Úvodná stránka / Main page
2024
Aktuality

03. 07. 2023: Mgr. István Nagy - otvárací festivalový koncert

Stalo sa už zvykom, že záujemcovia o festivalové podujatia sa vopred informujú, ktorý koncert by sme odporučili, organistu alebo program, aby si mohli prispôsobiť čas na návštevu Kremnice. Bez zaváhania vždy odpovedáme, že vystúpenia Istvána Nagya majú vždy špičkovú úroveň a ak to termínové možnosti dovolia, tak v tomto interpretovi sa nesklamú. Mgr. István Nagy patrí k našim najaktívnejším organistom, koncertuje po celom Slovensku, nahráva CD, cestuje na koncertné vystúpenia do zahraničia. Z nášho subjektívneho pohľadu ide v súčasnosti o skúseného organistu, s veľkou koncertnou praxou, momentálne nepoznáme u nás organistu, ktorý má toľko vystúpení. Naviac disponuje úžasným repertoárom, ktorý rozhľadení organizátori môžu umne využiť. Festival Kremnický hradný organ má špecifické nároky na interpretov, požadované kompletné veľké sonátové diela hrá málokto, virtuózny parameter býva často krát tiež slabší, a tak tvorcovia festivalu sa majú podriadiť takejto priemernosti? Vystúpenie Istvána Nagya sa pohybuje v úplne inej rovine, hrať bude organovo pôsobivú veľkú sonátu A. Guilmanta a ozdobu organovej literatúry Suitu, opus 5 M. Duruflé. Obe  diela sú kmeňovými skladbami vyspelých organistov. Kremnický hradný organ prináša  naviac spomienku na Juraja Jakubiska a požiadavku na tématicky orientovanú tvorbu J. Jakubiska a Petra Hapku István Nagy ako špičkový profesionál bez zaváhania prijal.
 
 
Ktorý koncert teda uprednostniť, 1. alebo 2. premiéru ? Prvá premiéra prináša viac momentov prekvapenia, je to novo koncipovaný program, znejúci na otváracom koncerte pred publikom, ktoré chce počuť úvodný koncert. Druhá premiéra prináša skôr uvoľnenosť  je to predsa len repríza a je oprostená od stresu prvej prezentácie. Skúsení koncertní umelci dokážu eliminovať plusy a zápory jednotlivých vystúpení, István Nagy ako excelentný organista pripraví hodnotné interpretácie na oboch premiérových večeroch. Radi vás, milí návštevníci privítame na premiérových koncertoch. Odhliadnuc od akéhokoľvek subjektivizmu autorov jedná sa o špičkové recitálové programy, ktoré si nájdu uplatnenie v ktorejkoľvek kultúrnej metropole.

28. 06. 2023: Festivalová 1. a 2. premiéra

Aj najväčšie hudobné festivaly prichádzajú v priebehu prípravy alebo dokonca tesne pred začiatkom so zmenami, objektívnymi i menej objektívnymi, dôležité je aký nový výsledok zmeny prinášajú. Kremnický hradný organ mal doteraz len veľmi málo zmien, poväčšine zo zdravotných indispozícií umelcov. Na prípravu komplikované vystúpenia organistov sa vždy uskutočnili podľa plánu, napriek problémom v leteckej doprave, neskôr s pandémiou, festivalové výstupy boli vždy podľa avizovaného plánu. Ak však organista utrpí úraz, ktorý znemožní koncertný výkon, vtedy nehľadáme riešenia s medikamentami, ale oslovíme iného umelca, ktorý predvedie plnohodnotný výkon. Dnes  ráno oznámil nemožnosť koncertného predstavenia Roman Hauser. Túto informáciu akceptujeme a prinášame nasledovné.
 
