Úvodná stránka / Main page
2024
Aktuality

10. 07. 2024: Počasie a doprava

Sú prírodné javy, ktoré akosi nevieme ovplyvniť. Už po minulé roky sme upozorňovali na vysoké teploty ovzdušia, ktorým sa nevie vyhnúť ani Kremnica. Chceli by sme preto požiadať našich ctených návštevníkov, aby si už teraz  zaobstarali a na festivalové podujatie  priniesli fľašu minerálky, predsa len, nápor na organizmus je v týchto dňoch enormný.
 
Vysoké teploty vzduchu prinášajú možnosť vzniku silných búrok. Ak by takýto jav nastal počas koncertu, prosíme vás, aby ste sa riadili pokynmi organizátorov. Najbezpečnejšie je počkať v chráme kým búrka odznie a až potom bezpečne odísť.
 
* * * * * *
 
V Kremnici je spustených niekoľko dopravných semaforov, možno to prispeje k upokojeniu tranzitnej, predovšetkým kamiónovej dopravy. Napriek tomu sme na našich návštevníkov mysleli a opätovne sme pre nich inštalovali smerové tabuľe, ktoré ich budú navigovať až pred Severnú bránu kremnického Mestského hradu. Tabule sú dostatočne veľké, len treba ísť pomalšie, aby ste ich v spleti ostatnej dopravy neprehliadli.
 
Navigujú na Továrenskú ulicu, priamo k bezbariérovému vchodu do hradu na Zámockom námestí.
 

 
Odbočka vpravo - smer Kremnica - Martin
 
 
Odbočka vľavo - smer Martin - Kremnica
 
 
Zámocké námestie - Kremnica - v pozadí vchod do hradu
  

08. 07. 2024: Koncertovať bude Mária Budáčová

Aj druhá festivalová úspešná slovenská organistka Mária Budáčová prichádza zo zahraničia, z Montrealu, kde vysokoškolské štúdiá absolvovala u prominentného profesora Hans-Ola Ericcsona. Jej umelecký rast sledujeme dlhé roky, od čias, kedy študovala na AMU v Prahe. Neskôr bola v rámci Erasmu vo Viedni u profesora Perettiho a napokon v Montreale. Odvtedy bola u nás v Kremnici niekoľko krát, pamätná je jej interpretácia organového partu v Mozartovom Rekviem, ktoré interpretovala spolu so zborom Adoremus. Momentálne pôsobí v Montreale a je úžasné  koľko tam dostáva koncertných príležitostí. V konečnom dôsledku sa vieme  dopátrať dôvodov jej úspešného pôsobenia v Kanade, vždy bola mimoriadne zdatná v organovej hráčskej technike, presvedčili sme sa o tom aj tu v Kremnici, keď koncertovala spolu so svojim profesorom Ericcsonom. Mária Budáčová má v Montreale veľmi dobrú povesť a možno aj preto zaradila do svojho programu dielo kanadskej skladateľky, organistky a profesorky Rachel Laurin, aby demonštrovala kanadskú tvorbu u nás, ale možno aj preto, aby domáca kanadská hudobná komunita vedela, že Budáčová chce byť platným členom vyspelej organovej spoločnosti, ktorá pôsobí v Montreale.
 
 
Mária Budáčová priletela minulý týždeň na Slovensko, do Kremnice príde vo štvrtok a už teraz sme presvedčení, že sa úspešne zaradí do radu úspešných slovenských organistov KHO 2024, ktorý otvoril minulý týždeň István Nagy.   

