Úvodná stránka / Main page
2024
Aktuality

22. 07. 2020: Wally bude hrať Vivaldiho Štyri ročné obdobia (Leto)

Titulárny organista Dómu sv. Štefana vo Viedni Ernst Wally bude na svojom druhom vystúpení hrať čiastočne obmenený program. K veľkej bachovskej Dórskej fúge a k menej známemu rakúskemu skladateľovi Rudolfovi Biblovi pridal naopak známu a u poslucháčov veľmi obľúbenú tretiu časť Leto zo Štyroch ročných období Antonia Vivaldiho. Jedná sa pôvodne o husľové koncerty s mimohudobným programom, a teda o programovú hudbu, ktorá sa v období baroka  inšpirovala väčšinou výtvarnými dielami alebo dejinnými udalosťami.
 
 
Ernst Wally bude hrať Vivaldiho v organovej transkripcii a nadviaže tak na svoje prvé, nesmierne kultivované a vážne vystúpenie, hodné povesti viedenského dómskeho organistu.

19. 07. 2020: Po debute

Je užitočné, poučné a akiste aj milé sledovať kontinuitu rozvoja organového umenia, tentoraz v prípade nášho posledného hosťa, v sfére maďarskej kultúry. Zsolta Mészárosa predchádzali v Kremnici renomovaní profesori, ktorí sa zaslúžili práve o jeho absolventský diplom, ale aj ďalší skvelí organisti, docenti a katedrálni hráči. Mónika Kecskés, László Deák, András Virágh, ale aj nestor maďarských organistov ptrofesor István Baróti boli tiež tými umelcami, ktorí vytvorili v Kremnici neskutočne silné základy kvalitného umenia, ktoré nadlho slúži ako muster aj pre organistov prichádzajúcich z iných krajín. Zsolt-Máté Mészáros patrí k mladším absolventom Lisztovej akadémie v Budapešti a už len absolutórium z tejto školy je istým predpokladom kvality. Mészáros je ambiciózny umelec, ktorý ovláda základnú abecedu vyspelého umenia, chce sa však posúvať ďalej, pripravuje interpretácie štandardných diel, hľadá transkripcie, vytvára ich aj sám, rozmýšľa ako ich prispôsobiť našim organom, je snaživý a púta ochotou byť prístupný ďalšiemu rastu.
 
 
Oceňujeme, že hral dve štýlovo nesmierne náročné diela, transkripciu Beethovenovho Egmonta a Wagnerovho Smútočného pochodu, obe tieto diela si žijú svoj dlhý život od svojho zrodu, pretože vynikajú jedinečnosťou, napätím i umeleckou príťažlivosťou, na našom festivale odzneli po prvý raz. Debut Zsolta Mészárosa v Kremnici znamená, že naďalej budeme sledovať jeho rast, umelecké dozrievanie a nadobúdanie skúsenosti. Zaraďujeme ho do mozaiky tých koncertov, ktoré majú obojstranný efekt, v istom zmysle obohatil náš festival a naopak náš festival dal šancu mladému umelcovi predstaviť sa na významnom medzinárodnom fóre.   

15. 07. 2020: Kremnický debut Zsolt-Máté Mészárosa

Maďarskí organisti patria k európskej špičke, majú vynikajúce školstvo, vyhrávajú súťaže, koncertujú po celom svete. Zsolt-Máté Meszáros patrí k mladšej generácii organistov a jeho vystúpenie by sa dalo nazvať ako odovzdávanie koncertných postov mladému pokoleniu. Jeho profesormi boli totiž všetko excelentní organisti, ktorí koncertovali aj u nás v Kremnici – János Pálúr, István Ruppert a László Fassang, a teraz akoby symbolicky svoje koncertné miesta odovzdávali svojmu žiakovi. Zsolt Mészáros bude hrať veľmi pekný program, z ktorého určite treba spomenúť dve transkripcie – Beethovenovej predohry Egmont a Wagnerovho Smútočného pochodu. Programový profil doplnia štandardné opusy Buxtehudeho, Bacha a Francka. Hoci všetky naše programy musia vždy niesť punc jedinečnosti, tento program je naozaj zaujímavý, na náš festival prinesie diela, ktoré v Kremnici ešte nezneli.
 
 
Zsolt-Máté Mészáros pricestuje do Kremnice vo štvrtok autobusom z Budapešti.

