Úvodná stránka / Main page
2024
Aktuality

09. 07. 2017: Pavol Valášek – naozaj sľubný talent zo Slovenska

Najprv fakty, ktoré treba priznať: Valášek hral veľmi náročný program, technicky i výrazovo, v podstate  tri diela, ktoré sú určené ako vrchol koncertu. Valášek ich zaradil vedľa seba a tak aj hral. Tento fakt si zaslúži obdiv.
 
 
Organista Valášek je typ organistu s dobre vycibrenou manuálnou technikou, pre iných neprekonateľné technicko-manuálne ťažkosti Valášek zvládal bravúrne. Týkalo sa to hlavne Reubkeho Sonaty na 94. žalm, ktorá skrýva v sebe nekončiaci rad technických nárokov, prstovej i pedálovej techniky. Samozrejme, nemožno obísť výrazovú stránku interpretácie, množstvo pochmúrnych nálad, gradácií a vrcholov vyžaduje nielen sústredenosť, ale jasný, vyhranený a hlavne invenčný pohľad na interpretované dielo. V porovnaní s touto Sonatou Suita, opus 5 M. Duruflé je ešte viac výrazovejšia, hoci virtuózna bravúra v nej nájde dostatočné uplatnenie. Valášek ju hral dobre, my však dávame prednosť Reubkemu, túto Sonatu má Valášek viac uležanú, hrá ju  s nadhľadom, suverénne. Prvé dva festivalové koncerty sme venovali slovenským organistom a aj dostali podtitul "Prestavujeme slovenských organistov". Druhú časť svojho festivalu ale Valášek elegantne preklopil do hlavného motta tohoročného festivalu „Svet organovej transkripcie“, keď hral organovú verziu Les préludes F. Liszta. Je to dielo známe predovšekým z orchestrálnej literatúry a hlavne dirigenti by vedeli hovoriť o kryštálovo čistej štruktúre diela s množstvom sólových vstupov, dychových drevených, ale aj plechových nástrojov a prirodzene v symbióze so sláčikovou sekciou. Les prelúdes je dielo s trvalým miestom na najvýznamnejších svetových pódiách svetových orchestrov. Teraz tento skvost znel v interpretácii jedného umelca – organistu. Máloktoré organové dielo vyžaduje toľko registrácií a farebných difenciácií ako práve Les préludes, práve z dôvodu bohatej mozaiky nástrojových farieb teraz prenesených do kremnického organu. Teraz priznáme ďalší fakt, obdivovali sme jemne, vyslovene detailne vyšperkovanú prácu s registrami. Valášek hľadal čo najoptimálnejší výraz orchestrálneho zvuku. Hľadal a porovnával registre, dával ich do súvisu s reálnym orchestrálnym znením. Valášek vytvoril pôsobivý obraz, ozajstný vrchol festivalového podujatia. Je obdivuhodné, čo bakalár vysokej školy dokázal.
 
 
Nakoniec dva posledné fakty: na naozaj peknom koncerte bolo o niečo menej návštevníkov než na úvodnom koncerte, Valáškov  bol však s o to väčším potleskom. Veľmi cenným potleskom, pretože oceňoval náročné interpretácie a skvelé organové umenie organistu. Celkom posledný fakt: sľubný talent zo Slovenska, odchádza do sveta, ale verme, že o ňom budeme ešte počuť.  

08. 07. 2017: Aktuálne počasie v Kremnici

 
                                 
 
Aj keď podobné horúce počasie aké panuje na Slovensku teraz sme už v Kremnici zažili, napríklad keď mala pricestovať maďarská organistka Monika Kecskés prestali premávať vlaky z dôvodu deformácie koľajníc, napriek tomu chceme našich návštevníkov ubezpečiť, že aj pri týchto vysokých teplotách vzduchu bude o nich postarané a v prípade nevoľnosti bude pre nich pripravená chladená voda, prípadne minerálka. Na druhej strane chceme našich návštevníkov požiadať, aby si na cestu na hrad vyhradili dostatočný čas. Bolo by naozaj škoda počúvať klenot organovej hudby, úvodnú Reubkeho Sonatu na 94. žalm v nevoľnosti. O 18.40 budeme mať asi 15 minútový úvod k dramaturgii a nomináciám a o 19.00 začneme veľkou sonátou, ktorá trvá cca 25 minút.Celý koncert potrvá ako zvyčajne probližne hodinu a štvrť.

