Úvodná stránka / Main page
2024
Aktuality

25. 06. 2018: Festivalový bulletin 2018

Dnes uzrel svetlo sveta festivalový bulletin Kremnický hradný organ 2018.
 
 
Prináša podrobné programy všetkých festivalových koncertov, vrátane jednotlivých častí organových symfónií, sonát a suít, umeleckými životopismi predstavuje jednotlivých organistov a sprístupňuje tiež text 94. žalmu, ktorý je obsahovým podkladom Organovej sonáty c mol "94. žalm" J. Reubkeho, odznie v dvoch interpretáciách - I. Nagya a M. Rabensteinera. Farebný festivalový bulletin bude k dispozícii pred každým festivalovým koncertom.

24. 06. 2018: Sedem dní pred začiatkom

Akokoľvek pôsobia organové vystúpenia individuálne, sólisticky, ako prezentácia jednotlivca, aj tu ide vždy o tímovú prácu, ktorú až v poslednej fáze prezentuje organista. Áno, v plnej miere sa to týka aj Istvána Nagya, ktorý bude hrať otvárací koncert. Jeho vystúpeniu predchádzala citlivá príprava programovej štruktúry, uskutočnili sme viaceré vzájomné konzultácie o interpretáciách, o všetkých druhoch interpretačných detailov, koniec-koncov bachovské, reubkeovské i wagnerovské party dávajú množstvo tém na úvahy. Všetky základné predinterpretačné názory, je jedno či sú spoluvytvárané s profesorom organu alebo autorom festivalu poznačujú každý recitál a dokumentujú ako vznikajú vystúpenia úspešných sólistov. Magister István Nagy úspešný nesporne  je, má reprezentatívny repertoár, výborné interpretačné výsledky, je naozaj obľúbený. Iste, hlavne preto je pozývaný do čoraz významnejších organových centier a zdá sa nám, že je to jednoznačne najúspešnejší slovenský chrámový organista súčasnosti. Poznáme samozrejme viacerých, len nevieme, či aj ostatní sa môžu prezentovať takými koncertnými aktivitami ako práve on. V najbližších dvoch mesiacoch bude absolvovať približne desať koncertov doma i v zahraničí, v Prahe, Bratislave, Gbeloch, Szombathely, Hevesi, Nagyarade, na väčších alebo menších organoch, vždy s rozdielnym programom. Nagyove koncertné zostavy obdivujú mnohí zahraniční organisti, pozitívne hodnotia vyrovnanú mieru virtuózno-technických nárokov a obsahovo-výrazových parametrov.
 
 
Pred niekoľkými hodinami sme v Kolárove spolu debatovali o nadchádzajúcom kremnickom koncerte, hovorili sme o motivickej práci, nesmierne dôležitom registrovom dotvorení diel a samozrejme o voľbe temp a rytmickej pulzácii, ktoré môžu interpretácii náležite pomôcť alebo ju aj znehodnotiť.
 
 
Programová zostava – Bach: Toccata a fuga d mol – Reubke – Wagner: 2 transkripcie je jednoznačne kultivovaná, pôsobivá, štýlovo a výrazovo gradujúca, bez akýchkoľvek pochýb možno tento program hrať v Notre-Dame alebo Katedrále St. Paul. István Nagy už teraz oslovil mnohých priaznivcov organového umenia, ktorí sa zaujímajú práve o jeho otvárací koncert, pekný program a hráčsku vyspelosť.

Náš  festival je v podstate pripravený, Kostol sv. Kataríny s veľkým koncertným organom a samotná Kremnica so všetkými svojimi čarovnými zákutiami a výhľadmi budú očakávať návštevníkov, aby sa zase po roku stretli s vyspelým organovým umením, s umelcami skôr mladšej generácie, ktorí dôstojne preberajú pozície doterajších veľkých organových interpretov. Že sa s mnohými stretávame práve v Kremnici znamená hlavne to, že  sa toto prekrásne historické mesto už po 22. raz stáva skutočným centrom organového umenia na Slovensku.  

11. 06. 2018: András Lakner-Bognár namiesto Szilárda Kovácsa

Aj keď sa to stalo u nás na Kremnickom hradnom organe len raz ( v roku 2000 ), k zmene pri toľkých organistoch a hlavne toľkých krajinách zákonite niekedy musí prísť. Prof. Szilárd Kovács z Katedrály v Pécsi si zlomil ruku, no a v takom stave sa ani v auguste náročný program nedá hrať. Nahradí ho rovnako katedrálny organista, absolvent viedenskej Hudobnej univerzity z triedy Wolfganga Capeka ( KHO 2002, 2010 ) - hlavný organista z Katedrály sv. Martina v Szombathely Mag. András Lakner-Bognár. 
 
