Úvodná stránka / Main page
2023
Aktuality

07. 07. 2022: Francesco Cardelli - jeho kremnický debut

Máloktorú krajinu máme po organovej línii zmapovanú tak ako Taliansko, teda v rámci možností. Kremnický hradný organ privítal talianskych organistov najvyššieho rangu, medzi tých zaraďujeme napríklad Gianluca Libertucciho, pôsobiaceho vo Vatikáne, či Alessia Corti, profesora na vysokej škole v Ženeve. Viacerí pôsobia v zahraničí, Gabriele Marinoni a Martin Rabensteiner vo Švajčiarsku, Pier Damiano Peretti je vyhľadávaným profesorom na Hudobnej univerzite vo Viedni. Geograficky sme predstavili organistov takmer z celého Talianska, od Sardínie po severnú časť krajiny. Zoznam našich doterajších talianskych hostí je na ďalšej podstránke, chceme len dodať, že medzi nich pravidelne zaraďujeme organistov mladej generácie, pretože mnoho z nich nachádza vďaka svojmu talentu a jeho cielenému rozvoju dobré uplatnenie. Viacero z nich si za miesto svojho vysokoškolského štúdia vybralo Viedeň, pretože tamojší profesor Pier Damiano Peretti sa vypracoval medzi najprominentnejších a najvyhľadávanejších profesorov organovej hry. Vo svojej univerzitnej triede má 14 študentov a jedným z nich je Francesco Cardelli. Talentovaný, usilovný a snaživý organista. Pred niekoľkými dňami ukončil ročníkové skúšky na univerzite, v sobotu odohrá koncert u nás na festivale a z Kremnice cestuje do Paríža a Salzburgu na interpretačné kurzy. Takúto bohatú aktivitu musíme naozaj kvitovať, navyše keď Francesco ponúkol nášmu festivalu pôsobivý program, Bacha, Francka, Vierna, Duruflé, končiac virtuóznou verziou lisztovského B-A-C-H spracovanú Jeanom Guillou. Kremnický debut Francesca Cardelliho má dobré predpoklady byť úspešným, navyše keď v posledných týždňoch mu s programom radil aj profesor Peretti. A keď spomenieme dobre znejúci svätokatarínsky organ Rieger-Kloss po minulotýždňovom zavŕšení opravy, máme dôvod očakávať pôsobivý program a ambiciózne interpretácie, v podaní mladého umelca Francesca Cardelliho, tak ako to býva u nás na festivale zvykom.  
 
 
Francesco pricestoval v piatok z Viedne do Bratislavy a po krátkej prestávke pokračoval v ceste do Kremnice.

03. 07. 2022: István Nagy otvoril festival

István Nagy hral otvárací koncert. V tejto súvislosti pripájame obrázok, ktorý máme zhruba dva týždne, vyjadruje otvorenosť, spokojnosť, vyrovnanosť Istvánovej psychiky, atribúty, ktoré nám tlmočili aj návštevníci po koncerte.
 
 
Veľmi dobre vnímali, že István hral uvoľnene, bez akéhokoľvek vnútorného pnutia, dve veľké virtuózne skladby  hral suverénne, s ľahkosťou a nadhľadom. Je to skutočný profesionál, ktorý svojimi interpretáciami vie garantovať umeleckú hodnotu. István Nagy si nepotrpí na povrchnej uhľadenosti, je detailista, ktorý každý jeden technicko-virtuózny prvok má podrobne rozanalizovaný, prebádaný a v konečnom dôsledku vycvičený. Preto jeho hra pôsobí suverénne, pretože v podstate nestoja pred ním žiadne problémy. Poznáme totiž úskalia Reubkeho i veľkého Francka, nemálo organistov má pred týmito dielami rešpekt a radšej pred nimi ustupujú. István Nagy prijal našu výzvu, aby v jeho programe stáli vedľa seba dva veľké organové symfonické opusy. Stotožnil sa s nami, že festivalový program a interpretácie musia našich návštevníkov obohacovať a prinášať im umelecké uspokojenie. To najdôležitejšie, čo naši návštevníci veľmi dobre vedia István Nagy plne potvrdil, na Kremnickom hradnom organe sa nedejú lokálne či provinčné umelecké výkony, ale tvoria sa umelecké interpretácie, ktoré bez mihnutia oka môžu znieť v najvýznamnejších európskych katedrálach.
 
