Úvodná stránka / Main page
2024
Aktuality

16. 08. 2011: Kent Tritle

Kent Tritle. Organista a zbormajster, profesor na Juilliard School, organista New York Philharmonic.
 
 
Od 1. septembra 2011 menovaný hudobný riaditeľ diecéznej katedrály v New Yorku.
 
                                          www.kenttritle.com/joomla/

Umelec vysoko vážený a oceňovaný pricestuje do Kremnice, aby svojim recitálom uzavrel jubilejný 15. európsky festival Kremnický hradný organ. Už pri našom prvom stretnutí približne pred rokom v Drážďanoch prisľúbil, že do Kremnice pricestuje, v krátkom čase sa dohodol termín i program koncertu. Napriek pracovnému zaťaženiu, ako aj mimoriadnej okolnosti, keď v nasledujúcich dňoch po 22 rokoch pôsobenia v kostole St. Ignatius v New Yorku nastupuje  na najvyšší cirkevno-hudobný post v New Yorku.

Prof. Tritle pricestuje vo štvrtok poobede z Bruselu, aby pripravoval svoj koncert, aby spoznal svätokatarínsky organ, hrad ako aj historické mesto Kremnica. Vítame Vás, pán profesor Tritle !

15. 08. 2011: Raul Prieto - typ moderného umelca

Nesmiernu silu internetovej prezentácie využil španielsky organista Raul Prieto Ramirez. Svoje interpretácie zverejnil na You Tube a pritiahol tak pozornosť mnoho tisíc divákov.
 
 
Raul Prieto Ramirez tesne pred koncertom a po koncerte
 
 
Aj v Kremnici, pretože mnohí návštevníci ho poznali z internetu. Španielsky umelec je typ moderného a pragmatického umelca, ktorý si stanovil jasné priority. Umelecká suverenita, hra spamäti, marketingová prezentácia. Poradie dôležitosti vie len Prieto. V mnohom sa odlišuje od veľkých osobností organového umenia: nemá stále miesto cirkevného organistu, nemá profesúru na významnej univerzite. Je koncertný organista a súkromný profesor organovej hry. Festivalové publikum dostalo jasnú šancu porovnať generačne príbuzného Petra Frisée z Viedne alebo Fabrizia Marchionniho z Talianska alebo profesora Boysena z Oslo a vytvoriť si vlastný názor na umeleckú prezentáciu Raula Prieta, tentoraz ale bez internetovej podpory. Kremnický festival má jednu obrovskú výhodu: výborne znejúci organ, skvelé akustické dispozície kostola sv. Kataríny a požiadavka na excelentný virtuózny program predstavia každého organistu v pravom svetle, skutočnom zrkadle.
 
 
Skutočne plný kostol sv. Kataríny presvedčil aj R. Prieta, že kremnický festival sa uberá správnym smerom, že jeho podstata netkvie v recipročných pozvaniach, ale len na základe umeleckých analýz autorov festivalu. Organové umenie má rôzne formy a tvary, a preto je správne, že aj umenie Raula Prieta Ramireza dostalo v Kremnici miesto a príležitosť na prezentáciu.

11. 08. 2011: Raul Prieto Ramirez

Španielsky organista Raul Prieto Ramirez patrí k najžiadanejším umelcom organového umenia súčasnosti. Permanentne koncertuje v Španielsku, Rusku, USA, v celej Európe. Dôsledne dbá o svoj mediálny obraz, jeho nahrávky uverejnené na internetovom portáli You Tube dosahujú najvyššiu sledovanosť, prezentuje sa ako organista, ktorý hrá spamäti a pokiaľ to dispozície kostola umožňujú priamo pred publikom. Svoj koncertný kalendár má nadlho vopred obsadený a veľa organistov vyjadruje obdiv, že si v ňom našiel miesto práve pre kremnický festival. Prieto Ramirez je umelec známy hlavne pre mladšiu a strednú generáciu priaznivcov organového umenia, a práve títo návštevníci z celého Slovenska a i zahraničia už ohlásili svoj príchod na nedeľný koncert.
 
R. Prieto po príchode do Bratislavy
 
Raul Prieto Ramirez priletí v piatok doobeda z Barcelony do Viedne, následne bude pokračovať autobusom a taxi cez Bratislavu a Žiar nad Hronom do Kremnice, takže už pred obedom bude v Kremnici a poobede začne s definitívnou prípravou svojho koncertu.

09. 08. 2011: Dôležité

Mimoriadne významné osobnosti súčasného organového umenia Raul Prieto Ramirez z Barcelony a Kent Tritle z New Yorku definitívne potvrdili svoju účasť.
 
 

08. 08. 2011: Drobnosti, reakcie

Dlhoročná návštevníčka [dôchodkyňa] nášho festivalu prišla osobitne na koncert Prof. Deáka taxikom z Martina, obojsmerne.
 
