Úvodná stránka / Main page
2024
Aktuality

20. 07. 2022: Mag. Stefan Donner - Viedeň

Rakúska metropola Viedeň je významná svetová kultúrna metropola a aj organové umenie prichádzajúce z tohto mesta malo vždy vysokú úroveň. Rad veľkých chrámov s dobrými organmi a vynikajúca vzdelávacia ustanovizeň Univerzita hudby a múzických umení vytvorili tradíciu rozvoja organového umenia v Rakúsku. Ak nepôjdeme príliš do minulosti, tak mimoriadne dôležitými profesormi organovej hry tu boli Michael Radulescu a Peter Planyavsky. Obaja vychovali viacero excelentných organistov a samotný Prof. Planyavsky niekoľko krát koncertoval aj u nás na festivale.
 
Jedným z absolventov Prof. Petra Planyavského je Mag. Stefan Donner, mimoriadne aktívny koncertný organista, ktorý popri pedagogických a bohoslužobných  povinnostiach koncertuje prakticky na celom svete.
 
 
 
Do Kremnice pricestoval z Viedne a po koncerte cestuje priamo na viedenské letisko a do USA. Treba dodať,  že jeho koncertný repertoár umožňuje pripravovať programy z najnáročnejších organových opusov, kremnický program zahŕňa okrem Bachovej Fúgy a pôsobivého Scherza M. Duruflé veľkú Symfóniu č.3 Louisa Vierna.  V plnej sile a kráse sa tak rozozvučí organ Rieger-Kloss v Kostole sv. Kataríny, v kostole s vynikajúcou akustikou a nesmierne vnímavým festivalovým publikom.

17. 07. 2022: Mag. Lisa Hummel - autentická cirkevná hudobníčka

Organistka Mag. Lisa Hummel je skúsená cirkevná hudobníčka. Ako sme už písali, po štúdiách organovej hry a dirigovania získala post hudobnej kantorky v diecéze Rottweil, čo je v podstate funkcia bývalého regenschoriho, cirkevného organistu či v nemeckých končinách označovaný post KMD – Kirchenmusikdirektor. Je faktom, že v tejto časti Nemecka majú títo cirkevní hudobníci množstvo povinnosti, okrem bohoslužieb, bežných denných i veľkých nedeľných je to príprava a teda skúšky so zborom, orchestrom, častokrát príprava samostatných vystúpení, nevraviac o ďalšom osobnom štúdiu samotnej hry a nového repertoáru. Toto všetko je v Nemecku tradícia, na našom festivale sme privítali už nejedného takéhoto cirkevného hudobníka, spomenieme Winfrieda Lichtscheidla, Johannesa Raua či Lukasa Stollhofa. Ak majú k dispozícii dobrý organ a zohraný tím cirkevných hudobníkov vedia pripraviť nielen excelentné interpretácie, ale samotný organista má možnosť svojho profesného rastu nielen ako interpreta, ale aj ako profesora na vysokej škole, kde sa cirkevná hudba v Nemecku vo veľkej miere prednáša. Z tohto prostredia prišla Lisa Hummel, deň pred koncertom absolvovala  temer 1000 kilometrovú cestu z Nemecka do Kremnice, v sobotu odohrala koncert a v nedeľu sa vrátila nazad to Rottweilu, aby od pondelka pokračovala v zaužívanom cirkevno-hudobnom režime katolíckeho prostredia v Rottweili. Na  našom kremnickom festivale koncertovala teda autentická cirkevná hudobníčka, zaradená do aktuálneho cirkevného diania v Rottweili a čiastočne v Lipsku. Tam totiž ukončila univerzitné štúdiá a teraz prednáša niektoré hudobné disciplíny a popri spomínaných profesionálnych aktivitách sa pripravuje na organovú súťaž v Bostone (USA).
 
