Úvodná stránka / Main page
2023
Aktuality

21. 07. 2014: Balázs Szabó

Ak by sme prvých dvoch festivalových interpretov označili za veľké nádeje – Johannes Zeinler vo sfére akademického organového umenia a István Nagy vo sfére slovenského cirkevného umenia, potom tretiemu festivalovému interpretovi Balazsovi Szabóovi z Maďarska by bolo priliehavé označenie veľký profesionál, skvelý umelec.

Disponuje všetkým tým, čo prináleží excelentnému organistovi – brilantnou technikou, rozsiahlym repertoárom i kultivovaným fantazijným prejavom. Hral diela z troch rozdielnych organových svetov – z bohatého Bachovho dedičstva známe Concerto d mol, v podstate jednoducho, s jasnou artikuláciou, nehľadal zložitosti tam, kde nie sú, oslovil sviežimi tempami, v danom priestore a čase nanajvýš adekvátnymi. V ukážke z Messiaenovho odkazu to bol zase iný Szabó – nesmierne expresívny, s naliehavým až dotieravým prejavom. V Kremnici sme už uvádzali väčšie komplety z Messiaenových diel, terajšia, relatívne kratšia dokumentovala, že maďarský organista vie demonštrovať príkre, disonantné, rytmicky komplikované skladateľove predstavy, doplní ich o svoj estetický pohľad a sformuluje ich do priliehavého, poslucháčsky prijateľného tvaru. Skutočným, ozajstným zavŕšením Szabóovho festivalového koncertu bola interpretácia Chorálovej fantázie „Wie schön leucht uns der Morgenstern” Maxa Regera, dielo vnútorne spájajúce intelektuálne nároky na poslucháča, virtuozitu a umeleckú zrelosť organistu. Nemožno si robiť nesprávne ilúzie, že toto dielo hrá hociktorý organista. Možno by chcel, ale Regerove komplikované akordické konštrukcie, nesmierne bohaté vedenie vnútorných hlasov a požiadavka na jasnú registrovú predstavu to jednoducho nedovoľujú. Max Reger mal obdivuhodné predstavy o možnostiach organovej interpretácie. Možno tie jeho pôvodné boli o niečo jednoduchšie, skromnejšie, predovšetkým v tempových reláciách, v  štruktúre farebných odtieňov a suverenite tvorby akordických i pedálových formulácií. Moderná interpretácia 20. a 21. storočia tieto atribúty rozvinula a zdokonalila a v každom prípade zaradila na vrchol organového virtuózneho majstrovstva. Maďarský organista Balázs Szabó hral v Kremnici tak ako sme to od neho očakávali, aby svojimi intrepretáciami zaradil festival na nie celkom bežnú, ale špičkovú medzinárodnú úroveň. Tých bežnejších, regionálnejších festivalov je po svete pomerne dosť, stačí si prečítať programové štruktúry, nástrojové dispozície i profily organistov. Aj tie majú svoj význam, predstavujú a popularizujú.

No na vrcholné trendy v organovom umení majú  šancu poukázať len interpretácie jasne virtuózne, zrelé, umelecky bohaté. Tak ako to teraz prezentoval na festivale Balázs Szabó – exkluzívnym  program, v Kremnici nutne s dvoma registrátormi, s veľkým osobnostným vkladom.

20. 07. 2014: Prvý ohlas - nedeľa o 22.55

"Dobrý večer...,
bola som dnes na koncerte, vlastne som si len "odskočila" v tomto veľkom teple. Veľmi sa mi páčil, B. Szabó hral excelentne, od prvej skladby po poslednú...
Škoda, že hudba nie je ako literatúra, že sa nemôžem vrátiť ku konkrétnej skladbe a konkrétnemu interpretovi... knihu si môžem otvoriť kedykoľvek a koľkokrát chcem.
Cestou domov som nepočúvala žiadne CD, nedalo sa, ten nádherný zážitok som musela spracovať....

S pozdravom Dana P."
( Liptovský Mikuláš )
 

20. 07. 2014: Pitná voda

Napriek vysokým poveternostným teplotám je v kostole sv. Kataríny veľmi príjemná klíma.
 
