Úvodná stránka / Main page
2023
Aktuality

07. 04. 2018: Tri mesiace pred začiatkom - o organe i cirkuse

Aj teraz, zhruba tri mesiace pred začiatkom festivalu prebiehajú nepretržite  prípravné práce. Pripravuje sa reprezentačný festivalový bulletin, pripravuje sa harmonogram skúšok  s registrátorom, dokončuje sa príprava na spoluprácu so všetkými partnermi festivalu. Autori festivalu neustále  hľadajú inšpirácie, sledujú umelecké dianie, vždy také, ktoré dosahuje špičkové výsledky, hľadajú také umelecké výkony, ktoré môžu byť príkladom aj pre kremnický festival. Nie vždy je to len organové umenie, umenie ako neobyčajná aktivita človeka nepozná hranice. Sledujeme preto nielen organ, ale aj divadlo, film, muzikálovú a filmovú hudbu, dirigentov i orchestre, no aj cirkusové umenie, ktoré na excelentnej úrovni možno nájsť v Maďarsku. Neobyčajnou inšpiráciou je nám  cirkusová rodina Józsefa Richtera, kde otec József je držiteľom ocenenia z cirkusového festivalu v Monte Carlo. Jeho dvaja synovia majú vlastné cirkusy a takisto ocenenia z najprominentnejšieho cirkusového zápolenia v Monte Carlo. Syn József Richter získal ocenenie teraz v januári, starší syn Florián v roku 2008. Práve s Floriánom sme sa stretli v piatok na jeho predstavení a keď po pôsobivých artistických výkonoch sme si s ním podali ruku, popri úprimnom úsmeve sme zacítili tvrdú, zrobenú dlaň ako dôkaz ťažkej práce, dennodennej driny. Uvedomili sme si, že reflektory cirkusových predstavení znamenajú len kozmetickú okrasu, že bez trpezlivej, cieľavedomej a poctivej práce by žiadny montecarlovský Zlatý klaun do Floriánových rúk neprišiel. Tak nejako je to aj s organovým umením, krásne prostredie kremnického svätokatarínskeho chrámu je len zavŕšením dlhoročnej práce, ktorú dobrý organista musí absolvovať, aby mu kostol plný publika zatlieskal. Tvrdá a nekompromisná práca, v prípade organu hodiny odsedené za manuálmi inštrumentu sú spoločnými rysmi, dôkazom, že žiadne umenie neprichádza samo, bez práce a niekoho pričinenia. Tešíme sa preto na vystúpenia všetkých festivalových organistov, aj keď nepoznáme životné detaily všetkých, o Istvánovi Nagyovi vieme, že musel odohrať stovky bohoslužieb, naštudovať desiatky diel, koncertovať v mnohých krajinách, aby mohol hrať pred náročným kremnickým publikom, aby ho pozývali do čoraz prominentnejších chrámov. Vieme, že podobne je to s profesorkou Aramendi a všetkými ďalšími festivalovými organistami. Zdá sa nám preto, že prirovnanie s cirkusovým umením nie je v prípade nášho festivalu od veci. Obe – richterovské cirkusové i kremnické organové majú veľmi veľa spoločného, a ak sme sa teraz rozpísali o rozdielnych umeleckých druhoch, tak len preto, že kremnickému festivalovému publiku chceme predstaviť len to najlepšie. 

02. 03. 2018: Kremnický hradný organ - 690. výročie mesta Kremnica - Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018

Tradícia vynikajúcich festivalových organových interpretácií na kremnickom Hrade sa už stala  známou, dozvedáme sa o nej predovšetkým v kostole sv. Kataríny, ale aj z mnohých textov o Kremnici, na turistických výstavách, na internete, ústnym podaním. Áno, aj tohoročný festival predstaví excelentných organistov, výborné programy, a to na pôdoryse 690. výročia založenia mesta Kremnica a súčasne Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018.
 
 
 
Fenomén histórie a umenia je v Kremnici cítiť na každom kroku a festival Kremnický hradný organ patrí k tým najpovolanejším, aby šíril kultúru a umenie, aby organové interpretácie boli prostriedkom spoznávania hudobného dedičstva v celoeurópskom kontexte, dedičstva architektonickej tvorby v Kremnici a dedičstva samotnej histórie, ktoré je tak dôležité uvedomovať si. Festivaloví organisti z piatich krajín, laureáti súťaží budú hrať špičkové diela organovej literatúry, budú prezentovať svoju virtuozitu a umeleckú vyspelosť. Bude to príležitosť spoznať, že gotické prostredie kostola sv. Kataríny je najautentickejším miestom, kde organová hudba má znieť.