 
Druhý Nagyov festivalový koncert prinesie tiež závažnú dramaturgiu, veľkú Widorovu 6. symfóniu a pôsobivú transkripciu Dance macabre C. Saint-Seansa, programovú zostavu hodnú veľkého medzinárodného podujatia. Na tento koncert avizovalo svoju návštevu aj viacero návštevníkov zo zahraničia.   

30. 06. 2022: Otvárací koncert bude hrať István Nagy

Otvárací koncert 26. festivalu Kremnický hradný organ bude hrať István Nagy. Skvelý organista, ktorého mnohí naši návštevníci poznajú a na náš festival prichádzajú práve kvôli nemu. 
 
 
Disponuje úžasným repertoárom a vždy sa vie predstaviť suverénnou hrou, technicky mimoriadne brilantnou. Úprimne, tento slovenský organista v mnohom napĺňa naše predstavy o excelentnom koncertnom organistovi. Na otváracom koncerte bude hrať dve diela, obsahom a rozsahom grandiózne, odporúčame si ich vopred vypočuť na nete. Reubke a Franck znamenajú skvosty organovej literatúry, ktoré nielen predstavia majstrovstvo organistu, predstavia tiež akustické vlastnosti chrámu, jej optimálne parametre tvoriace množstvom publika, teplotou vnútorného prostredia, ale aj vlastnosťami organu, jeho dimenziami, registrami a dynamikou. István Nagy je organista, ktorý s nami ako autormi festivalu mimoriadne aktívne spolupracuje, pripravuje diela, ktoré my chceme publiku predstaviť a na druhej strane dostáva príležitosť hrať dielo, ktoré je pre neho obľúbené. Nie je tajomstvom, že náš výber bol Reubkeho Psalm, dielo s pôsobivou veľkolepou zvukovosťou, István Nagy si vybral Grand piece. István Nagy bude hrať premiérový koncert po oprave organu,  o detailoch si povieme v úvode, jedná sa o špecifiká, ktoré sa môžu vyskytnúť len pri organe, ale v prípade že nastane problematická situácia, treba ju riešiť, tak ako tu v Kremnici.
 
Tešíme sa na vás, milí priaznivci festivalu a návštevníci, ak máte možnosť, vypočujte si vopred obe programové diela. Aby ste mohli porovnať, viacerí špičkoví umelci hrajúci u nás na festivale sa vyjadrili, že kostol sv. Kataríny nemá obyčajnú chrámovú akustiku, kamenný interiér a jeho štruktúra vytvárajú z kremnického hradného kostola excelentnú koncertnú sieň, kde tí najvýznamnejší umelci s radosťou koncertujú.
 
Na záver: z hradieb boli z organizačných dôvodov demontované bannery nášho festivalu i Gagov, dvoch profilových umeleckých projektov na Slovensku. 

27. 06. 2022: Niekoľko dní pred začiatkom

O niekoľko dní, v sobotu o 19. hodine  sa začne 26. ročník festivalu Kremnický hradný organ. Festival sa vyprofiloval ako umelecké fórum, kde dominujú veľké, tzv. symfonické organové opusy a excelentné interpretácie, ich tvorcami sú významní katedrálni umelci alebo víťazi medzinárodných súťaží. Predpokladom vzniku takéhoto umeleckého fóra je kvalitný organ, ktorý vytvára nielen technické predpoklady jedinečných interpretácií, ale je aj súčasťou historicky hodnotného hradného komplexu, nevraviac o slávnej histórii Kremnice a jej súčasnej architektúre. Tak ako po iné roky, každý koncert bude zahŕňať veľké organové dielo sonátového zamerania, prípadne podobne koncipované veľké variačné dielo alebo fantáziu, ktoré bude základom umeleckého zážitku. Kremnický hradný organ nikdy neuvádzal programy s veľkým počtom diel, nieto v súhrne historického prehľadu, festival Kremnický hradný organ uvádza vždy významovo zásadné, historicky overené a virtuózne-výrazovo zamerané diela.
 
Hneď úvodný otvárací koncert prinesie dve diela, s obrovským významom v rámci organovej literatúry. Reubkeho Psalm a Franckovo Grand piece symphonique, oba tieto opusy  hrávajú najvýznamnejší umelci s primeranou manuálnou technikou a skúsenosťou pri formovaná veľkého formového pôdorysu diel. Festivalové koncerty trvajú zvyčajne zhruba 65 minút, dĺžka koncertu sa môže mierne líšiť od potreby registrovej prípravy organu, samotnej skladby a prípadného programového prídavku. Otvárací koncert bude hrať István Nagy, jeden z najsuverénnejších organistov, ktorí na kremnickom festivale vystupovali, na  Slovensku sa mu nájde len ťažko konkurencia.
 
