Úvodná stránka / Main page
2024
Aktuality

27. 01. 2024: List festivalového návštevníka zo dňa 27.1.2024

 " Dobrý deň,
 
   rád by som sa podelil o pocity pri zverejnení kompletného programu tohtoročného festivalu. Navštevujem festival od roku 2011 pravidelne každý rok minimálne aspoň jeden koncert. Zakaždým som sa prakticky hneď rozhodol pre môj top program. Tento rok ste ma zaskočili (samozrejme príjemne), lebo nemám potuchy, ktorý by som si vybral ako ten naj, či už podľa diel alebo interpretov. Teší ma hojné zastúpenie slovenských organistov, ktorí sa určite nestratia v medzinárodnej konkurencii a je skvelé, že dostávajú od Vás šancu preukázať svoj nesporný talent a tvrdú pracovitosť. Program je dramaturgicky tak vyvážený u každého interpreta, že zrejme bude jedno, ku ktorému sa napokon prikloním. Pre mňa osobne sú najžiadanejšie a najobľúbenejšie dva prúdy organovej tvorby, a to nemecký romantizmus a francúzska symfonika. A v posledných rokoch aj vďaka Vášmu festivalu som si nesmierne obľúbil organové interpretácie veľkých orchestrálnych diel. V programe teda nájdem všetko,  čo preferujem, už mi len ostáva sa k dačomu prikloniť... Racionálny výber nemám, bude pravdepodobne rozhodovať bezprostredný pocit. Toľko z mojich prvotných dojmov.
 
Ďakujem Vám za prvotriednu prípravu festivalu a už teraz sa nesmierne teším na skvelý hudobno-duchovný zážitok odznejúci v krásnom priestore na bravúrnom nástroji."

* meno a adresu pisateľa listu máme uloženú

23. 01. 2024: Novinky

Hoci majestátna hradná veža je teraz odetá do pracovného šatu, programy organových slávností sú hotové.  V letných mesiacoch, keď hradná veža bude vynovená budú znieť úžasné programy. Len útržkom, István Nagy bude hrať na prvom koncerte Reubkeho slávnu Sonátu, Maja Budáčová bude hrať Franckove Grande Piece Symphonique, Raimondo Mazzon Widorovu 5. symfóniu, Ágoston Gedai Čajkovského Manfreda, Pavol Valášek Suitu, opus 5 M. Duruflé, no a na záver István Nagy Obrázky z výstavy Modesta Petroviča Musorgského. Toto boli naozaj len drobné útržky mimoriadne hodnotných programov, ktoré budú znieť v  Kostole sv. Kataríny, navyše po reštaurátorskej rekonštrukcii organových píšťal.
 
 
 
Kompletné programy sú na svojej programovej podstránke, uprednostniť ktorýkoľvek z nich je nemožné. Skôr by bolo zaujímavé vedieť,  že teraz, keď sú už všetky  podrobne zverejnené, ktorým by dali naši návštevníci prednosť. Privítali by sme, keby ste nám na našu e-mailovú adresu napísali, ku ktorým programom inklinujete. Snažili sme sa vytvoriť mozaiku veľkých organových diel, ako aj veľkých transkripcií, ktoré nielen obohatia festivalové programy, ale vynikajúci kremnický organ so svojou chrámovou akustikou im dá jedinečný kolorit, vzácnu zvukovosť a v podstate neopakovateľnosť. Ostáva faktom, že všetky nesú v sebe nemalé virtuózne nároky a od svojich tvorcov sú určené naozaj pre špičkových organistov. Bežní chrámoví bohoslužobní hudobníci tieto diela nedokážu interpretovať a je preto pre nás radosťou, že štyri programy sú pripravené slovenskými organistami.
 