07. 07. 2024: Mgr. István Nagy - otvárací koncert festivalu

Odpoveď na častokladené otázky, prečo je tohto roku kladený dôraz na úspešných slovenských organistov prinieslo z časti už úvodné podujatie Kremnického hradného organu. Samotný obsah odpovede je súčasne jednoduchý i zložitý, na Slovensku chýbajú celé generácie organistov, ktorí majú ambície okrem bežných bohoslužobných povinností byť koncertne činní. Hoci Kremnický hradný organ je tohto roku už v 28. vydaní, veľmi dlho sme museli čakať a trpezlivo selektovať, ktorí z našich budú sa vedieť zaradiť do radu excelentných  organových virtuózov, ktorí vytvorili renomé nášmu festivalu. Hoci okolnosti, ktoré nevieme ovplyvniť zapríčinili, že väčšina našich skvelých organistov pôsobí v zahraničí, s mimoriadnou dávkou zadosťučinenia akceptujeme ochotu troch našich umelcov pricestovať na Slovensko a predstaviť nášmu publiku svoje umenie. Do hry teda vstúpili dva najvýznamnejšie faktory, dosiahnutá obdivuhodná interpretačná zdatnosť a skvelé repertoárové vybavenie našich troch umelcov.
 
 
Nateraz spomeňme Istvána Nagya, ktorý okrem pedagogického pôsobenia má významné koncertné aktivity na celom Slovensku i v zahraničí, pripravuje a vydáva CD, študuje stále nový repertoár a pre nás to najdôležitejšie, nesmierne umelecky dozrieva. Jeho program bol náročný, pre interpreta i publikum, a to program po úvodnej Lacrimose zreteľne gradoval. Už v Bachovi hľadal Nagy vnútornú dynamiku, temer neomylnú prstovú techniku podporil obrovskou dávkou fortissima na záver bachovskej fúgy. Bach BWV 552 nám dával tušiť, že KHO 2024 otvára zrelý umelec, vynikajúco technicky disponovaný, stojaci bez problémov nad dielom a dávajúci mu svoju interpretačnú predstavu. Nie že by sme všetko chválili, ale vyspelé osobnosti prinášajú nové umelecké pohľady na umenie, ktoré síce nemusíme vždy akceptovať, ale v každom prípade prijať ako osobnostný vklad umelca.

Aj následné Concerto A. Marcella cielilo k virtuóznej perfektnosti, využívajúc bohaté melodické ozdoby a temer konštatné metronomické tempo. Neraz sme zdôrazňovali, že predovšetkým mladá generácia výborných organistov smeruje k virtuózne zameraným interpretáciám, skutočným vrcholom Nagyovych úvodných festivalových interpretácií bola však Sonáta na 94. psalm Juliusa Reubkeho. Vzhľadom na to, že ide o dielo extrémne obsažné, doplnené konkrétnymi biblickými textami od interpreta sa žiada nielen technická suverénnosť interpretácie, ale predovšetkým intelektuálny vklad interpreta, ukážka umeleckých názorov ako sa ako organista vysporadúva s biblickými obrazmi, ako im dáva vážnosť a osvedčuje historickú pravdu. Nie, tu nás organista nemôže zmiasť, ak necítime myšlienkovú hĺbku umelca, ostávame vždy na polceste v pochopení interpretačnej suverenity interpreta.
 
 
István Nagy, v skratke povedané, presvedčil publikum i nás, že je zrelým, skúseným interpretom, ktorý nie náhodou býva magnetom našich festivalových koncertov.
 
P.S.: Odzneli dva prídavky - István Nagy: Scherzo a Ch. M.Widor: Symfónia č.5 - Toccata

04. 07. 2024: István Nagy otvorí festival Kremnický hradný organ 2024

Účinkovanie organistu Istvána Nagya na tohoročnom festivale začalo fakticky už 2. júla, keď Rádio Devín pripravilo prezentáciu nášho festivalu a Nagyove interpretácie ilustrovali organ inštalovaný v Kostole sv. Kataríny.
 
