Úvodná stránka / Main page
2024
Aktuality

17. 05. 2017: 45 dní pred začiatkom

V týchto dňoch prebiehajú posledné prípravné práce pred festivalovou premiérou. Vo výrobe sú veľké informačné pútače, ktoré budú v centre mesta informovať o termínoch a menách jednotlivých umelcov. Následne budú inštalované na svoje určené miesta, na mestskú bránu Barbakan a hradby pri autobusovej stanici.
 
 
 
 
Viacerí z festivalových návštevníkov zistili, že je výhodné si vopred objednať vstupenky, mnohí už objednané dostali na svoje e-mailové adresy.
 
Tak isto Penzión Veža je pripravený uchýliť vždy počas troch nocí festivalových organistov.
 
 
 
Hoci tohto roku budú hrať v Kremnici európski organisti, Prof. Hans-Ola Ericsson má dvojité pôsobisko, vo Švédsku a v Kanade. Práve jeho cestovný plán je najkomplikovanejší, častokrát má európske turné, tesne pred festivalom turné po Japonsku. Napriek tomu, že Prof. Ericsson je svetobežník a do Kremnice príde z Kasselu, pripraviť jeho cestu nebolo jednoduché. Pocestuje ICE vlakom z kasselkého predmestia na letisko vo Frankfurte nad Mohanom a odtiaľ linkou Lufthansy poletí do Viedne. Ďalšie etapy sú plánované autobusom, do Bratislavy a Žiaru nad Hronom. Odtiaľ už do Kremnice autom taxi. Profesor Ericsson je jednou z najvýraznejších osobností organového umenia súčasnosti. Bol a je v kontakte s najvýznamnejším tvorcami organovej hudby, učí v Montreale, medzi inými aj našu Máriu Budáčovú, vedie majstrovské kurzy, koncertuje, komponuje. Jeho koncert pripravujeme dva roky a bude ozdobou celého 20-ročného festivalového profilu.  

18. 03. 2017: 2 percentá

Je pravda, že bez finančného zabezpečenia žiadny umelecký projekt nedokáže dlho jestvovať, napriek všetkej skromnosti a obozretnosti. Zrejme bude ešte dlho platiť, že tvorcovia festivalu musia byť z jednej polovice umelecky dobre cítiaci hudobní manažéri, no a z tej druhej takí organizátori, aby vedeli nájsť podobne umelecky cítiacich priaznivcov, či firmy, ktorých vedenie podporí také projekty, akým je aj náš Kremnický hradný organ. Nadovšetko ale platí, aby tvorcovia festivalu pripravovali festival tak, aby ho publikum a sponzori považovali svoj, aby v spleti programov a interpretov si našli podujatie sebe najpôsobivejšie a aby podľa svojich možností prispeli na realizáciu kremnického organového festivalu. Festival Kremnický hradný organ je na umeleckej scéne už 20 rokov, každoročne sa snaží prinášať nové organové tváre, programové zostavy a novinky, ktoré sú obohatením festivalového návštevníka. Veríme, že táto naša snaha o živú umeleckú komunikáciu je úprimným impulzom, aby sa tí naši priaznivci, ktorí na to majú možnosti zamysleli, že poukázať 2 % z poukázanej dane festivalu Kremnický hradný organ stojí za to. Radi Vás v Kremnici privítame a vopred ďakujeme.
 

17. 03. 2017: Novinka: dramaturgicko-umelecké úvody

Stalo sa už našou festivalovou tradíciu, predpokladáme vítanou, že každý koncert predstavujeme krátkym vstupom so životopisnými alebo programovými zaujímavosťami. Festivaloví organisti prichádzajú väčšinou zo zahraničia s bohatými umeleckými skúsenosťami a hrávajú diela interpretačne mimoriadne náročné, znamenajúce to najlepšie z organovej literatúry. Postupom času sa začína ukazovať, že je veľmi ťažké len niekoľkými vetami priblížiť umelecký profil organistu, jeho program, nevraviac spomenúť špecifiká kremnického organu.