 
 
Lisin terajší kremnický koncert vyznel v intenciách doteraz uvedeného, hrala profesionálka, náročné interpretácie Francka a Widora, organistka hrala s nadhľadom, starostlivo registrujúc a sledujúc akustickú odozvu organu v kostole sv. Kataríny. Lisa Hummel je jednou z tých organistiek, ktoré sledujeme už od vysokoškolských štúdií až po jej terajšie profesionálne zaradenie. Sledovať ju budeme aj naďalej, ako prebehne súťaž v Bostone, aké bude mať ďalšie koncertné aktivity a ako si bude rozširovať repertoár. V každom prípade jej terajšie festivalové vystúpenie bolo prezentáciou a ilustráciou u nás nie veľmi poznaného obrazu skutočného cirkevného hudobníka, pôsobiaceho vo veľkom a aktívnom katolíckom centre v Nemecku.     

14. 07. 2022: Pred koncertom nemeckej organistky Lisy Hummel

Už len letmý pohľad na doterajšie festivalové podujatia dáva tušiť, že Kremnický hradný organ svojou náročnou programovou štruktúrou a zostavou umelcov tvorí kompaktný celok, ktorý je na míle vzdialený miestnym či lokálnym podujatiam. Určite nielen organoví odborníci uznajú, že festivalové programy sú pre interpretov tak náročné, že väčšina z doteraz realizovaných programov množstvu organistov jednoducho nie je prístupná. Nagyov monumentálny program (Reubke-Franck) je prístupný len pre najskúsenejších a najschopnejších, Cardelliho zostava s virtuóznou B-A-C-H je prístupná len špičke technicky zdatných organistov. Je pýchou festivalu, že najhodnotnejšie interpretácie sú tvorené zväčša organistami mladšej generácie, nevraviac o veku Francesca Cardelliho. Preto aj autorov festivalu teší, že nasledujúci hosť, nemecká organistka Mag. Lisa Hummel patrí k mladej generácii interpretov. Absolvovala organové štúdiá vo Freiburgu a v Lipsku, a to nie len organové, ale aj dirigentské. Dnes pôsobí ako kantorka v Rottweili a s veľkou dávkou zadosťučinenia spomenieme, že jej ambicióznosť a precíznosť dostávajú šancu k uplatneniu aj naďalej, Lisa Hummel sa v septembri zúčastní výborne obsadenej súťaže v Bostone. Je pre nás ozajstným zadosťučinením, že už počas vysokoškolských štúdií sme zachytili umelca, ktorý si systematicky a cieľavedome buduje svoju budúcnosť, obzvlásť keď umelecká kariéra je tak náročná a súčasne krehká.
 
 
Lisa Hummel bude hrať 3. chorál C. Francka, Sinfoniu J. S. Bacha a napokon veľkú Symfóniu č.6 Ch.-M. Widora. Pricestuje z Nemecka autom, registrovať jej bude Christian Gross. Jej koncert považujeme za mimoriadne kvalitný príspevok do mozaiky tohoročného festivalu.    

