Úvodná stránka / Main page
2023
Aktuality

17. 06. 2020: Dnešná inštalácia - plagát 2020

14. 06. 2020: S Richardom Šimekom v bazilike

Aj naše sobotné konzultácie s Richardom Šimekom v Bazilike Šaštín-Stráže priniesli nové poznania, skĺbiť umelecké predstavy interpretácie s manuálnymi zručnosťami a akusticko-technickými možnosťami hudobného nástroja je nesmierne zložitý proces, obzvlášť v prípade organového umenia. Richard Šimek nám tentoraz hral v bazilike, na najväčšom slovenskom organe. Mohutnosť samotného päťmanuálového hracieho stola vzbudzuje rešpekt, o to viac stojí v popredí nutnosť suverénnej hráčskej prípravy, aby veľký kráľovský nástroj neovládal organistu, ale naopak, aby organ hral podľa predstáv umelca. Budúce konzultácie Richarda Šimeka už budú viesť ku festivalovému organu v Kremnici, kde ho Mgr. István Nagy zasvätí to tajov hradného organu a do neopakovateľných akustických špecifík, ktoré sú pri každom organe iné.
 
 
Milým ukončením našej konzultačnej cesty do šaštínskej Baziliky bolo stretnutie s našimi festivalovými návštevníkmi. Spomínali na zážitky z festivalovej Kremnice a zaujímali sa o aktuálnych hostí nadchádzajúceho festivalu.  

05. 06. 2020: Mesiac pred začiatkom

Mesiac pred začiatkom festivalu môžeme našich návštevníkov a priaznivcov informovať, že festival je pripravený. Pred niekoľkými hodinami potvrdila svoju účasť Lisa Hummel, ktorá pricestuje s Christianom Grossom, hrať budú transkripciu suity Peer Gynt E. H. Griega pre dvoch organistov.

O niekoľko dní bude Kremnica vyzdobená pútačmi o festivale Kremnický hradný organ, vďaka excelentnej spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom bude všetkým dané na známosť, že starobylá Kremnica sa napriek tohoročným mimoriadnym ťažkostiam znovu stane centrom organového umenia na Slovensku. Ochotní pracovníci kultúrneho strediska budú inštalovať bannery, ozdoby i plagát, aby Kremnica žila v povedomí kultúrnej udalosti a aby sa potvrdil náš predpoklad z 20. apríla, že festival sa uskutoční. Pripravené boli dve verzie festivalu, aktuálna v júli a auguste a náhradná verzia na september. Pre autorov festivalu bolo najdôležitejšie poznanie, že ako záložných organistov majú pripravených špičkových organistov,  Ernsta Wallyho, titulárneho organistu Dómu sv. Štefana vo Viedni a István Nagya, momentálne najúspešnejšieho slovenského organistu. Dlhoročná spolupráca s týmito organistami prináša ovocie v podobe ochoty kedykoľvek pricestovať  do Kremnice a obohacovať festival svojim umením. Tohoročný festival je zameraný na výnimočné organové diela, také, ktoré vynikajú obsahovou hĺbkou, emočným nábojom a napätím, ale tiež virtuóznymi prvkami, ktoré musí náš festival prirodzene prinášať. Autori festivalu garantujú, že každý jeden festivalový koncert prinesie kompaktnú programovú štruktúru, ktorá svojou závažnosťou opätovne zaradí festival Kremnický hradný organ na piedestál najhodnotnejších organových festivalov.

Ako zvyčajne, na tomto mieste budú uvedené aktuality, najnovšie informácie o festivale i naše hodnotenia, aby čitatelia týchto stránok vedeli ako prebieha život Kremnického hradného organu 2020. Vieme, že návštevnosť týchto stránok nie je malá, svedčí o tom fakt, že prvé vstupenky záujemcom boli už odoslané.

Veríme, že Vás budeme môcť privítať v Kostole sv. Kataríny, umenie má neskutočnú silu boriť sa životom, tie najkrajšie hodnoty umenia sa zvyčajne zrodili v ťažkých časoch. Aj teraz, keď musíme byť nadovšetko opatrní pri kríze z korony, si každý  nájde svoje miestečko v kremnickom chráme, ktorý bude žiť organovým umením.  

24. 05. 2020: Festival bude v pôvodných termínoch

Radi by sme informovali všetkých priaznivcov festivalu, že tohoročný Kremnický hradný organ 2020 sa uskutoční v pôvodných termínoch. Festival je pripravený tak, že sa môže uskutočniť vo všetkých alternatívach, to znamená zahraniční organisti,  pokiaľ im to reštrikcie dovolia, budú hrať. Dôležité je, že profilový koncert festivalu „Na počesť hviezdnych detí“ v podaní Istvána Nagya sa uskutoční, rovnako aj koncert „Troch nádejí slovenského organového umenia“ – Šimek-Bulla-Beer.
 