Pre tento festivalový ročník sme  preto pripravili dva dramaturgicko-umelecké festivalové úvody, kde bude priestor priblížiť záujemcom detaily festivalových podujatí. Prvý sa uskutoční 8. júla o 18.40 hod. v kostole sv. Kataríny a bude venovaný prvej polovici festivalu. Druhej polovici festivalu sa bude venovať druhý vstup 29. júla v rovnakom čase. Oba potrvajú približne 15 minút a festivalových návštevníkov uvedú do detailov kremnického festivalu, rovnako ako je to zvyklosťou na veľkých medzinárodných festivaloch a operných domoch. Vzhľadom na to, že hradný areál je pre festivalových návštevníkov otvorený vždy od 18.30 hodiny, záujemcovia o našu novinku budú mať dostatočný čas na pohodlný príchod do kostola sv. Kataríny a rovnako bude časový priestor, aby festivalové koncerty sa začali o 19.00 hodine.   

29. 01. 2017: Najnovšia správa: hrať bude Prof. Hans-Ola Ericsson

Účasť na tohoročnom festivale potvrdil Prof. Hans-Ola Ericsson, švédsky organista, jeden z najvýznamnejších interpretov súčasnosti. Jeho umelecký profil najlepšie predstavia stovky internetových stránok a hudobných nahrávok. Vystúpenie tohto umelca sme pripravovali 2 roky a momentálne pripravujeme programovú zostavu. Koncert sa uskutoční 5. augusta, umelec pricestuje do Kremnice z nemeckého Kasselu.

28. 01. 2017: Mgr. István Nagy pripravuje majstrovský program

Magister István Nagy, náš mimoriadne úspešný cirkevný organista pripravuje pre tohoročný festival majstrovský program. Lisztovo Ad nos a Wagnerova transkripcia z Tristana a Isoldy patria k náročným interpretačným opusom, ich predel bude tvoriť obľúbená Gotická suita Léona Boëlmanna. Umeleckú závažnosť tohto festivalového programu podčiarkujú aj spoločné konzultácie, ktoré sme mali s Mgr. Nagyom. Nevraveli sme len o najmenších detailoch pripravovaných interpretácii, výraze, registrovaní, tempách a agogike, ale zamýšľali sme sa aj ako budú také veľké opusy znieť na kremnickom organe, ako do hry vstúpi chýrna akustika kremnického kostola sv. Kataríny a ako nápomocná bude dispozícia kremnického organu. S Mgr. Nagyom sa programy pripravujú vždy s citom pre podrobnosti, starostlivo, žiadna súčasť festivalovej umeleckej prezentácie nezostáva opomenutá. Zrejme preto má István Nagy v Kremnici vždy úspech, jeho koncerty vyvolávajú pozitívne ohlasy a  publikum veľmi spontánne reaguje na jeho umenie. K detailom festivalového koncertu patria aj prídavky, nenechávame ich na improvizáciu, citlivo ich vyberáme, aby boli vďakou za poslucháčsku spolutvorbu interpretácii, aby obohatili programovú schému a aby zavŕšili sled interpretácií. O presných detailoch písať nemôžeme, neboli by prekvapením. Program Mgr. Istvána Nagya bude naozaj náročný, kiežby aj iní naši cirkevní organisti sa prezentovali podobnými artefaktami a predstavovali svoje majstrovstvo.
 
,
 
István Nagy cieľavedome a so zanietením pripravuje svoj festivalový koncert, túto skutočnosť nemôžeme a nechceme obísť. Chceme ale dodať, že jeho festivalovú prezentáciu považujeme za jednu z ťažiskových a závažných, na ktoré chceme už teraz v predstihu upozorniť.

01. 01. 2017: KHO 2017 - "Svet organovej transkripcie"

Aj keď prvé informácie o nadchádzajúcom festivalovom ročníku sme  už v predstihu uverejnili, plné zameranie sa na 21. ročník festivalu príde až teraz po vstupe do roku 2017.