11. 07. 2022: Francesco Cardelli - prekvapenie tohto festivalového ročníka

Sú javy,  ktoré ani po dlhoročných skúsenostiach autorov festivalu sa nedajú predpokladať. Dlhodobá zdravotná indispozícia nedovolila hrať koncert Daniele Mecchiovi, jeho miesto zaujal preto Francesco Cardelli, z triedy prominentného profesora Pier Damiano Perettiho na viedenskej Hudobnej univerzite. Francesco v piatok pricestoval, oboznámil sa s nástrojom, pripravil si registrácie a v sobotu večer hral. Tak ako nevieme predpokladať niektoré situácie, nevieme tiež s akými umeleckými prekvapeniami sa môžeme stretnúť. Francesco Cardelli bol takým prekvapením, aké sme za dlhú dobu festivalu Kremnický hradný organ nepoznali. Predstavil nám svoju jedinečnú technickú disponovať, prstovú a pedálovú zručnosť, ktorú by mu mohol závidieť ktorýkoľvek organista doktorandského koncertu, pričom Francesco práve ukončil prvý ročník univerzitného štúdia. V Taliansku študoval na hudobnom gymnáziu, podobne zameranom ako je to v Maďarsku, hlavný predmet mal hru na klavír. Zrejme mal profesora, ktorý dbal na technickú virtuozitu a získal tak zručnosti, ktoré sú mu nateraz a hlavne do budúcnosti vstupenkou k najvirtuóznejším dielam. Technické danosti si Francesco preniesol do štúdia hry na organ, keď pred rokom prišiel ku profesorovi Perettimu. Iste, pred sebou má ešte veľa práce, v cizelovaní poznania štýlovosti, špecifického registrovania i všeobecného rozhľadu nad interpretovanými dielami, ale hrať v jeho veku Lisztovo B-A-C-H vo virtuóznej transkripcii J.Guillou je naozaj mimoriadnosť.  Keď má v repertoári takýto virtuózny opus, potom hrať akéhokoľvek Bacha, Vierna, Duruflé či iných organových špecialistov je pre neho hračka. Konzultovali sme s ním jeho názory na interpretácie, do Bacha chce priniesť popri klasickom štýle niečo nové, tu v Kremnici to boli nové registrové kombinácie, nové farebnosti. Mnohé z toho sa musí utriasť, zrejme čas ukáže, ktoré jeho novoty sú životaschopné a pri ktorých prenechá miesto radšej interpretačným stereotypom, zaužívaným štýlovým postupom. Predpokladáme, že Francesco Cardelli má pred sebou skvelú budúcnosť umelca, ak nadviaže na osobnostné pozitíva, ochotu v spolupráci, ambicióznosť a skromnosť, ak si nechá poradiť od skúsených profesorov, tak potom tu budeme mať nového, vynikajúceho organistu na excelentnej pozícii. Takých sme tu už mali, napríklad Vincent Dubois, tu v Kremnici hral ako študent, dnes je organistom v Notre Dame alebo rovnako Ernst Wally, u nás viackrát ako študent, dnes  je organistom vo viedenskom Stephansdome. Francesco Cardelli hral pri svojom kremnickom debute pôsobivý program, okrem Bachovej Toccaty a fúgy d mol a Lisztovom B-A-C-H autorov francúzskej proveniencie. A ako prídavok Allegro z Widorovej 6. symfónie, to len tak mimochodom, akoby hral nejaké malé prelúdium.
 
 
 
Naznačili sme, že s Francescom treba do budúcnosti počítať, treba ho sledovať, pozorovať kde hrá, čo hrá, aké súťaže absolvuje a ak všetko pôjde dobre, tak ako teraz predpokladáme, v Kremnici sa s ním môžeme opätovne stretnúť. Stačí len dohodnúť program a čas, aby sa nadviazalo na sobotňajšie veľké prekvapenie.     

07. 07. 2022: Francesco Cardelli - jeho kremnický debut

Máloktorú krajinu máme po organovej línii zmapovanú tak ako Taliansko, teda v rámci možností. Kremnický hradný organ privítal talianskych organistov najvyššieho rangu, medzi tých zaraďujeme napríklad Gianluca Libertucciho, pôsobiaceho vo Vatikáne, či Alessia Corti, profesora na vysokej škole v Ženeve. Viacerí pôsobia v zahraničí, Gabriele Marinoni a Martin Rabensteiner vo Švajčiarsku, Pier Damiano Peretti je vyhľadávaným profesorom na Hudobnej univerzite vo Viedni. Geograficky sme predstavili organistov takmer z celého Talianska, od Sardínie po severnú časť krajiny. Zoznam našich doterajších talianskych hostí je na ďalšej podstránke, chceme len dodať, že medzi nich pravidelne zaraďujeme organistov mladej generácie, pretože mnoho z nich nachádza vďaka svojmu talentu a jeho cielenému rozvoju dobré uplatnenie. Viacero z nich si za miesto svojho vysokoškolského štúdia vybralo Viedeň, pretože tamojší profesor Pier Damiano Peretti sa vypracoval medzi najprominentnejších a najvyhľadávanejších profesorov organovej hry. Vo svojej univerzitnej triede má 14 študentov a jedným z nich je Francesco Cardelli. Talentovaný, usilovný a snaživý organista. Pred niekoľkými dňami ukončil ročníkové skúšky na univerzite, v sobotu odohrá koncert u nás na festivale a z Kremnice cestuje do Paríža a Salzburgu na interpretačné kurzy. Takúto bohatú aktivitu musíme naozaj kvitovať, navyše keď Francesco ponúkol nášmu festivalu pôsobivý program, Bacha, Francka, Vierna, Duruflé, končiac virtuóznou verziou lisztovského B-A-C-H spracovanú Jeanom Guillou. Kremnický debut Francesca Cardelliho má dobré predpoklady byť úspešným, navyše keď v posledných týždňoch mu s programom radil aj profesor Peretti. A keď spomenieme dobre znejúci svätokatarínsky organ Rieger-Kloss po minulotýždňovom zavŕšení opravy, máme dôvod očakávať pôsobivý program a ambiciózne interpretácie, v podaní mladého umelca Francesca Cardelliho, tak ako to býva u nás na festivale zvykom.  
 