02. 02. 2018: 2%

Ako po minulé roky, aj teraz je naše festivalové spoluautorské občianske združenie Asociácia pre európske umenia zaradené medzi prijímateľov podielu zaplatenej dane. Aj keď náš festival má kredit medzi organistami, predovšetkým zahraniční prichádzajú do Kremnice veľmi radi, organizačné náklady, hlavne cestovné mimoriadne stúpajú. Len pre porovnanie, keď pred niekoľko málo rokmi organista Thomas Nipp letel z Zürichu do Viedne, spolu so svojou manželkou, ktorá mu registrovala, spiatočná letenka stála pre oboch 120 Euro. Tohto roku pricestuje z Zürichu Martin Rabensteiner, taliansky organista pôsobiaci vo Švajčiarsku. Jeho, jedna, spiatočná letenka stála 250 Euro, násobne viac ako jeho kolegu Thomasa Nippa. Uvedeným príkladom sme chceli ilustrovať ako obozretne musí festival narábať so svojim rozpočtom. Radi preto privítame a vopred ďakujeme, keď poukážete podiel zo zaplatenej dane Asociácii pre európske umenia.
 
 
Nie je to zložité, obe tlačivá, ktoré sú uvedené na podstránke 2% spolu so svojim zamestnávateľom vyplníte a odovzdáte na daňovom úrade. Váš podiel si už potom nájde cestu k festivalu a možno budete medzi tými, ktorí prispejú na cestovné, ubytovanie alebo aj kyticu pre našich hosťujúcich organistov. Náš festival Kremnický hradný organ má veľa priaznivcov, s mnohými komunikujeme e-mailami, telefonujeme, záujemcovia prakticky z celého Slovenska sa zaujímajú o festivalové dianie, ak sa ale priazeň prejaví aj skutočnou finančnou pomocou, pre festival je to životodarné a nenahraditeľné.

17. 01. 2018: Prvé ohlasy

Keď sme prvého januára zverejnili všetky mená tohoročných organistov a takmer všetky programy netušili sme, aké ohlasy budú nasledovať. Čitatelia týchto stránok si najviac všimli otvárací koncert nášho organistu Istvána Nagya, hrať bude v čase, keď ešte väčšina priaznivcov festivalu nie je ešte odcestovaná na zahraničných dovolenkách. Jeho interpretácie si našli aj na internete, kde ich najviac zaujalo jeho predvedenie Gotickej suity L. Boëllmanna. Ak si fragmenty z tohto diela uložili do aj mobilného telefónu, tak nás naozaj musí tešiť, že kremnické organové umenie sa úspešne šíri. Dostali sme tiež otázky na meno Prof. Loreto Aramendi, je to profesorka a organistka baziliky v San Sebastiane, kde hrá na organe Cavaillé-Coll. Jej vystúpenie pripravujeme a veríme, že  nenastanú okolnosti, ktoré by ho znemožnili. Aj keď úvodný koncert bude až o niekoľko mesiacov, prvé ohlasy sú pre nás povzbudením a poznaním, že festivaloví priaznivci sledujú zrod festivalu od samého začiatku, aby v predstihu poznali organistov, slávne diela, aby samotný festivalový koncert v Kremnici bol sviatkom organového umenia.

01. 01. 2018: Pri vstupe do roku 2018

V uplynulých sviatočných dňoch sme dostali veľa pozdravov a prianí od návštevníkov nášho festivalu, úprimne ďakujeme, uvedomujeme si vzájomnú spriaznenosť a aj fakt, že na festivalové podujatia viacerí cestujú skutočne stovky kilometrov, návštevníci z Liptovského Mikuláša to majú spolu 250 kilometrov, zo Žiliny 150 km, Prievidze 120 km,  z Banskej Bystrice 110 km, ale aj napríklad z Brna, odkiaľ to majú naši dlhoroční návštevníci viac ako 500 kilometrov. Keď sme tieto vzdialenosti spomínali hosťujúcim organistom, nechceli tomu veriť, prirovnávali to len k najprominentnejším festivalom aké sú v Salzburgu či Viedni, kam návštevníci cestujú z podobných vzdialeností.
 