12. 07. 2020: Mag. Ernst Wally - prototyp špičkového katedrálneho organistu

Reflexia na vystúpenie titulárneho organistu Dómu sv. Štefana vo Viedni Ernsta Wallyho musí zohľadňovať dva faktory: je absolventom vynikajúceho profesora Michaela Radulesca a teraz je titulárnym organistom. Tieto dva faktory jasne naznačujú úmysel Wallyho, štúdiom u Prof. Radulesca začať kariéru kariérneho cirkevného hráča, popri tom sa neustále vzdelávať, hrať a dopĺňať si vedomosti z kompozície. Ten úvod poznáme veľmi dobre, v Kremnici hrali viacerí absolventi prominentného profesora Radulesca, štúdium u neho bolo temer zárukou precíznosti, v organovej hre tak dôležitej štýlovej vytríbenosti a samozrejme suverenity a presvedčivosti umeleckého prejavu. Toto všetko dostal do vienka alebo presnejšie cieľavedomou prácou sa vynasnažil, aby mohol dostať do vienka práve Ernst Wally, po etapách zvyšoval svoj kredit, aby nakoniec dostal dôveru a získal post titulárneho organistu. V prípade Ernsta Wallyho však vieme, že jeho hlavným motívom je presvedčenie, že práve túto prácu chce robiť, byť dómskym organistom, vykonávať ju preto, že ju považuje za poslanie. S týmto naozaj musíme súhlasiť, z Ernsta Wallyho sa stal excelentný profesionál, ktorý svoje majstrovské zručnosti vložil do mechanizmu fungovania cirkvi v Rakúsku, Wally sa stal prototypom úspešného špičkového cirkevného hudobníka.
 
 
A keď  dodáme, že Ernst Wally dlhé roky nikdy neodmietol prísť koncertovať do Kremnice, znamená to, že si veľmi dobre uvedomuje, že Kremnický hradný organ stál na začiatku jeho kariéry, dával mu príležitosti, povzbudenie a šancu k predstaveniu sa. Spokojnosť je aj na našej strane, pretože vieme, že za partnera máme výborného organistu, ktorý je vzorom nami vysnívaného špičkového katedrálneho hráča. Ernst Wally pricestuje do Kremnice ešte raz o dva týždne, hrať bude pôsobivú Vivaldiho transkripciu Leta zo Štyroch ročných období.

11. 07. 2020: Otvárací koncert - ohlasy

Otvárací koncert Istvána Nagya rezonuje v odozvách našich návštevníkov, popri prekvapení z naozaj hodnotného umeleckého výkonu, spomínajú suverénny a predovšetkým pôsobivý prejav. Viacerí návštevníci napísali o svojich dojmoch v textovej podobe, na adresu interpreta bol ale smerovaný aj obrázok, ktorý má vyjadriť spokojnosť s Nagyovým festivalovým recitálom.
 

09. 07. 2020: Hrať bude titulárny organista Dómu sv. Štefana vo Viedni Ernst Wally

Hoci minulotýždňový otvárací  koncert Istvána Nagya bol krásnym, mimoriadne hodnotným vstupom do festivalu, nadchádzajúce vystúpenie Ernsta Wallyho je tak trochu iné. Autori festivalu chcú vždy predstaviť významných katedrálnych organistov, hudobníkov, ktorí pôsobia vo veľkých bazilikách a spolupodieľajú sa na bohoslužbách významných cirkevných autorít. Privítali sme ich už niekoľko, viacerých opakovane, Petra Planyavského z Viedne, Johna Scotta z Londýna i Gianluca Libertucciho z Vatikánu. Takíto organisti sú pre náš festival ozdobou, sú dokumentom, že organové umenie má v cirkvách stále svoje miesto. Terajší hosť, Mag. Ernst Wally je absolventom Viedenskej hudobnej univerzity a vždy mal ambíciu dosiahnuť najvyššie méty v cirkevnej hudbe. Postupnými krokmi sa dopracoval až k pozícii titulárneho organistu Dómu sv.Štefana vo Viedni, kde je interným zamestnancom,  odohráva rad bohoslužieb vo forme sólového organového výstupu alebo ako súčasť orchestrálno-zborových vstupov. Ernsta Wallyho poznáme od jeho štúdií u profesora Radulesca, v Kremnici hral niekoľko krát a aj tohto roku vystúpi dva krát, suplovať bude odrieknutého talianského organistu.
 
