Úvodná stránka / Main page
2024
Aktuality

09. 07. 2023: 1. premiérový koncert - 2 prídavky

Skutočnosť,  že publikum si po interpretáciách Istvána Nagya vyžiadalo dva prídavky je veľavravným parametrom o umeleckej úrovni 1.premiérového programu festivalu Kremnický hradný organ. Sú fakty, ktoré nemožno zahmlievať a ani spochybňovať, a to,  že Nagy je v súčasnosti náš  najvyhranenejší koncertný a katedrálny organista.
 
 
Úžasný repertoár a obrovské koncertné aktivity ho postavili na piedestál, že ostatní slovenskí organisti, pôsobiaci na Slovensku rezignovali zmerať si umelecké sily s týmto organistom. Iste, máme aj niekoľko šikovných organistov, ktorí ale pôsobia v zahraničí, pre svoju neprítomnosť na Slovensku sú však pre festivalovú prezentáciu ťažko dosiahnuteľní. Považujeme preto za zadosťučinenie, že dlhodobo spolupracujeme s Istvánom Nagyom a mali sme tak možnosť pripraviť veľmi atraktívny, náročný, no mimoriadne hodnotný program. Vyjadrujeme tu subjektívne pohľady na interpretácie, a preto jednoznačne za vrchol večera považujeme interpretáciu Suity, opus 5 Maurice Duruflé ( 1902-1986). Má v sebe síce závany impresionistickéhé pohľadu na hudbu, ale aj úseky nadovšetko temperamentné a akčné. Ak vnímame dielo v celistvosti je to  opus nesmierne vyrovnaný, kontrastný a pôsobivý. Naviac treba dodať,  že Duruflé bol excelentný organista a skladateľský etalón organovej tvorby, detailne poznal zvukové a technické možnosti organu, čo naplno využíval. Napriek tomu, že jeho tvorba nie je až taká stará, má vyhranené interpretačné postupy, vytvorila si tzv. interpretačný štýl či stereotyp viažuci sa na daného skladateľa či priamo dielo. A tu treba spomenúť nesmierne súverénny interpretačný vklad Istvána Nagya, ktorý týmto zavŕšil svoje vystúpenie. Jednoznačne treba spomenúť, že kremnický svätokatarínsky organ svojou vydarenou  registrovou architektúrou a akustickou charakteristikou bol takmer autentickým partnerom organistu. István Nagy hral aj Guilmantovu 5. sonátu a fragmenty z tvorby Petra Hapku uvádzané in memoriam v súvislosti zo skonom Juraja Jakubiska. Z úcty k týmto výnimočným osobnostiam sme považovali za potrebné a adekvátne festival otvoriť ich tvorbou. Festival Kremnický hradný organ 2023 je teda otvorený, s pocitom spokojnosti môžeme uzavrieť, že jeho 1. premiéra nasadila latku umeleckých kritérií veľmi vysoko.    
 
P.S. Viacerí návštevníci sa nás po koncerte pýtali, čo boli spomínané dva prídavky. Uvádzame preto, že prvým bola Toccata Istvána Nagya a druhým prídavkom bol Bach/Vivaldi, 2.časť Adagio z Concerta d mol.

07. 07. 2023: Vstupenky cez internet

Radi by sme dali do pozornosti našim návštevníkom, ktorí majú zakúpené vstupenky prostrednáctvom internetu, že nemusia čakať v rade, kde sú k dispozícii vstupenky pre návštevníkov, ktorí si ich kupujú tesne pred koncertom. Nádvorie kostola, predný aj zadný vchod sa otvárajú o 18.30, vstup do kostola o 18.45.
 
Zadný vchod, tzv. Severná brána je výhodná pre návštevníkov, ktorí prichádzajú autom cez Továrenskú ulicu, rovnako aj pre ostatných, pretože je to bezbariérový prístup na hrad bez schodov.
 
Miesta v kostole nie sú číslované, sú voľne k dispozícii. Akusticky sú výhodné miiesta v prednej časti kostola, pravej strane dominujú viac veľké basové registre organu. Programy sú koncipované na trvanie približne 70 minút, po nich zvykne odznieť prídavok organistu v trvaní približne 5 minút.