Zahodno ešte spomenúť, že naši dlhoroční návštevníci si všímajú všetky novinky na festivalovom webe a už si objednávajú vstupenky. Je to naozaj pekné konštatovanie, keď sa  tak deje fakticky 6 mesiacov pred začiatkom Kremnického hradného organu. Festival s poradovým číslom 28 nenesie síce okrúhlu symboliku, bude sa ale konať v prostredí po majstrovských reštaurátorských prácach na hrade a na organe pripraveným novým majstrom reštaurátorom-organárom.
 
Kremnický Mestský hrad i festival Kremnický hradný organ tvoria naozaj vzácnu symbiózu, málokde sa nájde miesto, keď historický chrám i inštalovaný organ sú súčasne profesionálne vynovené, pripravené prijať svojich návštevníkov.    

08. 01. 2024: Kremnický hradný organ 2024 - Vítame Vás

Vážení priatelia festivalu Kremnický hradný organ,
 
vítame Vás na stránkach festival a úvodom Vám prajeme všetko najlepšie do roku 2024. Budeme sa tešiť, keď sa opätovne stretneme na festivalových podujatiach.
 
Nadchádzajúci 28. ročník festivalu prinesie mnoho nového, na prvom mieste musíme spomenúť reprezentatívnu trojicu slovenských organistov – Máriu Budáčovú, Pavla Valáška a Istvána Nagya. Všetci traja sú úspešní organisti, podľa nich vzniklo motto festivalu a napriek tomu, že na Slovensku pôsobí len István Nagy, je úžasné, že sa nám podarilo týchto koncertne aktívnych organistov zaradiť do festivalu. Iste, slovenských organistov je viacero, no koncertne činných, prinášajúcich nové interpretácie je ale málo. Už teraz spomenieme, že Mária Budáčová bude hrať Grande Piece Symphonique C. Francka, Pavol Valášek Widorovu 5. symfóniu a István Nagy Musorgského Obrázky z výstavy. Naše skúsené publikum vie, že ide o diela mimoriadne náročné, virtuózne, určené len pre vyspelých interpretov.
 
Trojicu úspešných slovenských organistov doplnia dvaja zahraniční organisti, ktorí nás mimoriadne prekvapili na svojich debutových vystúpeniach v Kremnici. Raimondo Mazzon mal minulý rok naozaj veľký úspech, jeho záverečný festivalový koncert bol pre všetkých mimoriadnym prekvapením. Ágoston Gedai je dôstojným nasledovníkom veľkých maďarských organistov, ktorí dosiahli celosvetové uznanie.
 
Tak ako je u nás zvykom, o prípravách festivalu ako aj o jednotlivých organistoch vás budeme na týchto miestach priebežne informovať, nateraz je dôležité povedať, že na tohoročnom festivale budú hrať skutočne skvelí organisti. Internetová stránka festivalu bude priebežne dopĺňaná a ak by ste potrebovali ďalšie informácie našu e-mailovú adresu poznáte a ak nie, je uvedená v ďalšej podstránke.
 
Ešte raz Vám prajeme všetko najlepšie do Nového roku, bude nám cťou stretnúť sa s Vami na festivale Kremnický hradný organ 2024.
 
Mgr.art. Renata Košťálová - Mgr.art. Stanislav Kowalski
autori festivalu Kremnický hradný organ

* * * * *

29. 08. 2023: Kremnický hradný organ 2023 - poďakovanie návštevníkom

Tohoročný Kremnický hradný organ sa skončil. Odzneli krásne diela, skvelé interpretácie a v tom najlepšom bolo treba skončiť. Brány sa zavreli, no myšlienky, umelecké zážitky a dojmy v nás zostávajú, aby si v našich mysliach našli svoje miesto a aby sme sa tešili na budúce stretnutia s organovým umením.
 