 
Ernst pricestoval v piatok z Viedne, náš organ dôverne pozná, takže príprava bude spočívať v nastavení registrov pre diela, ktoré bude interpretovať. V sobotu privítame teda dlhoročného priateľa festivalu, veľkého profesionála vo sfére cirkevnej hudby, významného dómskeho titulárneho organistu.

05. 07. 2020: István Nagy - organista medzinárodného formátu

Hoci s organistom Istvánom Nagyom sme v stálom, temer permanentnom kontakte, jeho otvárací koncert 24. festivalu Kremnický hradný organ bol aj pre nás prekvapením. Dlhú dobu vopred vyberáme diela, ktoré by mali byť interpretované, v prípade wagnerovskej trilógie to bol 4-ročný plán, konzultujeme, prečo dané diela uviesť, čo by malo v interpretáciách dominovať, hovoríme o najmenších detailoch, frázach, tempách, náladách. Táto temer každodenná práca  nás akoby odviedla od poznania, že za roky spolupráce s I. Nagyom, v roku 2013 mal debut na festivale, István Nagy nesmierne dospel, výrazovo dozrel, hráčsky sa z neho stal disciplinovaný suverén. Toto všetko sme si teraz uvedomili, po desiatkach konzultácii v jeho rodnom Kolárove, v Nových Zámkoch i Komárne, že dnes je z Istvána Nagya organista medzinárodného formátu. Z nášho odborného hľadiska pozorujeme nesmiernu fantáziu v tvorbe  registrových (farebných) obrazov organového zvuku, cítime disciplínu, ktorá sa viaže k štýlovosti v zmysle rešpektovania historického zaradenia diela, no a musíme jednoznačne a objektívne konštatovať hráčsku, manuálnu či technickú zručnosť a suverenitu. Toto všetko sú atribúty, ktoré sa poväčšine viažu na umelcov s medzinárodnou akceptáciou.
 
Z laického, z pohľadu nášho festivalového návštevníckeho, nesmierne skúseného publika musíme konštatovať absolútne pozitívne prijatie jeho interpretácií, žiadosti o CD nahrávky a vidieť najväčšiu návštevnosť spomedzi množstva iných organistov. Tieto fakty musíme jednoznačne brať na vedomie, hoc István Nagy je akýmsi dieťaťom kremnického festivalu. Aby sme ale boli konkrétni, Nagy si tentoraz vybral a čiastočne upravil nesmierne pôsobivú transkripciu suity Peer Gynt, v jeho interpretácii bohaté farebné kontrasty a tempové agogiky stáli vysoko nad bežnými interpretáciami transkripcií, Nagy Griega dotvoril a presvedčil, že aj v organovej verzii je Peer Gynt krásny. Veľká Bachova fúga Es dur bola pre Nagya nielen výzvou, ale predovšetkým otázkou stavovskej cti hrať Bacha dobre. Technicky, presvedčivo, s rešpektovaním všetkých protihlasov, primeranou dynamickou a tempovou gradáciou. No a  záverečná Guilmantova 1. sonáta nás v prvom okamihu zastihla na pochybách, prečo nie sú v svätokatarínskom kostole mikrofóny a prečo sa jeho Guilmant práve nezaznamenáva. Málo kedy sa pristihneme pri takýchto úvahách, ale jasná štýlová artikulácia textu sonáty, Guilmantovych myšlienok, fráz a kontrastov medzi časťami nám skutočne ukázala ako má znieť cyklická sonáta, závažnosť expozície jej  prvej časti, ako má znieť lyrika druhej časti, no a to rovnako dôležité, ako vyňať populárnu tretiu časť z bežného interpretačného priemeru a postaviť ju na piedestál hodnotnej finálovej časti sonáty.
 
 
Hrať sonáty so všetkými časťami, kompletne ako román, nie je medzi organistami priveľmi obľúbené. Kremnický festival uvádza sonáty a organové symfónie výlučne  v celistvosti ako veľké dielo, bez vytrhnutých, stratených alebo nedoštudovaných strán. István Nagy nás opätovne presvedčil, že táto koncepcia má svoj význam, programu, no a predovšetkým publiku prináša plnohodnotné poznanie diela a ucelený umelecký zážitok.      

03. 07. 2020: 24 hodín pred začiatkom

V Kremnici sa už tvrdo pracuje, István Nagy hrá otvárací koncert a Richard Šimek záverečný. Obaja si pripravujú registrové dispozície svojich interpretácií.
 © 1997-2024 Ars Consulting Bratislava