Úvodná stránka / Main page
2024
Aktuality

03. 07. 2016: László Deák a Mónika Kecskés

 
Takto sme na kremnickom hrade privítali Lászlóa Deáka a Móniku Kecskés, nesmierne umelecky erudovaných maďarských organistov. Mónika hrala sonátovo koncipované diela, určite aj zásluhou L. Deáka, ktorý jej tvorivo registroval, Guilmantova 5. symfónia vyznela kompaktne, s hutnou registráciou a závažnosťou veľkého opusu. László Deák sa predstavil skôr vo virtuóznom svetle, Cocherauova Symfónia v improviácii dala priestor virtuóznym pasážam v rýchlych tempách, ale aj veľkým farebným obrazom, ktoré francúzska hudba vždy prináša. Koniec-koncov, L. Deák študoval vo Francúzsku, vyhral veľkú parížsku súťaž, takže ho možno priradiť k najpovolanejším interpretom francúzskej organovej hudby 19. a 20. storočia.
 
László Deák a Mónika Kecskés s maximálnou profesionalitou a dôstojnosťou otvorili jubilejný kremnický festival. Anticipovali veľké interpretácie, ktoré očakávame hneď v sobotu 9. júla, Budáčovej veľkého Regera a naozaj závažnú interpretáciu Mozartovho Requiem v podaní Zboru Adoremus, vokálnych sólistov a organistky M. Budáčovej. Pôjde o veľký program, ktorý autori festivalu zaraďujú v histórii festivalu k umelecky najpôsobivejším a najhodnotnejším.

01. 07. 2016: Vítame Vás

K zajtrajšej ceste do Kremnice vám prajeme príjemnú cestu. Pred odbočkou určite nezablúdite, nové smerovky už čakajú na festivalových návštevníkov.
 
 

25. 06. 2016: O 7 dní

Keď sa o 7 dní začne jubilejný festival Kremnický hradný organ, budeme môcť naozaj sumarizovať, hodnotiť, no hlavne zamýšľať sa nad fenoménom organového umenia, ktoré sa temer 20 rokov viaže na banské a minciarske mesto Kremnica. Hudobné tradície v Kremnici nesporne sú, neraz sme uvádzali diela Jána Levoslava Bellu, ktorý v meste dlhodobo pôsobil, no špičkové interpretačné umenie organového  odboru v Kremnici nebolo. História právom píše, že práve Kremnica sa preslávila výrobou mincí, no nám sa žiada dodať, že práve Kremnica je tým mestom na Slovensku, kde po prvý raz koncertovali britský kráľovský organista John Scott, viedenský Peter Planyavsky alebo newyorský Kent Tritle. A samozrejme mnohí ďalší, nebudeme písať že hviezdy organového umenia, skôr stálice, majstri, ktorí formovali organové umenie. Niečo podobné ako minciarski majstri, ktorých mená síce nevieme, ale ich dielo dokonale poznáme. Aj tí majstri, ktorí budú od soboty koncertovať v Kremnici, budú tí, ktorí určite nadviažu na tradíciu najlepších.
 
 
 
 
Profesor László Deák a jeho manželka Mónika Kecskés pricestujú do Kremnice vo štvrtok večer autom z Budapešti. Hrať budú nielen osobitne, ale uvedú aj ukážku hudby pre dvoch organistov, čo je kombinácia naozaj zriedkavá a ani v Kremnici nebola doteraz uvádzaná.
 
 
Obaja umelci sú skvelými reprezentantmi svojho odboru, Mónika navyše vynikajúca zbormajsterka a László ozajstný organový svetobežník. Ich úvodný koncert jubilejného festivalu spolu s publikom s napätím očakávame, pretože jubilejný festival  musí priniesť nielen skvelé umenie, ale aj niečo neobyčajné, výnimočné, čo kremnické publikum a históriu obohatí.

20. 06. 2016: Júnové novinky

V týchto dňoch už aj kremnické hradby pripomínajú, že začiatok jubilejného festivalu sa blíži.
 
 
 
 
Pred pár hodinami bol vytlačený festivalový bulletin, mimoriadne obsažný, vrátane kompletných programov a umeleckých životopisov hosťujúcich organistov. Jedinečné Mozartovo Rekviem, ktoré bude interpretované 9. júla a 6. augusta je väčšinou publiku známe svojou hudobnou zložkou, skvelou motivickou a harmonickou prácou W. A. Mozarta. Veľmi zriedka býva v programoch uvádzaný text tejto zádušnej omše, hoci textový základ vytvára charakter hudby tohto, v podstate programového diela. Náš bulletin prináša originálny latinský text a slovenský preklad všetkých častí, aby poslucháč mohol konfrontovať výraz hudobných obrazov s biblickými veršami omše. Týmto hlbším poznaním diela umocníme vnímanie interpretácií, aby boli skutočnými majstrovskými opusmi jubilejného festivalu.    
 

