Úvodná stránka / Main page
2024
Aktuality

09. 07. 2020: Hrať bude titulárny organista Dómu sv. Štefana vo Viedni Ernst Wally

Hoci minulotýždňový otvárací  koncert Istvána Nagya bol krásnym, mimoriadne hodnotným vstupom do festivalu, nadchádzajúce vystúpenie Ernsta Wallyho je tak trochu iné. Autori festivalu chcú vždy predstaviť významných katedrálnych organistov, hudobníkov, ktorí pôsobia vo veľkých bazilikách a spolupodieľajú sa na bohoslužbách významných cirkevných autorít. Privítali sme ich už niekoľko, viacerých opakovane, Petra Planyavského z Viedne, Johna Scotta z Londýna i Gianluca Libertucciho z Vatikánu. Takíto organisti sú pre náš festival ozdobou, sú dokumentom, že organové umenie má v cirkvách stále svoje miesto. Terajší hosť, Mag. Ernst Wally je absolventom Viedenskej hudobnej univerzity a vždy mal ambíciu dosiahnuť najvyššie méty v cirkevnej hudbe. Postupnými krokmi sa dopracoval až k pozícii titulárneho organistu Dómu sv.Štefana vo Viedni, kde je interným zamestnancom,  odohráva rad bohoslužieb vo forme sólového organového výstupu alebo ako súčasť orchestrálno-zborových vstupov. Ernsta Wallyho poznáme od jeho štúdií u profesora Radulesca, v Kremnici hral niekoľko krát a aj tohto roku vystúpi dva krát, suplovať bude odrieknutého talianského organistu.
 
 
Ernst pricestoval v piatok z Viedne, náš organ dôverne pozná, takže príprava bude spočívať v nastavení registrov pre diela, ktoré bude interpretovať. V sobotu privítame teda dlhoročného priateľa festivalu, veľkého profesionála vo sfére cirkevnej hudby, významného dómskeho titulárneho organistu.

05. 07. 2020: István Nagy - organista medzinárodného formátu

Hoci s organistom Istvánom Nagyom sme v stálom, temer permanentnom kontakte, jeho otvárací koncert 24. festivalu Kremnický hradný organ bol aj pre nás prekvapením. Dlhú dobu vopred vyberáme diela, ktoré by mali byť interpretované, v prípade wagnerovskej trilógie to bol 4-ročný plán, konzultujeme, prečo dané diela uviesť, čo by malo v interpretáciách dominovať, hovoríme o najmenších detailoch, frázach, tempách, náladách. Táto temer každodenná práca  nás akoby odviedla od poznania, že za roky spolupráce s I. Nagyom, v roku 2013 mal debut na festivale, István Nagy nesmierne dospel, výrazovo dozrel, hráčsky sa z neho stal disciplinovaný suverén. Toto všetko sme si teraz uvedomili, po desiatkach konzultácii v jeho rodnom Kolárove, v Nových Zámkoch i Komárne, že dnes je z Istvána Nagya organista medzinárodného formátu. Z nášho odborného hľadiska pozorujeme nesmiernu fantáziu v tvorbe  registrových (farebných) obrazov organového zvuku, cítime disciplínu, ktorá sa viaže k štýlovosti v zmysle rešpektovania historického zaradenia diela, no a musíme jednoznačne a objektívne konštatovať hráčsku, manuálnu či technickú zručnosť a suverenitu. Toto všetko sú atribúty, ktoré sa poväčšine viažu na umelcov s medzinárodnou akceptáciou.
 
Z laického, z pohľadu nášho festivalového návštevníckeho, nesmierne skúseného publika musíme konštatovať absolútne pozitívne prijatie jeho interpretácií, žiadosti o CD nahrávky a vidieť najväčšiu návštevnosť spomedzi množstva iných organistov. Tieto fakty musíme jednoznačne brať na vedomie, hoc István Nagy je akýmsi dieťaťom kremnického festivalu. Aby sme ale boli konkrétni, Nagy si tentoraz vybral a čiastočne upravil nesmierne pôsobivú transkripciu suity Peer Gynt, v jeho interpretácii bohaté farebné kontrasty a tempové agogiky stáli vysoko nad bežnými interpretáciami transkripcií, Nagy Griega dotvoril a presvedčil, že aj v organovej verzii je Peer Gynt krásny. Veľká Bachova fúga Es dur bola pre Nagya nielen výzvou, ale predovšetkým otázkou stavovskej cti hrať Bacha dobre. Technicky, presvedčivo, s rešpektovaním všetkých protihlasov, primeranou dynamickou a tempovou gradáciou. No a  záverečná Guilmantova 1. sonáta nás v prvom okamihu zastihla na pochybách, prečo nie sú v svätokatarínskom kostole mikrofóny a prečo sa jeho Guilmant práve nezaznamenáva. Málo kedy sa pristihneme pri takýchto úvahách, ale jasná štýlová artikulácia textu sonáty, Guilmantovych myšlienok, fráz a kontrastov medzi časťami nám skutočne ukázala ako má znieť cyklická sonáta, závažnosť expozície jej  prvej časti, ako má znieť lyrika druhej časti, no a to rovnako dôležité, ako vyňať populárnu tretiu časť z bežného interpretačného priemeru a postaviť ju na piedestál hodnotnej finálovej časti sonáty.
 