04. 07. 2017: Novinka / P. Valášek

Pre záujemcov o  hlbší pohľad do tvorby festivalu, tohoročnej štruktúry skladieb so zameraním na transkripcie ( „Svet organovej transkripcie“ ), ale aj na nomináciu organistov sme pripravili krátky dramaturgicko-umelecký úvod. Zameraný bude predovšetkým na prvú polovicu festivalu a záujemcom budú autori festivalu odpovedať aj na prípadné otázky. Uskutoční sa pred koncertom v sobotu o 18.40 v Kostole sv. Kataríny.

Organista Pavol Valášek bude v sobotu interpretovať poslucháčsky vďačný a mimoriadne pôsobivý program, plne využívajúci zvukové možnosti kremnického organu. Bude to zriedkavo vedľa seba stojace zoskupenie troch výrazovo-technicky náročných diel – Reubke: 94.Psalm, Duruflé: Suita op.5, Liszt: Les préludes.. Umelec pricestuje do Kremnice vo štvrtok a asistovať mu budú dvaja registrátori. Pavol Valášek patrí k najvýraznejším talentom nášho organového umenia, od septembra bude pokračovať vo svojich štúdiách v nemeckom Saarbrűckene.

02. 07. 2017: Sympatickí umelci – sympatické výkony ( J. Bulla – I. Nagy )

Otvárací koncert nášho festivalu mal podtitul Predstavujeme slovenských organistov. Hlavne preto, že dnes už vieme ponúknuť výborne pripravených organistov so štandardným svetovým repertoárom. Ján Bulla hral nemeckú tvorbu a predovšetkým jeho Mendelssohnova sonáta znela nesmierne kultivovane. K Bachovej fuge nepristupoval pasívne, napriek množstvu príkladov v registrácii hľadal svoje riešenia, plné farebných kontrastov a invencie. Mendelssohnovu sonátu nechal naopak znieť tradične, v bežnej dynamike a tempách a nesporne prekvapil, ak máme na mysli jeho sonátu a prídavok. István Nagy stále rastie, od jednej koncertnej sezóny k nasledujúcej, študuje nové diela, koncertuje, overuje si pôsobivosť svojich interpretácii. Nagy je organista, ktorý svoj franckovský program dobre naregistroval, naviac ale publiku pribalil drobné, ale počuteľné tempové zmeny, ktoré interpretácie nesporne oživili. Toto všetko s takou pôsobivosťou, že publikum naozaj s pozornosťou, sústredene, bez rušivých zvukov sledovalo jeho hru. Toto je devíza, ktorou nedisponuje každý interpret a ten, ktorý ňou disponuje musí ňou narábať veľmi opatrne. Nateraz, ako doposiaľ vždy Nagy zaujal, stal sa z neho dobrý umelec, hodný skutočnej pozornosti. Sympatickí organisti otváracieho koncertu prekvapili aj prídavkami: István Nagy hral beatlesovské Because a Bulla prekvapil vtipnou a dobrou interpretáciou transkripcie Radeczkého Marchu.
 

 
Otvárací koncert festivalu sa teda vydaril, koniec-koncov tak ako sme to od sympatických umelcov očakávali. S Bullom sa budeme stretávať aj naďalej ako registrátorom všetkým zahraničným organistom, Nagy bude hrať koncom júla svoj recitál, ktorý je už dnes prísľubom skvelého organového umenia.  

28. 06. 2017: Predpremiéra

Radi informujeme, zaznamenávame, ale aj chválime, keď sa naši organisti s mimoriadnou húževnatosťou a zanietením pripravujú na festivalové vystúpenie, keď nám chcú dokázať, že ich nominácia hrať otvárací koncert festivalu je oprávnená.
 
 
Magistri Ján Bulla a István Nagy hrali pred pár dňami svoj festivalový program v neďalekej Sielnici, v pekne opravenom chráme. Informáciu o tom sme dostali od seminaristu Matúša z Badína, ktorý obom organistom aj registroval. Aj keď koncert v Sielnici je tak pomimo kremnického festivalu, ostáva faktom, že obaja organisti tvoria neobyčajne tvorivé podhubie nášho organového umenia, keď svojimi ambíciami môžu byť príkladom iným. O ich kremnickom koncerte budeme samozrejme referovať, ale už dnes môžeme vysloviť názor, že Ján Bulla je cenným členom nášho týmu, ktorý registruje a aj radí našim i zahraničným festivalovým organistom. István  Nagy je  skvelým cirkevným organistom, s výborným repertoárom a koncertnými aktivitami v zahraničí. Kiež by sme mali aj v iných mestách veľkosti Kolárova, kde pôsobí,  organistov jeho formátu. Obaja umelci budú v Kremnici od štvrtka, dokončia si svoje interpretačné predlohy a navzájom si budú aj registrovať.  