Už dlhé roky uvažujeme nad faktom, že znamenité festivalové interpretácie odznievajú na festivale len raz. Na škodu časti publika, ktoré napríklad z časových dôvodov nemôže na daný termín do Kremnice pricestovať. Preto veľké medzinárodné festivaly majú zaužívané, že významné podujatia prichádzajú v 1. a 2. premiére. V našom prípade ide o festivalový koncert, ktorého časť je venovaná pamiatke Juraja Jakubiska a Petra Hapku - In memoriam. Už dávnejšie sme spomínali ako veľmi si vážime umelecký prínos tvorby J. Jakubiska do slovenského umenia, ktorého súčasťou je filmová hudba P. Hapku. István Nagy pripravil Prelúdium na motívy P. Hapku a transkripciu skladby Beh času z filmu Tisícročná včela. Sme veľmi radi, že úvodom spomínaná zmena prinesie 1. a 2. premiéru tohto koncertu, programu, ktorý je dramaturgicky nesmierne pútavý a interpretačne virtuózne náročný. Programová štruktúra Hapka / Nagy – Guilmant – Duruflé je úžasná a z nášho subjektívneho pohľadu mimoriadne prínosná. Počuť melodicky čarovnú hudbu P. Hapku, kompaktnú 5. symfóniu A. Guilmanta a napokon neopakovateľným francúzskym koloritom opradenú Suitu,  opus 5 M. Duruflé je zážitok, pre návštevníkov jedného alebo aj oboch premiérových koncertov. Pozývame vás, vážení festivalí návštevníci na premiérové i ďalšie festivalové koncerty.   

12. 06. 2023: Kremnica 12. júna 2023

07. 06. 2023: Pozvánka

 
Zostáva nám zhruba mesiac do otváracieho koncertu 27. ročníka Kremnického hradného organu. Viacerí záujemcovia si už zakúpili vstupenky prostredníctvom našej e-mailovej adresy, všetci oceňovali rýchlosť transakcie, trvá v podstate niekoľko minút. Samozrejme, vstupenky sú k dispozícii aj priamo pred koncertom na hradnom nádvorí, tí predplatení však vchádzajú do kostola ako prví a vyberajú si miesto podľa svojho záujmu.

Dnes vám chceme dať do pozornosti programy jednotlivých festivalových večerov. Mnohí organisti, zahraniční i domáci, ktorí majú objektívny a nezainteresovaný pohľad na zloženie našich festivalových programov jednoznačne oceňujú umeleckú náročnosť a hodnotu jednotlivých diel a virtuózne požiadavky samotných skladieb, ktoré sú prístupné len skúseným, technicky zdatným a koncertne aktívnym umelcom. Dodávame len, že každý program má v sebe veľké ťažiskové dielo, ktoré je dominantou programu.

8.júl. Prvé vystúpenie Istvána Nagya prináša monumentálnu 5. sonátu A. Guilmanta a náročnú Suitu opus 5 M. Duruflé. Obe diela sú kmeňovými dielami organovej literatúry a patria k najhranejším. Ozdobou tohto večera je spomienka na filmového velikána Juraja Jakubiska. Jeho najvýznamnejšie filmy obohatil svojou hudbou Petr Hapka a práve jeho Beh času z Tisícročnej včely bude našou spomienkou na nedávno zosnulého J. Jakubiska.
 
15.júl. Program Romana Hausera zaujme virtuóznou náročnosťou a záverečným známym dielom Carillon de Westminster L. Vierna.
 
22.júl. Program Ádama Tabajdiho prinesie dve ťažiskové diela, poslucháčsky známe a obľúbené Bachove Concerto a mol a Lisztovo B-A-C-H.
 
29.júl. Prof. Gianluca Libertucci z Vatikánu  je majstrom miniatúr, jeho program je mozaikou viacerých diel, ktoré vytvárajú napätie svojim kontrastom, náladou a temperamentom. Aj minuloročný koncert nedal návštevníkom čas na potlesk, stále prinášal niečo nové, prekvapujúce a až na záver mohol zaznieť obrovský potlesk umelcovi prichádzajúcemu z vrcholnej duchovnej inštitúcie.
 
5.august. Druhé vystúpenie Istvána Nagya prináša veľkú wagnerovskú trilógiu. Obsahovo a interpretačne nesmierne náročné dielo je výraznou ikonou nášho festivalu.
 
 
12.august. Záverečný koncert Raimonda Mazzona môže zaujať ako celok, vrcholným dielom je ale predsa len Lisztovo Ad nos, ad salutarem undam.   
 
Pozývame  Vás, vážení organoví priatelia na festivalové podujatia. Každý festivalový program prináša niečo nové, a tak rozhodnutie je na časových možnostiach a preferencii jednotlivého umelca alebo diela. Radi Vás privítame.