16.7.2018
S dómskym organistom Mag. Andrásom Lakner-Bognárom sme na stretnutí v jeho domovskej Katedrále sv. Martina v Szombathely diskutovali a pripravili program jeho debutu v Kremnici.
 
 
Bude hrať pôsobivé, v organovom zvuku dobre znejúce diela Bacha, Mendelssohna, Schmidta, Vierna a Boellmanna, naviac sme pripravilli možnosť pre porovnávanie interpretácií Boellmannovej Gotickej suity, v tomto prípade s talianskym pohľadom Giovanni Petroneho a maďarským Andrása Bognára, v kombinácii s univerzitným vzdelaním oboch vo Viedni, no u iných profesorov - W. Capeka a P. Damiano Perettiho ( obaja bývalí hostia KHO ).

28. 05. 2018: Festival Kremnický hradný organ 2018 sa blíži

16. 05. 2018: Záštita prezidenta Slovenskej republiky

Dekrétom zo dňa 9. mája 2018 prevzal záštitu nad 22. ročníkom festivalu Kremnický hradný organ 2018 prezident Slovenskej republiky J.E. Andrej Kiska.

10. 05. 2018: Dva mesiace pred začiatkom - organové umenie ako súčasť duchovného života

Nie raz a naozaj úmyselne aj na  tomto webe zdôrazňujeme, že najautentickejším prostredím pre organové umenie sú chrámové priestory. Organ vznikol pre potreby cirkvi a chrámu, pretože cirkev rovnako katolícka i evanjelická práve tam vyvíjala svoje aktivity. Že si práve organ vybrali pre svoje bohoslužobné obrady je tým najpozitívnym fenoménom, za ktorý sa história umenia odvďačila nesmiernym, v minulosti nepredstaviteľným rozvojom organového umenia, skladateľského i interpretačného. Aj keď nie všetky prejavy cirkevnej organovej hry možno považovať za organové umenie, skutočnosť, že organová hudba je aktívnou súčasťou duchovného života je najväčšia hodnota, ktorá v chrámoch pre hudobné umenie vznikla. Popri menej významných organistoch sa v chrámových priestoroch objavili umelci, ktorí dodnes oslovujú publikum svojim kompozičným dielom, nezáleží na tom, či vznikli pred päťdesiat, sto alebo viac rokmi. A práve klenoty organovej literatúry boli inšpiráciou, aby aj interpretačné umenie rástlo do nebývalých rozmerov. Organisti z čias minulých len veľmi ťažko mohli predpokladať, že ich dvoj, troj či štvorhlasé diela vystriedajú diela, ktoré sú interpretované na veľkých 5-6 manuálových organoch so sto i viac registrami, s množstvom elektroniky pre tvorbu výsledného zvukového obrazu. Je neuveriteľné, aký rozvoj prekonalo organové umenie v organárskom, skladateľskom a interpretačnom spektre. Veľmi pozorne preto vnímame všetky dostupné aktivity organového umenia, na Slovensku i v zahraničí. Počúvame organové prejavy nielen v Bratislave či Trnave, ale aj v Sielnici, Lendaku, Kolárove i v Levoči a s úctou konštatujeme, že každý jeden organový artefakt má svoj význam a je súčasťou organového i duchovného života. Aj na týchto stránkach sme písali o novom organe v Sielnici, radi upozorňujeme na veľmi pôsobivú organovú spoluúčasť na bohoslužbách v Lendaku, navyše keď popri staršom organe bude o niekoľko týždňov v susednom novom kostole inštalovaný nový koncertný organ. O organistovi z Kolárova, ale aj o viacerých ďalších, ktorí momentálne pôsobia alebo študujú v zahraničí sme tu tiež písali. Necelé dva mesiace pred začiatkom festivalu Kremnický hradný organ 2018 môžeme napísať, že organové umenie na Slovensku nestagnuje. Radi dáme priestor ambicióznym organistom, ktorí sa svojim majstrovstvom zaradia na festivalovú medzinárodnú úroveň.

Náš festival žije už teraz poslednými prípravnými prácami: v tlači je celofestivalový bulletin, vo výrobe sú veľké bannery na hradby i mestský Barbakan, spracovávajú sa už objednávky na vstupenky. Ako zvyčajne, o otvárací koncert s Istvánom Nagyom s jeho wagnerovskými transkripciami a veľkou Sonátou na 94. Psalm J. Reubkeho je veľký záujem.   

