštevník zdarma bude uvedená minutáž každého diela, v prípade veľkých symfónií aj minutáž a názvy jednotlivých častí. Prispeje to k lepšiemu poznaniu a informovanosti návštevníkov.
 
Termíny jednotlivých festivalových koncertov sú uvedené v podkapitole Program. Uvedená je tam hodina začiatku – 19.oo hod. Na želanie mnohých návštevníkov, ktorí prichádzajú až z okruhu Rožňava a Liptovský Mikuláš sa snažíme začiatok presunúť aspoň na 18.30 hod. Uvedomujeme si, že kamiónová doprava v okolí Kremnice čím ďalej rastie a je našim záujmom, aby festivaloví návštevníci mali bezpečný návrat domov. Veríme, že vedenie Múzea mincí a medailí tejto požiadavke vyhovie

21. 04. 2021: Príprava programu festivalu je uzavretá

V utorok sme uzavreli programovú zostavu celého festivalu. Tak ako vždy, prioritami sú excelentné organové diela, laureáti medzinárodných súťaží a tiež katedrálni organisti a profesori. Programová štruktúra je tohto roku naozaj bohatá, odznejú monumentálne organové symfónie – Guilmantova Prvá, Viernova Tretia a Widorova Šiesta v pamätnej interpretácii Lászlóa Deáka, na programe budú veľké transkripcie – Musorgského Obrázkov z výstavy, Wagnerovho Smútočného pochodu i Chačaturjanovho Adagia z baletu Spartakus. Doteraz najvýraznejšie bude predstavené umenie organovej improvizácie – nemecký organista Christian Gross najprv dotvorí Bachovu Fantáziu a fúgu a potom predstaví vlastnú improvizáciu vo veľkej cyklickej forme symfónie. Pôjde o zriedkavo koncipovaný koncert, v ktorom bude dominovať improvizácia, osobitá forma organovej interpretácie, kde umelec hrá svoje dielo, ktoré nikdy nebolo v notovom zápise, ale vzniká priamo na pódiu. Christian Gross je laureátom prestížnej súťaže v St. Albans, práve v odbore organová improvizácia. Laureátov medzinárodných súťaží bude reprezentovať aj taliansky organista Daniele Mecchia, katedrálnych organistov Mgr. Michal Hanuš z Chrámu sv. Barbory v Kutnej Hore, profesorov organového umenia zastúpia Lázsló Deák a Mónika Keckés, ktorí tiež pôsobia vo Františkánskom kostole v Budapešti. Hrať bude aj hlavný festivalový registrátor a asistent umelcov Mgr. Ján Bulla a momentálne najvýraznejší a na Slovensku najexponovanejší organista Mgr. István Nagy. Jubilejný 25. ročník nášho festivalu sa bude konať s podtextom motta „Príbehy veľkých organistov“. Nebude sa to týkať len životných príbehov tvorcov organovej hudby, Bacha, Widora, Vierna, Francka, Liszta,  ktorí vytvorili hodnotové základy organovej literatúry, ale aj príbehov mladých víťazov súťaží, ktorí stoja na začiatku svojej kariéry, životných príbehov maďarských organistov L. Deáka a M. Kecskés, ktorí dosiahli mimoriadne medzinárodné úspechy, a rovnako aj obdivuhodného životného a umeleckého príbehu I. Nagya, ktorí v skromných podmienkach svojho rodného mesta sa vypracoval na umelca s obrovským repertoárom a medzinárodnou reputáciou. Parametre nášho festivalu v jeho 25. vydaní sú náročné, predstavené diela môžu byť predmetom interpretácií len excelentných organistov. Tak ako vždy doteraz, náš festival sa nikdy nekoná na báze reciprocity, „ty pozveš mňa a ja teba“, náš festival prináša umeleckú koncepciu autorov festivalu tak, aby jeho koncerty boli medzinárodne akceptovateľné, s virtuóznymi opusmi a k nim primeranými interpretmi. Autori festivalu stoja aj tentoraz záujemcom k dispozícii, ak by bolo treba vysvetliť niektoré ďalšie detaily programov.

