Úvodná stránka / Main page
2023
Aktuality

07. 07. 2014: Johannes Zeinler

Otváracemu koncertu festivalu panovala zvláštna, neobyčajná atmosféra. Neskutočná sústredenosť, žiadne zaklašľanie, či nebodaj odchod alebo príchod do chrámu. Zanietenosť a zahĺbenosť do vnímania organového umenia sa svojou hustotou dala priam krájať. V kostole sa stretli nieže akoby, ale naozaj skutoční priaznivci organu, umelecky rozhľadení ľudia, excelentné publikum. Priesečníkom alebo pointou tejto umeleckej absorpcie boli interpretácie mladého rakúskeho organistu Johannesa Zeinlera.
 
 
Do Kremnice prišiel ako víťaz viacerých organových súťaží, jeho prednosťou však bolo niečo iné. Nie vynikajúca prstová a pedálová technika, či tempová suverénnosť, tie sú pri majstrovských výkonoch samozrejmosťou. Jeho najhlavnejšou prednosťou bol zmysel pre autentické vyformovanie hudobného obrazu, takého, aký skladateľ vložil do notového zápisu, no interpret ho má alebo mal by dotvárať. U Zeinlera sa jednalo o rozdielne hudobné svety, Francka, Messiaena, Regera, Schumanna, Reubkeho. Nemecké diela si boli vo výraze samozrejme bližšie, no obsahovo absolútne diferencované. A to dokázal Zeinler vystihnúť, každému dielu dať primeranú mieru artikulácie a dynamického výrazu v súčinnosti s farebno-registrovým dotvorením. Túto kvalitu Zeinlera publikum veľmi rýchlo identifikovalo a pristúpilo na intelektuálnu komunikáciu. Vznikol tak jedinečný tvar vzájomného pôsobenia, tvar živý, spontánny, nie vždy celkom bežný . Je pravda, že moderné interpretácie 20. a 21. storočia prinášajú veľkú mieru umeleckého perfekcionizmu, no aj tomu často krát chýba to zvláštne, osobité korenie, ktorým sa stáva interpretácia naozaj jedinečná, cenná, veľmi ťažko opakovateľná. Mnohé medzinárodné festivaly prinášajú excelentné umelecké výkony, máloktorým je ale dožičené byť súčasťou takej umeleckej tvorby, akú predviedol v Kremnici Johannes Zeinler. Sme hrdí, že práve kremnický festival sa môže popýšiť práve takouto umeleckou nadhodnotou, ktorá tvorí skutočný základ umeleckého kreditu festivalu. Popisovaným  Zeinlerovým recitálom sa kremnický festival môže smelo porovnať s akýmkoľvek festivalom svetovej proveniencie, hoc aj nemeckým, francúzskym či anglickým, A keď dodáme, že aktérom bol 21 ročný organista z Viedne, tak to považujeme priam za zázrak.    

06. 07. 2014: Tesne pred začiatkom

Niekoľko hodín pred otváracím koncertom by sme chceli pripomenúť, že Mestský hrad, vrátane kostola sv. Kataríny sa otvára o 17.30 hodine. Odporúčame pohodlný príchod cez Severnú bránu, bez množstva schodov, tak ako to popisujeme v časti Užitočné informácie.

04. 07. 2014: Prvý festivalový hosť pricestoval

V piatok o 10.40 pricestoval z Viedne prvý festivalový hosť Johannes Zeinler. Svojim organovým recitalom otvorí 18. ročník festivalu Kremnický hradný organ.
 