03. 07. 2023: Mgr. István Nagy - otvárací festivalový koncert

Stalo sa už zvykom, že záujemcovia o festivalové podujatia sa vopred informujú, ktorý koncert by sme odporučili, organistu alebo program, aby si mohli prispôsobiť čas na návštevu Kremnice. Bez zaváhania vždy odpovedáme, že vystúpenia Istvána Nagya majú vždy špičkovú úroveň a ak to termínové možnosti dovolia, tak v tomto interpretovi sa nesklamú. Mgr. István Nagy patrí k našim najaktívnejším organistom, koncertuje po celom Slovensku, nahráva CD, cestuje na koncertné vystúpenia do zahraničia. Z nášho subjektívneho pohľadu ide v súčasnosti o skúseného organistu, s veľkou koncertnou praxou, momentálne nepoznáme u nás organistu, ktorý má toľko vystúpení. Naviac disponuje úžasným repertoárom, ktorý rozhľadení organizátori môžu umne využiť. Festival Kremnický hradný organ má špecifické nároky na interpretov, požadované kompletné veľké sonátové diela hrá málokto, virtuózny parameter býva často krát tiež slabší, a tak tvorcovia festivalu sa majú podriadiť takejto priemernosti? Vystúpenie Istvána Nagya sa pohybuje v úplne inej rovine, hrať bude organovo pôsobivú veľkú sonátu A. Guilmanta a ozdobu organovej literatúry Suitu, opus 5 M. Duruflé. Obe  diela sú kmeňovými skladbami vyspelých organistov. Kremnický hradný organ prináša  naviac spomienku na Juraja Jakubiska a požiadavku na tématicky orientovanú tvorbu J. Jakubiska a Petra Hapku István Nagy ako špičkový profesionál bez zaváhania prijal.
 
 
Ktorý koncert teda uprednostniť, 1. alebo 2. premiéru ? Prvá premiéra prináša viac momentov prekvapenia, je to novo koncipovaný program, znejúci na otváracom koncerte pred publikom, ktoré chce počuť úvodný koncert. Druhá premiéra prináša skôr uvoľnenosť  je to predsa len repríza a je oprostená od stresu prvej prezentácie. Skúsení koncertní umelci dokážu eliminovať plusy a zápory jednotlivých vystúpení, István Nagy ako excelentný organista pripraví hodnotné interpretácie na oboch premiérových večeroch. Radi vás, milí návštevníci privítame na premiérových koncertoch. Odhliadnuc od akéhokoľvek subjektivizmu autorov jedná sa o špičkové recitálové programy, ktoré si nájdu uplatnenie v ktorejkoľvek kultúrnej metropole.

28. 06. 2023: Festivalová 1. a 2. premiéra

Aj najväčšie hudobné festivaly prichádzajú v priebehu prípravy alebo dokonca tesne pred začiatkom so zmenami, objektívnymi i menej objektívnymi, dôležité je aký nový výsledok zmeny prinášajú. Kremnický hradný organ mal doteraz len veľmi málo zmien, poväčšine zo zdravotných indispozícií umelcov. Na prípravu komplikované vystúpenia organistov sa vždy uskutočnili podľa plánu, napriek problémom v leteckej doprave, neskôr s pandémiou, festivalové výstupy boli vždy podľa avizovaného plánu. Ak však organista utrpí úraz, ktorý znemožní koncertný výkon, vtedy nehľadáme riešenia s medikamentami, ale oslovíme iného umelca, ktorý predvedie plnohodnotný výkon. Dnes  ráno oznámil nemožnosť koncertného predstavenia Roman Hauser. Túto informáciu akceptujeme a prinášame nasledovné.
 