 
Francesco pricestoval v piatok z Viedne do Bratislavy a po krátkej prestávke pokračoval v ceste do Kremnice.

03. 07. 2022: István Nagy otvoril festival

István Nagy hral otvárací koncert. V tejto súvislosti pripájame obrázok, ktorý máme zhruba dva týždne, vyjadruje otvorenosť, spokojnosť, vyrovnanosť Istvánovej psychiky, atribúty, ktoré nám tlmočili aj návštevníci po koncerte.
 
 
Veľmi dobre vnímali, že István hral uvoľnene, bez akéhokoľvek vnútorného pnutia, dve veľké virtuózne skladby  hral suverénne, s ľahkosťou a nadhľadom. Je to skutočný profesionál, ktorý svojimi interpretáciami vie garantovať umeleckú hodnotu. István Nagy si nepotrpí na povrchnej uhľadenosti, je detailista, ktorý každý jeden technicko-virtuózny prvok má podrobne rozanalizovaný, prebádaný a v konečnom dôsledku vycvičený. Preto jeho hra pôsobí suverénne, pretože v podstate nestoja pred ním žiadne problémy. Poznáme totiž úskalia Reubkeho i veľkého Francka, nemálo organistov má pred týmito dielami rešpekt a radšej pred nimi ustupujú. István Nagy prijal našu výzvu, aby v jeho programe stáli vedľa seba dva veľké organové symfonické opusy. Stotožnil sa s nami, že festivalový program a interpretácie musia našich návštevníkov obohacovať a prinášať im umelecké uspokojenie. To najdôležitejšie, čo naši návštevníci veľmi dobre vedia István Nagy plne potvrdil, na Kremnickom hradnom organe sa nedejú lokálne či provinčné umelecké výkony, ale tvoria sa umelecké interpretácie, ktoré bez mihnutia oka môžu znieť v najvýznamnejších európskych katedrálach.
 
 
Druhý Nagyov festivalový koncert prinesie tiež závažnú dramaturgiu, veľkú Widorovu 6. symfóniu a pôsobivú transkripciu Dance macabre C. Saint-Seansa, programovú zostavu hodnú veľkého medzinárodného podujatia. Na tento koncert avizovalo svoju návštevu aj viacero návštevníkov zo zahraničia.   

30. 06. 2022: Otvárací koncert bude hrať István Nagy

Otvárací koncert 26. festivalu Kremnický hradný organ bude hrať István Nagy. Skvelý organista, ktorého mnohí naši návštevníci poznajú a na náš festival prichádzajú práve kvôli nemu. 
 
 
Disponuje úžasným repertoárom a vždy sa vie predstaviť suverénnou hrou, technicky mimoriadne brilantnou. Úprimne, tento slovenský organista v mnohom napĺňa naše predstavy o excelentnom koncertnom organistovi. Na otváracom koncerte bude hrať dve diela, obsahom a rozsahom grandiózne, odporúčame si ich vopred vypočuť na nete. Reubke a Franck znamenajú skvosty organovej literatúry, ktoré nielen predstavia majstrovstvo organistu, predstavia tiež akustické vlastnosti chrámu, jej optimálne parametre tvoriace množstvom publika, teplotou vnútorného prostredia, ale aj vlastnosťami organu, jeho dimenziami, registrami a dynamikou. István Nagy je organista, ktorý s nami ako autormi festivalu mimoriadne aktívne spolupracuje, pripravuje diela, ktoré my chceme publiku predstaviť a na druhej strane dostáva príležitosť hrať dielo, ktoré je pre neho obľúbené. Nie je tajomstvom, že náš výber bol Reubkeho Psalm, dielo s pôsobivou veľkolepou zvukovosťou, István Nagy si vybral Grand piece. István Nagy bude hrať premiérový koncert po oprave organu,  o detailoch si povieme v úvode, jedná sa o špecifiká, ktoré sa môžu vyskytnúť len pri organe, ale v prípade že nastane problematická situácia, treba ju riešiť, tak ako tu v Kremnici.
 