 
Je úžasné, že maličká päťtisícová Kremnica hostí dva festivaly s európskym dosahom. Ten gagovský i organový akoby patrili do veľkého mesta, v čase festivalových udalostí sa zrazu v Kremnici pohybuje množstvo ľudí, mnohokrát slávnostne oblečených, aby sa pripojili do spolutvorby ozajstných umeleckých hodnôt. Organový festival priniesol šesť podujatí a je nám veľmi ťažko niektoré z nich vyzdvihnúť. Ak by sme vyzdvihli jedno, určite by sme ublížili druhému. Viac než o preferovaní niektorého podujatia by sme preto skôr hovorili, že pri tvorbe festivalu sme mysleli na všetkých návštevníkov, dlhoročných, mnohoročných, nových i náhodných, aby si každý z nich mohol nájsť svoje obľúbené diela či organistov. Kremnický hradný organ nikdy nebol o kvantite, ale vždy o kvalite a rôznorodosti, aby sme umelecké zážitky mohli priniesť čo najväčšiemu počtu návštevníkov. Vieme, že nie každému vyhovuje náročný obsah wagnerovských transkripcií, pre tých sme pripravili program miniatúr s vatikánskym organistom. A vieme tiež, že množstvo našich návštevníkov je tak trochu konzervatívne orientovaných, pre tých sme pripravili klasický program, ktorý začínal veľkou bachovskou passacagliou a končil monumentálnym Ad nos, ad salutarem undan Franza Liszta. Skutočne na relatívne malej ploche sme chceli priniesť programovú i interpretačnú rôznorodosť. Či sa nám to podarilo, o tom by mali skôr hovoriť naši návštevníci, za nás autorov festivalu môžeme hovoriť len úžasnej obľúbenosti festivalu, keď popri návštevníkoch z celého Slovenska sme registrovali aj mnohých zo zahraničia.
 
Je pre nás cenná priazeň návštevníkov, ktorí prišli na festivalové podujatia a stali sa spolutvorcami  organových večerov. Bola to pre nás najkrajšia odmena. Pripravovať Kremnický hradný organ je pre nás poslanie, pretože poznáme našich festivalových návštevníkov, vieme čo očakávajú od stretnutí s organovým umením, poznáme kremnický svätokatarínsky organ a máme intuície, ktorí organisti by našich návštevníkov mohli potešiť. Sme radi, že po každom koncerte sme počuli vyjadrenia z publika, že toto bol najlepší koncert festivalu. Aspoň vieme, že každému sa páčilo niečo iné, a je jedno či to bol bohato navštívený vatikánsky Gianluca Libertucci alebo úžasný Raimondo Mazzon alebo nebodaj náš István Nagy, dlhoročný magnet festivalu.
 
V týchto dňoch už pripravujeme 28. ročník Kremnického hradného organu, zostáva nám cťou poďakovať sa, milí návštevníci, že sme sa v Kremnici mohli spolu stretnúť.  
 
Mgr.art. Renata Košťálová – Mgr.art. Stanislav Kowalski
autori festivalu

13. 08. 2023: Raimondo Mazzon - záver festivalu

Nuž ktovie, či sa ešte s kremnickým debutantom ešte stretneme, taliansky organista Raimondo Mazzon uzatváral 27. Kremnický hradný organ a viacerí z návštevníkov sa vyjadrili, že išlo o najlepšieho organistu tohoročného festivalu, ako sme počuli, tak píšeme. Ostáva faktom, že mal obrovský úspech, zrovnateľný s vatikánskym organistom Gianlucom Libertuccim.
 