 
Zeinler akoby symbolicky anticipoval ideovú líniu festivalu, ktorá zameriava svoj pohľad na mladú generáciu interpretov, pretože po 17 rokoch trvania festivalu nutne prichádza generačná výmena na všetkých umeleckých postoch. V Kremnici koncertovali naozaj najvýznamnejší umelci organového umenia – Lionel Rogg, John Scott, Peter Planyavsky, Kent Tritle i Ferdinand Klinda, svoju kariéru tu začínali veľkí profesori i dómski organisti Pier Damiano Petetti, Alessio Corti i Winfried Lichtscheidel a mnohí ďalší, všetkých tu nemožno menovať. Na ich miesta nastupujú mladí, ambiciózni a umelecky skvelí organisti. Zeinler otvára rad mladých a viacerí budú nasledovať. Majú excelentné vzdelanie, vyhrali medzinárodné súťaže a koncertne sa úspešne prezentujú. Johannes Zeinler pred niekoľkými dňami hral veľký program vo Viedni, po Kremnici ho očakávajú na festivale vo Villachu a potom odcestuje do holandského Haarlemu, veľkému centra organového umenia z pohľadu takmer celej západnej Európy. Takže tento umelec bude v nedeľu podvečer hrať, prevezme štafetu po mnohých úspešných organistoch, ktorí v Kremnici vytvárali tradíciu umeleckej jedinečnosti.    

27. 06. 2014: Interludium VII

Tak takéto zábery uverejňujeme radi. Svedčia, že festivalové prípravy sa dostávajú naozaj do posledného štádia, kedy aj v samotnom meste Kremnica je oznamované, že v hradnom kostole sv. Kataríny bude znieť skvelá organová hudba. Iste, na prvom mieste bude stáť vždy naša internetová komunikácia s festivalovými priaznivcami, ale nové farebné bannery oslovia každého návštevníka mesta. Pre festivalových návštevníkov máme pripravené aj bulletiny s podrobnými informáciami o celom projekte Kremnický hradný organ 2014. Ako naši dlhoroční návštevníci vedia, každý festivalový ročník  sa pripravuje s jeden až trojročným predstihom, aby sme  mohli predstaviť tých umelcov, ktorí patria aktuálne k najlepším. Preto už teraz pripravujeme  19. ročník, kde medzi inými excelentnými osobnosťami bude maďarsko-rakúsky organista, hrávajúci s Viedenskými filharmonikmi a dirigentom Gustavom Dudamelom. Kto len trochu  vie kto sú spomenuté umelecké super veličiny uzná, že pohybovať sa čo len v blízkosti týchto umelcov je kredit na nezaplatenie, nieto byť ich aktívnym spolupracovníkom. Ale o týchto detailoch neskôr. Kremničanka Svetlana Šverhová pripravila pre nás zopár záberov na ilustráciu predfestivalovej atmosféry. Aj keď výzdoba nie je ešte v definitívnom šate, nateraz máme z nej radosť. V piatok očakávame príchod prvého hosťa, Johannesa Zeinlera z Rakúska, tu v Aktualitách budeme o tom podrobne informovať.
 

Tento posledný obrázok vyvolal najviac ohlasov, a síce preto, že napriek novému, aktuálnemu banneru čitateľom a návštevníkom chýbalo čosi slávnostné, tak ako to bolo minulý rok. Ozdobou boli bordové látkové závesy, ktoré nielen zvýraznili bránu do mesta, ale samotnému festivalovému oznamu pridali punc slávnostnej udalosti. Samozrejme, látku sme mali pripravenú, ale pracovníci Mestského úradu ju v týchto dňoch nastrihali a zošili do takého tvaru, aby sa dala čo najkrajšie nainstalovať. Takže teraz je už výzdoba tak ako má byť.
 
 
 
Okrem vyzdobeného barbakanu sú v meste osadené žlté tabuľky, ktoré navigujú motoristov priamo k Severnej bráne.