Už dlhé roky uvažujeme nad faktom, že znamenité festivalové interpretácie odznievajú na festivale len raz. Na škodu časti publika, ktoré napríklad z časových dôvodov nemôže na daný termín do Kremnice pricestovať. Preto veľké medzinárodné festivaly majú zaužívané, že významné podujatia prichádzajú v 1. a 2. premiére. V našom prípade ide o festivalový koncert, ktorého časť je venovaná pamiatke Juraja Jakubiska a Petra Hapku - In memoriam. Už dávnejšie sme spomínali ako veľmi si vážime umelecký prínos tvorby J. Jakubiska do slovenského umenia, ktorého súčasťou je filmová hudba P. Hapku. István Nagy pripravil Prelúdium na motívy P. Hapku a transkripciu skladby Beh času z filmu Tisícročná včela. Sme veľmi radi, že úvodom spomínaná zmena prinesie 1. a 2. premiéru tohto koncertu, programu, ktorý je dramaturgicky nesmierne pútavý a interpretačne virtuózne náročný. Programová štruktúra Hapka / Nagy – Guilmant – Duruflé je úžasná a z nášho subjektívneho pohľadu mimoriadne prínosná. Počuť melodicky čarovnú hudbu P. Hapku, kompaktnú 5. symfóniu A. Guilmanta a napokon neopakovateľným francúzskym koloritom opradenú Suitu,  opus 5 M. Duruflé je zážitok, pre návštevníkov jedného alebo aj oboch premiérových koncertov. Pozývame vás, vážení festivalí návštevníci na premiérové i ďalšie festivalové koncerty.   

12. 06. 2023: Kremnica 12. júna 2023

07. 06. 2023: Pozvánka

 
Zostáva nám zhruba mesiac do otváracieho koncertu 27. ročníka Kremnického hradného organu. Viacerí záujemcovia si už zakúpili vstupenky prostredníctvom našej e-mailovej adresy, všetci oceňovali rýchlosť transakcie, trvá v podstate niekoľko minút. Samozrejme, vstupenky sú k dispozícii aj priamo pred koncertom na hradnom nádvorí, tí predplatení však vchádzajú do kostola ako prví a vyberajú si miesto podľa svojho záujmu.

Dnes vám chceme dať do pozornosti programy jednotlivých festivalových večerov. Mnohí organisti, zahraniční i domáci, ktorí majú objektívny a nezainteresovaný pohľad na zloženie našich festivalových programov jednoznačne oceňujú umeleckú náročnosť a hodnotu jednotlivých diel a virtuózne požiadavky samotných skladieb, ktoré sú prístupné len skúseným, technicky zdatným a koncertne aktívnym umelcom. Dodávame len, že každý program má v sebe veľké ťažiskové dielo, ktoré je dominantou programu.

8.júl. Prvé vystúpenie Istvána Nagya prináša monumentálnu 5. sonátu A. Guilmanta a náročnú Suitu opus 5 M. Duruflé. Obe diela sú kmeňovými dielami organovej literatúry a patria k najhranejším. Ozdobou tohto večera je spomienka na filmového velikána Juraja Jakubiska. Jeho najvýznamnejšie filmy obohatil svojou hudbou Petr Hapka a práve jeho Beh času z Tisícročnej včely bude našou spomienkou na nedávno zosnulého J. Jakubiska.
 
15.júl. Program Romana Hausera zaujme virtuóznou náročnosťou a záverečným známym dielom Carillon de Westminster L. Vierna.
 
22.júl. Program Ádama Tabajdiho prinesie dve ťažiskové diela, poslucháčsky známe a obľúbené Bachove Concerto a mol a Lisztovo B-A-C-H.
 
29.júl. Prof. Gianluca Libertucci z Vatikánu  je majstrom miniatúr, jeho program je mozaikou viacerých diel, ktoré vytvárajú napätie svojim kontrastom, náladou a temperamentom. Aj minuloročný koncert nedal návštevníkom čas na potlesk, stále prinášal niečo nové, prekvapujúce a až na záver mohol zaznieť obrovský potlesk umelcovi prichádzajúcemu z vrcholnej duchovnej inštitúcie.
 
5.august. Druhé vystúpenie Istvána Nagya prináša veľkú wagnerovskú trilógiu. Obsahovo a interpretačne nesmierne náročné dielo je výraznou ikonou nášho festivalu.
 