 
Nesmierne si vážime túto priazeň a ako novoročný darček prinášame kompletnú nomináciu organistov pre festival Kremnický hradný organ 2018. Vieme tiež, že naši návštevníci majú z množstva navštívených koncertov vytríbené poznanie organovej literatúry, v krátkom čase spoznávajú virtuóznu zdatnosť umelca, jeho umelecký potenciál a vklad do interpretácie. Naši festivaloví návštevníci sú vyspelí a aj preto vznikol program nemeckej organistky Lisy Hummel, hrať bude diela, ktoré majú návštevníci radi, ktoré poznajú, sú zárukou umeleckej hodnoty a virtuóznej úrovne festivalu. Nateraz sa chceme poďakovať za všetku pozornosť, do roku 2018 popriať všetko najlepšie a samozrejme budeme sa tešiť na stretnutia tu na našich internetových stránkach a v lete v Kostole sv. Kataríny.  

30. 11. 2017: Thomas Gaynor z Nového Zélandu - 28. júl 2018

Je až na neuverenie kde, v akých a koľkých chrámoch a koncertných sieňach koncertuje náš nedávny hosť z Nového Zélandu Thomas Gaynor. Najlepšiu informáciu poskytne jeho osobná webstránka http://thomasgaynor.com/calendar/ a je pre nás cťou, že medzi svetovými organovými metropolami, kde Thomas koncertuje je zaradený aj náš Kostol sv. Kataríny. Tento nesmierne talentovaný organista, víťaz mnohých súťaží už na našom festivale hral, pozná Kremnicu a vďaka vzájomnej dôvere sa k nám rád vracia. Imponuje nám jeho kritický pohľad na svoju hru i na hru iných dobrých organistov, keď sme s ním komunikovali po skončení veľkej súťaže v Montreale, kde bol finalistom,  napísal nám, áno, bola to súťaž s extrémne vysokou úrovňou a som rád, že som sa jej zúčastnil. Ocenil tak úroveň iných talentovaných organistov, ktorých umenie je dobré prinajmenšom poznať.   Thomas je  zrejme s naším prostredím, publikom a hlavne tvorivou atmosférou spokojný, keď prijal naše pozvanie, aby prezentoval organistov „Víťazov svetových súťaží“ . V znení tohto motta budú hrať viacerí organisti a spolu s interpretmi hrajúcimi veľké organové transkripcie tak budú napĺňať umelecký obsah festivalu. S Thomasom Gaynorom máme fixovaný termín, o ďalších programových detailoch budeme čoskoro informovať.

26. 11. 2017: Martin Rabensteiner - nanovo s očakávaním

Mimoriadne pôsobivým programom sa bude prezentovať taliansky organista Martin Rabensteiner, s ktorým momentálne veľmi intenzívne riešime prídavkovú časť programu. Hrať bude Reubkeho Sonatu na 94. žalm a Chorály č. 2 a 3 Césara Francka. Tento program zverejňujeme ako tretí s dôležitým dovetkom, Martin Rabensteiner bol prekvapením festivalu Kremnický hradný organ 2016, a preto jeho vystúpenie zaraďujeme medzi najočakávanejšie.

15. 11. 2017: Cesta č. 65 do Kremnice znovu otvorená

Keď pred vyše rokom podmylo pri Kremnických Baniach cestu č. 65 vedúcu z Martina do Kremnice zamrzelo nás, že sa tak skomplikoval príjazd mnohým našim návštevníkom zo severného Slovenska. Cesta bola vtedy vplyvom dažďa zničená a obchádzková trasa cez priľahlé Krahule nebola vôbec jednoduchá. Už počas minuloročného festivalu sme začiatky niekoľkých koncertov oneskorili, aby si naši návštevníci na komplikovanú obchádzku zvykli a aby v pokoji prišli vnímať organovú hudbu do oázy umenia do Kostola sv. Kataríny na Mestskom hrade v Kremnici. Za oneskorené začiatky sme sa ostatným návštevníkom ospravedlnili, mysleli sme však na  našich návštevníkov a na ťažko riešiteľnú situáciu s príjazdom do Kremnice. Teraz, po viac ako roku je cesta opravená a mnoho festivalových návštevníkov z Martina, Liptovského Mikuláša, ale aj Žiliny bude mať cestu na Kremnický hrad bezpečnejšiu. Radi budeme preto vítať našich návštevníkov zo severného Slovenska, cesta za organovým umením do Kremnice je opäť jednoduchšia.
 © 1997-2023 Ars Consulting Bratislava