Úvodná stránka / Main page
2024
Aktuality

02. 02. 2018: 2%

Ako po minulé roky, aj teraz je naše festivalové spoluautorské občianske združenie Asociácia pre európske umenia zaradené medzi prijímateľov podielu zaplatenej dane. Aj keď náš festival má kredit medzi organistami, predovšetkým zahraniční prichádzajú do Kremnice veľmi radi, organizačné náklady, hlavne cestovné mimoriadne stúpajú. Len pre porovnanie, keď pred niekoľko málo rokmi organista Thomas Nipp letel z Zürichu do Viedne, spolu so svojou manželkou, ktorá mu registrovala, spiatočná letenka stála pre oboch 120 Euro. Tohto roku pricestuje z Zürichu Martin Rabensteiner, taliansky organista pôsobiaci vo Švajčiarsku. Jeho, jedna, spiatočná letenka stála 250 Euro, násobne viac ako jeho kolegu Thomasa Nippa. Uvedeným príkladom sme chceli ilustrovať ako obozretne musí festival narábať so svojim rozpočtom. Radi preto privítame a vopred ďakujeme, keď poukážete podiel zo zaplatenej dane Asociácii pre európske umenia.
 
 
Nie je to zložité, obe tlačivá, ktoré sú uvedené na podstránke 2% spolu so svojim zamestnávateľom vyplníte a odovzdáte na daňovom úrade. Váš podiel si už potom nájde cestu k festivalu a možno budete medzi tými, ktorí prispejú na cestovné, ubytovanie alebo aj kyticu pre našich hosťujúcich organistov. Náš festival Kremnický hradný organ má veľa priaznivcov, s mnohými komunikujeme e-mailami, telefonujeme, záujemcovia prakticky z celého Slovenska sa zaujímajú o festivalové dianie, ak sa ale priazeň prejaví aj skutočnou finančnou pomocou, pre festival je to životodarné a nenahraditeľné.

17. 01. 2018: Prvé ohlasy

Keď sme prvého januára zverejnili všetky mená tohoročných organistov a takmer všetky programy netušili sme, aké ohlasy budú nasledovať. Čitatelia týchto stránok si najviac všimli otvárací koncert nášho organistu Istvána Nagya, hrať bude v čase, keď ešte väčšina priaznivcov festivalu nie je ešte odcestovaná na zahraničných dovolenkách. Jeho interpretácie si našli aj na internete, kde ich najviac zaujalo jeho predvedenie Gotickej suity L. Boëllmanna. Ak si fragmenty z tohto diela uložili do aj mobilného telefónu, tak nás naozaj musí tešiť, že kremnické organové umenie sa úspešne šíri. Dostali sme tiež otázky na meno Prof. Loreto Aramendi, je to profesorka a organistka baziliky v San Sebastiane, kde hrá na organe Cavaillé-Coll. Jej vystúpenie pripravujeme a veríme, že  nenastanú okolnosti, ktoré by ho znemožnili. Aj keď úvodný koncert bude až o niekoľko mesiacov, prvé ohlasy sú pre nás povzbudením a poznaním, že festivaloví priaznivci sledujú zrod festivalu od samého začiatku, aby v predstihu poznali organistov, slávne diela, aby samotný festivalový koncert v Kremnici bol sviatkom organového umenia.

01. 01. 2018: Pri vstupe do roku 2018

V uplynulých sviatočných dňoch sme dostali veľa pozdravov a prianí od návštevníkov nášho festivalu, úprimne ďakujeme, uvedomujeme si vzájomnú spriaznenosť a aj fakt, že na festivalové podujatia viacerí cestujú skutočne stovky kilometrov, návštevníci z Liptovského Mikuláša to majú spolu 250 kilometrov, zo Žiliny 150 km, Prievidze 120 km,  z Banskej Bystrice 110 km, ale aj napríklad z Brna, odkiaľ to majú naši dlhoroční návštevníci viac ako 500 kilometrov. Keď sme tieto vzdialenosti spomínali hosťujúcim organistom, nechceli tomu veriť, prirovnávali to len k najprominentnejším festivalom aké sú v Salzburgu či Viedni, kam návštevníci cestujú z podobných vzdialeností.
 
 
Nesmierne si vážime túto priazeň a ako novoročný darček prinášame kompletnú nomináciu organistov pre festival Kremnický hradný organ 2018. Vieme tiež, že naši návštevníci majú z množstva navštívených koncertov vytríbené poznanie organovej literatúry, v krátkom čase spoznávajú virtuóznu zdatnosť umelca, jeho umelecký potenciál a vklad do interpretácie. Naši festivaloví návštevníci sú vyspelí a aj preto vznikol program nemeckej organistky Lisy Hummel, hrať bude diela, ktoré majú návštevníci radi, ktoré poznajú, sú zárukou umeleckej hodnoty a virtuóznej úrovne festivalu. Nateraz sa chceme poďakovať za všetku pozornosť, do roku 2018 popriať všetko najlepšie a samozrejme budeme sa tešiť na stretnutia tu na našich internetových stránkach a v lete v Kostole sv. Kataríny.  