Slávnostné otvorenie sa však uskutoční teraz v sobotu o 19. hodine a veľa priaznivcov festivalu si už vyhradilo čas na toto podujatie, je to predsa len najväčšie hudobné podujatie v meste Kremnica, ktoré umeleckým dosahom ďaleko presahuje hranice našej krajiny. Možno práve preto sa častokrát hovorí, že v letných mesiacoch je Kremnica centrom organového umenia na Slovensku a tomu nasvedčuje aj programová skladba každého festivalového podujatia. Program Istvána Nagya bude zahrňovať veľkú grandióznu Sonátu na 94.žalm Juliusa Reubkeho, dielo nesmierne pôsobivé, tajomné i virtuózne. Aj ostatné diela budú výnimočné, Bachova Fúga BWV 552 a Concerto A. Marcella patria k veľmi obľúbeným opusom. Úvod bude patriť časti Lacrimosa z Rekviem, KV 626 W. A. Mozarta. Ide o dielo mimoriadne, zaujímace osobitné postavenie v hudobnej literatúre, opus, ktorý osloví každého poslucháča a privedie ho myšlienkami k najbližším. Možno by stálo za úvahu, nechať tento fragment z Rekviem  doznieť bez potlesku, nech doznieva v mysli každého poslucháča, nerušene a v pokoji.
 
Kremnický hradný 2024 sa bude konať vždy v sobotu až do 10. augusta, podrobné programy sú na ďalšej podstránke a aktuálne informácie prinášame takmer denne.

01. 07. 2024: Dnes o 6 dní

Tak a od dnes počítame 6 dní, keď zaznejú prvé akordy organových opusov festivalu Kremnický hradný organ 2024. Všetko podstatné je pripravené, dohliadame len na posledné detaily, aby všetko prebehlo tak ako sme u nás zvyknutí. István Nagy má pripravený program otváracieho koncertu, do Kremnice pricestuje vo štvrtok, sledujeme aj Máriu Budáčovú, dnes prilieta z Montrealu na Slovensko. O ďalších aktualitách budeme vždy na tomto mieste informovať.
 
 
 
Aj naši návštevníci sú pripravení, v predstihu si zabezpečujú vstupenky, nie jednu, dve či tri vstupenky, ale hneď na všetky podujatia. Dlhé roky, trpezlivo pripravujeme koncepciu festivalu, tak aby  bola umelecky čo najhodnotnejšia. Nominujeme skvelých organistov a tí hrajú diela, ktoré zaraďujeme medzi najvýznamnejšie v organovej literatúre. Budeme radi, keď sa so ct. publikom stretneme na otváracom koncerte, naši dlhoroční návštevníci vedia ako sa najľahšie dostať na hradné Zámocké námestie, vedia, že treba prísť v pokoji, že na každého so začiatkom počkáme.
 
Ani tohto roku nezabudneme na úvodný príhovor, keď si čo-to povieme o organistovi a programe. Vždy sú to také aktuality, ktoré sa nedostanú do programového bulletinu, ktoré si povieme priamo na mieste, v chráme. Tí návštevníci, ktorí chcú počuť každé slovo príhovoru si hľadajú miesta v prednej časti chrámu, tí ostatní, ktorí chcú počuť len organovú hudbu sedia kdekoľvek. Aj toto je bonus pre našich návštevníkov, že miesta majú voľné, niekto preferuje celkom vzadu pod chórom, niekto celkom vpredu, na pravej či ľavej strane, farba zvuku organových píšťal znie na každom mieste inak a každý si nachádza to svoje obľúbené miesto.
 
Ostáva faktom, že na našich festivalových podujatiach prevláda pokojná, tvorivá atmosféra, keď každý je vhĺbený do úžasného organového zvuku, či už znie fragment z Mozartovho Rekviem, alebo krásna Bachova fúga či priezračné Concerto A. Marcella, nevraviac o Reubkeho Sonáte. Uvádzame príklad z Nagyovho úvodného koncertu, všetky uvedené diela sú skvosty a ich vnímanie je psychická terapia, balzam na dušu. Radi Vás privítame na otváracom koncerte, vieme veľmi dobre, že István Nagy je magnetom a oslovuje mnohých z vás. Príďte, budeme sa na vás tešiť, ste vítaní.  