S najmladším z nich, Richardom Šimekom sme mali včera pri organe konzultácie ako v koncertnej verzii stvárniť cirkevnú pieseň Verím v Boha, ako ju zvukovo, farebne a výrazovo obohatiť, aby
 
 
hudobný parameter tohto cirkevného opusu vyznel čo najpôsobivejšie. Konzultovali sme aj o známej Boëllmannovej Gotickej suite ako ju zahrať suverénne a presvedčivo v duchu náročných profesionálnych požiadaviek festivalu. Richard Šimek je najmladším organistom v histórii kremnického festivalu, týždenne odohrá viac ako 10 bohoslužieb v Bazilike v Šaštíne a v kostole sv. Jána Bosca. Popri zručnostiach cirkevného organistu získava teraz zručnosti koncertného umelca, aby bol do budúcnosti pripravený ako všestranne orientovaný cirkevný organista.

20. 04. 2020: Festival a korona

Tak ako väčšina umeleckých projektov, väčších či menších, podobných nášmu organovému alebo aj z iného žánru, aj náš Kremnický hradný organ hľadá riešenia ako realizovať tohoročný 24. ročník festivalu. Sme pripravení na rôzne alternatívy, termínové i z oblasti umeleckého obsadenia, všetko ale súvisí s obmedzením na hraniciach a obmedzením zhromažďovania. V prípade, že zahraniční organisti nebudú môcť pricestovať, sme pripravení festival realizovať výlučne so slovenskými umelcami a v prípade, že obmedzenia budú trvať aj v júli a v auguste, sme pripravení festival presunúť na septembrové a októbrové nedele. Naši priaznivci určite privítajú možnosť zavítať do Kremnice, keď už nie je možnosť väčších dovoleniek, tak aspoň na kratší výlet spojený s umeleckým zážitkom. Napriek všetkým obmedzeniam ale stále zostáva v platnosti úmysel predstaviť na festivale významné, špičkové diela organovej literatúry, také, ktoré najlepšie predstavia kremnický koncertný organ i umelca samotného. Počas, doteraz 23-ročného jestvovania sme sa nestretli ani len s náznakmi, že by festival mal byť ovplyvnený tak zásadným spôsobom ako to spôsobila koronová kríza. Vieme ale celkom určite, že umenie je silnejšie ako korona a aj keď v odloženom termíne alebo v modifikovanej podobe, festival sa uskutoční, pretože festivaloví priaznivci na stretnutie s organovým umením a na neopakovateľnú atmosféru na nádvorí kremnického Hradu alebo priamo v Kostole sv. Kataríny čakajú. Tak ako sme sa učili na prednáškach dejín umenia, umenie sa v čase síce mení, ale pretrváva stáročia, pretože sa stalo súčasťou ľudskej existencie, pohľadu na svet a život. Verme preto, že aj  tentoraz bude umenie silnejšie než akákoľvek jeho prekážka.

27. 03. 2020: Disonancia korona

Priznáme sa, nikdy sme nepredpokladali, že do diania festivalu zasiahne niekedy taký fenomén akým je dnes korona. A to napriek tomu, že náš festival je pod dlhoročným dohľadom vo svete známeho a uznávaného profesora, znalca virológie. Fenomén korona, prezentovaný vírusom korona je pre nás disonanciou, pre náš jemný sluch znie hrubo, neľúbozvučne, cudzo. Autori festivalu sledujú vývoj situácie a hľadajú alternatívy ako prispôsobiť festival danej situácii, majúc na zreteli uzavreté hranice, termínové a zhromažďovacie obmedzenia. V každom prípade, ak by krása kremnického organového umenia dostala príležitosť obohatiť našich návštevníkov, festival by priniesol mozaiku významných organových opusov, základných kameňov organovej literatúry.
 
Nedá nám necitovať z e-mailu, ktorý sme dostali od nášho návštevníka z Banskej Bystrice: „...poslucháčov ale môže tešiť, že Kremnica síce nie je v Nemecku a nie je to ani veľké mesto, ale každý rok na festivale je ľuďom ponúknutý špičkový kvalitne vybraný program, ktorý nie je samozrejmosťou ani na tých najvychytenejších organových festivaloch na západe.“ Citovaný text nás potešil a nám neostáva nič iné len veriť, že tohoročné festivalové motto „Sila emócie – fenomén organového umenia“ a „Na pamiatku hviezdnych detí“ si nájde cestu k festivalovému publiku.  