30. 11. 2017: Thomas Gaynor z Nového Zélandu - 28. júl 2018

Je až na neuverenie kde, v akých a koľkých chrámoch a koncertných sieňach koncertuje náš nedávny hosť z Nového Zélandu Thomas Gaynor. Najlepšiu informáciu poskytne jeho osobná webstránka http://thomasgaynor.com/calendar/ a je pre nás cťou, že medzi svetovými organovými metropolami, kde Thomas koncertuje je zaradený aj náš Kostol sv. Kataríny. Tento nesmierne talentovaný organista, víťaz mnohých súťaží už na našom festivale hral, pozná Kremnicu a vďaka vzájomnej dôvere sa k nám rád vracia. Imponuje nám jeho kritický pohľad na svoju hru i na hru iných dobrých organistov, keď sme s ním komunikovali po skončení veľkej súťaže v Montreale, kde bol finalistom,  napísal nám, áno, bola to súťaž s extrémne vysokou úrovňou a som rád, že som sa jej zúčastnil. Ocenil tak úroveň iných talentovaných organistov, ktorých umenie je dobré prinajmenšom poznať.   Thomas je  zrejme s naším prostredím, publikom a hlavne tvorivou atmosférou spokojný, keď prijal naše pozvanie, aby prezentoval organistov „Víťazov svetových súťaží“ . V znení tohto motta budú hrať viacerí organisti a spolu s interpretmi hrajúcimi veľké organové transkripcie tak budú napĺňať umelecký obsah festivalu. S Thomasom Gaynorom máme fixovaný termín, o ďalších programových detailoch budeme čoskoro informovať.

26. 11. 2017: Martin Rabensteiner - nanovo s očakávaním

Mimoriadne pôsobivým programom sa bude prezentovať taliansky organista Martin Rabensteiner, s ktorým momentálne veľmi intenzívne riešime prídavkovú časť programu. Hrať bude Reubkeho Sonatu na 94. žalm a Chorály č. 2 a 3 Césara Francka. Tento program zverejňujeme ako tretí s dôležitým dovetkom, Martin Rabensteiner bol prekvapením festivalu Kremnický hradný organ 2016, a preto jeho vystúpenie zaraďujeme medzi najočakávanejšie.

15. 11. 2017: Cesta č. 65 do Kremnice znovu otvorená

Keď pred vyše rokom podmylo pri Kremnických Baniach cestu č. 65 vedúcu z Martina do Kremnice zamrzelo nás, že sa tak skomplikoval príjazd mnohým našim návštevníkom zo severného Slovenska. Cesta bola vtedy vplyvom dažďa zničená a obchádzková trasa cez priľahlé Krahule nebola vôbec jednoduchá. Už počas minuloročného festivalu sme začiatky niekoľkých koncertov oneskorili, aby si naši návštevníci na komplikovanú obchádzku zvykli a aby v pokoji prišli vnímať organovú hudbu do oázy umenia do Kostola sv. Kataríny na Mestskom hrade v Kremnici. Za oneskorené začiatky sme sa ostatným návštevníkom ospravedlnili, mysleli sme však na  našich návštevníkov a na ťažko riešiteľnú situáciu s príjazdom do Kremnice. Teraz, po viac ako roku je cesta opravená a mnoho festivalových návštevníkov z Martina, Liptovského Mikuláša, ale aj Žiliny bude mať cestu na Kremnický hrad bezpečnejšiu. Radi budeme preto vítať našich návštevníkov zo severného Slovenska, cesta za organovým umením do Kremnice je opäť jednoduchšia.

05. 11. 2017: István Nagy - pokračovanie trilógie wagnerovských transkripcií

Ako druhý program budúcoročného festivalu sme zverejnili program Istvána Nagya.
 
 
Popri pôsobivej Reubkeho Sonate 94. psalm má v ňom dominantné postavenie pokračovanie plánovanej trilógie wagnerovských transkripcií. Druhá časť týchto transkripcií je obohatená o organové stvárnenie predohry k opere Tannhäuser Richarda Wagnera, diela, ktoré je nielen pilierom opernej literatúry, ale svojim umeleckým  obsahom napĺňa funkciu hudobného vývinu, zvukových novotvarov a zreteľného gradačného oblúku samotného diela, tentoraz aj na poli organových interpretácií. Program má jasný výrazový a virtuózny charakter a nie náhodou je zaradený na úvod festivalu, pretože práve otvárací koncert festivalu 2017 vzbudil  mimoriadny záujem publika. Je možné dodať, že Nagyov program nemá skladateľský rozptyl, predstavuje  troch autorov, zahŕňa v sebe veľké cyklické dielo so sonátovým pôdorysom a premiérovo predstavuje v Kremnici transkripciu, ktorá sa u nás ešte nehrala.  

02. 11. 2017: Po oslavách Reformácie - Lisa Hummel

Na oslavách 500. výročia Lutherovej reformácie v Nemecku zaznelo viacero diel programovo spojených s Lutherovým odkazom. Samozrejme, tieto interpretácie boli príležitosťou počuť skvelé organy, vynikajúcich organistov a autori nášho festivalu sa niektorých podujatí zúčastnili, v Kostole sv. Mikuláša ( Nikolaikirche ) v Lipsku, vo Veľkej sále Gewandhausu, v Dóme v Erfurte i v samotnom Eisenachu, kde Bach i Luther študovali.
 
 
 
Poznávali sme nové umenie, počúvali sme organy a bolo nám príjemné konštatovať, že naša kremnická svätokatarínska akustika je nadovšetko vynikajúca a  spolu s veľkým organom tvoria jedinečnú devízu hradného prostredia. Prirodzene, dlho formujúca sa tradícia organového umenia v Nemecku nachádza reflexiu aj u nás na festivale a prezentovať ju bude Lisa Hummel, laureátka organovej súťaže J. S. Bacha vo Wiesbadene, prestížnej súťaže v Dubline a St. Peterburgu.
 
 
Hrať bude program aký naše publikum rado počúva – Lisztovo B-A-C-H, Preludium a fugu M. Duruflé a veľkú, zvukovo monumentálnu 6. symfóniu Ch.- M. Widora.   © 1997-2024 Ars Consulting Bratislava