Ponajprv nám však dovoľte popriať Vám festivalovým návštevníkom a priaznivcom všetko najlepšie do roku 2017. Chceme sa aj poďakovať sa 20-ročnú priazeň, divácke partnerstvo či skutočnú bazálnu podporu, bez týchto fenoménov kultúrneho spolužitia by festival Kremnický hradný organ nebol tým či je. Neprinášal by skvelé umelecké interpretácie, prakticky z celého sveta, ale aj z mnohých slovenských regiónov, kde nachádzame skrytý umelecký potenciál, ktorý sa začína postupne prejavovať, začína byť aktívny a konkurencieschopný aj smerom ku zahraničiu. Ďakujeme za všetku doterajšiu pozornosť a pozývame vás sledovať prípravy a priebeh 21. ročníka festivalu Kremnický hradný organ.

 
 
 
Doterajšie umelecké hodnoty, ktoré sa zrodili na kremnickom organovom festivale sú pre nás záväzkom, ale aj impulzom, aby na tom najlepšom sme stavali a prinášali vždy niečo nové. Generačná výmena špičkových organistov sa už začala a tí mladí, ktorí teraz prichádzajú sú nesmierne ambiciózni. Prichádzajú s vycibrenou hráčskou technikou, nemalým repertoárom, prichádzajú z najlepších škôl, s diplomami a medailami z náročných súťaží. Toto všetko je základ, s ktorým chceme kremnickú organovú tradíciu upevňovať a ďalej stavať. My však chceme viac, chceme priniesť niečo nové, čím sa budeme odlišovať od podobných projektov, chceme priniesť niečo, čo obohatí naše zvyklosti prezentovania veľkých katedrálnych a koncertných organistov, profesorov a víťazov súťaží, chceme priniesť niečo, čo obohatí našu zvyklosť uvádzať veľké organové diela, cyklicko-sonátového zamerania, chceme priniesť novinky, ktoré obohatia poznanie našich festivalových návštevníkov. Nadchádzajúci 21. ročník festivalu Kremnický hradný organ 2017 dostal podtitul „Svet organovej transkripcie“ a znamená to, že každý festivalový večer prinesie významnú organovú transkripciu, čo sú organové diela, ktoré vznikli umeleckým prepisom zväčša orchestrálnych diel do tvaru organového opusu.
 