04. 06. 2014: Interludium VI - István Nagy predpremiérovo

V nedeľu sme boli na organovom koncerte Istvána Nagya, v Komárne. Hral program, ktorý bude hrať onedlho v Kremnici na festivale. Potešilo nás, že hral naozaj dobre, aj náročnú Guilmantovu 5. symfóniu interpretoval bravúrne. Sledujeme, vyhľadávame i motivujeme slovenských organistov, predovšetkých cirkevných, pretože tých je ako šafránu. Teda tých, ktorí majú aj koncertné ambície, pretože vyspelé organové umenie nekompromisne spája aktivity bohoslužobné s koncertnými. Prirodzene, nepoznáme všetkých slovenských cirkevných organistov, ale aj tak si myslíme, že István Nagy z Kolárova je na Slovensku najlepší. Neporovnávame meno, odohrané roky a ani akademické, či iné tituly, nás zaujíma skutočná hráčska zručnosť, repertoár a umelecké cítenie, to, čo osloví festivalového poslucháča. Ak sa k tomu pridruží snaha pripraviť interpretácie hodné medzinárodného porovnania, je to bonus, ktorý prispeje k nominácii do Kremnice. Kolárovský organista Nagy svojou húževnatosťou doteraz nesklamal, napriek technickým obmedzeniam komárňanského organu nás svojimi interpretáciami veľmi milo prekvapil. A to je hlavný dôvod, prečo jeho kremnické vystúpenie spájame s nemalými očakávaniami.

István Nagy s kremnickým festivalovým registrátorom a vyhľadávaným organárom Jozefom Gallom.

13. 05. 2014: Interludium V - Náš záložný organista - cover organist - Ján Bulla

Viacerí návštevníci festivalovej internetovej stránky, nielen tí, ktorí si už rezervovali vstupenky, nám poslali otázku a žiadali vysvetlenie, čo to znamená „záložný organista“, meno ktorého pribudlo pod zoznamom interpretujúcich organistov. Takže naše vysvetlenie bude teraz nasledovať.

Označenie „záložný“ alebo „pohotovostný“ organista, v angličtine skrytý „cover“ organista, spevák, umelec sa viac využíva v Spojených štátoch amerických než v Európe. Dôvodom je vysoká vyťaženosť umelcov a komplikovaná doprava vyplývajúca z veľkých vzdialeností. Hoci festival Kremnický hradný organ nie je taká obrovská ustanovizeň ako napríklad Metropolitná opera v New Yorku, kde cover obsadenia sú takmer pravidlom, isté problémy a ich riešenia máme podobné. V našom prípade môže byť obrovským problémom nahradiť koncertného organistu, ktorého postihla náhla zdravotná indispozícia, prípadne sa vyskytli dopravné ťažkosti alebo akékoľvek iné okolnosti brániace pricestovať do Kremnice. Dobre hrajúci koncertní organisti majú totiž letné termíny nadlho vopred obsadené a angažovať excelentného umelca v júli a v auguste krátko pred koncertom môže byť len vecou náhody. Preto festival Kremnický hradný organ angažoval pohotovostného organistu, ktorý v prípade nutnosti bude pripravený odohrať festivalový koncert. Aj keď s iným programom, no rovnako umelecky náročný. Festivalovým návštevníkom tak zachová príležitosť počuť jedinečný kremnický organ, spoznať akustiku, prostredie a festivalovú atmosféru v kostole sv. Kataríny. Pretože je výhodou, aby pohotovostný organista poznal kremnický organ a bol v dosahu Kremnice, pre tohoročný festival dostal príležitosť organista Ján Bulla, študujúci záverečné semestre organovej hry na VŠMU, príležitostne registrujúci na našom festivale, naviac pochádzajúci z Banskej Bystrice.   

Náš festival vo svojej 17 ročnej histórii využil alternujúceho organistu len raz, v roku 2000 zraneného rakúskeho organistu nahradil Tomáš Gál a tesne pred využitím krízového postupu bolo vystúpenie Kenta Tritla z New Yorku v roku 2011, príčinou boli problémy s dopravou na trase do Európy. Pretože Prof. Tritle nebol v tom čase v Európe a cestoval na jediný koncert do Kremnice z New Yorku, úlohu záložnej organistky mala vtedy maďarská organistka Mónika Kecskés. Festival Kremnický hradný organ má veľmi podrobne a prísne nastavený manuál kontaktu a dopravného zabezpečenia pre hosťujúcich organistov, zahŕňajúci v sebe detaily ako strata batožiny, zmeškanie alebo zrušenie letu. So stratenou batožinou sme sa stretli už niekoľko krát, rovnako aj so zrušenými letmi, nastúpením do nesprávneho vlaku, vystúpením z autobusu v nesprávnom meste či nejazdiacimi vlakmi (!), no verme, že Ján Bulla nebude musieť predstaviť svoje umenie na základe spomenutých epizód. Príležitosť ale určite dostane v budúcnosti v hlavnej zostave organistov.