 
12.august. Záverečný koncert Raimonda Mazzona môže zaujať ako celok, vrcholným dielom je ale predsa len Lisztovo Ad nos, ad salutarem undam.   
 
Pozývame  Vás, vážení organoví priatelia na festivalové podujatia. Každý festivalový program prináša niečo nové, a tak rozhodnutie je na časových možnostiach a preferencii jednotlivého umelca alebo diela. Radi Vás privítame.

11. 05. 2023: Program vatikánskeho organistu - Prof. Gianluca Libertucci

Programová štruktúra, ktorú sme v týchto dňoch uzavreli zavŕšila dramaturgickú časť prípravy festivalu. Festivalové výstupy sú zamerané väčšinou na veľké symfonické koncepty, ktoré je možno pre svätokatarínsky organ pripraviť. Patria sem veľké symfónie a podobné veľké cyklické útvary, u nás interpretované väčšinou kompletne, ale aj na menšie, mozaikovité programy, ktorých špecialistom je Prof. Gianluca Libertucci.
 
 
Pri svojich bohoslužobných organových vstupoch musí mať pripravené desiatky diel, aby  korešpondovali s duchovným zameraním božieho svätenia. Či už hrá vo svojom chráme Švajčiarskej gardy, či vo veľkej Bazilike sv. Petra alebo
 
 
v mohutnej Aule Pavla VI.- Sieni pápežskych audiencií pre 6300 sediacich návštevníkov, každý priestor, každý organ a každé duchovné zameranie vyžaduje osobité diela. Vatikánsky Prof. Gianluca Libertucci prináša do Kremnice vždy nové diela,  jeho repertoár je tak obrovský, že nevyžaduje opakovanie žiadneho. Gianluca je majstrom miniatúr a v takomto duchu bude prebiehať aj jeho kremnické vystúpenie. Je len málo miest na svete, kde tak často prichádza a prezentuje svoje umenie ako je práve starobylá Kremnica. Je ozdobou nášho festivalu a vždy ho radi vítame.  

04. 05. 2023: Po stretnutí s Romanom Hauserom

Viedenský organista Mag. Roman Hauser patrí k najprominentnejším umelcom svojho odboru v rakúskej metropole. V kontakte s ním sme už viac ako desať rokov, omnoho skôr, než ho objavili iní slovenskí organizátori. Dlhé roky je organistom v Jezuitskom kostole vo Viedni a učí na Univerzite pre hudbu. Vysokoškolských adeptov organovej hry zaúča do predmetu Improvizícia, v iných krajinách sa tento predmet zvykne označovať ako Kompozícia. Je to predmet, kde organisti získavajú poznatky ako formovať nové dielo, myšlienky, ako dielo formovo stvárniť a dať mu zmýšľaný charakter. V predstavách mnohých poslucháčov zvykne prevažovať názor, že improvizácia vzniká priamo na pódiu. Dobré improvizácie, hoc nie sú zachytené v notovej podobe naozaj vznikajú priamo na pódiu, jednotlivé myšlienky, tempá a charakter sú ale vopred premyslené. Aby  nevznikali náhodné hudobné tvary, ale aby poslucháč počul síce voľnú tvorbu, ale premyslenú a technicky dobre zvládnutú. Roman Hauser prednáša tento predmet takmer všetkým organistom, takže má prehľad o študentoch i dianí na vysokej škole. Okrem tohto pravidelne hrá bohoslužby vo svojom domovskom chráme a koncertuje.
 
 
Aj my sme sa s ním včera stretli, aby sme definitívne uzavreli programovú koncepciu jeho kremnického vystúpenia. Hrať bude Alaina, Heillera a mimoriadne výraznú 2. symfóniu Louisa Vierna. Hrať ju bude v kompletnej podobe, tak ako sa na skúseného, zrelého a vyspelého organistu patrí. Určite to bude jeden z vrcholov festivalu, na ktorý už teraz upozorňujeme.   © 1997-2024 Ars Consulting Bratislava