12. 02. 2020: Zostavy programov pred dokončením

Program blížiaceho letného festivalu dostáva výsledné kontúry, dokončujú sa detaily jednotlivých programov, finišujú záverečné nominácie, ukazuje sa, že festival bude programovo veľmi reprezentatívny, tvorený väčšinou mladými umelcami. V úzkom kontakte sme s nádejou talianskeho organového umenia Nicola Proccacinim, ktorý momentálne študuje na Vysokej škole v Hamburgu. Pred pár dňami sme hovorili s jeho profesorom Wolfgangom Zererom, ktorý hral v Bratislave, podľa neho program mladého Taliana bude svedomito pripravený. V záverečnej fáze príprav je aj program Ernsta Wallyho, oficiálne menovaného organistu Dómu sv. Štefana vo Viedni. Hreje nás pri srdci, že práve tohto talentovaného umelca sme  sledovali od jeho štúdií na Hudobnej univerzite vo Viedni, opakovane sme ho pozývali do Kremnice a teraz príde na festival už ako titulárny organista viedenského Dómu. Azda najzaujímavejší vývoj má zrod programu Lisy Hummel, nemeckej organistky momentálne pôsobiacej v Lipsku. Hrať bude Čajkovského fantáziu Romeo a Julia, s ktorou tak výrazne prekvapila minulý rok. Pricestuje ale aj so svojim kolegom Christianom Grossom, špecialistom na improvizácie, ktorý bude svojou improvizačnou tvorbou participovať na jej programe. No a aby sa využila prítomnosť dvoch znamenitých nemeckých organistov, spolu zahrajú transkripciu suity Peer Gynt E. H. Griega, tentoraz v úprave pre dvoch organistov. Hummelovej program tak dostáva výnimočnú tvár, pôsobivou programovou štruktúrou a verme rovnako hodnotnými interpretáciami.
 
Festival Kremnický hradný organ sa už zrejme dostatočne hlboko vryl do pamäti návštevníkov, viacerí s nami už teraz konzultujú o letnom festivalovom programe, oslovujú nás e-mailami, telefonátmi, ale aj osobne, keď v autobuse MHD nás oslovia dvoma slovami: ku Kremnici patria dve slová – organ a festival. Nuž takéto oslovenie je pre autorov festivalu ozajstnou cťou a takýchto návštevníkov radi privítajú na  festivalových podujatiach.

19. 12. 2019: Tri nádeje slovenského organového umenia

Sme radi, že teraz v predvianočnom období sme mohli uzavrieť nominácie na záverečný festivalový koncert, ktorý bude mať motto „Tri nádeje slovenského organového umenia“. Tak ako v minulosti sme veľa pozornosti venovali umeleckému rastu Mgr. Istvána Nagya, dnes je z neho rešpektovaný cirkevný a koncertný organista, tentoraz sa zameriame na mladých umelcov, ktorí majú svoju kariéru pred sebou a festivalový debut by mal byť pre nich impulzom k novému koncertnému poznaniu, novým snahám a skúsenostiam pred vyspelým festivalovým publikom.

Organista František Beer je absolventom v organovej triede skvelého profesora Franza Danksagmuller (KHO 2007) na vysokej škole v Lübecku. Získal titul M.Mus. a za svoje pôsobisko si vybral Košice, kde hráva v kostole sv. Bartolomeja a hosťuje v Dóme sv. Alžbety. Mgr.art. Ján Bulla je hlavným registrátorom pre organistov nášho festivalu, asistoval významným organovým umelcom na našom festivale,  v poslednom čase prof. Hans-Ola Ericssonovi, Johannesovi Zeinlerovi a Gianluca Libertuccimu. Jeho koncertná kariéra sa rozbieha, nedávno koncertoval v Prahe, Gdyni a v Luxembursku. Dôverne pozná kremnický organ a kvalifikovane dokáže poradiť každému organistovi. Najmladším z trojice nádejí je Richard Šimek, zastáva však dôležité organové posty, je organistom v Bazilike Šaštín-Stráže a v kostole sv. Jána Bosca. Richard Šimek ešte len hľadá svoje trvalé umelecké smerovanie, jeho umelecké aktivity vo svojich chrámoch sú však úžasné. Cieľom jeho vystúpenia na kremnickom festivale je povzbudenie, aby Richard umelecky rástol, zdokonaľoval sa, študoval repertoár, aby najvýznamnejšie pútnické mesto na Slovensku s najväčším slovenským organom malo prvotriedneho, excelentného organistu. Festival Kremnický hradný organ už privítal najlepších organistov súčasnosti, svoju pozornosť ale vždy venuje aj mladej generácii, ktorá sa potrebuje predstaviť, prezentovať svoje umenie a osloviť publikum. Tak ako István Nagy dnes mimoriadne intenzívne oslovuje festivalové publikum, pripravuje vždy nové programové zostavy hodnotne interpretované, aj pred predstavenou trojicou mladých umelcov je šanca predstaviť sa pred publikom čo najlepšie a autorov festivalu presvedčiť na opakované pozvanie.
 © 1997-2023 Ars Consulting Bratislava