Tešíme sa na vás, milí priaznivci festivalu a návštevníci, ak máte možnosť, vypočujte si vopred obe programové diela. Aby ste mohli porovnať, viacerí špičkoví umelci hrajúci u nás na festivale sa vyjadrili, že kostol sv. Kataríny nemá obyčajnú chrámovú akustiku, kamenný interiér a jeho štruktúra vytvárajú z kremnického hradného kostola excelentnú koncertnú sieň, kde tí najvýznamnejší umelci s radosťou koncertujú.
 
Na záver: z hradieb boli z organizačných dôvodov demontované bannery nášho festivalu i Gagov, dvoch profilových umeleckých projektov na Slovensku. 

27. 06. 2022: Niekoľko dní pred začiatkom

O niekoľko dní, v sobotu o 19. hodine  sa začne 26. ročník festivalu Kremnický hradný organ. Festival sa vyprofiloval ako umelecké fórum, kde dominujú veľké, tzv. symfonické organové opusy a excelentné interpretácie, ich tvorcami sú významní katedrálni umelci alebo víťazi medzinárodných súťaží. Predpokladom vzniku takéhoto umeleckého fóra je kvalitný organ, ktorý vytvára nielen technické predpoklady jedinečných interpretácií, ale je aj súčasťou historicky hodnotného hradného komplexu, nevraviac o slávnej histórii Kremnice a jej súčasnej architektúre. Tak ako po iné roky, každý koncert bude zahŕňať veľké organové dielo sonátového zamerania, prípadne podobne koncipované veľké variačné dielo alebo fantáziu, ktoré bude základom umeleckého zážitku. Kremnický hradný organ nikdy neuvádzal programy s veľkým počtom diel, nieto v súhrne historického prehľadu, festival Kremnický hradný organ uvádza vždy významovo zásadné, historicky overené a virtuózne-výrazovo zamerané diela.
 
Hneď úvodný otvárací koncert prinesie dve diela, s obrovským významom v rámci organovej literatúry. Reubkeho Psalm a Franckovo Grand piece symphonique, oba tieto opusy  hrávajú najvýznamnejší umelci s primeranou manuálnou technikou a skúsenosťou pri formovaná veľkého formového pôdorysu diel. Festivalové koncerty trvajú zvyčajne zhruba 65 minút, dĺžka koncertu sa môže mierne líšiť od potreby registrovej prípravy organu, samotnej skladby a prípadného programového prídavku. Otvárací koncert bude hrať István Nagy, jeden z najsuverénnejších organistov, ktorí na kremnickom festivale vystupovali, na  Slovensku sa mu nájde len ťažko konkurencia.
 
 
Festival má už dlhodobo svoju časovú štruktúru, areál hradu sa otvára o 18.30, koncerty sa začínajú o 19. hodine, program trvá niečo cez hodinu. Po koncerte je priestor na rozhovor s interpretom o interpretáciách, o organe, akustike chrámu i atmosfére festivalového podujatia. Býva vždy úžasná, sústredená, inšpirujúca i objektívne hodnotiaca. Festival Kremnický hradný organ je vždy miestom skutočných umeleckých zážitkov, v letných mesiacoch je centrom organového umenai na Slovensku. V  mene autorov festivalu sa tešíme na stretnutia s publikom, všetkých priaznivcov organového umenia srdečne pozývame.  
 © 1997-2024 Ars Consulting Bratislava