 
Ak by ktorýkoľvek návštevník cítil nevoľnosť z vysokej teploty vzduchu, námahy z príchodu na hrad alebo momentálnej dehydratácie, je v kostole dostatok chladnej vody na osvieženie. Oslovte včas festivalových pracovníkov, majú pripravené poháre, minerálnu vodu alebo chladnú pitnú vodu.

18. 07. 2014: Balázs Szabó v Ostrihome a Kremnici

S profesorom Balázsom Szabóom sme sa stretli dnes, v piatok, ostrihomskej Bazilike. Na poslednej rozlúčke s veľkým maďarským organistom Istvánom Barótim, pretože s takýmito smutnými udalosťami spolucítime. Myslíme na vystúpenie Prof. Barótiho v Kremnici v roku 2006 a hlavne ďakujeme za umeleckú výchovu celej generácie skvelých maďarských organistov, aj jeho zásluhou je maďarská organová interpretácia v elitnej skupine európskeho organového umenia.
 

Balázs Szabó prichádza zo silného organového prostredia, kde tradícia, kvalitné vzdelanie a konkurencia selektujú tých najlepších. Je jedným z tých, ktorí rozvíjajú cennú domácu organovú tradíciu a súčasne je jedným z tých, ktorí sú európsky akceptovaní. Patrí do tej veľkej skupiny kremnických organových interpretov, ktorých nazývame veľké organové osobnosti. Balázs Szabó vytvára symbiózu odborností organového umenia, pôsobí ako cirkevný organista, koncertný umelec, profesor a dokonca ako organársky expert. Pre nás je prirodzene príťažlivý interpretačný aspekt jeho osobnosti, umelecký a historický rozhľad, vnímať budeme jeho fantáziu i virtuozitu. Prof. Balázs Szabó cestoval autom z Ostrihomu priamo do Kremnice, kam dorazil neskoro večer.

14. 07. 2014: István Nagy

Nech akokoľvek nazeráme na vývin organu,  jeho história bola vždy spätá s chrámovým prostredím. Napriek enormnej technickej modernizácii, od niekoľko píšťalového manuálneho nástroja až po super moderné elektronikou vybavené organy, tento nástroj sa najlepšie cíti medzi chladnými múrmi gotických chrámov alebo barokovo-klasicistických katedrál. A majitelia alebo hlavní užívatelia týchto architektúr sa starali alebo aj dodnes by sa mali starať o kvalifikovanú obsluhu týchto umeleckých nástrojov. Preto náš festival už veľa rokov akcentuje zvýraznený pohľad na katedrálnych organistov, pretože tak ako spomínaná história organu je spätá s chrámovým prostredím, vývoj organových interpretácií a umeleckého majstrovstva je spätý s postami katedrálnych organistov. Prevažná väčšina našich festivalových  umelcov nesie práve tieto charakteristiky, naviac, ak je spätá s univerzitnými aktivitami, môžeme hovoriť o významných organových osobnostiach. Preto toľko spomíname P. Planyavského, L. Deáka, G. Libertucciho, L. Ruckdeschela, H. Fagiusa, K. Tritla a mnohých ďalších kremnických festivalových hostí, pretože práve oni nastavovali a nastavujú latku umeleckých schopností na vysokú, medzinárodne akceptovanú úroveň. Katedrálny, či cirkevný organista je preto našim partnerom, jeho umenie prinášame festivalovému publiku, aby poznanie umeleckých hodnôt organistu bolo čo najviac autentické. István Nagy je cirkevný organista, ktorý na tohoročnom festivale reprezentoval slovenských cirkevných organistov, prezentoval svoje majstrovstvo ako sa týždeň čo týždeň predstavuje pri bohoslužbách v Kolárove, či svojich koncertných vystúpeniach. Pozvali sme ho opakovane, pretože pred jeho umením máme rešpekt. Hral veľký koncertný program zavŕšený efektným prídavkom - Camille Saint-Saëns: Danse macabre, opus 40, transkripcia pre organ Edwin Henry Lemare. Technicky výborne, podľa viacerých návštevníkov ešte lepšie než minulý rok. István Nagy svojim kremnickým koncertom nastavil zrkadlo ostatným slovenským chrámovým hráčom, bez rozdielu či sú z Košíc, Brezna alebo Bratislavy. Svojou umeleckou disciplínou, ambíciou študovať nové diela a cizelovaním interpretácií ukázal, že aj v slovenskom cirkevnom prostredí je rast majstrovstva hráčov možný, prirodzene, ak neabsentuje snaha a vôľa.
 