20. 06. 2024: Kremnický hradný organ a generácia mladých organistov

Je úžasné spolupracovať s mladou generáciou organistov, ktorí pripravujú a realizujú koncerty festivalu Kremnický hradný organ 2024. Samozrejme, nemôžu to byť 15-roční hráči, ktorí ešte nevedia odohrať náročný program, musia to byť zdatní mladí organisti, ktorí majú ambíciu dosiahnuť úspechy na svojich koncertných vystúpeniach. Prirodzene, k repertoáru sa musia dopracovať, musia mať aké-také koncertné skúsenosti a musia predovšetkým chcieť. Bez vlastnej snahy sa nedopracujú k žiadnym význačnejším métam. Na našom festivale bolo viacero mladých organistov, od nás i zo zahraničia, ktorí v Kremnici hrali ako začínajúci umelci a v súčasnosti po 10-20 rokoch umeleckej praxe zastávajú významné pozície vo vysokoškolskom, koncertnom i liturgickom svete. Kremnický hradný organ bol vždy jedným zo stupienkov k ich úspešnej kariére, festival mladého umelca predstavoval a možno i poučil. Niektorí žiaľ to najdôležitejšie nerešpektovali, Kremnický hradný organ je ostro sledovaný mnohými významnými osobnosťami organového diania, sledujú, kto v Kremnici koncertuje a čo má na programe, no a sledujú aj reakcie. K nim sa pripája nie zanedbateľný faktor, a to či mladého organistu odporučíme iným autorom festivalov alebo im odporučíme hľadať radšej iného. Prirodzene, aj u nás sme sa stretli s organistami, ktorých sme neodporučili, nie preto, že by interpretačne nedosahovali parametre nášho festivalu. K dôležitým parametrom umeleckej kariéry je nie len vedieť pôsobivo interpretovať, ale vedieť tiež komunikovať s tvorcami festivalu, byť nápomocný pri tvorbe programov, pri samotnej organizácii koncertnej cesty do Kremnice, mať schopnosť bezkonfliktne komunikovať. Žiaľ, stretli sme aj takých, ktorí toto podcenili a dnes sa nemôžu prezentovať žiadnou pozoruhodnou kariérou, môžu len spomínať, že pred rokmi hrali na tom či onom festivale, ale dnes z toho už nezostalo temer nič. Sú to často krát smutné príbehy, keď mladý umelec si svoj rast sám zastaví. Tohoročný festival predstavuje výnimočne ambicióznych umelcov, našich slovenských, ktorí hlavné uplatnenie našli väčšinou v zahraničí, no a aj dvoch zahraničných, ktorým cestu k úspechom svojou mierou otvárame. Nateraz máme naozaj radosť, že každý z hosťujúcich mladých organistov bude hrať náročné programy, ktoré sú vizitkou tých najlepších. Tešíme sa na Reubkeho Sonátu, Franckove Grande Piece Symphonique, tešíme sa rovnako na Widorovu i Viernovu symfóniu, na Manfreda i na neobyčajne pôsobivé Obrázky z výstavy. Je nám skutočne cťou, že môžeme spolupracovať s mladými umelcami, že môžeme byť súčasťou rastu kariéry mladého umelca. Nadovšetko si treba spomenúť na organistov, ktorí v mladosti v Kremnici hrali a vtedy ani náhodou si nepredstavovali, že napríklad Vincent Dubois bude raz organistom Katedrály Notre-Dame, Ernst Wally bude organistom Dómu sv. Štefana vo Viedni a že Juan de la Rubia bude  organistom č.1 v Španielsku. Takýchto príkladov máme viacero a verme, že aj tí tohoroční budú tých spomenutých nasledovať.  

14. 06. 2024: Novinky

Hoci oficiálne otvorenie festivalu Kremnický hradný organ 2024 sa bude konať 6. júla, mnohé prípravné práce sa končia, niektoré, ktoré sa nedajú veľmi urýchliť sa konajú teraz.
 