 
Hrať sonáty so všetkými časťami, kompletne ako román, nie je medzi organistami priveľmi obľúbené. Kremnický festival uvádza sonáty a organové symfónie výlučne  v celistvosti ako veľké dielo, bez vytrhnutých, stratených alebo nedoštudovaných strán. István Nagy nás opätovne presvedčil, že táto koncepcia má svoj význam, programu, no a predovšetkým publiku prináša plnohodnotné poznanie diela a ucelený umelecký zážitok.      

03. 07. 2020: 24 hodín pred začiatkom

V Kremnici sa už tvrdo pracuje, István Nagy hrá otvárací koncert a Richard Šimek záverečný. Obaja si pripravujú registrové dispozície svojich interpretácií.

27. 06. 2020: Týždeň pred začiatkom

Tých zopár dní, ktoré nás delia od prvých tónov tohoročného festivalu prejde rýchlo. Festival je pripravený, až na alternovanie talianskeho organistu Procacciniho sa uskutoční v pôvodnej zostave. Festival ako celok vyniká programovou štruktúrou, obsahovo silné transkripcie prinášajú podujatiu pridanú hodnotu, zo skúsenosti vieme, že určite oslovia poslucháčov. Na mysli máme hlavne trojicu koncertov, Lisu Hummel s Čajkovského fantáziou Romeo a Julia, Zsolta Mészároša s Wagnerovým Smútočným pochodom a napokon Istvána Nagya s wagnerovskou trilógiou v osobitnom programe „Na pamiatku hviezdnych detí“. V tomto posledne menovanom programe cítime veľmi silný emočný náboj, s organistom I. Nagyom sme mu venovali rok prípravy, hviezde deti nám stáli za tú námahu. V histórii festivalu pôjde o jeden z najpôsobivejších programov, kde emočno-obsahový parameter bude stáť vysoko nad ostatnými virtuóznymi či historickými parametrami. Všetky detaily o programoch sú uvedené v podkapitole Programy, veríme, že každého návštevníka niektorý osloví.
 
 
 
Pozornosť budeme venovať opatreniam proti coronavírusu, dezinfekčný prostriedok bude k dispozícii pri vchode do kostola, rovnako teplá voda bude k dispozícii na toaletách a v sakristii. Miesta v kostole nie sú tradične číslované, každý si vyhľadáva také, ktoré mu akusticky najlepšie vyhovuje. Bolo by ale dobré dodržať odstupy, miest v Kostole sv. Kataríny je dosť. Rovnako by sa nemalo zabudnúť na rúška, vyžadované sú pri vchode do kostola a počas koncertu, budú akiste užitočné, dlhoroční festivaloví návštevníci sa aj tak určite spoznajú.
 
Festival Kremnický hradný organ v jeho 24. vydaní predstaví rad talentovaných organistov, nášho Istvána Nagya nemusíme predstavovať, skvelé meno si vybudoval svojimi predchádzajúcimi vystúpeniami. Zsolt Mészáros, Lisa Hummel a Christian Gross sú organisti, ktorí preberajú posty po svojich predchodcoch, Ernst Wally je dnes už titulárnym organistom viedenského Dómu sv. Štefana, no a trojica nádejí – Richard Šimek, Ján Bulla a František Beer dostáva šancu, aby sa postupne dopracovala na post ako Ernst Wally – v Kremnici ho poznáme od študentských čias po dnešok, keď zastáva vo svete cenený post dómskeho organistu.
 
Festivalové podujatia budú vždy v sobotu o 19. hodine, hrad sa otvára o 18.30.Tak ako vždy, odporúčame príchod na hrad zadnou, tzv. Severnou bránou, z námestia cez túto bránu:
 
 
 
 
 
Pre návštevníkov s vlastnou dopravou sú  inštalované smerovky odbočenia z hlavnej cesty na Továrenskú ulicu:
 
 
 
 
Vjazd do Továrenskej ulice, cesta vás privedie priamo pred vchod do hradu.
 
Radi Vás privítame v Kremnici, naša e-mailová adresa je uvedená tu na našom webe, ak budete potrebovať vysvetlenia o festivale, radi Vám ich promptne zodpovieme.

17. 06. 2020: Dnešná inštalácia - plagát 2020

14. 06. 2020: S Richardom Šimekom v bazilike

Aj naše sobotné konzultácie s Richardom Šimekom v Bazilike Šaštín-Stráže priniesli nové poznania, skĺbiť umelecké predstavy interpretácie s manuálnymi zručnosťami a akusticko-technickými možnosťami hudobného nástroja je nesmierne zložitý proces, obzvlášť v prípade organového umenia. Richard Šimek nám tentoraz hral v bazilike, na najväčšom slovenskom organe. Mohutnosť samotného päťmanuálového hracieho stola vzbudzuje rešpekt, o to viac stojí v popredí nutnosť suverénnej hráčskej prípravy, aby veľký kráľovský nástroj neovládal organistu, ale naopak, aby organ hral podľa predstáv umelca. Budúce konzultácie Richarda Šimeka už budú viesť ku festivalovému organu v Kremnici, kde ho Mgr. István Nagy zasvätí to tajov hradného organu a do neopakovateľných akustických špecifík, ktoré sú pri každom organe iné.
 