 
István Nagy s registrátorom Jozefom Gallom
 
Teší nás, že koncert Istvána Nagya navštívilo veľa hostí. Nielen z okolia, ale aj našich pracujúcich v ďalekom zahraničí, ktorí na dovolenku prišli práve do Kremnice a náš festival. Viacerí hostia prišli z USA, Čiech, Maďarska. Ruska, Ukrajiny, o všetkých samozrejme nevieme. Umelecká atmosféra na koncerte bola skvelá, návštevníci sa po koncerte len pomaly rozchádzali, akoby silné umelecké vnemy a zážitky potrebovali na pôde chrámu a celého hradu čo najviac prežiť a zaradiť medzi svoje pozitívne skúsenosti. Význam koncertu Istvána Nagya bol väčší, než sa na prvý pohľad zdá. Opakovane zaradil slovenské interpretácie do širokého medzinárodného spektra v rámci kremnického festivalu a vytvoril umelecké hodnoty obohacujúce publikum i samotný festival. Tieto samotné fakty sú hodné skutočného uznania. 

14. 07. 2014: Z ohlasov: Matúš Sliacky: „Dva bravúrne koncerty – Zeinler a Nagy“

„Festival Kremnický hradný organ sa dlhé roky pýši excelentnými hráčmi, ktorí prichádzajú interpretovať veľké opusy na kráľovskom nástroji. Tohtoročný 18.ročník sa začal ako ináč bravúrne.

Poslucháči kremnického festivalu mohli počuť na slávnostnom otváracom koncerte mladého 21-ročného rakúskeho organistu Johannesa Zeinlera, ktorý študuje organ na Universität für Musik vo Viedni. Veľkým predpokladom je bohatá dramaturgia koncertu – Franckov chorál E Dur, Messiaenova zbiera L´Ascension (II.. Alleluia a III. Transports de joie), Regrova Rapsódia cis mol, Schumannov Inning zo zbierky Dvanásť kusov a Reubkeho Sonáta na 94.žalm.  Veľmi som sa potešil, keď som v programe videl aj dve skladby od Messiaena. Zeinler hral veľmi presvedčivo, čisto. Čo ma veľmi zaujalo na tomto koncerte bola veľká sústredenosť nielen organistu, ale aj publika. Po každej skladbe sa preregistrovávali voľné kombinácie. Nie ako sme zvyknutí, že sa všetko naregistruje do voľných kombinácii a na nich sa hrá celý program. Nie, na každú skladbu sa použili 4 voľné kombinácie. Publikum síce bolo nepokojné pri dlhom čakaní na ďalšiu skladbu, ale počas interpretácie napäto počúvali každú jednu notu. Zeinlerovi sa podarilo čo málokomu, a to, aby sme sa my poslucháči dokonale sústredili. Excelentná prstová a pedálová technika Johannesa Zeinlera a jeho dotváranie obrazu skladby boli dôstojným otvorením tohtoročného festivalu.

Druhý festivalový koncert sa niesol v znamení slovenského organistu Istvána Nagya z Kolárova. István Nagy pôsobí ako cirkevný organista vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Kolárove. Nagy, ktorý neštudoval na žiadnej vysokej hudobnej škole predviedol excelentný výkon. Samotná dramaturgia obsahovala Gotickú suitu, Bachov Air a veľké dielo od Alexandré Guilmanta Sonátu č. 5 op.80 c mol. Nagy sa pri Gotickej suite šetril, mohol hrať trochu viac živšie, ale o to viac sme mohli počuť kvalitnú prstovú techniku. Ďalšou skladbou bol známy Air od Johanna Sebastiana Bacha z Orchestrálnej suity D Dur BWV 1068, ktorý bol akoby prienikom do poslednej skladby. Guilmanova 5.sonáta c mol op. 80 bola prekvapením nielen pre mňa, ale aj pre ostatných návštevníkov koncertu. Nagy urobil veľký pokrok oproti minulému roku. Zlepšil si prstovú a predálovú techniku. Skladbe sa dalo porozumieť (frázovanie, agogika). Využil všetky možnosti registrovej dispozície. Keďže sa jedná o francúzsku organovú skladbu, nemôžu v nej chýbať jazykové registre. Síce kremnický nástroj nedisponuje veľkým množstvom jazykov, Nagy ich naplno využil. Dramaturgia koncertu bola akoby šitá na mieru Nagyovi. Dúfam, že Nagy sa bude môcť v budúcnosti prezentovať koncertne aj v iných slovenských mestách.“
 