11. 05. 2023: Program vatikánskeho organistu - Prof. Gianluca Libertucci

Programová štruktúra, ktorú sme v týchto dňoch uzavreli zavŕšila dramaturgickú časť prípravy festivalu. Festivalové výstupy sú zamerané väčšinou na veľké symfonické koncepty, ktoré je možno pre svätokatarínsky organ pripraviť. Patria sem veľké symfónie a podobné veľké cyklické útvary, u nás interpretované väčšinou kompletne, ale aj na menšie, mozaikovité programy, ktorých špecialistom je Prof. Gianluca Libertucci.
 
 
Pri svojich bohoslužobných organových vstupoch musí mať pripravené desiatky diel, aby  korešpondovali s duchovným zameraním božieho svätenia. Či už hrá vo svojom chráme Švajčiarskej gardy, či vo veľkej Bazilike sv. Petra alebo
 
 
v mohutnej Aule Pavla VI.- Sieni pápežskych audiencií pre 6300 sediacich návštevníkov, každý priestor, každý organ a každé duchovné zameranie vyžaduje osobité diela. Vatikánsky Prof. Gianluca Libertucci prináša do Kremnice vždy nové diela,  jeho repertoár je tak obrovský, že nevyžaduje opakovanie žiadneho. Gianluca je majstrom miniatúr a v takomto duchu bude prebiehať aj jeho kremnické vystúpenie. Je len málo miest na svete, kde tak často prichádza a prezentuje svoje umenie ako je práve starobylá Kremnica. Je ozdobou nášho festivalu a vždy ho radi vítame.  

04. 05. 2023: Po stretnutí s Romanom Hauserom

Viedenský organista Mag. Roman Hauser patrí k najprominentnejším umelcom svojho odboru v rakúskej metropole. V kontakte s ním sme už viac ako desať rokov, omnoho skôr, než ho objavili iní slovenskí organizátori. Dlhé roky je organistom v Jezuitskom kostole vo Viedni a učí na Univerzite pre hudbu. Vysokoškolských adeptov organovej hry zaúča do predmetu Improvizícia, v iných krajinách sa tento predmet zvykne označovať ako Kompozícia. Je to predmet, kde organisti získavajú poznatky ako formovať nové dielo, myšlienky, ako dielo formovo stvárniť a dať mu zmýšľaný charakter. V predstavách mnohých poslucháčov zvykne prevažovať názor, že improvizácia vzniká priamo na pódiu. Dobré improvizácie, hoc nie sú zachytené v notovej podobe naozaj vznikajú priamo na pódiu, jednotlivé myšlienky, tempá a charakter sú ale vopred premyslené. Aby  nevznikali náhodné hudobné tvary, ale aby poslucháč počul síce voľnú tvorbu, ale premyslenú a technicky dobre zvládnutú. Roman Hauser prednáša tento predmet takmer všetkým organistom, takže má prehľad o študentoch i dianí na vysokej škole. Okrem tohto pravidelne hrá bohoslužby vo svojom domovskom chráme a koncertuje.
 
 
Aj my sme sa s ním včera stretli, aby sme definitívne uzavreli programovú koncepciu jeho kremnického vystúpenia. Hrať bude Alaina, Heillera a mimoriadne výraznú 2. symfóniu Louisa Vierna. Hrať ju bude v kompletnej podobe, tak ako sa na skúseného, zrelého a vyspelého organistu patrí. Určite to bude jeden z vrcholov festivalu, na ktorý už teraz upozorňujeme.  

20. 04. 2023: Kremnický hradný organ 2023 v príprave (apríl)

Napriek tomu, že do začiatku festivalu zostávajú necelé tri mesiace, práce za oponou, detailné prípravy sú v plnom prúde. Dnes prišiel do Kremnice taliansky organista Raimondo Mazzon, aby si pripravil registrové dispozície na kremnickom organe. Popri štúdiu u profesora Perettiho a úspešnej účasti na súťažiach je aj v letných mesiacoch pracovne vyťažený, a tak na zoznámenie sa s organom a prípravu registrových dispozícii prišiel už teraz. Je to veľmi užitočné rozhodnutie, keď charakteristiky organu v kostole sv. Kataríny spozná v predstihu, keď bude mať čas si svoje interpretácie detailne premyslieť.
 