 
Milým ukončením našej konzultačnej cesty do šaštínskej Baziliky bolo stretnutie s našimi festivalovými návštevníkmi. Spomínali na zážitky z festivalovej Kremnice a zaujímali sa o aktuálnych hostí nadchádzajúceho festivalu.  

05. 06. 2020: Mesiac pred začiatkom

Mesiac pred začiatkom festivalu môžeme našich návštevníkov a priaznivcov informovať, že festival je pripravený. Pred niekoľkými hodinami potvrdila svoju účasť Lisa Hummel, ktorá pricestuje s Christianom Grossom, hrať budú transkripciu suity Peer Gynt E. H. Griega pre dvoch organistov.

O niekoľko dní bude Kremnica vyzdobená pútačmi o festivale Kremnický hradný organ, vďaka excelentnej spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom bude všetkým dané na známosť, že starobylá Kremnica sa napriek tohoročným mimoriadnym ťažkostiam znovu stane centrom organového umenia na Slovensku. Ochotní pracovníci kultúrneho strediska budú inštalovať bannery, ozdoby i plagát, aby Kremnica žila v povedomí kultúrnej udalosti a aby sa potvrdil náš predpoklad z 20. apríla, že festival sa uskutoční. Pripravené boli dve verzie festivalu, aktuálna v júli a auguste a náhradná verzia na september. Pre autorov festivalu bolo najdôležitejšie poznanie, že ako záložných organistov majú pripravených špičkových organistov,  Ernsta Wallyho, titulárneho organistu Dómu sv. Štefana vo Viedni a István Nagya, momentálne najúspešnejšieho slovenského organistu. Dlhoročná spolupráca s týmito organistami prináša ovocie v podobe ochoty kedykoľvek pricestovať  do Kremnice a obohacovať festival svojim umením. Tohoročný festival je zameraný na výnimočné organové diela, také, ktoré vynikajú obsahovou hĺbkou, emočným nábojom a napätím, ale tiež virtuóznymi prvkami, ktoré musí náš festival prirodzene prinášať. Autori festivalu garantujú, že každý jeden festivalový koncert prinesie kompaktnú programovú štruktúru, ktorá svojou závažnosťou opätovne zaradí festival Kremnický hradný organ na piedestál najhodnotnejších organových festivalov.

Ako zvyčajne, na tomto mieste budú uvedené aktuality, najnovšie informácie o festivale i naše hodnotenia, aby čitatelia týchto stránok vedeli ako prebieha život Kremnického hradného organu 2020. Vieme, že návštevnosť týchto stránok nie je malá, svedčí o tom fakt, že prvé vstupenky záujemcom boli už odoslané.

Veríme, že Vás budeme môcť privítať v Kostole sv. Kataríny, umenie má neskutočnú silu boriť sa životom, tie najkrajšie hodnoty umenia sa zvyčajne zrodili v ťažkých časoch. Aj teraz, keď musíme byť nadovšetko opatrní pri kríze z korony, si každý  nájde svoje miestečko v kremnickom chráme, ktorý bude žiť organovým umením.  

24. 05. 2020: Festival bude v pôvodných termínoch

Radi by sme informovali všetkých priaznivcov festivalu, že tohoročný Kremnický hradný organ 2020 sa uskutoční v pôvodných termínoch. Festival je pripravený tak, že sa môže uskutočniť vo všetkých alternatívach, to znamená zahraniční organisti,  pokiaľ im to reštrikcie dovolia, budú hrať. Dôležité je, že profilový koncert festivalu „Na počesť hviezdnych detí“ v podaní Istvána Nagya sa uskutoční, rovnako aj koncert „Troch nádejí slovenského organového umenia“ – Šimek-Bulla-Beer.
 
S najmladším z nich, Richardom Šimekom sme mali včera pri organe konzultácie ako v koncertnej verzii stvárniť cirkevnú pieseň Verím v Boha, ako ju zvukovo, farebne a výrazovo obohatiť, aby
 
 
hudobný parameter tohto cirkevného opusu vyznel čo najpôsobivejšie. Konzultovali sme aj o známej Boëllmannovej Gotickej suite ako ju zahrať suverénne a presvedčivo v duchu náročných profesionálnych požiadaviek festivalu. Richard Šimek je najmladším organistom v histórii kremnického festivalu, týždenne odohrá viac ako 10 bohoslužieb v Bazilike v Šaštíne a v kostole sv. Jána Bosca. Popri zručnostiach cirkevného organistu získava teraz zručnosti koncertného umelca, aby bol do budúcnosti pripravený ako všestranne orientovaný cirkevný organista.
 © 1997-2024 Ars Consulting Bratislava