 
                                                                                              Matúš Sliacky

11. 07. 2014: Mgr. István Nagy v Kremnici

Hosťujúceho organistu sme  tentoraz nevítali v Bratislave, István Nagy cestoval priamo do Kremnice. Už v týchto hodinách si pripravuje definitívne registrácie pre svoje nedeľné interpretácie.
 
 
Treba dodať, že v predstihu, už v sobotu za ním pricestuje registrátor Jozef Galla, aby našli zo svojho uhľa pohľadu také registrové zostavy, ktoré oslovia publikum. J. Galla považujeme za detailného znalca kremnického organu, o jeho poznaní organu a zvukových možnostiach  sme tu už písali. István Nagy bude hrať veľmi pekný program, dalo by sa napísať, že priam populárny. My toto označenie veľmi neradi používame, pretože vieme, že každé interpretované dielo prináša svoje úskalia, a rovnako vieme, že každé dielo sa dá zahrať dobre, ale aj zle. Označenie populárny by sme tentoraz  čiastočne pripustili preto, že Nagyov program bude dobre počúvateľný. Gotická suita s romanticky majestátnym úvodom, následnou tanečnou časťou a kontrastnou melodickou lyrikou ústi do efektnej toccaty. Dielo je poslucháčsky veľmi obľúbené, preto sme ho zaradili na úvod programu. Druhé dielo, Bachov Air má funkciu spojky k veľkej 5. symfónii A. Guilmanta. Je to interpretačne najnáročnejšie dielo, kompozične ale veľmi dobre napísané, pretože sám autor bol významným organistom parížskeho chrámového prostredia. A. Guilmant tvorí obrovskú kapitolu francúzskych dejín organového umenia. Vychoval rad excelentných organistov, napísal rad rovnako excelentných diel a sám bol vynikajúci interpret. István Nagy a Jozef Galla majú teda pred sebou náročný, no nesmierne pôsobivý program, ktorý má šancu osloviť každého festivalového návštevníka.

08. 07. 2014: Hrať bude najlepší slovenský cirkevný organista

Druhý festivalový hosť István Nagy to má do Kremnice asi najbližšie, z Kolárova je to niečo cez 150 kilometrov, a práve to akoby vytváralo paradox, že náš organista z malej farnosti vyvolal minulý rok toľko pozitívnych ohlasov. Už pri príprave debutového vystúpenia sme cítili nesmiernu snahu vytvoriť umelecky presvedčivé interpretácie, čo sa napokon Nagyovi bezo zvyšku podarilo. Festival Kremnický hradný organ si váži talenty a vyhľadáva ich. Preto aj István Nagy fakticky v deň minuloročného koncertu dostal nové úlohy a ponuku koncertovať v Kremnici.
 
 
Spoločne sme vytvorili program, ktorý rovnakou mierou osloví milovníkov krásnej organovej hudby, tých určite uspokojí výborne znejúca Boëlmannova Gotická suita, ale aj znalcov virtuóznej organovej hry, ktorí budú vyhľadávať detaily motivickej práce, technické pasáže, ale aj schopnosť a zmysel pre budovanie gradácií a veľkých celkov, tým je určená grandiózna 5. symfónia A. Guilmanta. Nateraz sme spolu s ostatnými priaznivcami kremnického festivalu v očakávaní. Vieme však, že István Nagy je jeden z najlepších cirkevných organistov pôsobiacich na Slovensku, podľa nás  najlepší. A to bude  v nedeľu pri formovaní interpretácií zrejme najdôležitejšie.
 © 1997-2023 Ars Consulting Bratislava