08. 06. 2016: Ďakujeme

Prezident Slovenskej republiky J.E. pán Andrej Kiska prevzal záštitu nad 20. európskym organovým festivalom Kremnický hradný organ. Dekrét o prevzatí záštity bol doručený festivalu.
 
 
Záštitu nad jubilejným festivalom Kremnický hradný organ prijal aj primátor mesta Kremnica pán Alexander Ferenčík.

02. 06. 2016: Novinky

Už naozaj dosť rokov sa snažíme, aby svoje dôstojné miesto na našom festivale mali slovenskí organoví interpreti, minimálne takí,  ktorí sa približujú silnej medzinárodnej konkurencii alebo sa aspoň snažia vysokú umeleckú úroveň dosiahnuť. Preto sme vždy radi, keď sa k nám dostanú informácie o úspechu slovenských organistov, doma alebo v zahraničí. Naposledy, koncom mája sme navštívili koncert nášho organistu  Istvána Nagya (KHO 2013, 2014, 2015), keď hral svoj recitál vo Viedni, niekoľko málo metrov od Stephansdomu, v rektorátnom kostole sv. Petra.
 
 
Tentoraz hral lisztovský program, Fantáziu a fúgu na B-A-C-H a rozsiahle Ad nos, ad salutarem undam, diela virtuózne,  patriace do klenotnice organovej literatúry. István Nagy hral dobre, technicky suverénne, s nadhľadom zapracoval svoju koncepciu do menšieho, no zvukovo veľmi dobrého organu. V tomto kostole bude hrať Nagy ešte ďalšie recitály a priali by sme mu, aby tieto vystúpenia boli predstupňom ďalších zahraničných aktivít.

Dobrá správa sa k nám dostala aj z Montrealu, kde naša Mária Budáčová vyhrala veľmi náročnú organovú súťaž poriadanú kanadskou Kráľovskou organovou asociáciou. Na základe laureátskej 1. ceny dostala pozvania do dvoch veľkých montrealských chrámov a v príprave sú aj vystúpenia v ďalších exkluzívnych, organovo prominentných katedrálach.

Naozaj pekne rozbehnutá zahraničná kariéra a pre nás prísľub, že tohoročné Mozartovo Requiem v Budáčovej organovom podaní bude zážitkom.

30. 04. 2016: Gianluca Libertucci a kardinál Domenico Bartolucci

Talianský organista Prof. Gianluca Libertucci je u nás vždy vítaný ako skvelý reprezentant súčasného vatikánskeho hudobného umenia.
 
 
Ako nesmierne pohotový a technicky bravúrny  umelec prináša okrem svojho interpretačného umenia aj vizitky ďalších vatikánskych umelcov. Tentoraz to bude ukážka z tvorby kardinála Domenica Bartolucciho. Tento dlhoročný vatikánsky duchovný a umelecký predstaviteľ tamojšieho zboru Capella Sistina priviedol toto teleso na vysokú medzinárodnú úroveň a prestíž, pretože práve tento zbor bol a aj v súčasnosti je priamym účastníkom pápežských bohoslužieb.
 
 
Domenico Bartolucci dostal kardinálsku hodnosť až po svojich 80. narodeninách, takže sa už nemohol zúčastňovať pápežskej konklávy, jeho menovanie do pápežskej  hodnosti pápežom Benediktom XVI. bolo však ocenením jeho umeleckých zásluh, ktoré pre katolícke bohoslužobné a hudobné ceremoniály vykonal. Prof. Libertucci bude hrať skladbu kardinála Bartolucciho, ktorého môžeme považovať za autentického reprezentanta umeleckých a duchovných aktivít Vatikánu. Festival Kremnický hradný organ uviedol už fragmenty z tvorby Giuseppe Liberta, nasledovníka kardinála Bartolucciho, a tak terajšia prezentácia vatikánskeho umenia bude predstavením tretieho, doteraz najvyššie postaveného vatikánskeho umelca.

28. 03. 2016: 2%

Hoci poukazovanie podielu 2 % zo zaplatenej dane je  anonymné, po novom bude už zrejme len čiastočne anonymné, už teraz  sme  sa dozvedeli o darcoch,  ktorí podporili festival Kremnický hradný organ, jeho jubilejný 20. ročník. Všetkým darcom, veľkým alebo súkromným osobám by sme sa chceli na tomto mieste poďakovať, vaše dary nájdu uplatnenie pri príprave veľkého organovo-zborového koncertu a vystúpeniach zahraničných organistov. Ak by sa priaznivci nášho festivalu chceli ešte pripojiť ku darcom, tlačivo s dátami Asociácie pre európske umenia je na podstránke 2%, do 30. apríla je tlačivá možné podať na daňovom úrade. Naše úprimné poďakovanie adresujeme všetkým darcom.
 
 © 1997-2024 Ars Consulting Bratislava