 
Rovnako zostáva faktom, že ide o mimoriadne aktívneho a ambiciózneho umelca, ktorý si cieľavedome buduje kariéru. Pôsobí ako dirigent, organista, klavírista, čembalista, úmyselne sme napísali v minulom príspevku, že smeruje ku kariére vzdelaného cirkevného hudobníka. Áno, po starom regenschori, umelec, ktorý hrá na organe, pripravuje a vedie zbor, korepetuje na klavíri, pôsobí v komorných zoskupeniach ako čembalista, ktovie, ktorá odbornosť zvíťazí. Nás ako autorov festivalu už niekoľko rokov púta fakt, že talianski organisti prichádzajúci z Viedne z triedy profesora Perettiho sú mimoriadne technicky disponovaní, až z toho vzniká akoby nová dimenzia organových interpretácií. Takých, kde sa organista prezentuje až klavíristickým spôsobom, prstovou a akordickou technikou, nápadnou bravúrou a suverenitou. Aj v prípade Raimonda je to naozaj tak, bravúrna technická ekvilibristika je v jeho prípade viac ako zreteľná, akoby dominantná. Ešte šťastie, že kremnická svätokatarínska akustika dokázala zrozumiteľne spracovávať a tlmočiť zvuky organu, ktoré pripravil Raimondo. Mladý taliansky organista Raimondo Mazzon je naozaj taliansky temperamentný, lyriku vie pekne vyspievať, no nadovšetko vie naplno zúročiť všetky dynamické odtiene, ktoré vyžaduje interpretovaná skladba, naviac keď k službám mu bol veľký koncertný organ Rieger-Kloss. Raimondo si s ním naozaj dokonale rozumel. Nevieme, akým umeleckým smerom sa bude Raimondo ďalej uberať, vieme, že od budúceho roka bude mať nového profesora Johannesa Zeinlera, že sa zúčastňuje súťaží a nahráva cd. Popriali sme mu, aby súťaže vyhral a aby sa uberal podobným smerom ako jeho budúci profesor Zeinler, excelentný organista. Pretože v tom prípade sa môže stať niečo podobné ako s Zeinlerom, vyhral svetové súťaže a my sme ho opakovane pozývali, najprv ako študenta, neskôr ako laureáta súťaží.
 
 
 
Aj Raimonda sme teraz pozvali ako skvelého univerzitného študenta, no a verme, že to budúce pozvanie bude už ako laureáta súťaží.   

07. 08. 2023: Poznámky pred záverečným koncertom

Festival Kremnický hradný organ 2023 priniesol doposiaľ v rámci piatich festivalových koncertov rad zaujímavých programov, obsahovali kmeňové diela svetovej organovej literatúry, Guilmantovu 5. sonátu, Suitu, opus 5 M. Duruflé i Lisztovo B-A-C-H. Okrem toho zazneli transkripcie pôvodín P. Hapku, F. Liszta i R. Wagnera, programové zostavy boli naozaj pestré, umelecky vysoko hodnotné,  z hľadiska porovnávania reprezentatívne. Aj interpretačné výkony treba vysoko hodnotiť, či to už boli interpretácie nášho I. Nagya, reprezentanta budapeštianskej organovej školy Á. Tabajdiho alebo vatikánskeho umelca G. Libertucciho. Tu naozaj nehodno diskutovať, umelecké výkony bolo si treba vypočuť a až na základe toho vyvodzovať závery. Návštevníci večera s G. Libertuccim potvrdia, že išlo viac než o festivalový večer, Libertucci pripravil naozaj nevídanú programovú zostavu a jej hodnotu potvrdil brilantnými interpretáciami. Za nás sme vyzdvihli mimoriadne hodnotné uvedenie wagnerovských transkripcií I. Nagyom.
 
Záver festivalu bude patriť talianskemu organistovi Raimondovi Mazzonovi. Momentálne si dokončuje štúdiá vo Viedni a smeruje ku kariére vzdelaného cirkevného umelca, svojimi aktivitami sa venuje organovému umeniu, dirigovaniu i klavírnej hre. Pre záverečný festivalový večer a svoj debut v Kremnici si pripravil tradičný, vždy žiadaný program, Fúgu J.S. Bacha, transkripciu R. Wagnera a  monumentálne Ad nos, ad salutarem undam F. Liszta. Je to program náročný, umelecky nesmierne hodnotný a pre samotného organistu výsostne veľkolepý. Bude to dôstojná bodka za festivalovými podujatiami, ktorým bez ostychu pridávame prívlastok medzinárodnej porovnateľnosti. Raimondo nadviaže na doterajší vysoký štandard a našou úlohou je ctené festivalové publikum pozvať.
 