07. 04. 2018: Tri mesiace pred začiatkom - o organe i cirkuse

Aj teraz, zhruba tri mesiace pred začiatkom festivalu prebiehajú nepretržite  prípravné práce. Pripravuje sa reprezentačný festivalový bulletin, pripravuje sa harmonogram skúšok  s registrátorom, dokončuje sa príprava na spoluprácu so všetkými partnermi festivalu. Autori festivalu neustále  hľadajú inšpirácie, sledujú umelecké dianie, vždy také, ktoré dosahuje špičkové výsledky, hľadajú také umelecké výkony, ktoré môžu byť príkladom aj pre kremnický festival. Nie vždy je to len organové umenie, umenie ako neobyčajná aktivita človeka nepozná hranice. Sledujeme preto nielen organ, ale aj divadlo, film, muzikálovú a filmovú hudbu, dirigentov i orchestre, no aj cirkusové umenie, ktoré na excelentnej úrovni možno nájsť v Maďarsku. Neobyčajnou inšpiráciou je nám  cirkusová rodina Józsefa Richtera, kde otec József je držiteľom ocenenia z cirkusového festivalu v Monte Carlo. Jeho dvaja synovia majú vlastné cirkusy a takisto ocenenia z najprominentnejšieho cirkusového zápolenia v Monte Carlo. Syn József Richter získal ocenenie teraz v januári, starší syn Florián v roku 2008. Práve s Floriánom sme sa stretli v piatok na jeho predstavení a keď po pôsobivých artistických výkonoch sme si s ním podali ruku, popri úprimnom úsmeve sme zacítili tvrdú, zrobenú dlaň ako dôkaz ťažkej práce, dennodennej driny. Uvedomili sme si, že reflektory cirkusových predstavení znamenajú len kozmetickú okrasu, že bez trpezlivej, cieľavedomej a poctivej práce by žiadny montecarlovský Zlatý klaun do Floriánových rúk neprišiel. Tak nejako je to aj s organovým umením, krásne prostredie kremnického svätokatarínskeho chrámu je len zavŕšením dlhoročnej práce, ktorú dobrý organista musí absolvovať, aby mu kostol plný publika zatlieskal. Tvrdá a nekompromisná práca, v prípade organu hodiny odsedené za manuálmi inštrumentu sú spoločnými rysmi, dôkazom, že žiadne umenie neprichádza samo, bez práce a niekoho pričinenia. Tešíme sa preto na vystúpenia všetkých festivalových organistov, aj keď nepoznáme životné detaily všetkých, o Istvánovi Nagyovi vieme, že musel odohrať stovky bohoslužieb, naštudovať desiatky diel, koncertovať v mnohých krajinách, aby mohol hrať pred náročným kremnickým publikom, aby ho pozývali do čoraz prominentnejších chrámov. Vieme, že podobne je to s profesorkou Aramendi a všetkými ďalšími festivalovými organistami. Zdá sa nám preto, že prirovnanie s cirkusovým umením nie je v prípade nášho festivalu od veci. Obe – richterovské cirkusové i kremnické organové majú veľmi veľa spoločného, a ak sme sa teraz rozpísali o rozdielnych umeleckých druhoch, tak len preto, že kremnickému festivalovému publiku chceme predstaviť len to najlepšie. 

02. 03. 2018: Kremnický hradný organ - 690. výročie mesta Kremnica - Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018

Tradícia vynikajúcich festivalových organových interpretácií na kremnickom Hrade sa už stala  známou, dozvedáme sa o nej predovšetkým v kostole sv. Kataríny, ale aj z mnohých textov o Kremnici, na turistických výstavách, na internete, ústnym podaním. Áno, aj tohoročný festival predstaví excelentných organistov, výborné programy, a to na pôdoryse 690. výročia založenia mesta Kremnica a súčasne Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018.
 
 
 
Fenomén histórie a umenia je v Kremnici cítiť na každom kroku a festival Kremnický hradný organ patrí k tým najpovolanejším, aby šíril kultúru a umenie, aby organové interpretácie boli prostriedkom spoznávania hudobného dedičstva v celoeurópskom kontexte, dedičstva architektonickej tvorby v Kremnici a dedičstva samotnej histórie, ktoré je tak dôležité uvedomovať si. Festivaloví organisti z piatich krajín, laureáti súťaží budú hrať špičkové diela organovej literatúry, budú prezentovať svoju virtuozitu a umeleckú vyspelosť. Bude to príležitosť spoznať, že gotické prostredie kostola sv. Kataríny je najautentickejším miestom, kde organová hudba má znieť.
 © 1997-2024 Ars Consulting Bratislava