22. 04. 2014: Ďakujeme za poukázanie podielu zo zaplatenej dane

O týždeň sa skončí lehota na poukázanie podielu zo zaplatenej dane subjektom, ktoré spĺňajú zákonom predpísané náležitosti. Už teraz vieme, že viacerí jednotlivci i veľké firmy ocenili našu prácu a Asociácii pre európske umenia svoj podiel zo zaplatenej dane naozaj poukázali. Chceme sa už teraz poďakovať za takto prejavenú priazeň.
 
 
Festival Kremnický hradný organ 2014 je v podstate pripravený a nastáva fáza realizačná. Ak ešte do 30. apríla môžete, stihnete, ale hlavne budete chcieť poukázať časť svojej dane na realizáciu festivalu Kremnický hradný organ, zaradíte sa medzi tých, ktorým vyjadrujeme našu vďaku a úctu za podporu organového umenia. 
 
* postup ako poukázať podiel zo zaplatenej dane je popísaný v rubrike 2%.

12. 04. 2014: Interludium IV

Projekt festivalu Kremnický hradný organ a štruktúra festivalových podujatí nevznikajú za zeleným stolom. Samotný charakter festivalu vzniká v predstave autorov, no samotné festivalové koncerty vznikajú až po množstve rozhovorov s interpretmi, po nikdy nekončiacom štúdiu organovej literatúry a štúdiu modernej organovej interpretácie. Preto festival prináša kmeňové diela organovej literatúry, ale aj diela u nás málo hrávané alebo dokonca premiérové. Rovnako tak predstavujeme interpretov známych, ale aj mladé tváre, ktorých umelecká perspektíva je v našom videní sľubná. Príkladom takéhoto modelu umeleckej zostavy bude spoločné vystúpenie mladej slovenskej  organistky Márie Budáčovej a renomovaného speváckeho zboru Adoremus s dirigentom Dušanom Billom s interpretáciou úžasného oratoriálneho diela Rekviem Maurice Duruflé.
 

Táto krátka teoretická úvaha je úvodom k tomu, o čom chceme písať. V piatok 11 . apríla sme totiž navštívili v Prahe bakalársky koncert Márie Budáčovej v rámci jej štúdia na Hudobnej fakulte AMU, kde okrem viacerých barokových diel hrala spolu s Adoremom organový part Rekviem M. Duruflé. Nateraz nedokážeme definovať príčiny, prečo toto pôsobivé, jemne znejúce dielo nezaznieva častejšie, vieme ale jednoznačne určiť, že práve tento zborovo-organový koncert bude jeden z najdôležitejších, z našich tohtoročných. Dramaturgicky práve uvedením klenotu M. Duruflé a virtuózne Budáčovej interpretáciou Widora. A za autorov festivalu upozorníme na duchovné posolstvo, ktoré prináša Rekviem M. Duruflé, tlmočením všetkých častí zádušnej omše v umeleckom cítení veľkého francúzskeho organistu a skladateľa. Už teraz vieme, komu venujeme myšlienky z tohto rekviem a tak isto každý festivalový návštevník, vhĺbený do vnímania tohto diela bude si môcť svoje spomienky zatriediť a v intimite kremnického chrámu venovať  sebe blízkemu.

A ešte k pražskému koncertu Budáčovej a zboru Adoremus. Speváci pod vedením Dušana Billa spievali naozaj dobre, sústredene, umelecky sa navzájom inšpirovali, rešpektovali gestá dirigenta, technicky pôsobili precízne. Mária Budáčová je prísľubom pre naše organové umenie. V zákulisí sme sa dozvedeli, že od budúceho roka  by mala študovať v Montreali, v triede jednej z hviezd súčasného organového umenia Hans-Ola-Ericssona. Aj tieto skratkovité poznámky znamenajú, že adoremovský koncert očakávame s napätím,  s prísľubom mimoriadnej umeleckej invenčnosti.

 
 © 1997-2023 Ars Consulting Bratislava