 
 
 
V piatok pricestoval do Kremnice Raimondo Mazzon, aby si pripravil na kremnickom organe registrové kombinácie pre svoj koncert 20. júla. Áno, je to ten Raimondo, ktorý mal taký výrazný úspech pri svojom minuloročnom festivalovom debute. Prekvapil všetkých, nadovšetko publikum svojim precízne pripravenými interpretáciami. Naše skúsené publikum napriek poznaniu mnohých iných skvelých organistov si sympatický Raimondo naplno získal. Nás autorov obdaril korektnosťou svojho prístupu pri tvorbe programu i samotnej cesty do Kremnice. Tomu nasvedčovala aj jeho dnešná cesta do Kremnice, ktorá je prípravou jeho júlového vystúpenia. Pri stretnutí v Bratislave sme sa od neho dozvedeli rôzne novinky, napríklad, že doteraz študoval na Viedenskej hudobnej univerzite v triede profesora Pier Daniana Perettiho, teraz posledný rok v triede Johannesa Zainlera, no od budúceho školského roku ale vymieňa vysokú školu a prechádza na Mozarteum do Salzburgu, čo je nesmierne prestížna vysoká škola, jedna z najznámejších v Európe. Ako svoju alma mater môže teda označiť Viedeň i Salzburg, skutočne jedna prestížnejšia ako druhá. O mimoriadnych ambíciách Raimonda svedčí fakt, že sa venuje organovej hre i orchestrálnemu dirigovaniu. Nieto divu, že pri svojom talente a náročnosti k sebe samému dosahuje výsledky, ktoré oslovujú mnohých, tak ako to bolo minulý rok, keď pár dní po jeho kremnickom debute sa ozvali koncertné agentúry zo Švajčiarska. Ostáva faktom, že o Raimondovi Mazzonovi budeme ešte veľa počuť, že jeho kariéra sa veľmi sľubne vyvíja. O jeho cieľavedomosti svedčí program, ktorý pripravuje pre Kremnicu, dominantnými bude predohra k Lietajúcemu Holanďanovi Richarda Wagnera a kompletná 5.symfónia Ch.-M. Widora. Na úvod sme dali kvôli sústredenosti krátke Prelúdium a fúgu J. Pachelbela. Predpokladáme, podľa minuloročného vysokého umeleckého levelu jeho vystúpenia, že jeho tohoročný recitál bude patriť k najhodnotnejším.

26. 05. 2024: Skvelí slovenskí organisti - KHO 2024

Pavol Valášek                            Mária Budáčová
 
 
   István Nagy
 
Tak toto sú naši traja skvelí slovenskí organisti, jedni z mála našich interpretačne aktívnych organistov, ktorí vkladajú svoju umeleckú pečať štyrom festivalovým koncertom KHO 2024. Mária Budáčová pôsobí v kanadskom Montreale, sólisticky, liturgicky i pedagogicky. Rovnako aj zhodne pôsobiaci Pavol Valášek, jeho pôsobiskom je chrám v bavorskom Oberstdorfe. Tretí István Nagy liturgicky pôsobí v Budapešti v chráme slovenskej pospolitosti, koncertne je ale činný aj v iných budapeštianskych chrámoch, naposledy sme sledovali jeho interpretácie v kostole sv. Ferenca, kde hral na vzácne zachovalom, jedinečne znejúcom organe Rieger. Pravdu povediac, zo všetkých troch máme radosť, že sú tak významne umelecky akceptovaní a prídu do Kremnice predviesť svoje umenie. Naviac treba zdôrazniť, že všetci traja hrajú mimoriadne technicky náročné diela, ktoré predpokladajú perfektnú technickú prípravu organistu. Mária Budáčová bude hrať dve veľké diela komponované v sonátovom cykle, Pavol Valášek bude hrať pôsobivý francúzsky program s virtuóznou fúgou a veľkou symfóniou a István Nagy predstaví monumentálnu suitu Modesta Petroviča Musorgského Obrázky z výstavy. Naši organisti majú pripravené jedinečné programy, ktoré nie sú až tak časté ani vo vyspelých organových krajinách. Hrajú sa aj tam, v Nemecku, Francúzsku, Veľkej Británii či v USA, ale hrajú ich len špičky organového interpretačného umenia. Ak ku nim môžeme priradiť aj našich umelcov, tak je to mimoriadne hodnotné konštatovanie, že v zahraničí máme vynikajúcich reprezentantov nášho interpretačného umenia. Sme radi, že týchto výborných organistov budeme môcť privítať na tohoročnom festivale.  © 1997-2024 Ars Consulting Bratislava