 
Hodno prísť, pretože podobných organových koncertov nie je veľa, my v Kremnici sa s bežnými lokálnymi programami a interpretáciami neuspokojujeme a tie kremnické festivalové si zahodno vypočuť. Pozývame Vás preto v sobotu o 19. hodine, záver festivalu s Raimondom Mazzonom bude pôsobivý.

06. 08. 2023: István Nagy - obsahový vrchol festivalu

Samozrejme, všetky postrehy a reflexie z festivalových podujatí sú subjektívne. Vyjadrujú aktuálny pohľad na danú umeleckú tvorbu,  z pohľadu bezprostredného vnímania ako aj kritický pohľad v zmysle 26 ročných skúseností s festivalom.
 
Toľko na úvod. Hlavne preto, aby sme mohli konštatovať, že piaty festivalový večer považujeme za obsahový vrchol tohoročného festivalu. Nie preto, aby sme degradovali ostatné, nesmierne pútavé programy, hlavne preto, že tento bol v niečom inovatívny, poučný, prinášal nové poznania organovej literatúry, prinášal dojmy z interpretácií, bol iný, než ostatné. Vedeli sme, že úvodná Improvizovaná suita na Credo bude laboratóriom, našim zámerom bolo dať do programu výraznú cirkevnú pieseň Verím v Boha a úlohou Istvána Nagya bolo umelecky vysporiadať sa s koncertným stvárnením tohto diela z katolíckeho spevníka.
 
 
István Nagy pripravil trojčasťové dielo, kontrastne koncipované, v ktorých hľadal nové zvukové možnosti, farby, motívy či hudobné obrazy, tak, aby spomínaná duchovná pieseň bola v skladbe zakomponovaná, či už motivicky alebo citáciami. Podľa ohlasov poslucháčov, mnohí sa orientovali v diele a identifikovali duchovnú pieseň, z nášho pohľadu podčiarkujeme fakt o ďalšom skladateľskom raste Istvána Nagy. Je to nesmierne aktívny, cieľavedomý a pracovitý umelec, ktorý každým svojím vystúpením prináša umelecké zážitky a uspokojenie zo špičkového organového umenia.
 
Uvedenie wagnerovskej trilógie malo svoj zámer, priniesť niečo nové do desaťročí zabehaných programových modelov, obohatiť ponuku pre poslucháčov a ich nové umelecké poznania. Dlhodobo vyjadrujeme na týchto miestach nezmerateľnú dôležitosť organových transkripcií v štruktúre organovej literatúry. Vyjadrujeme sa kriticky aj ku známym dielam, vyjadrujeme názor, že množstvo diel pochádza od organistov, síce talentovaných hráčov, ale kompozične až tak nie zručných. Mnohí dôverne poznajú tajomstvá organovej hry, ale cit pre kompozičnú vyváženosť, formovú a motivickú vycibrenosť, dokonalosť spracovania a kompozičná suverenita niekedy absentujú. A práve vtedy musia prísť na program diela veľkých majstrov, ktorých až tak veľa v histórií nemáme, aby svojou neskonalou dokonalosťou nastavili zrkadlo a ukázali cestu ako ísť ďalej. Preto sme neskutočne šťastní, že žili a žijú majstri, ktorí vedia pripraviť transkripcie a umožnili tak väčšinou orchestrálnym dielam prejsť aj na iné pódiá, nie len filharmonické. Richard Wagner priniesol vo svojich dielach toľko umeleckých invencií, zjednodušme obsahu, až obdivujeme ako to bolo vôbec možné. Skutočne, takýchto majstrov bolo málo, útržkovito Bach, Mozart, Beethoven, neskôr Berlioz alebo Stravinsky, oveľa viac ich nebolo, Richard Wagner ale priniesol diela, ktoré sa dali pôsobivo pretvoriť do organovej podoby. Pridajme k tomu senzačný kremnický organ, ešte senzačnejšiu akustiku v chráme sv. Kataríny, potom reálne podmienky vyznenia lyrickej transkripcie Tristana a Isoldy, temperamentnej Jazdy valkýr a monumentálnej predohry z Tannhäusera boli ideálne. Vnímanie wagnerovských trilógií bolo zážitkom, interpretácie nás vyviedli z polohy kompromisov a zaužívaných stereotypov do polohy špičkového umenia, interpretačného maximalizmu a programového novátorstva.
 