Inšpiráciou ako vzniklo toto tematické zameranie je kritické sledovanie organovej tvorby a súčasne aj vyjadrovanie našich hodnotových názorov prostredníctvom jednotlivých dramaturgických koncepcií, ktoré vznikali počas dvadsiatich rokov. Je fakt, že organová literatúra má vo svojej klenotnici viacero geniálnych diel, vyjadrujeme ale súčasne názor, že organové umenie nemá vo svojom portfóliu veľa mimoriadne dobrých, excelentných skladateľov, ak berieme do úvahy historickú etapu od vrcholného baroka, predovšetkým od vzniku diel Johanna Sebastiana Bacha.  Skladateľ formátu J. S. Bacha bol len jeden, haydnovsko-mozartovsko-beethovenovský klasicizmus okolo organového umenia len prefrčal a až romantizmus akoby si spomenul, že organ je kráľovský nástroj. Iste, svoju úlohu zohral rozvoj symfonizmu v období klasicizmu a následnom technickom rozvoji organu ako nesmierne zložitého nástroja. Francúzska a nemecká história poznajú trendy rozvoja organového umenia najlepšie a práve epocha romantizmu naznačila ako sa bude organové umenie rozvíjať. Dnešný poslucháč vníma romantizmus predovšetkým z tvorby velikánov akými boli F. Mendelssohn-Bartholdy, F. Liszt, J. Brahms, A. Bruckner, M. Reger či C. Franck, prípadne iných národne orientovaných skladateľov, no len v tvorbe Franza Liszta, Maxa Regera  a Césara Francka má organová hudba zásadnejšie postavenie. Až nasledujúce roky neskoromantizmu doznievajúce aj v 20. storočí prinášajú oživenie organovej tvorby, v tvorbe Widora, Vierna či Reubkeho. Lenže práve u posledne menovaných francúzskych organistov začína byť evidentný trend, že organovej kompozícii venovajú pozornosť veľkí katedrálni organisti, ktorých poznáme predovšetkým z parížskeho prostredia, sú to teda píšuci organisti. Títo organisti síce poznajú problematiku organovej kompozície, možnosti organu a  techniky interpretácie, lenže v porovnaní s Brahmsom, Brucknerom alebo aj napríklad s Dvořákom či Čajkovským, sledovanie ich  kompozičnej jedinečnosti a dokonalosti vyžaduje cielenú sústredenosť a skúsenosť. Obľúbená  6. symfónia Ch. - M. Widora má výnimočné postavenie, rovnako ako niekoľko ďalších vydarených diel Widora, Vierna či Reubkeho, je ich len niekoľko a viacero z nich u nás aj tohto roku zaznie. Dochádza preto k postupnému hodnotovému priblíženiu sa s tvorbou najväčších skladateľov umenia metódou hudobných transkripcií, kedy veľké symfonické diela sú znalcami pretransformované do podoby organového diela. Do popredia sa tak dostáva pôvodná invenčná a formová dokonalosť, ktorú géniovia hudobného umenia poskytli histórii. Treba jednoznačne deklarovať, že transkripcie vydaní Novosvetskej symfónie pre klavír a žiakov základnej školy sú našim myšlienkam na míle vzdialené, Tristan a Isolda, Les préludes alebo Dance macabre sú naopak pre nás príklady a vzory. Popísané historické súvislosti sú teda podkladom, prečo 21. ročník festivalu Kremnický hradný organ dostal podtitul „Svet organovej transkripcie“, aby priniesol diela doteraz v Kremnici nehrané, pre mnohých poslucháčov naozaj nové, minimálne v organovom znení a aj preto, aby sme poukázali na organové transkripcie ako na významnú súčasť organovej literatúry, kde majú nezastupiteľné miesto.    

04. 12. 2016: O symbolike, organových generáciách, ale aj pizzerii Bizi. S Mag. Stefanom Donnerom

Vychýrená viedenská pizzeria Bizi, vzdialená niekoľko málo metrov od Stephansdomu už bola svedkom mnohých stretnutí s umelcami, kde sme sa zamýšľali nad smerovaním nášho festivalu, hodiny diskutovali o organovej literatúre a pripravovali vystúpenia mnohých zahraničných organistov. Aj našich, ktorí študovali na viedenskej hudobnej Univerzite. Práve Dóm sv. Štefana a jeho svetoznámy organista Prof. Peter Planyavsky boli veľmi silnou upútavkou na náš kremnický festival, nielen preto, že Prof. Planyavsky u nás dva razy hral, ale aj preto, že dobré meno o Kremnickom hradnom organe šíril vo svete. Na náš projekt upozornil Johna Scotta z Londýna, či Lionella Rogga zo Ženevy, čo sú osobnosti organového umenia len ťažko prekonateľné. Samozrejme, obaja títo velikáni v Kremnici boli a nastavili interpretačný štandard nesmierne vysoko. Aj teraz v sobotu sme boli vo Viedni, znovu v pizzerii Bizi, a akoby symbolicky s absolventom Prof. Planyavského, s magistrom Stefanom Donnerom.
 
 
Symbolika v hudobnom umení pôsobí dokonale, aj Mag. Donner pôsobí niekoľko málo metrov od Stephansdomu, v Kostole sv. Petra, čo tiež nie je ďaleko od Univerzity hudobného umenia, pôsobísk Prof. Planyavského. V júli pricestuje do Kremnice, bude mať svoj festivalový debut a bude reprezentovať tretiu či štvrtú generáciu rakúskych organistov, počnúc profesorom Planyavskym. Stefan Donner bude hrať veľké symfonické opusy pre organ, Toccatu a fugu opus 80 Maxa Regera a obľúbenú Sonátu č. 1 F.- A. Guilmanta. Jeho program zahrňuje aj transkripcie, budúcoročné dramaturgické priority, Suitu Peer Gynt E. H. Griega a pôsobivú transkripciu druhej časti Symfónie č. 7 L. van Beethovena.  Je  prirodzené, že moderným, virtuóznym interpretáciám dominujú dnes mladí interpreti, medzi nich patrí aj Stefan Donner, sľubujeme si preto hodnotné festivalové interpretácie. Naviac, viacerí z rakúskych mladých umelcov, ktorých sme doteraz predstavili sa stali medzinárodne akceptované organové osobnosti, a verme, že s Mag. Stefanom Donnerom to bude podobne.