14. 02. 2021: Pricestuje organista z partnerskej Kutnej Hory

Príprava jubilejného festivalu, napriek aktuálnej epidemickej situácii kontinuálne prebieha, veríme, že tak ako minulý rok, do leta sa situácia upokojí. Jubilejný festivalový projekt je vždy svojim spôsobom osobitý, v našom prípade prinesie nemalú dávku symboliky a spätných pohľadov zobrazených v Príbehoch veľkých organistov. Dnes spomenieme veľkou symbolikou ovenčené vystúpenie magistra Michala Hanuša z Kutnej Hory. Ak nazrieme na tento koncert nehudobným pohľadom, Kutná Hora je historicky nesmierne spriaznená s Kremnicou, predovšetkým ťažbou striebra. Je prirodzené, že Kutná Hora je dnes partnerské a družobné mesto Kremnice, žije svojimi historickými pamiatkami, práve monumentálny Chrám sv. Barbory nás aktivuje k hudobnému pohľadu, pôsobí v ňom organista magister Michal Hanuš, ktorý svoje vysokoškolské študijné pobyty cielil do Stuttgartu a Osla, častých destinácií hostí nášho festivalu.
 
 
Pricestuje k nám a na našom jubilejnom festivalu bude koncertovať hlavná osobnosť organového umenia súčasnej Kutnej Hory. Množstvo detailov ohľadne cesty na Slovenskom sme magistrom Hanušom už dohodli, zhodli sme sa aj na záverečnom diele jeho programu, maestátnej a virtuóznej 3. symfónii L. Vierna. Ostatný program ešte cizelujeme, ale obsahovať bude určite diela, ktoré v Kremnici ešte neodzneli. Je nám cťou, že môžeme avizovať tohto českého umelca, sme vo veľkom očakávaní, pretože symboliky, ktorá predchádza príchod Michala Hanuša do Kremnice je naozaj dosť.

08. 01. 2021: Na prahu Nového roku, pri zrode jubilejného festivalu

Vážení priatelia festivalu Kremnický hradný organ,
 
vítame Vás na prahu roku 2021, v epidemicky zložitej situácii, stále však vo viere, že do leta sa koronavírusové problémy upokoja. Vítame Vás  v čase príprav 25. ročníka nášho festivalu,  ktorý bude aspoň symbolicky jubilejný, aby sme si pripomenuli hodiny a hodiny krásnych chvíľ s organovým umením. Vždy sme  sa snažili, aby interpretácie na našom festivale boli špičkové. Či už v podaní slávnych profesorov, katedrálnych umelcov alebo mladších organistov, ktorí sa môžu hrdiť diplomami z veľkých súťaží. Veríme, že tieto naše predsavzatia sa doteraz naplnili a rovnako chceme veríť, že to tak vníma aj naše ctené publikum. Jubilejný festival bude symbiózou viacerých pohľadov ako by mal veľký organový festival vyzerať, privítame slávneho maďarského organistu Lászloa Deáka, predstavíme aktívneho a frekventovaného slovenského umelca Istvána Nagya a predstavíme aj novú tvár, mladého nemeckého organistu Christiana Grossa, víťaza v improvizácii na veľkej súťaži v St. Albans. V programovej štruktúre budú zahrnuté Obrázky z výstavy M. P. Musorgského, Smútočný pochod R. Wagnera, monumentálna 6. symfónia pre organ Ch.-M. Widora a samozrejme ukážka modernej improvizačnej tvorby Ch. Grossa. Toto všetko sú len upútavky na jubilejný festival, mnoho detailov sa teraz dotvára, hlavnou snahou je pripraviť dôstojný rámec nášho organového projektu, ktorý priviedol do Kremnice temer stovku  organistov z celého sveta a doslova tisícky návštevníkov. Budeme radi, keď občas nazriete na túto internetovú prezentáciu Kremnického hradného organu, vždy tu nájdete aktuality a zaujímavosti, ktoré budú ilustrovať zrod jubilejného 25. ročníka festivalu Kremnický hradný organ.
 
Vítame Vás naši ctení priaznivci v Novom roku, vítame Vás na domovskej stránke kremnického festivalu, najväčším našim potešením bude, keď Vás budeme opätovne vítať v úžasných gotických priestoroch kostola sv. Kataríny.
 
Mgr.art.  Renata Košťálová – Mgr.art. Stanislav Kowalski
autori festivalu
 © 1997-2024 Ars Consulting Bratislava