Dobrý deň.......,
včera som bola na koncerte László Deáka, nádherné, krásne, nezabudnuteľné. Ďakujem, veľmi sa mi páčilo.
S pozdravom     Dana P. (e-mail)

08. 08. 2011: Prof. Deák - krásny umelecký zážitok

Čitatelia týchto stránok, a zrejme aj návštevníci festivalových koncertov vedia, čo to znamenajú pojmy tvorivá umelecká atmosféra, poslucháčska pohoda, hráčska organová virtuozita či interpretačné napätie. Zriedkavým návštevníkom umeleckých podujatí sa takéto pojmy veľmi ťažko vysvetľujú, pretože ich podstatou je zážitok, ktorý je potrebné získať a myšlienkovo sa s ním vyrovnať. V podstate je to umelecká skúsenosť, poslucháčsky umelecký zážitok. Pravidelní návštevníci tohoročných festivalových koncertov sa s tvorivou umeleckou invenciou neraz stretli. V podstate všetky festivalové vystúpenia možno charakterizovať vysokým umeleckým štandardom, úrovňou totožnou s vyspelými organovými  metropolami v Nemecku, Francúzsku či vo Veľkej Británii. Jediným rozdielom bývajú osobnostné vklady, ktoré vyjadrujú názory, umelecké cítenie a hráčsku virtuozitu jednotlivého organistu. Tak ako to bolo na všetkých doterajších koncertoch aj profesor László Deák nás zaviedol do sveta excelentného organového umenia. Deák je umelec, pre ktorého je skladateľ a jeho skladba partner. Týchto rešpektuje a odovzdáva im svoje služby. Organ, a to aj náš kremnický je Deákovi služobník. Plne ho ovláda, v dynamike, registroch i akustickej odozve. Presne tak ako to Prof. Deák robí vo svojom obľúbenom jazdeckom športe. Preto na poslucháča pôsobí jeho hra výsostne suverénne, všetko vyznieva jednoznačne, v podstate jednoducho a samozrejme. Lenže toto sú charakteristiky len najväčších majstrov, ktorí predstavujú  svoje umenie v najvyšších kvalitatívnych hodnotách, predstavujú svoje skúsenosti a hráčske majstrovstvo. Profesor Deák nás vodil vo svojom organovom svete asi 90 minút a ten čas prebehol úžasne rýchlo, návštevníkom sa ani nechcelo odchádzať. Zážitky tvorené grandióznou Widorovou 6. symfóniou, či obsahovo hlbokým Funerailles Franza Liszta alebo náročnou transkripciou Jazdy valkýrov Richarda Wagnera boli príliš náročné na rýchly návrat do reality.
 
Perfektné, vyspelé festivalové publikum, ktoré netlieskalo po jednotlivých častiach cyklických skladieb si vyžiadalo dva efektné prídavky.
 
 
Prof. Deák so svojim registrovým asistentom Jozefom Gallom po koncerte

04. 08. 2011: Profesor László Deák

Organista László Deák je umelec, ktorý v organovom svete znamená exkluzivitu, kvalitu, ale aj náročnosť a umeleckú ambicióznosť. Prakticky od svojho fenomenálneho laureátstva na medzinárodnej organovej súťaži v Chartres v roku 1994 je umelcom najvyššej triedy. Je cťou pre festival Kremnický hradný organ, že Prof. Deák pricestuje do Kremnice a obohatí jubilejný festival, tento umelec patrí k najžiadanejším a svoj kalendár obsadzuje už na rok 2013.
 
 
László Deák už na našom festivale hral, kremnický organ je mu známy a prichádza teda do osvedčeného prostredia s náročným publikom, ale aj excelentným programom. Pricestuje v sobotu ráno autom z Budapešti, aby hneď od 10. hodiny začal pripravovať definitívnu podobu svojich interpretácií. Hrať bude veľké, obsahovo náročné diela ( Widor, Liszt ) a pôsobivú, nesmierne virtuóznu transkripciu Wagnerovej Jazdy valkýrov.
 
László Deák je vášnivý priaznivec jazdeckého športu.
 
 
Popri svojom bohatom koncertnom programe, aktivitách v kostole a vo svojej organovej triede veľa času venuje svojmu hobby a zaúča do neho aj svojho syna Bálinta.
 

01. 08. 2011: Marchionni - nástupca Prof. Finottiho ?

V posledný júlový večer hral Fabrizio Marchionni. Na prvé počutie to bola iná hra, než sme zvyknutí zo stredoeurópskych regiónov. Spoločný bol virtuózny perfekcionizmus, no farebné a registrové chápanie bolo čiastočne odlišné. A treba povedať, že náročné. Prekvapivé zmeny farieb, s temperamentným rytmickým prejavom vyžadovali sústredenú spoluprácu s asistentom. Pre mnohých návštevníkov bolo Marchionnove vystúpenie objavné, ba vyslovili sa názory, že aj najlepšie.
 
 
To najdôležitejšie ale tkvie v tom, že festival priniesol možnosť umeleckej konfrontácie, názorné ukážky, že aj organová interpretácia v nemeckom, sardínskom, talianskom, či maďarskom poňatí môžu byť v mnohom rozdielne, prinášajúce rozdielne priority, nálady či osobnostné vklady. Fabrizio Marchionni naznačil, že jeho umelecká tvorivosť je pokračovaním tej, do ktorej ho zasvätil jeho profesor Francesco Finotti. Fabrizio Marchionni je zručný skladateľ a výborný organista. Jeho Tri tance so sardínskymi folklórnymi motívami boli skvostné, výborne pretransformované do organovej podoby, v mnohých gajdových motívoch pripomínajúce slovenský hudobný folklorizmus.
 
Profesor Marchionni v pondelok odchádza domov do Cagliari. V priebehu dňa pricestuje do Bratislavy, následne do Viedne a večerným letom do Cagliari, s prestupom v Ríme sa vráti domov. Verme, že bol v Kremnici spokojný, festivalové publikum jeho vystúpenie náležite ocenilo. © 1997-2024 Ars Consulting Bratislava