19. 10. 2016: Vítame Vás - 21. ročník Európskeho organového festivalu Kremnický hradný organ 2017

Prvé poznámky k nadchádzajúcemu festivalovému ročníku prinášame zvyčajne až v januári. Množstvo otázok, náhodných či cielených nám ale nedá, aby sme nespomenuli, aký bude nasledujúci kremnický festival, ako ho pripravujeme, v akom umeleckom svete sa pohybujeme. Nuž predovšetkým sledujeme vyspelý umelecký svet, pre nás poučný a inšpiratívny, navštevujeme podujatia, stretávame umelcov. Nielen organistov, ale aj naoko celkom vzdialené produkcie, ktoré však spája neskutočná profesionalita, náročnosť, umelecké posolstvo a invenčnosť. Návštívili sme  koncert Vaša Patejdla v hoteli na Štrbskom Plese, bol to jeho profilový recitál, spevácky a skladateľský, jeden z najlepších šansónových večerov, aké sme kedy  počuli. Každé dva-tri mesiace  navštevujeme predstavenia Veľkého cirkusu v Budapešti, kde sa striedajú najvýznamnejší akrobati sveta, často krát s ocenením z festivalu v Monte Carlo, umelci, ktorí musia denno-denne odvádzať špičkové výkony, popri tom trénovať a zároveň pripravovať nové výstupy. Navštívili sme aj predstavenie Cigánskych diablov v SND a obdivovali sme ich umenie. No a do tejto rôznorodej umeleckej mozaiky sa snažíme zasadiť Kremnický hradný organ, aby pútal osobnosťami, nápadmi, atmosférou, aby ho publikum považovalo za svoj.
 
 
Nový, 21. ročník pripravujeme už dávnejšie, zamýšľame sa, aby sme priniesli nové inšpirácie, aby sme v tom najlepšom slova zmysle prekvapili. Hoci na definitívne nominácie je ešte čas, ideové zameranie sa nám zdá byť hotové, na každom koncerte chceme priniesť väčšiu či menšiu organovú transkripciu. Mottom festivalu totiž bude slogan „Svet organovej transkripcie“, a ten má upozorniť na prepisy slávnych diel, väčšinou orchestrálnych do organovej podoby. Organ má obrovskú schopnosť pôsobivo tlmočiť slávne  diela v novej zvukovej podobe, motivicky totožné, no v inej, aj keď podobnej farebnosti. Organové transkripcie majú v literatúre nezastupiteľné postavenie, organové podoby Wagnerovho Tristana a Isoldy, Griegovho Peer Gynta, Čajkovského baletov, ale aj beatlesovského Because alebo Hapkových šansónov sú skvosty. Mnohé z nich sme už hrali, no tentoraz by to malo byť v cielenejšej, sústredenej podobe. Určite netreba spomínať, že práve pôsobivý výraz transkripcií zakrýva obrovské technické nároky na organistu, skladby čo by plynule znejúce sú plné virtuóznych prvkov, farebných zlomov, tempových skokov či gradácií. Ale o tom kremnický organový festival je, o špičkovej virtuóznej hre, množstve nápadov, o umnej orientácii v hudobnej, nielen organovej literatúre. Aby umenie stálo na samotnom vrchole alchýmie hráčskeho majstrovstva, znalostí literatúry a napokon samotnej tvorby festivalu.

********************************************************************
 © 1997-2024 Ars Consulting Bratislava