 
 
István Nagy sa riadil väčšinou pokynmi anglického organistu a skladateľa, tvorcu transkripcií Edwina Lemara, v niečom ich obohatil možnosťami kremnického organu, svojou prácou však pripravil jeden z najhodnotnejších festivalových koncertov za posledné roky.
 
Na záver dodajme, István hral ako prídavok Lisztovo B-A-C-H, mnohí poslucháči ho zo základných kontúr spoznali, pre viacerých bolo toto B-A-C-H iné. Jednalo sa o prvú, pôvodnú verziu tohto diela, s oveľa virtuóznejšími pasážami, než bežne hrávané Prelúdium a fúga na B-A-C-H. Liszt zvykol svoje diela prerábať, toto virtuózne neskôr technicky zjednodušil a prepracoval viaceré melodické línie.
 

01. 08. 2023: István Nagy a wagnerovská trilógia

Predstavovať Istvána Nagya na našom festivale nie je potrebné. Pre publikum je dostatočne známy, pre Kremnický hradný organ pripravil už rad vynikajúcich interpretácií a  závažných programových zostáv.
 
 
Je preto prirodzené, že tento umelec sa stal magnetom nášho festivalu a rovnako je to aj dôvod, že autori festivalu spolu s týmto umelcom napĺňajú náročné programové a interpretačné predsavzatia. Autori festivalu vždy v minulosti deklarovali presvedčenie, že všetky programy a interpreti sú im rovnako blízke, s každým umelcom pripravovajú vystúpenia precízne, starostlivo a včas, nie raz vyslovovali prirovnanie, že každý festivalový výstup je akoby ich dieťa a k tým treba pristupovať s rovnakou starostlivosťou a láskou. Samozrejme, aj nadchádzajúci koncert s wagnerovskou trilógiou sem patrí, no v kútiku srdca má predsa len osobité miesto. Wagnerovskú trilógiu sme spolu s Istvánom Nagyom pripravovali niekoľko rokov a jej časti sme uvádzali postupne. A až vtedy sme z troch mimoriadne pôsobivých transkripcií vytvorili trilógiu, v podobe trojčasťového diela. Mohli by sme napísať, že sa jedná o tri fantázie, ale nie je to celkom tak, jedná sa o tri fragmenty z Wagnerovych opier, s jasným dramaturgickým obsahom, a preto je lepšie, keď ponecháme formové určenie ako trilógia. Tri transkripcie sú navzájom kontrastné, obsahovo nesmierne bohaté, s množstvom fantazijných prvkov a spleťou invencií, čo v organovej literatúre je naozaj cenné. Predsa len, Richard Wagner bol v prvom rade skladateľ a svojou tvorbou sa hlboko zapísal do dejín hudby. Trilógiu  troch wagnerovských transkripcií považujeme za náš vklad do organových interpretácií, nie je nám známe, že by sa v niektorých iných organových centrách hrala v podobne sústredenom tvare.
 
István Nagy ako znamenitý liturgický organista pripravil na úvod svojho recitálu improvizačné stvárnenie piesne z Jednotného katolíckeho spevníka Verím v Boha. Ako dlhoročný cirkevný hráč má najvyššiu kompetenciu vlastným vkladom obohatiť cirkevnú pieseň a pripraviť ju na koncertné uvedenie. Napriek ostatným programom, mimoriadne pôsobivým , poslucháčsky vďačným a spontánne prijatým, nadchádzajúci Nagyov program je o čosi výnimočnejší, prináša iný pohľad na programovú dramaturgiu a samozrejme, pred umelca stavia rad virtuóznych nárokov, schodných len pre erudovaných organistov.     © 1997-2024 Ars Consulting Bratislava