 
Festival má už dlhodobo svoju časovú štruktúru, areál hradu sa otvára o 18.30, koncerty sa začínajú o 19. hodine, program trvá niečo cez hodinu. Po koncerte je priestor na rozhovor s interpretom o interpretáciách, o organe, akustike chrámu i atmosfére festivalového podujatia. Býva vždy úžasná, sústredená, inšpirujúca i objektívne hodnotiaca. Festival Kremnický hradný organ je vždy miestom skutočných umeleckých zážitkov, v letných mesiacoch je centrom organového umenai na Slovensku. V  mene autorov festivalu sa tešíme na stretnutia s publikom, všetkých priaznivcov organového umenia srdečne pozývame.  

03. 06. 2022: Aktualita

Ďakujeme všetkým priaznivcom festivalu za objednávky vstupeniek. Dnes sa spustil predpredaj vstupeniek, doterajšie objednávky sú už zrealizované. Dlhoroční návštevníci vedia, je to najefektívnejší spôsob získania vstupeniek, vrátane prednostného vstupu do kostola sv. Kataríny. 
 
Prístup na hrad odporúčame cez severnú bránu, je to najpohodlnejšia cesta bez schodov, priamo z centra cez Štefánikovo námestie a túto bránu
 
 

24. 05. 2022: Niekoľko týždňov pred začiatkom

Záver mája je doba, kedy sa zvyknú realizovať záverečné práce na festivale.Minulý týždeň boli dokončené bannery, ktoré budú onedlho inštalované na Mestskej bráne a na hradbách, aktuálne obrázky z 27.5 vám prinášame.
 
 
V týchto dňoch sa definitívne uzatvárajú programové koncepcie, festivalové programy sú uverejnené na podstránke Program. A treba jednoznačne povedať, že sú to programy pre tých milovníkov organového umenia, ktorí vyhľadávajú virtuóznu, štýlovo výraznú a zvukovo bohatú organovú hudbu. Veľké organové symfónie, diela Bacha, ale aj Liszta a napokon skvosty transkripcií, Albinoniho Adagio, Saint-Saënsovo Dance macabre a Wagnerova Liebestod znejú na kremnickom organe úžasne, predsa len,  gotické klenby chrámu a veľký zvukový potenciál organu robia svoje. Naviac, vždy sme zdôrazňovali, že aj keď je kremnický organ v sv. Kataríne neutrálne koncipovaný, francúzske diela ním tlmočené znejú v Kremnici veľmi dobre, temer autenticky ako na francúzskych organoch, záleží len na organistovi ako dielo naregistruje. A práve preto sme priložili akcent na francúzsku tvorbu, Francka, Widora či Vierna, ktorých diela patria do umeleckej klenotnice a tvoria súčasť francúzskeho kultúrneho dedičstva. Nikdy nezabúdame na našich návštevníkov a ich obľúbenú 6. symfóniu Ch.-M. Widora sme zaradili do dvoch programov, hrať ju bude Lisa Hummel a István Nagy, umelci, ktorých označujeme za špičkových organistov. Widor bude znieť v polovici júla a začiatkom augusta, aby si návštevníci vedeli naplánovať cestu do Kremnice.
 
Veríme, že festivalu už nič nebude stáť v ceste, aby sme vás mohli na festivalových koncertoch privítať. Nielen pozdravom, ale aj krátkym úvodom, aby sme predstavili organistu a jeho program. Festival Kremnický hradný organ prichádza už v 26. vydaní, nie je to festival začiatočník, je to podujatie, ktoré pozná veľa slovenských návštevníkov a zaujíma sa o neho veľa zahraničných organistov. Radi vás preto privítame najprv na nádvorí kremnického Mestského hradu a potom v samotnom interiéri kostola sv. Kataríny, v letnom centre organového umenia na Slovensku.