 
S Raimondom sme sa stretli dnes ráno a odprevadili sme ho na ceste do Kremnice. Z takého jednania mladého umelca máme vyslovene dobrý pocit.

Veľmi zaujímavú diskusiu sme mali s našim organistom Istvánom Nagyom, Hovorili sme o šírke repertoáru, ktorý má, o jeho koncertných aktivitách,  o jeho angažovaní sa v budapeštianskom chráme a aj o špecifických detailoch, ktoré sú vlastné len organistom. Repertoárový záber I. Nagya je úžasný, presné zloženie skladieb už nedokážeme definovať, pre nás je dôležité, že popri vlastnom výbere diel, ktoré chce študovať a interpretovať je prístupný našim požiadavkám, ktorými modelujeme kremnický festival. Je skutočnosťou, že veľa koncertných organistov, ba aj docentov či profesorov by radi mali v ponuke zoznam diel, ktorý vždy predkladá István. Šírka repertoáru ale nie je samoúčelná, vytvára interpretačnú suverenitu, ktorá je základom každého koncertného výstupu. Nemyslíme na technické predpoklady, skôr na celkový myšlienkový pohľad na dielo, jeho zaradenie do historicko-estetického kontextu a predostrenie vlastných  virtuóznych dispozícií a schopností. Veľmi nás zaujal jeho názor na kremnické interpretácie, keď ich kvalitu a úspešnosť podmienil dôverou v asistenta, ktorý mu registruje počas koncertov. Predsa len, väčšina hosťujúcich organistov sa stretáva s našim registrátorom J. Bullom po prvý raz, István Nagy s nim hral už veľa krát a dôvera v jeho prácu je pri koncertoch prvoradá. Stretnutie s Istvánom Nagyom bolo inšpirujúce, v istom zmysle odrážalo našu dlhoročnú spoluprácu. Nadovšetko sme ale odchádzali s presvedčením, že István opätovne pripraví pre Kremnický hradný organ dva špičkové organové koncerty.  

18. 12. 2022: Na prahu roku 2023

Vážení priatelia festivalu Kremnický hradný organ,
 
pred záverom roku 2022 a prichádzajúcom roku 2023 by sme Vás chceli čo najsrdečnejšie pozdraviť a popriať Vám šťastné a pohodové prežitie nadchádzajúcich sviatkov, Nech sa Vám darí všade kde sa len vyskytnete, v rodine, v práci a kdekoľvek, aby sme sa budúci rok stretli v príjemnej nálade v spoločnosti krásnej organovej hudby. K tomuto prianiu patrí aj poďakovanie za všetku priazeň, podporu i návštevu festivalového podujatia.
 
Doterajších 26 ročníkov nie je málo, na festivale hrali organisti takmer z celého sveta. Symbióza návštevníckej spolutvorby umeleckých interpretácií je to najcennejšie, čo náš festival Kremnický hradný organ má. Naši návštevníci to zaisto vedia a tí ktorí u nás ešte neboli, to môžu veľmi ľahko zistiť na obrázkoch z predchádzajúcich podujatí. Dnes, pred záverom roka 2022 vieme celkom iste, že pricestuje Gianluca Libertucci, znamená to prinajmenšom to, že oficiálny organista najvyššej cirkevnej  ustanovizne je stálym hosťom u nás v Kremnici. Je to obrovské vyznamenanie, že Gianluca si tak obľúbil Kremnicu, keď svoj letný čas venuje ceste a koncertu u nás. Ostatní hostia budú skôr mladšej generácie, pretože už dávnejšie sme zistili, že mladší vek nie je u organových interpretácií na prekážku, skôr naopak, čerství absolventi vysokých škôl nesú v sebe silný náboj excelentnosti, aby sme nešli ďaleko, minulý rok a aj niekoľko ďalších priniesli úžasné prekvapenia krásnych umeleckých výkonov, ktoré by častokrát aj starší brali za svoje.
 
V mene autorov festivalu Vám prajeme príjemné sviatočné dni, radi Vás privítame tu, kde sa dozviete najnovšie novinky o festivale.
 
Mgr.art. Renata Košťálová – Mgr.art. Stanislav Kowalski

 
 © 1997-2024 Ars Consulting Bratislava