26. 06. 2017: Záštita prezidenta Slovenskej republiky

Dekrétom zo dňa 13. júna 2017 prevzal záštitu nad 21. ročníkom festivalu Kremnický hradný organ 2017 prezident Slovenskej republiky J.E. pán Andrej Kiska.
 

23. 06. 2017: Týždeň pred začiatkom

Centrum Kremnice dostáva definitívne ozajstný festivalový šat, výrazné pútače a informácie o umelcoch približujú nadchádzajúci organový festival. Pracovníci Mestského kultúrneho strediska nainštalovali najpôsobivejší pútač na Mestskú bránu, aj v horúcom letnom dni upevňovali najprv farebnú dekoráciu a následne informačný banner. V estetickom ponímaní charakterizuje výzdoba Mestskej  brány istú konzervatívnosť festivalu, adekvátnu so zameraním podujata na vážnu, organovú hudbu.
 
 
 
 
Praktické informácie
 
Sedem dní pred otvorením festivalu je projekt excelentnej organovej hudby pripravený a je akiste užitočné pripomenúť si praktické informácie. Festivalové podujatia sa konajú v Kostole sv. Kataríny na Mestskom hrade v sobotu o 19. hodine. Hradný komplex sa otvára pre festivalových návštevníkov o 18.30., hlavný vchod ako aj Severná brána. Odporúčame príchod Severnou bránou, tak ako je to popísané v kapitole Prístup na hrad, je to omnoho pohodlnejší príchod na hrad než hlavný vchod s množstvom schodov. Návštevníci, ktorí budú prichádzať autom, môžu zaparkovať pri Severnej bráne, je to bezbariérový prístup priamo až do kostola. Pri odbočke do centra mesta je síce dopravné značenie informujúce o obchádzke z dôvodu rekonštrukcie cesty do Kremnických Baní, no vjazd do Továrenskej ulice, vedúcej priamo na hrad je však len niekoľko málo metrov od dopravného značenia a nesúvisí s opravou cesty. Festivalové podujatia trvajú obvykle 75 až 90 minút, podľa programovej zostavy, festivalové programy sú tiež uvedené v  kapitole Program a k dispozícii bude aj festivalový bulletin. Mnohí návštevníci si už zakúpili vstupenky prostredníctvom internetu, majú záruku rezervácie miest v prednej časti kostola s najlepšou akustikou. Otvárací koncert sa koná už 1. júla a veľa záujemcov si zakúpilo vstupenky práve na tento prvojúlový termín.
 
Naša e-mailová adresa organ@kremnickyhradnyorgan.sk je nepretržite k dispozícii a autori festivalu sú pripravení odpovedať na prípadné otázky.

13. 06. 2017: Tri týždne pred začiatkom ( Kremnica - Lipsko )

Ako sme už vo viacerých textoch uviedli, ostinátnym zameraním tohoročného festivalu bude prezentácia transkripcií, teda diel, ktoré boli majstrovsky prepísané väčšinou z pôvodne orchestrálneho obsadenia pre organ. O náročnosti interpretácií týchto diel sme už písali a k problematike sa určite ešte vrátime. Teraz by  sme chceli len spomenúť, že projekt zameraný na interpretácie transkripcií je naozaj jedinečný. Iné podobné sme nepoznali, keď tak len jednotlivé interpretácie. Podľa posledných informácií, ktoré sme získali jediný festival takto zameraný sa koná v Lipsku, v slávnej koncertnej sále Gewandhaus. Náš kremnický projekt je charakterizovaný ako exkurzia do „Sveta organovej transkripcie“, ten lipský ako „Umenie transkripcie – majstrovské dielo v majstrovských rukách“. Oba sú teda tematicky totožné a môže nás tešiť, že ako symbolického partnera máme práve lipský Gewandhaus. My v Kremnici už teraz veľmi očakávame Wagnerovu transkripciu Tristana a Isoldy, na porovnanie dokonca dva razy, Lisztove Les préludes či Griegov Peer Gynt. Sú to skvelé diela a návštevníkov určite zaujmú. Kremnický organový festival vždy veľmi opatrne pristupoval k transkripciám, no nevyhýbal sa im. Hrali sme Dance Macabre Saint-Saensa, Musorgského Obrázky z výstavy, ale aj Hapkove a Svobodove ukážky z filmovej a šansónovej tvorby. Ozdobou bolo určite aj beatlesovské Because, ktoré znelo úspešne u nás pomerne nedávno. Interpretácie transkripcií majú v našom festivale svoje miesto, sú obľúbené, obohacujú klasickú organovú literatúru, sú jednoznačne novou krvou v programových zostavách. Už sú to len necelé tri týždne, keď v hradnom kostole sv. Kataríny naplno zaznejú.
 © 1997-2024 Ars Consulting Bratislava