09. 01. 2022: Pricestuje vatikánsky Gianluca Libertucci

Je výsadou a cťou najvýznamnejších umeleckých inštitúcií udržiavať permanentne kontakty so špičkovými umelcami, bez rozdielu či sú to operné scény, filharmónie alebo festivaly, aj kremnického organového zamerania. Viedenská štátna opera, Covent Garden i MET v New Yorku pozývajú opakovane tých najvýznamnejších a najlepších, rovnako Viedenskí či Berlínski filharmonici sú miestom najlepších dirigentov a sólistov, a aj Kremnický hradný organ má tu česť, že jeho pozvanie opakovane prijali svätoštefanskí Peter Planyavsky, Ernst Wally, virtuóz Johannes Zeinler i László Deák z Budapešti. K najžiadanejším patrí aj Gianluca Libertucci, titulárny vatikánsky organista, zastávajúci jednu z najvýznamnejších pozícií v hierarchii určenej cirkevným organistom. Ak sme spomenuli aspoň príkladom špičkové umelecké inštitúcie, tak platí, že aj v jednom roku sa tí najlepší môžu vracať, pretože sú vždy žiadaní, vždy obohatia umelecké dianie a permanentne nastavujú interpretačné hodnoty čo najvyššie. V našom prípade tí najlepší k nám prichádzajú opakovane, pretože nielen my chceme neustále poznávať ich majstrovstvo, ale aj oni vždy radi zavítajú v podstate do malého mestečka, v organovom umení však do dôležitého organového centra. Gianluca Libertucci náš festival pozná, jeho organ je mu blízky a rozumie si s publikom. V archíve máme množstvo záberov ako nadšenému publiku dáva autogramy i ako na jeho koncert prišli priaznivci pôsobiaci v cirkevnej štruktúre. Nás môže len tešiť, že takáto obojstranná spriaznenosť nás spája s profesorom Libertuccim, že bez zaváhania prijal naše pozvanie, aby zachoval kontinuitu stretávania sa s umením tých najlepších. Vatikánsky organista Gianluca Libertucci bude hrať na festivale 30. júla a už teraz sa tešíme na stretnutie s ním.

22. 12. 2021: Pred sviatkami i pred 26. ročníkom festivalu

Vážení priatelia festivalu Kremnický hradný organ, ponajprv by sme sa chceli poďakovať za priazeň, ktorú ste festivalu venovali v jeho jubilejnom ročníku. 25 festivalových ročníkov nie je málo, stretli sme sa radosťami i strasťami, umeleckých úspechov bolo ale rozhodne najviac. Aj jubilejný ročník sa nimi môže pochváliť a povedzme si rovno, vystúpenie Lászloa Deáka bolo svetové, hodné Notre Dame či londýnskej katedrály St. Paul, nie ? Festival má svojich stálych návštevníkov, samozrejme prichádzajú aj noví, sledujeme generačné výmeny, festivalové publikum je ale tým elixírom, ktorý prináša vždy pozitívnu energiu, partnerstvo i spoluúčasť na umeleckej tvorbe. Veľká vďaka za toto všetko.
 
V týchto predsviatočných dňoch začíname predstavovať 26. festivalový ročník. Prinesie rad znamenitých interpretov, jeho mimoriadnosťou ale bude fakt, že programovo sa bude zameriavať na francúzsku tvorbu, na najvýznamnejšie opusy, ktoré sú stálymi klenotmi organovej literatúry. Každý festivalový večer prinesie jedno, dve organové diela, ktoré si zaslúžia osobitú pozornosť. Aj keď nemôžeme predstaviť celú klenotnicu francúzskej organovej literatúry, významný diel týchto skvostov bude predstavený nielen preto, že sú kompozičnými perlami, ale aj preto, aby sa prezentovali kvality kremnického organu, v posledných rokoch zásluhou našich organistov exceloval, ako ozajstný majstrovský inštrument, s paletou farieb a dynamických odtieňov.
 
Prijmite prosím prianie všetkého najlepšieho, k nastávajúcim Vianočným sviatkom i do ďalšieho roka. Veríme, že ťažkosti, s ktorými sa stretávame počas posledných mesiacov sa nám podarí lepšie zvládnuť s organovým umením, ktoré sa bude spájať s krásnou architektúrou kremnického kostola sv. Kataríny i domovského Mestského hradu. Budeme radi, keď občas zavítate na tieto festivalové stránky, tak ako vždy doteraz, nájdete tu najnovšie informácie o programe, interpretoch i samotnom festivale.     
 
 © 1997-2023 Ars Consulting Bratislava